I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

V.

Ved middagstid dagen efterat de hadde fundet hallingen, holdt de tre vogner sit indtog i Worthington.Worthington] i Minnesota. The St. Paul & Sioux City Railroad ble bygd gjennom byen tidlig på 1870-tallet. På slutten av 1872 hadde byen over åtti hus. Følget var innom byen i 1873. Stedet hadde ikke noget bymæssig ved sig endnu; der stod et par dusin hus, hvorav flere var bare skur, andre gammer. Alle lot til at være bygd i en fart, som noget der bare var foreløbig. Stedet gav forresten sterkt indtryk av en liten leir der idag stod her, men imorgen kunde finde paa at være mange mil borte. – Men der var da et par butikker, og det vigtigste av alt: jernbanen – pulsaaren i Vestens liv – hadde vundet sig fram til stedet.

Han Per Hansa kjørte fra hus til hus og gren godslig til folk, og spurte paa bredt nordlandsk om de ikke trængte poteter; de andre sakene han hadde paa lasset, nævnte kan ikke. – – Lykken sat ikke i døren og ventet paa ham herinde; det gik kleint med salget. Ikke før han kom til en torvgamme som laa paa den andre siden av byen, fik han gjort nogen nævneværdig handel. Men der fandt han en enke med to halvvoksne gutter. Enken var dansk og drev en liten hønsegaard.

– – Jo, hun trængte sagtens poteter, baade til sig selv, drengene og hønsene! Penger var der ikke i huset, men høns, det hadde hun. – Vilde han ikke bytte i høns og poteter?

– Jo det vilde nok han Per Hansa. – Og saa byttet han til sig tre unghøns for ni bøtter poteter.

– Denne handelen staar jeg mig paa, tænkte han. Hallingene er bra folk, men danskene er næsten bedre. – – – – – «Du tar gjerne tre bøtter til du jenta mi, saa faar jeg den fjerde høna?» – –163 Enken gik med paa det, og han Per Hansa syntes han hadde gjort en vakker handel.

Enken lot ogsaa til at være særdeles vel tilfreds. Der stod to glade ansigter og saa ind i hinanden i stor taknemmelighet; den ene syntes den andre var et udmerket menneske.

Men saa var han Per Hansa færdig der. Nei det vilde ikke enken høre paa, – slet ikke skulde han fare endnu! Hun hadde en gammel hane staaende paa ovnen og koke, den hadde nu kokt siden tidlig i formiddag og var vel snart mør nok. – Nu skulde han akkurat binde hestene i vognen og komme ind, – hvor der var nok for tre, blev det vel en raad med den fjerde med. – Nu maatte han være saa snild at komme ind! – Og nei var der ikke i hans mund.

Ja saa kom han Per Hansa ind i gammen, og han blev mer forundret over den end over enken. Var hendes ansigt lyst og godt, saa var gammen det end mer. Han hadde aldrig set noget hus saa koselig som dette her. Det var bare en torvgamme – mindre end hans egen, hadde tre værelser –, men koseligheten lyste ut av hvert hjørne. Her var væggene slet ikke svarte som hjemme hos ham; de var hvite, saa skindende hvite at det spillet av gult i dem. – Dette var da en eventyrstue!

Han Per Hansa saa og saa, og sanset ikke paa at sætte sig.

– – «Nei, mor, bry dig endelig ikke om maten,» sa han; «kom naa heller og fortæl mig hvordan du har baaret dig aat med at faa det saa makeløst fint! – Kan du si mig: Er dette maling? – Den er vel forfærdelig dyr?» – – – – – Ansigtet hans var bare godhet og uforstilt beundring der det nu stod paa skakke og saa ind i hendes. Hun lo lyst og godt til det, – – – syntes at ha kjendt det i mange aar.

– – Nei slet ikke var det maling; langtfra det! Bare almindelig kalk og vand.

164– Kalk? – kunde hun fortælle ham hvad kalk het paa engelsk? – – Saa? – han gjentok ordet et par ganger. – Nei var naa ikke det rart! – Hvordan skulde den blandes? – Var den til at faa kjøpt her? – Den var vel svært dyr?

Enken gav besked, laget til maten og forklarte videre, om hvordan han skulde bære sig ad. Og det var ikke farlig med navnet, her var en norske som handlet med træmateriale, som solgte den. Kanske kunde han bytte med poteter, – – saan og saan skulde han blande den.

«Nei er du gærn, mor!» ropte han Per Hansa; han stod midt paa gulvet, – han kjendte slik lyst til at omfavne enken. – «Trur du virkelig han bytter i poteter? – Forresten har jeg nu baade gulrot og meloner! – – – – –. Det sverger jeg paa, mor, at hadde jeg truffet dig itide, saa hadde jeg sikkerlig fridd til dig!» –

Manden stod der og var saa hjertensglad morsom at enken maatte storle. Og hun mente som saa, at han kunde vel ha fundet paa noget som værre var! – En kunde aldrig vite hvordan saant frieri vilde løpe av! –

Det blev da middag i stuen. Der kom to smaagutter ind, røde i kindene og blanke i synet, akkurat som moren selv. Han Per Hansa kunde ikke se sig mæt paa dem heller; men da husket han atter paa melonene, gik ut efter den bedste han kunde finde og la paa gulvet. – – – – Og saa spiste han hanen med hende og guttene, og syntes det var akkurat som i eventyret. Det var jo soleklart at lykken sat hos ham fremdeles. – – – – – Før han reiste gav han guttene én melon til, og moren en halv bøtte gulrot. –

– – – – «Det er synd at ruinere snilde mennesker,» sa han.

Ja, lykken var nok med han Per Hansa den dagen, det var ganske visst. Fra enken kjørte han bent til 165manden som handlet med byggemateriale, og spurte om det gik an at faa bytte til sig litt varer for poteter og mange andre lækre saker. – Manden kom bort og saa paa lasset. – Aa jo, det var vel ikke umulig, mente han. Hvad skulde han ha for det?

Da maatte han Per Hansa le. – «Egentlig skulde jeg ha alt det du har her; men jeg faar være rimelig og nøie mig med noen sækker kalk og noen bordstubber. – – – Ja du har vel kalk?»

Han fik den kalken han trængte, og flere bordstubber end han hadde ventet at faa, og endda nogen spiker atpaa handelen. – Bordene var høvlet; han Per Hansa haandterte dem som om de var fine blade i en kostbar bok.

– – – «Jaha san; nu skal det vel bli baat aat lisj-glunten,lisj-glunten] veslegutten – nu kan han bare komme!» – – Og saa vendte han sig til manden: «Til høsten kommer jeg og kjøper alt du har; jeg trænger baade det og mer til, skal du vite.»

Han maatte gi sig til at prate med manden. Det var saa morsomt at finde en norske her; for Per Hansa var det dermed som en del av byen hørte ham selv til. – Han hadde saa meget at spørre om og faa greie paa ogsaa; og manden som ikke hadde noget at bestille netop nu, var mer end villig til at slaa av en akkedas,akkedas] akkedering, drøfting og faa vite hvordan det gik dervest hvor de kom fra. – Han Per Hansa blev sittende der længe.

Imidlertid hadde hans reisefæller handlet fra sig for en god stund siden, hadde holdt middag, og holdt paa at bære ut til vognene det de hadde kjøpt, da han endelig kom kjørende. – Det bar da ind i butikken med dem alle tre.

Han Per Hansa blev urolig da han stod derinde og saa sig rundt, der laa saa meget og var saa mange slag. – Og saa var det godlugten av alle varene, og den sterke ém av whisky som drog sig gjennem 166alt. – – – Han Per Hansa traakket og snøftet og kunde ikke staa stille.

– – «Nei dækern; – den som nu ikke var saa fattig paa skillinger! – – – – Men det skar sagtens ikke at vite hvor tingene er naar mynten engang kommer, – hvad sier dere karer?»

Før han begyndte at handle, maatte han faa greiet med harven og riven han stod der i bøkene for. Solum-gutten var tolk.

– Han kunde vel betale hele summen? spurte handelsmanden, som om han ansaa den sak avgjort.

– Er manden gærn? ropte han Per Hansa.

– Naah, hvor meget kunde han saa betale?

«Du skal si femten dollars, Henry; og det er sidste centen!»

Handelsmanden var haard i maalet, og vilde vite om det var alt?

– Ja, sa’n Per Hansa og blev haard, han ogsaa; mer er der ikke at opdrive, hvis han ikke tar skindet! – Forresten – og nu lo han og saa bent paa manden – var det saa gammelt og skruklet at det ikke var stort tes.

– Vel, mente den andre og drog paa det: dette var daarlig business; men det fik vel gaa likevel. Det var kanske synd at ta huden naar den var saa daarlig! – Hadde han noe hjemme?

– Det mankerte ikke paa det! lo han Per Hansa. Kjærring og tre unger, og én ku. – Og det blev vel mer med tia!

– Naah, lét den andre og var atter haard i opsynet; Kjærringen og ungene kunde han bare beholde. Men kua fik han altsaa komme med, blev der ingen annen raad, – business var business!

Der blev da saan tilsidst som han Per Hansa vilde ha det: Resten av beløpet skulde staa til høsten mot at han betalte 15 procent rente.

Nu kunde han Per Hansa begynde at handle. Det første han skulde ha, var garntraad! – Da maatte 167baade Solum-gutten og han Hans Olsa le; skulde han naa til at binde garn ute paa prærien? – – Ja traad maatte han ha, først og fremst traad. – Da han endelig fandt det slag han mente kunde gaa an, kjøpte han flere nøster. – – – – Og saa var det snøre; kan maatte ha snøre til at skjøte garnet paa, – ikke tale om andet! – – – Kameratene syntes, at nu handlet han bort skillingene sine til unytte. Der var langt til Sioux River, og blev ikke mange færder dit om aaret, – det saa de ogsaa med ham. Men like lite hjalp det. – «Bestil du bare snøret, du Henry!» sa han Per Hansa.

Derpaa begyndte den egentlige handel, den han hadde faret den lange veien for at faa gjort. Først var det nogen smaating som han snakket lavt om, og saa undselig at kan Henry maatte spørre op igjen. Det var naa litt kalikokaliko] tettvevd bomullstøy med store, sterke roser paa; nogen baand og litt fintraad, og noget fint hvitt bomuldstøi. Og saa skulde han endelig hat nogen Hoffmannsdraaper,Hoffmannsdraaper] populær medisin mot bl.a. kvalme (etter F. Hoffmann, tysk lege, død 1742), den besto av eter og sprit og litt finolje paa et glas! – – Det var sørgelig leit at maatte bruke Solum-gutten til tolk i slike saker, han som bare var lauskar og ingen verdens ting hadde prøvd! Men han fik da det han vilde og hadde raad til. – – – – Siden bar det til med den egentlige handel. Melet var det vigtigste og kom først; saa tøi og tobak, fyrstikker og olje; derpaa kaffe og sirup og salt. – Ved saltet faldt atter kameratene i staver; han Per Hansa skulde ha saa overvættes meget av det, meget mer end de andre tilsammen, og endda grundet han paa om det ikke blev for litet. – – – – – Nei, der var ingen ende paa alt han Per Hansa syntes han maatte ha; men pengene var snart opbrukte, og dermed var det slut med handelen.

Saa stod de der og var færdige.

«Skal vi ikke ha os saa meget som en eneste knert paa denne turen?» undret han Hans Olsa sig betænksomt.

168«Der saa du noget!» satte han Per Hansa i. «Og jeg som skulde ha med tre flasker til han Syvert! – – Men det skal ikke ho Kjersti ha noe med at gjøre, saa dere faar huske paa det naar vi kommer hjem, – det skal vel være til smørels for jegtasmørels for jegta] giktsalve hans.»

Handelsmanden trakterte dem før han fyldte paa flaskene. Han Henry fik to flasker for sig og én til broren; han Hans Olsa hadde storflasken sin med og fik den fyldt, mente det blev vel litet, og fik ogsaa en mindre, som han stak i lommen. Han Per Hansa fik to til sig og de tre til Tønset’n. – Da handelsmanden hadde fyldt paa for dem allesammen, syntes han, han hadde gjort saapas god handel med disse karene at han hadde raad til at spandere én omgang til, – det lot til at være bra folk ogsaa. – Men før de kom sig avsted, maatte de efter god gammel skik smake litegrand hos hverandre. Herregud, det var nu ikke hver dag at man kom til byen! – Han Hans Olsa steg noksaa forsigtig da han skulde klyve op i vognen; han satte sig temmelig tungt i sætet, men nu sat han ogsaa traust.

Det led sterkt paa eftermiddagen da de endelig kom sig avsted. Der laa nitti milnitti mil] ca. 150 km. og strakte sig foran dem, men det tænkte ingen paa; mat hadde de rikelig med sig, hus under himmelen hvor de end kom til at raste, og veiret var godt.

Han Per Hansa kjørte foran og smattet uavladelig paa hestene. – Han saa alt i ett vest i himmelen, som alt hadde faat sterk kveldglød: – – Herregud saa vakkert alt var herute! – – – Gik det ikke an at kjøre hele natten mon?

Da de omsider slog leir, og han Hans Olsa hadde faat baalet godt til og grøtgryten over, sat han Per Hansa i lysningen og skar garnnaaler;garnnaaler] skytler til veving eller knytting av garn han laget to, og siden en ré.ré] garnvinde, snelle

Kameratene lo til ham og mente, at nu var han blit rent gal; først kjøpte han bort pengene i traad, og saa satte han sig til at fante bort tiden med slikt!

169– «Aa ja,» sa han Per Hansa og lo, «man snakker som man har vettet til!» og arbeidet til han var færdig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.