I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

II.

148Ikke længe efter stod alle foran gammen til Tønset’n og saa og undredes paa toget som kom. Det var nu saa nær at de kunde skjelne hver vogn; – han Store-Hans red jevnsides med den fremste.

Tønset’n fór der og smaasprang og kunde ikke holde hændene i bukselinningen. – Han var her, og han var der; og hvad han sa, var det ikke stor mening i. – – Du store verden, tænkte han, var dette flere irlændere, og av samme slaget som de forrige? – Og’n Hans Olsa langt øst ved Sioux! – – – – Ja naa saa det godt ut.

Men saa kom han Store-Hans ridende, og berettet saa merkelige ting at de alle blev borte i forundring.

«Det er norskera!» ropte han som han kom ridende op.

«Nei ka du seie!» satte Tønset’n i.

«Ja norskera allesammen, kan du tænke! – Og det er en hele vase av dem, – de skal hit! De snakker norsk allesammen.»

«Er du gærn!» ropte Tønset’n igjen. – Og saa blev han morsk i maalet og kommanderte ho Kjersti ind at sætte paa kaffekjelen, og de andre kjærringene skulde hjælpe hende. – – – – «Hører dere ikke han Hans siger, det er norskera! – Vi maa ta mot skikkelige folk paa folkevis!»

Han tok han Sam med sig og gjorde som patriarken i fordums tid:patriarken i fordums tid] Abraham i 1. Mosebok han gik de fremmede imøte og nødte dem at ta ind under hans ringe tak.

Ja dette var vel meget til hændelse! – – Følget bestod av fem vogner og likesaa mange spand hester. Det var gode hester ogsaa. – Tønset’n kunde se det. – Det var tyve mand i alt, og bare sogninger og vossinger, men mest sogninger. De fleste var gifte folk; somme hadde store familier øst i Minnesota.store familier øst i Minnesota] familier som først hadde slått seg ned i Minnesota og Iowa, som vandra vestover og inn i Dakota-territoriet, slik Beret og Per Hansa også hadde gjort Alle var ute og lette efter bosted for sig og sine; de vilde østover igjen ihøst, men agtet at flytte vest saasnart149 vaaren kom. – De hadde kjørt gjennem Sioux Falls, hadde været indom paa landkontoret der og spurt at det skulde være et settlement herute nogensteds, og saa vilde de titte indom og se paa stedet. Ellers tænkte de sig sydvestover, til James River og de traktene.James River og de traktene] James River renner sørøst-over fra Nord-Dakota, gjennom hele Sør-Dakota og ned i Missiouri River, et stykke vest for Sioux Falls. – – – – Vestflytterne blev glade over at raake paa disse torvhyttene med norsk folk herute i de vide blaanene, og denne pratsomme manden som fór der og trippet og vilde hjælpe paa alle maater.

De leiret sig paa tunet hos Tønset’n. Da han saa hvor mange der var, nævnte han ikke kaffen mer. Men han kom med poteter og grønsaker, og kveldsmelken delte han broderlig med dem. – – – Og ikke fik de ligge ute den natten. – Skulde de ligge ute? ropte han. – Ligge ute naar de kom til norsk folk som netop hadde faat sig op nye hus! Aanei, det gik nok ikke an! – Om kvelden krabbet først han og ho Kjersti sig op i sengen; siden fik de fremmede gulvet saa langt det rak, og de som det ikke rak til, la sig i fjøset.

Tønset’n sov ikke stort den natten. Det værste var, at han ikke kunde snakke med ho Kjersti, og nu trængte han saa saart til at raadføre sig med hende. – Du slette tid, hvorledes kunde han vel faa sove? Her var hele verdens ansvar pludselig kastet paa ham! – Her laa nu et helt stort settlement med bare norsk folk og sov fremmenfor sengen hans. – – Bra folk, utmerkede folk alle sammen! – – – – – Der blev nok flere i følget utenom familiene naar de flyttet vest til vaaren. – – – – – – Ak aa nei, – og ‘n Per Hansa fanken ivold østved Sioux River! – – – – – – Kunde han nu gjøre det kup, at han fik disse karene til at slaa sig ned her, da var fremtiden betrygget baade for ham og naboene, ja – da var det bare at snu sig i sengen og sove rolig videre! – –

– – – Han burde fare efter han Per Hansa inat, han som hadde slik merkelig naadegave til at snakke 150med folk? – – Men ikke kunde han snakke med ho Kjersti om det, og ikke kunde han komme sig ut heller, – der laa mand i mand og snorksov fra sengen like til døren. – – –

Da sogningene og vossingene kom sig ut av stuen om morgenen, saa han og ho Kjersti slap ut av sengen, trodde ikke Tønset’n at han hadde smakt søvn om natten; men der følte han klart, at nu stod han op til sit livs største alvorsdag.

Han hadde ikke tid til at spise frokost, sanste knapt paa ho Kjersti da hun kom ut og sa den var færdig. Han var dypt inde i samtale med vestflytterne om landet herute ved Spring Creek. – – De agtet vel ikke at dra derfra uten at se paa det! – Hvad? – Nei, for det vilde altsaa være et stort feilgrep. – – Han skulde nok være med at vise dem; de kunde ikke faa non bedre, det turde han vel sige, for her var han kjendt. – – – – Det var han som hadde opdaget dette sted, den første til at vælge, den første baade til at bygge og flytte ind. Og han skulde vel mestsom vite hvad han gjorde da han slog sig ned akkurat her, – han som hadde været baade i FoxFox] rettet fra: Fax (trykkfeil) River, i Muskego, paa KaskelandFox River … Kaskeland] klassiske steder for tidlig norsk innvandring i Midtvesten. Norske settlementer ved Fox River i Illinois kom alt i 1830-åra. I 1840-åra overtok Muskego i Wisconsin som senter og mottakersted for nye norske immigranter. Kaskeland er en vanlig norsk stavemåte for Koshkonong, som overtok som senter for norsk bosetting i Wisconsin. At Tønset’n skulle ha vært med på alle disse stedene, og seinere i Dakota-territoriet, må vel tilskrives hans trang til å fantasere! og over hele Minnesota, ja og over store strækninger av Dakota Territory med! – – – Tønset’n berettet om turen han hadde gjort ifjor høst. Landet rundt Vermillion kjendte han godt til; Yangton hadde kan set med egne øine.Vermillion … øine] landet rundt Vermillion River var alt blitt nevnt av Meriwether Lewis og William Clark i forbindelse med deres nordamerikanske oppdagelsesferd i 1804. Vermillion og Yankton ligger i det sør-østre hjørnet av nåværende Sør-Dakota. I 1870-åra var det kun noen få hundre innbyggere i Vermillion, og rundt to tusen i Yankton. Yankton ligger ved Missouri River. Her stak han ind en liten rispe han sveiset sammen inat, – det var ikke akkurat sandt, men det kunde godt hændt! – Han berettet om en mand han traf i Yangton, en utarmet skottlænder, som hadde prøvet det i hele to aar oppe ved James River-traktene. Men indienindien] indianerne og loppa var saa besæt at han maatte derfra. Det var gaat rent galt med manden. Kjærringen hadde daua, og kua hadde indien stjaalet! – Tønset’n berettet denne tildragelse med en viss begeistret medlidenhet.

151Sogningene og vossingene var vitelystne folk, som hadde meget at spørre om. Der var selvsagt de vilde se sig om før de fór, – det var jo det de var ute efter.

Straks de hadde faat i sig maten, bar det avsted med dem. Han Sam var med, og han Sam var slet ikke værst til at snakke og lægge ut. Han Store-Hans kom ogsaa og hadde med sig ho Sofie hans Hans Olsa; men da det led over middag, var hun hun saa træt av at springe omkring med han Store-Hans og lete efter grævlinghul, og endda mer av at høre paa den ustanselige praten til Tønset’n at hun ikke orket det længere og sprang hjem. Siden sluttet han Store-Hans sig til følget og stak ind et voksent ord naar han syntes det kunde passe.

Vestflytterne gik der og saa og spurte, og visste ikke akkurat hvad de skulde sige. De baade likte det og ikke likte det heromkring. Landet var visst bra; det laa pent nok, og maatte være let at drive; men huf hvor nakent her var og saa langt for synet! – Her var jo ikke andet end snaue himlene omkring! – – – – Det maatte være fælt om vinteren, – ikke saa meget som en kronglebuske til ly. – – Og hvad skulde folk brænde? – Hvad var her til at bygge med? Folk kunde vel ikke bli boende i jordgammer al sin tid? – Der var mange betænkeligheter, og der kom flere.

Tønset’n forstod hvad som her stod paa spil. Spændingen dirret gjennem ham. Han snakket den dagen til han fik slik verk over smalryggen at han maatte sætte sig. – Men saa gik han heller ikke fra nogen indvending de kom med.

– – – – – – «Skog til lygdForfatternote: lygd = ly. og brændsel?» Han blev saa enkel og inderlig i foredraget; hændene kavet i luften. – – – Skog? Du store verden, det var jo netop skogen som var et av store goder. Her kunde folk faa akkurat saa meget skog de vilde ha, – – – ikke mer, men heller ikke mindre! En av 152naboene hans hadde plantet en halv acre i sommer; naa var han avsted efter mer og kom vel hjem med en halv acre til; det blev mer end den mand og hans efterkommere nogensinde kom til at trænge. – – – – «Jeg skal sige dere, karer, hvis det er bare skogen det staar i, kan dere reise øst til Sioux saa snart dere har kastet av lassene, og faa nok skog i jora ihøst til at greie dere med ned til tusen led! – Jeg skal gjerne være med og hjælpe til, og det skal ikke koste dere en cent! – – Nei, folk, vi maa vel være bare taknemmelig fordi her ingen skog er nærmere. Her har vi naa paa disse ukene siden vi kom, faat op mer aaker end du kunde greid paa ti aar i skogland. – Om to aar skal jeg ha hele kvarten under plogen. Aaneida, godtfolk, snak ikke om skogland!» –

Saan snakket og fortalte Tønset’n hele tiden. Der kom en viss profetisk inderlighet over ham, naar han gav sig til at male fremtiden for dem. – Det lysrøde skjæg fik mer varme i sig, øinene straalte, stemmen skalv, hele kallen dirret, armene beskrev buer i luften. – – – – Han fortalte om skolene de skulde faa, om kirken de vilde bygge i fællesskap; om byene som kom til at hæve sig heromkring, om alle jernbanene som kom til at skjære prærien paa kryss og tvers, – hadde ikke banen alt naadd Worthington,Worthington] Worthington i den vestre delen av Minnesota, jernbanen kom dit i 1871 naa kom den vel snart til Sioux Falls! Da fik de bare fem og tyve mil til byen, – forstod de det: bare fem-og-tyve mil! – Tønset’n hakket ordet i stykker og viste dem hvert stykke. – – – – – – Ja se naa bare paa Sioux Falls! – Ifjorhøst maatte han helt ned til Vermillion – ikke lignament til landkontor i Sioux Falls da! – Og de kunde vel lite paa at regjeringen visste hvad den gjorde naar den strakte sig saa langt nord, – vent naa bare, saa skulde de faa se! – – – – – – – Det var som om Tønset’n gik der med hele fremtiden kartlagt foran sig; han snublet ikke, tok aldrig feil, det var en uudslukkelig ild i manden. –

153– – – – – Og hvis de nu slog sig ned her, vilde flere komme med dem til vaaren. Og saa blev det bare norskera her. Ja saa stod hele settlementet der fuldt færdig! – – – Sæt nu at de reiste avsted til et sted hvor der ingen var endnu? – De forstod vel at hele Dakota Territory aldrig kunde bli befolket, – dertil var der nemlig ikke folk nok i verden, og kom vel aldrig heller. – – – – – – – Og hvis de nu skulde være saa uheldige at sætte sig ned paa et sted hvor ingen kom efter? – – – Naah? –

De fremmede hørte paa ham og maatte indrømme ar der var meget sandt i hvad manden sa.

De kom ikke tilbake før langt utpaa eftermiddagen. Da kokte de et forsvarlig maaltid av potetene som Tønset’n bragte dem. – Derpaa holdt de raadslagning, og saa stemte de fleste for at de skulde slaa sig ned her.

Tønset’n hørte det og lo; han sprang ind og fortalte det til ho Kjersti som begyndte at graate; men han maatte straks ut igjen. Han følte, at nu hadde skjæbnen brukt ham til sit redskap.Rølvaag skrev først: «… nu hadde han gjort sit livs største kast», men forandra det ved å bruke ordet «skjæbnen» (NB Ms.4° 2249, 159) Her hadde han strakt haanden ut og faat tyve naboer med en gang, og norske hver eneste kjæften! – – – – – Lykken kom saa overvættes stor og pludselig at det faldt ham vanskelig at stole helt paa den. – Da de fremmede spændte hestene for og drog over bækken – de vilde settle paa østsiden og strække sig sydover –, maatte han være med. – Men saa tok det til at mørkne av kvelden, og de hadde faat teltet op, og saa maatte han forlate dem; og det var han ilde tilfreds med. –

– – – – Mangt kunde hænde om natten! –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.