I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

III.

– – – Det var vel trollene som var efter ham nu! – – – Det var rimelig han maatte træffe dem paa heiene nogensteds. – Men at de skulde finde paa at komme akkurat slik –! – Aaja san, troll var nu troll hvordan de saa end kom! – – –

Han Per Hansa gik der og visste ikke hvor han skulde gjøre av sig eller ta sig til. Han kjendte det vilde gjort ham godt om han nu kunde sat oksene for plogen og lagt op et stykke nyland. Han saa paa oksene, plogen stod derborte. – Nei, det var jo søndag, og allerede kveld! –

Det var saa sørgelig at han vandt ikke at nævne det. Han hadde lyst at fortælle det til konen og høre hendes mening; men det gik ikke an; hun var ræd nok før. – – Noget maatte han Per Hansa ta sig til, og saa gik han over gaarden og satte sig ved vedhaugen; der blev han sittende og stirre hen for sig.

108– – – – – – Trollene blev vel ikke god at trækkes med, – – – neinei san! – – – – Men at han ikke kunde finde fáret deres vestpaa kvarten sin, det var det merkeligste av alt! –

Guttene vilde endelig prate med faren; nu hadde han været der vest og set hvor tykt fuglen laa, og saa snakket de til ham, og fik ikke svar. Den ene prøvet og den andre, og saa prøvet de begge; moren kom ut og sa noget, men han sanset ikke paa det heller. Han sat der i et alvor saa tykt som en mur.

Han tænker vel paa ændene, trodde han Store-Hans og blev glad. – Jo, han tænker sikkert paa ændene, og nu finder han nok paa noe! – – – – Han Store-Hans kunde ikke holde sig, han svev rundt til han stod ved siden av faren, la hændene paa laaret hans og sa med stille fryd:

«Det var mange!»

«Hvad?»

«Har du set saa mange ænder før?»

«Ænder? – – – Nei.» –

«Trur du, trur du vi faar dem?» spurte gutten lavt og hemmelighetsfuldt.

Men faren var borte og hørte ham ikke. – Moren kom nu ut med melkebøtten og ropte paa Fagerros. Det hørte han, reiste sig og kom og tok bøtten fra hende. – «Jeg kan vel gjøre det der naar jeg sitter her og ingenting utretter.» – – – Men saa var han saa aandsfraværende at hun maatte se paa ham; da han gik bortover, lutet hodet, skuldrene hang ned, og han saa liten ut.

Morgenen efter stod han tidligere op end han hadde gjort paa flere dager, han gik sin vei uten at si noget om hvor han vilde hen. – – Hun stod da ogsaa op og gik til vinduet og saa efter ham. – Det var bare graalysningen endda; hun saa ham ta veien vestover; snart tok bakkedraget ham bort fra hende. – – – – – Det er vel ændene, han gaar efter? tænkte hun. – – Aaja, – han og guttene har da109 noe at more sig med! – – – Forresten kunde vel det der ha ventet; han behøvet ikke at slite sig ut med slikt. – – Beret vendte sig fra vinduet; ansigtet var tungt av sørgmodighet.

Guttene var oppe, og maten sat frem da han kom tilbake. – Han hadde gaat saa han var varm, saa hun. Men hun maatte se igjen, for der var noe ved ansigtet; det var saa lukket; og endda han var svett, hadde det ingen varme. Hun spurte uvilkaarlig:

«Er du klein?»

«Nei.» Men han saa ikke op.

Straks han hadde faat mat, reiste han sig og sa til guttene, at de skulde være med og hjælpe ham. Idag fik de avsted og gaa op vestgrænsen av landet; det matte saa gjøres snart allikevel. – Kanhænde de vilde lægge op et stykke aker derute. – Mer sa han ikke og gik bent ut; ordene var kolde og fjerne.

Beret saa efter ham. – Det er nu bestemt noe som feiler ham? tænkte hun.

Han Per Hansa gik bent paa linjen mellem ham og han Hans Olsa; han visste hvor langt ind paa kvarten huset stod; nu fulgte han linjen og talte skridtene. – Da han var kommet i linje med vestgrænsen, stanset han – græsset var nedtrampet deromkring. – – «Her skal det altsaa være? Nu gaar linjen bent nord herfra.» – Han gik noen skridt for at vise dem retningen. – «Her skulde staa en liten svart paale i græsset, men jeg er ikke god til at finde den! – – Naa skal vi først ta en liten sving sørover; se naa endelig godt efter om dere kan faa øie paa den. – Siden gaar vi nordover. – Dere maa se godt efter for hvert skridt!»

«Har du sat ned merke her?» spurte han Ole.

«Paalen skulde staa her; – det er rart vi ikke kan se den? – – – Kjørene maa ha været her og trampet den ned?»

De blev gaaende og lete hele formiddagen alle tre. Faren var saa hidsig paa det, og gik med slik fart, at 110det var vanskelig for guttene at følge med. De gjorde baut paa baut, gik nord til de stod inde paa landet hans Henry, la om og helt tilbake igjen, saa atter nord og saa sørover, – ikke efter hverandre, men jevnsides med en fem–seks skridt mellem hver.

– «Se godt i græsset, bare se godt i græsset!» advarte faren dem.

Hver gang de kom til enden paa linjen, stanset de og gjorde noen smaabauter øst– og vestover. – – – Nei, de gik og de gik, men noen paale var der ikke at se. – – Det var da merkelig med faren, syntes guttene; jo længere de lette og intet fandt, des tyndere blev den mur av utilgjængelig alvor som laa omkring ham. – Da de endelig stanset sidste gangen og saa sig om, var han næsten glad i maalet. – – – «Det er vel kjørene som har trampet den ned! – – – – – – Forresten gjør det ikke noe, – det var saa bare en skrapstikke allikevel.» –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.