I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

XI.

Den morgen karene drog avsted for at snakke vet i irlænderne, blev ho Kjersti gaaende alene i gammen, og følte sig tung og uvel baade i krop og sind. – Litet søvn var det blit om natten, for han Syvert hadde ligget der og snud sig og fortalt op og op igjen det samme, – om hvilke forfærdelige mennesker det var som var kommet, om hvor mørkt det nu saa ut for ham og han Hans Olsa, som atter maatte til at begynde fra nyt. – kanske var det bedst de flyttet øst igjen? Han laa og snudde og klaget sig, og fik slik en trist stemning i.

139Og saa længe holdt han paa at ikke hun heller fik sove. Men saa blev hun lei baade ham og veklagene hans, og sa det òg. – – Her var da ingen som hadde mistet hverken liv eller lemmer, papirene sine hadde de i orden, her var lov og øvrighet i landet, og fem friske karer gik her – ja idetminste fire da! – Forresten var dette hvite folk, – gudskjelov og tak for det!

Alt dette og mer til hadde hun sagt til han Syvert, og det var ikke saa galt ment. Men saa var han blit sint, hadde beskyldt hende for ikke at eie hverken vet eller forstand, og saa hadde det ene ordet tat det andet. – Da det endelig tagnet mellem dem, var de paa hver sin side av jordkloden, skjønt de laa der side og side i samme seng.

Det blev stuslig efterat de var gaat om morgenen; kaffekjelen hadde hun staaende paa ovnen, hun la under et par vedskier, – han skulde vel ha en taar naar han kom igjen, og saa satte hun paa sig gammelhatten hans, og gik bortover til ho Beret for at høre hvad han Per Hansa hadde sagt da han kom hjem igaarkveld.

Der blev det ikke større besked. Hun fortalte det meste av hvad Tønset’n hadde berettet – at her var kommet nogen folk som sa sig at eie landet han og han Hans Olsa sat paa, at det hørtes ut som om de ikke vilde ta mot fornuft med det gode og at de nok maatte hente loven til dem. – – Hadde ikke han Per Hansa fortalt hvordan det var gaat til?

Begge guttene aat frokost, ho Beret sat borte ved ovnen og klædde paa barnet; hun sa ikke noget straks, blev het i ansigtet og saa ikke op.

Men han Ole lo og begyndte straks at gjenta hvad faren hadde fortalt kvelden før; han Store-Hans husket altsammen nøiere og hjalp broren naar han husket feil; der var begeistring over guttene, og de fortalte til ho Kjersti korset sig.

140Moren hørte paa en stund; hun syntes ikke hun orket snakke til dem, – det var som tanken jog bort alt andet –: Her hadde han ødelagt bumerkene for folk og nu vilde han jage folket bort. – – – Du store min – var slikt mulig?

Men saa blev guttene saa løsslupne og styrne at hun maatte irettesætte dem, – de lo høit og brukte stygge ord. – Det er vel saa, tænkte hun, at den sæd som saaes i det skjulte, gror i det aapenbare!saaes … aapenbare] en tolking av at det som gjøres i det skjulte, vil komme for en dag, nok basert på Lukas 8, 17; «for ingen ting er skjult uten at det skal fram». – – – – Hun reiste sig med barnet paa armen, kom bort til bordet og refset guttene, – hun var da meget alvorlig og haard i ordene.

Ho Kjersti blev urolig, hun maatte ha trøst og sa sig selv:

«Du kan vel vite, at slikt ikke er noe at syte for, – vi har jo faat landet, og først kom vi!»

«End landet hans Per Hansa da?» spurte ho Beret.

«De agter neppe at lægge beslag paa det, høres det ut til, eftersom han Syvert sier, – det er rart óg!» «Det er vel ikke at gjøre noe ved det,» sa ho Beret stille; «det er vanskelig at vite hvem som kan ha tumlet omkring herute før vi kom – her kan ha været mange.»

Slik uforstandig snak blev ho Kjersti harm over:

«Det maa vel de vite som er sat til at stelle med slikt, vet jeg! – Var ikke han Syvert en saan pisterkvint,pisterkvint] stakkarpisterkvint] Rølvaag skreiv først «en saan daase» (NB Ms.4° 2249) fór han straks efter sheriffen, – saant faar folk statsfængsel for i Amerika!»

Ho Beret tidde en stund, bøide sig over barnet og var sprutrød i ansigtet. Men om en stund sa hun lavt:

«De som skal ha straffen faar den vel!» Straks hun hadde sagt det, satte hun barnet fra sig, gik ut av gammen og saa vestover prærien. Hun stod der til ho Kjersti kom ut.

«Her kommer de nu, ser jeg,» mælte hun da den andre kom ut.

141Og saa maatte ho Kjersti skynde sig hjem og stelle frokost til han Syvert.

Tønset’n var kommet før de andre, og laa i sengen da hun kom ind; det var varme høstdagen, men han hadde trukket aaklæetaaklæet] her: sengeteppet over sig. – – Først var der ikke ord at faa av ham og hun trodde han maatte være meget daarlig, for han brød sig ikke om kaffedraapen hun skjænket til ham. – – De kan vel ikke ha gjort ham noe? tænkte hun. Og saa begyndte hun at spørre, og holdt paa saalænge at hun fik ut av ham at det var kommet til haandgripeligheter vestpaa prærien. Han ynket sig mellem de faa ord han sa, og saa blev hun alvorlig bange, at de kunde ha faret stygt med ham, og gav sig saa til at stelle om ham, og vilde vite hvor han hadde faat støiten.

– Hvor jeg fik det, – du snakker!» – Mer vilde han ikke si om den tingen, slap et tungt suk og tilføide, at det var fælt!

Det blev dog umulig for ham at ligge der uten at meddele sig til nogen, og saa fortalte han hvordan det var gaat til imorges. – Noget hadde han set, andet hadde rædselen latt ham ane; nu gjorde han sterke uthævelser her og der, – især om de fæle ord irlænderne hadde brukt mot dem, og hvad han hadde svart. Berettelsen gik tilsidst i den dur, at han nok vilde faat bugt med irlænderne hadde ikke han Per Hansa og han Henry Solem ertet dem paa sig, – men det hadde de altsaa gjort! – Og saa kom der en stor prylert av en mand med en slægge, og nu hadde han Hans Olsa i osinne slaat ihjel et menneske! – Herefter blev det ikke andet end krig og ufred, saa naa kunde de bare pakke sammen og flytte, aa ja ja san! – – –

Tønset’n laa til frampaa dagen; da kom ho Kjersti ind, og fortalte at nu var de fremmede flyttet; han stod straks op for at se om det hadde sig slik, – siden var han all right.

142Irlænderne og deres færd blev længe et staaende samtaleemne i det lille nybygge.det lille nybygge] nybyggersamfunnet

Men naar de kom paa tale, tidde ho Beret; de andre sin glæde fik hun ingen del i, for der var visse omstændigheter hun ikke vandt sig bort fra; jo længere hun saa, dess styggere blev det –:

– – Han hadde ødelagt merkene, og merkelig nok: det nævnte han ikke for nogen, – end ikke til hende sa han det!

– Aanei, han skammet sig vel. – Vel nok var merkene sat der paa ulovlig vis, men sæt nu det hadde været anderledes, – vilde han ikke handlet akkurat likedan? – – Var dette det menneske hun engang var saa sikker paa der ikke fandtes ondt i? – Hadde han altid været slik?

– – Og her kunde let gaat med menneskeliv, – det óg var blit hans skyld. – Allikevel gik han her og var bare glæde over det som var hændt!

– Men det hadde sig vel slik: dette øde kunde ikke andet end fremkalde alt som var ondt. – Her laa land paa tusenvis av mil, akkurat saa godt som deres; saa kom disse mennesker, og straks vilde de ta det som allerede var tat, og mente det gik an bare fordi de var de sterkeste; – – hendes egne hadde brukt rænker og magt og drevet dem bort, og nu var altsammen saare godt!

– – Hvad skulde der vel bli av barna som vokste op i denne luft? – Og av deres barn? – – Hun saa hvordan guttene fraadset i beretningen om det som var hændt, og det grøs i hende.

Nei, hun kjendte én som ikke duddedudde] duge, passe inn her! –

Der var en eftermiddag nogen dage efter optrinnet, at irlænderne kom til han Per Hansa og kjøpte poteter. De blev der en hel stund, spurte om mangt og meget, som guttene tolket for faren saa godt de kunde, og han Per Hansa syntes det var et udmerket folk.

143Baade hos Tønset’n og han Hans Olsa hadde man set dem komme og gaa, og om kvelden kom folk derfra for at høre hvordan irlænderne hadde opført sig.

– De fineste folk av verden! forsikret han Per Hansa; han gik og drev paa gammegulvet og kjendte en glæde han paa en eller annen maate maatte gi luft. Naar han satte sig, maatte han straks op igjen, hans humør hadde noget eggende i sig som smittet: Tønset’n knegget alt i ett, ho Kjersti og ho Sørine, som sat paa sengen med hver sin binding,binding] strikketøi lot arbeidet synke og storlo til han Per Hansa og Tønset’n. – Ho Beret hadde netop lagt barnet i den andre sengen og sat paa sengekanten; begge guttene lyttet betagne til de voksnes prat.

Den kveld fortalte han Per Hansa om paalene, om hvorledes han hadde fundet dem, hvad han hadde tænkt, og hvad han siden hadde gjort med dem. Fortællingen var høirøstet og glad, og lød som et eventyr, og her blev nok av lovord om hvor klokt han hadde handlet. – Tønset’n strømmet over av begeistring, – dette var vel nabo! Ho Kjersti kom mest paa graaten over en slik mand, – det var noe andet end denne pisterkvinten hendes! – – –

– «Det maa jeg sige,» sa han Hans Olsa, «at her har du spillet et høit spil, – det er vel en Guds styrelse, at du ikke fortalte det, for hadde de kunnet vise mig paalen sin paa landet mit, holdt vel vi nu paa at bygge ny gamme længere vest, – denne sommers arbeide vilde andre faat godt av – jeg siger dig tak, Per Hansa!»

Ho Beret hørte han Per Hansa fortælle, og maatte se paa ham, for dette var jo ikke han! Hun husket morgenen han kom hjem med paalene, hvordan han hadde spikket dem om og lagt dem i ovnen, og hvordan han hadde været at omgaaes i den tid, – dette var jo et andet menneske!

– Saa langt var det kommet med ham, at han 144ikke skammet sig over sin egen skjændsel, – – og her sat agtværdige mennesker og glédde sig med ham over den! Hun syntes hun fik aandenød og reiste sig. – Uten at sanse sig, sa hun:

«Der vi kom fra har det da altid været set paa som en forfærdelig synd at ødelegge andres bumerker, – naa hører jeg at folk glér sig over slikt òg!»

De andre blev tause efter hendes utbrud, undtagen han Per Hansa. Han tok overgivent efter hende og lo. –

«Snak ikke om det her, du Beret! – Ondt skal med ondt fordrives – det er grei skuring!»

«Det kan jeg nok forstaa, skjønt det blir daarlig kristendom at leve efter. – – Du var vel alt andet end sikker paa hvordan det forholdt sig den kveld du stod borte ved huggestabben og spikket op merkene, – – jeg mener vi faar passe os, at vi ikke blir dyr alle sammen herute.» – – –

Han Per Hansa lo, unødig overgivent, stanset i latteren og sa:

«Før vi vet av det, blir det vel prædikant av dig, kjærring, – ja det skal du akkurat se!»

Dette svarte hun ikke paa, men gik ut; det var mørkt, og hun visste ikke hvor hun skulde ta veien. Borte paa tunet stod plogen, hun hadde saa nær snublet over den og satte sig paa plogaasen. – Men som hun sat der, dulmet oprøret av, og dyp tristhet kom igjen; der blev hun sittende til længe efterat de andre var gaat; – han kom ikke ut og saa efter hende. Da hun gik ind, hadde han lagt sig; om han sov, kunde hun ikke si, men hun snakket ikke til ham, – guttene var ogsaa i seng.

– – De følgende dage faldt ordene langt andet end let mellem han Per Hansa og konen.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.