I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

X.

Tønset’n og Solum-guttene ventet paa dem da de kom. – Siden kom det for en dag, at Tønset’n hadde fortalt konen altsammen straks han kom hjem kvelden før, og at ingen av dem hadde smakt søvn om natten. – Tønset’n var urolig og vilde ivei straks.

«Nei, det her gaar ikke an,» sa han Per Hansa bestemt; «vi kan ikke lægge ivei slik. – Hvordan skal vi naa bære os naar vi kommer fram?»

«Vi maa faa dem bort!» sa Tønset’n ophidset.

«Akkurat ja! – Spørsmaalet er bare hvordan vi skal bære os aat?»

«Vi faar prøve at vise dem, at vi sitter her ifølge lov og ret,» saa han Hans Olsa sagtmodig.

133«Det maa vi!» faldt han Per Hansa raskt ind. – «Har du papiret dit med, Syvert?»

Nei, Tønset’n hadde ikke det; han hadde tænkt paa at ta det, men syntes det var for resikabelt. – «De kunde ta det fra mig, og da stod jeg der pent!» – Tønset’n var saa ophidset at det var vondt at se paa ham.

Men nu blev han Per Hansa bestemt i sin optræden. «Naa gaar du efter papiret dit straks, Syvert, saa vi kan komme os avsted! – – – – Vi skal nok se til at ingen antaster dig!»

Og saa kom de sig avsted. Paa veien forklarte han Per Hansa for dem hvordan de skulde bære sig aat: Han Henry og Tønset’n skulde være ordførere, han Sam tolk. Han Per Hansa la Solum-gutten paa hjertet hvor vigtig det var, at han oversatte alt baade ret og rigtig og fort, saa han og han Hans Olsa kunde følge med. – – – – «Jeg trur det blir bedst at han Henry begynder, saa faar da du, Syvert, ta i naar du hører det trængs. – Men snak nu endelig ikke saa fort, Syvert! – Du vet du blir saa let andpusten, – og vi har dagen for os!» – –

Tønset’n var uhyre misfornøiet med planen hans Per Hansa, men orket ikke at si noget om det, – altsammen var saa galt likevel at det ikke godt kunde bli værre.

De fremmede lot ikke til at ha forsovet sig; skjønt det var tidlig paa morgenen og bare saavidt skikkelig lyst, var alle i fuldt arbeide da de fem mænd naadde leiren. – To av vognene var læsset av, nogen av mændene holdt paa med de andre vognene, andre arbeidet med at sætte op et stort telt.

Han Per Hansa og han Henry gik fremst, saa kom han Hans Olsa og han Sam; Tønset’n hadde gaat jevnsides med de fremste, men var nu bakerst. –

«Høhø!» sa han Per Hansa sagte til kameraten; «de agter nok at slaa sig ned her, ser det ut til. – – Naa skal du først be dem om at faa se papirene 134deres, og saa merkene – insister paa merkene! – – – – Snak naa pent i førstningen, – – – – det gjør ikke noe om du apesapes] herme, etterligne med dem, ser du! Blir de grove, skal du bare gantesgantes] spøke, ha moro med med dem!»

Alle fem mænd hilste eftersom de kom op; de fik likegyldige svar; de fremmede lot ikke til at ha noget usnakket og holdt paa med sit.

– Hvad var det de drev med her? spurte han Henry. Denne kvarten var tat for længe siden.

– Saa, var den det? – To av dem som arbeidet med teltet, stanset og pratet med dem. –

– Ja; manden som hadde tat kvarten, stod her. – Han Henry pekte paa han Hans Olsa. Manden hadde papirene sine med, og na vilde de se deres. – Hvis landkontoret hadde git samme landkvarten til to forskjellige personer, var det vel begaat en feil, og det burde være mulig at finde den. –

– Saa, de vilde se papirene, – naa saa, det var det de vilde! – Hadde de briller med? – – – Der blev svær latter fra de andre da manden spurte om brillene; selv lo han ikke akkurat, hodet stod paa skakke, ansigtet var bare et eneste gjep.

Han Sam oversatte saa godt han kunde.

– Ja, mente han Henry, blev fastere og mer bestemt i tonen, de var kommet for at se baade papirene og merkene. – Der var øvrighet i Sioux Falls hvis det var det om at gjøre. – De hadde nu bodd her i hele sommer, og tænkte slet ikke at flytte! – – – – – Han Per Hansa kunde høre paa maalet, at nu snakket han Henry godt for sig.

«Det var visst rigtig, det der, Henry. – Bare gi dem det!»

Manden som gren saa stort, kastet slæggen og kom til dem. – All right, gutter! Siden de ikke vilde tro dem paa deres ord, fik de vel vise dem sort paa hvitt. Papirene hadde de nedlaast, og kunde ikke naa dem akkurat nu, – de fik vente til siden, men han skulde vise dem merkene. Nu fik de bare135 skynde sig; de hadde det travelt, de skulde baade pløie og bygge inden sneen fauk. –

Den fremmede begyndte at gaa vestover. – – Han Per Hansa var like i hælene paa ham. – Han slap et inderlig hjertesuk, at græsset maatte ha reist sig pent efter ham!

Manden lot ikke til at være i tvil om veien. Som de nærmet sig stedet, sagtnet han gangen og skjøv græsset tilside med foten. Han Per Hansa saa flekken først der paalen hadde staat, og hadde saa nær glemt sig og storledd. Ak ja, Vorherres sol og regn hadde nok gjort hvad de skulde gjøre siden han var her sidst! Der var ikke saa meget som et brukket straa at opdage. Forresten tok nu manden feil ogsaa; han gik baade for langt nord og for langt vest før han la sig paa knæ og kjek rundt. Men han gjorde det: han gik nogen skridt, la sig paa knæ igjen; og længere og længere unna flekken bar det. – – – – – Han Per Hansa kunde slet ikke holde sig; der kom nogen glade kluk op av halsen hans; men han sanset sig i tide og hostet dem bort.

Manden lette og lette, paa kryds og tvers, i førstningen hurtig som om det var den letteste sak av verden at finde merket, men fór saa langsommere og mer forsigtig. – Nu bandte han saa fælt ogsaa. – Han Per Hansa forstod saapas engelsk at han skjønte det meste av det, og undredes slet ikke paa at manden maatte si noget under slike omstændigheter! –

Manden reiste sig og ropte paa nogen av de andre. – Der kom én fra leiren; det var en liten mand, med gulrødt haar og et ansigt saa fregnet som en lyngrabb.lyngrabb] stykke skrinn jord med lyng Og nu begyndte de to at snakke lavmælt sig imellem; de saa paa han Hans Olsa, og krysset hele strøket, men fandt ingenting.

Han Hans Olsa fulgte med i det som foregik, saa godt han kunde. Det store grovskaarne ansigt med de knudrede træk, der til dagligdags var selve ærligheten136 iklædd kjøt og blod, blev rart at se paa. Han saa paa de to mænd som fór der og sprang og hadde det saa travelt med at bevise at han var en kjeltring, hørte hvad han Sam fik oversat av deres vakre omtale av ham, og der holdt paa at vaakne noget bak trækkene. De store barneøine blev undrende og lyse, der kom glimt i; han skalv, men sanset det ikke.

Pludselig opgav de to at søke, vekslet nogen ord sig imellem, og gik, uten at si et muk, tilbake til leiren. – – – De fem fulgte efter.

«Har de ikke bedre lykke med papirene,» sa han Per Hansa, «ser det ikke rart ut for dem!»

Da de fem naadde leiren igjen, stod alle tolv mænd der i en klynge og snakket sammen. Kvinder var der ikke at se nu. – – – En sterkbygd røslig kar steg ut av klyngen; dette var vel høvedsmanden for følget. – – «Naa maa du sandelig være flink til at oversætte!» hvisket han Per Hansa til Solum-gutten. – – Paa mændenes miner var det let at se, at nu var det uveir ivente. – Den store hadde en slægge i haanden, det merket han Per Hansa sig ogsaa.

– Hvem var det som sa sig at ha tat disse kvartene? snerret manden, og steg ut av klyngen.

– Det var disse to her! Han Henry pekte paa Tønset’n og han Hans Olsa. – Tønset’n eide denne søndenfor; – han Hans Olsa denne her.

– Hadde ikke mennesket maal og mæle siden han ikke kunde faa op gapet? – Irlænderen saa ut som om han vilde sluke han Henry.

– Aa han var all right nok! – Det var bare det, at han ikke kunde snakke engelsk.

– – Han Sam oversatte saa godt han kunde.

– Vel, han kunde hilse ham med, at han var en kjeltring og en tyv, som hadde ødelagt fremmedmands bumerke –!

– – Han Sam oversatte lavt og ræd. – – Irlænderen kom nærmere: –

137– Og hvis nu ikke baade han og de andre pakket sig av landet deres, og det fortere end almindelig, skulde han hjælpe dem avsted! – Forstod de ikke hvad han mente kanske? – – – – Manden svang slæggen.

«Pas dere naa!» ropte Per Hansa. – «Naa durer det laust.»

Og det gjorde det ogsaa, bare det gik saa meget fortere end han og de andre hadde gjort regning paa. – – Da han Hans Olsa saa manden komme mot sig slik, blev han staaende og stirre paa ham. Bedst det var, hævet overkroppen sig iveiret, han tok et skridt til siden som vilde han stige unna, og saa fór venstre næven hans ut og traf manden under øret. – – – – Der var noget som knaste; – med et stygt vræl sank manden sammen i en dynge.

«Pas dig naa, Henry,» sa han Per Hansa lavt. – «Ta naa du din, saa skal nok jeg ta min! – – – – – Vent et grand!»Vent et grand] vent litt

Klyngen, som stod der foran en av de tømte vognene, lot til at bli raadløs. Han Hans Olsa stirret paa dem, tok et skridt og snublet over dyngen paa marken. Da han gjenvandt likevegten, stanset han, bøide sig ned, grep med begge næver i dyngen og kastet den tversover mændenes hoder og op i vognen bakenfor, – den rystet voldsomt under søkket. – – – – Men da opløste klyngen sig og tok tilbens sørover prærien. Fra en av vognene, som endnu ikke var avrigget, lød det et rædselens hyl; fire kvindfolk kom tumlende ut og fulgte efter mændene.

Han Hans Olsa stod der og skalv. Han syntes ikke at vite av sig.

Men nu sprang han Per Hansa bort til ham og klappet ham paa skulderen:

«Det sier jeg, Hans Olsa, og det har jeg sagt: din make findes ikke! – – – Naa tror jeg nok vi kan gaa hjem, – – de der folka vil neppe argumentere længere om kvartene vore!»

138Besindelsen kom atter tilbake til Hans Olsa; han drog sig med haanden over ansigtet, sukket tungt som en der faar forløsning fra et anfald.

«Jeg fór vel for haardt med ham; – det er bedst du gaar og ser efter ham, Per Hansa!»

Da lo han Per Hansa. «Nei,» sa han glad, «nu skal dere ly mig! – Naa gaar vi akkurat hjem alle sammen. – Naar det lir frampaa dagen en stund, skal jeg nok høre vestover!»

Og dermed blev det. – Tønset’n kunde de ikke se nogensteds; han var sprunget for længe siden. – – – – – Ut paa eftermiddagen gik han Per Hansa tilbake til irlænderne for at høre om de trængte hjælp, han hadde da Store-Hans med sig til tolk. – Da var hele leiren flyttet til de to kvarter som grenset op til Tønset’n og han Hans Olsa paa vest. – – Og han Per Hansa var siden ofte hos dem. Før tredje dagen var omme, hadde han handlet med irlænderne for over ti dollars.Ut paa eftermiddagen … dollars] Per Hansa har en pragmatisk etikk. Han snur episoden med bumerkene til å vinne over de irske settlerne og selger til og med varer til dem. Det kunne nok oppstå splid omkring rett til eiendom på prærien. Men det var distriktets «land office» som utstette gyldige skjøter på eiendommene, og de hadde jo Per Hansa og følget hans skaffa seg. Feilen lå kanskje i at irlenderne ikke hadde fått tatt ut papir på det området som de først hadde merka av.

– – – – – –

Irlænderne setlet vestenfor. De som nu var der, fór øst straks før sneen kom om høsten; tidlig næste vaar kom de igjen og hadde et stort følge med sig.Her og andre steder har Rølvaag i manus (NB Ms.4° 2249) fjerna setninger som ville ha trukket handlinga lenger fram i tid. Rølvaag må ha innsett at det ville ta leserens oppmerksomhet bort fra den aktuelle fortellingen om Per og Beret. De siste linjene i dette avsnittet er derfor strøket før trykking. De lød slik: «Striden mellem de to settlement holdt sig i mange, mange aar fremover, især i county politikk, og saa ind paa saloonen i smaabyene efterat de begyndte at bli til».

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.