I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

V.

Han Per Hansa var ikke let at omgaaes disse ukene. Hele manden var bare uro, og en vilje som gik bare én vei: at faa saa meget nyland oplagt hver dag som det vel gik an. – «Tænker du at faa hele kvarten oplagt iaar?» hadde nu han Hans Olsa spurt to ganger. – Meget hadde han alt faat gjort, mer blev det for hver dag som gik, men det gav ham ingen ro; heller ikke den gode glæden han hadde gaat der i før isommer. – Det lysende sterke, som det kunde brænde av, vilde ikke forlate ham; røsten blev pludselig flinthaard.

Tankene hos han Per Hansa arbeidet idelig med samme problem –: Hvordan vilde det fyke av naar trollene engang kom? – – – Vilde han bli istand til at hakke hodene av dem og fri kongsgaarden fra deres magt? – Det hændte, at han traf til at gaa med noget i haanden, og tok haardt om det. – Det skulde kraft til at svinge det sværdet. – – – For dette her var troll, – stortroll, altsaa. – Her hadde de været og forbrutt sig mot lov og ret og tat jord paa ulovlig vis! – –

Der var ogsaa en anden tankerække –: Disse karene kom neppe igjen? – De hadde slumpet til at komme forbi før Tønset’n var her ifjorhøst, hadde likt landet og sat ned merkene, var saa enten kommet til landkontoret efterat Tønset’n hadde været der, og saa maattet gi op landet; eller de var overhodet ikke kommet til landkontoret, men av en eller anden116 grund git op landet allikevel, – – – – det kunde hænde?

– – Aanei, denne forklaring var ikke rimelig heller; de paalene hadde ikke stat hele vinteren, de saa ikke ut til det! – – Trollene var nok kommet efterat torvhytten til Tønset’n kom op, hadde set at «landet var saare godt», og – ja, saa var der ikke andet nu end at vente paa dem! – – – – – – Ikke med en stavelse gjorde han Per Hansa mindste hentydning til noget menneske om hvad han hadde gjort. – Han tænkte meget paa at fortælle det altsammen til han Hans Olsa, men opgav det. Bedst at holde ham unna det her saalænge!

Hos ho Beret spandt og spandt tankene, og spindingen blev saa styg at hun vilde kaste den fra sig, men hun kunde ikke.Ikke med en stavelse … hun kunde ikke] Beret er klar over at å ødelegge eiendomsmarkører var sett på som en forbrytelse. I norsk sammenheng blei den som fjerna landmarkører, eller deilde-steiner, kalt en deildetjuv. I norsk folketru kunne en slik person gå igjen som et ondt spøkelse, en deildegast. – – – – – – – Han har altsaa gjort det, – han har gjort det! spandt de. – – – – – Her sitter vi paa andenmands jord, og han Per Hansa agter at bli sittende! – – Ødelagt andenmands merke, – he, he, he!

Brøden forekom hende mindre fæl som hun vedblev at se paa den; for her var da jord nok at ta av; – enten de hadde denne kvarten eller den næste, gjorde vel ikke noget til saken; – hun kunde ikke skjønne at nogen vilde gjøre ophævelser for den saks skyld. – – – – – – – Men det var saa stygt, – – – hun kunde ikke andet end føle væmmelse naar hun saa paa spindingen. Og saa rædsel, – rædsel for hvad følgene kunde bli. – Han Per Hansa, stakkar, han kunde ikke snakke! – Hvordan skulde han kunne forsvare sig naar det kom op? – – – Fortællingene hun hadde hørt baade i Norge og øst i Filmore, om hvordan folk hertillands selv haandhævet lov og ret med haard haand, kom med i spindingen: – Her stod han nu, han kunde ikke forklare sig, ifølge loven hadde han forbrutt sig omtrent saa fælt som det gaar an for et menneske! – – Og han var saa ilter og snarsint naar noget kom paa tverke, og 117nu gik han i et humør saa folk var ræd for at nærme sig ham. – Det hændte at ho Beret saa paa spindingen og maatte finde noget at holde sig i, saa sterkt skalv hun. –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.