I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

Ole Edvart Rølvaag (1876–1931)

Øyvind Tveitereid Gulliksen


Ole Edvart Rølvaag hører først og fremst heime i amerikansk bokheim. Han var den mest kjente i ei gruppe amerikanske forfattere som, fram til 1930-åra, skreiv og ga ut sine bøker på norsk. Rølvaag syntes sjøl det var vanskelig å få alle nyansene og dialektuttrykk fra det norske språket sitt over i engelsk oversettelse. Likevel er det den engelskspråklige utgava Giants in the Earth (1927), som i ettertid blir ansett som den samla standardutgava av hans to viktigste romaner, nemlig I de dage (1924) og Riket grundlægges (1925). Giants in the Earth blir omtalt som en av de viktigste amerikanske romanene om innvandring og busetting i Midtvesten, og blir trolig mer lest i midtveststatene enn i Norge. I norsk sammenheng kan Rølvaag stundom bli lest som en slags utflytta heimstaddikter. Det var han ikke. Romanene hans har mest til felles med andre kjente amerikanske romaner om innvandring og integrering, som til dømes Abraham Cahans The Rise of David Levinsky (1917) og Willa Cathers My Antonia (1918).

Rølvaag utvandra fra Dønna til Sør-Dakota som 20-åring. Han jobba først som gardsarbeider, før han studerte ved den norsk-amerikanske høgskolen, St. Olaf College, i Northfield, Minnesota, og deretter ett år ved Universitetet i Kristiania, før han i 1906 ble professor i norsk ved St. Olaf.

Rølvaags forfatterskap har spilt ei viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han var spesielt opptatt av det han kalte «fædrearven» og kjempa lenge for at norsk skulle holde seg som et bruksspråk i Midtvesten, noe han til slutt nok måtte innse at det ville bli umulig å få til. Han underviste i norsk språk og litteratur på St. Olaf College, særlig likte han å undervise i Henrik Ibsens og Knut Hamsuns forfatterskap.

I debatten om etnisk kultur stilte Rølvaag seg kritisk til ideologien om det amerikanske samfunnet som en smeltedigel, der alle innvandrergruppene la fra seg kulturen de hadde med seg, for så å smeltes om i sitt nye hjemland. I stedet mente han at det var ved å holde på og videreutvikle det han så som norsk språk og kultur at norsk-amerikanerne best kunne bidra til å skape det flerkulturelle amerikanske samfunnet som han sjøl virka og trivdes i. Det var ut fra en slik tankegang at Rølvaag var med på å stifte The Norwegian-American Historical Association i 1925. Rølvaags essays, utgitt i boka Omkring Fædrearven (1922) gir viktige innblikk i denne sida av Rølvaags virke. Boka er seinere utgitt på engelsk som Concerning Our Heritage (1998). Det store høgskolebiblioteket ved St. Olaf er oppkalt etter Rølvaag.

Amerikabreve (1912) var Rølvaags første roman. Det er en brevroman, utgitt under psevdonymet Paal Mørck, som bygde mye på hans egen erfaring som ung innvandrer. Rølvaag så at utgangspunktet for norsk-amerikanske fortellinger nettopp lå i de gamle amerikabreva. Verket inneholder en ofte sitert setning fra den norsk-amerikanske brevskriveren: «Vi er blitt fremmede. Fremmede er vi for det folk vi forlot, og fremmede er vi for det folk vi kom til». Boka er seinere utgitt på engelsk under tittelen The Third Life of Per Smevik (1971).

Etter et par andre romaner, der Rølvaag kom med kritikk av uvettig pengebruk i det amerikanske samfunnet, kom Længselens baat ut i 1921 (engelsk oversettelse med tittel The Boat of Longing, 1933). Romanen handler om en ung innvandrer som først prøver å gjøre seg kjent i Minneapolis. I denne by-romanen er Rølvaag tydelig inspirert av Hamsuns Sult, likesom han i Giants in the Earth nok har hatt Hamsun Markens Grøde i tankene.

Rølvaag er mest kjent for det som på norsk er kjent som firebindsverket I de dage, Riket grundlægges, Peder Seier og Den signede dag, utgitt i perioden 1924–31. Hovedpersonene her er settlerne Beret og Per Hansa og deres sønn Peder Seier. I serien tar Rølvaag altså for seg både første og andre generasjon norsk-amerikanere.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.