I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

VII.

Hun hadde ligget længe; søvnen vilde ikke komme; tankene drev.

– – – Det var altsaa kommet saa langt med dem nu: de skammet sig ikke for at æte trollmat, og endog skikke den gardimellem som stormandskost!at æte trollmat … stormandskost] Grevling var i folketrua symbol på negative egenskaper som lastefullhet. Som nattdyr kunne det oppfattes som mat for troll. Det er her den amerikanske grevlingen («badger») det dreier seg om. Arten er ulik den europeiske, det har kanskje leda Tønset’n til å tro det var en bjørn.

178Som hun laa der utover natten og snudde paa alt, reiste der sig høi trods i hende: de skulde ikke bli her ivinter! – Straks han nu kom hjem, maatte de se at finde veien tilbake østover, Han òg maatte jo se, at de blev til vilddyr, skulde de holde paa her. – Alt der var av menneske i dem, kom til at gaa umerkelig tilgrunde. – – – Ingenting saa de, intet lærte de – – – – Med barna blev der endda værre, – og med deres barn igjen? – – – Skjønte de da ikke, at hvis Vorherre hadde villet hat disse evigheter befolket, hadde han ikke latt dem ligge urørt helt til nu, nu da enden nærmet sig!Som hun laa … enden nærmet sig] Beret er i ferd med å få det som kaltes «præriesjuka»

– – Det store oprør la sig; tankene blev kolde og kloke, og arbeidet sindig med hvordan de maatte bære sig ad for at naa tilbake til folk. – – – – Hun trodde ikke hun sov den natten.

Om morgenen var hun oppe tidligere end ellers, fik varme op, laget frokosten og vækket barna. – Det tok ikke længe med at faa maten færdig; hun slog litt vand i gryten, heldte en ske sirup opi og rørte, fandt saa nogen smaabiter kanel og slap nedi. Kaldgrøten som stod igjen fra igaarkveld, skar hun op i biter, lot den være i storfatet; da sirupsblanden var blit dygtig varm, slog hun den over grøten. Mer var der ikke; andet blev der ikke spurt efter heller.

Mens hun fik sig mat, saa hun av og til bort paa Storkisten, og forsøkte at mindes hvordan hun hadde hat altsammen pakket da de kom i sommer. – Hvor hadde hun nu altsammen? – Det var vel bedst at faa pakningen gjort straks, saa var da det unnagjort naar han kom. –

– – – – Det blev vel værst med vognene? Ja det var de vognene! Den mindste hadde han tat istykker og laget bord av, – her sat de nu rundt den; hun visste ogsaa, at den andre umulig kunde holde veien tilbake; hun hadde hørt ham nævne herom dagen, at han skulde ta sund vognen og se om han ikke kunde lage noget av den. – – – – 179Naaja, det fik nu bli hans sak, at greie med vognene. – De omkom vel ikke bare for en vogn sin skyld! Var det ikke én som engang saa nær hadde forbarmet sig over en stor stad med ugudelige mennesker bare fordi ett godt menneske bad om det?Det blev vel … bad om det] refererer til samtalen mellom Abraham og Herren i 1. Mosebok 18 og 19.

– – – Et godt menneske, ak ja! – Ho Beret sukket tungt og tok sig under brystet.

Da der ikke var mer igjen i fatet, reiste hun sig, vasket det og satte det bort. – Han Ole hadde ikke noget at gjøre inde, gik mot døren og gjorde miner til broren, at han skulde komme og være med ut; men han Store-Hans ristet paa hodet. Broren gik. Den andre blev sittende igjen, saa paa moren av og til, visste slet ikke hvad han skulde ta sig til med, kjendte sig uglad og tung tilsinds; der kom pludselig over ham slik lyst til at kaste sig bent ned paa gulvet og stortute.

Moren gik der og smaastelte, og rørte nu atter ved tankene om tilbakereisen. I det graableke, høie ansigtet, hvor trækkene endnu var saa veke og vakre, kom der noget bestemt og trodsig; det var snart saa sterkt tilstede at ansigtet saa ut som om hun gjorde sig vred paa spøk, som naar man stundom leker med barn.

Hun gik hen til Storkisten saasnart hun hadde stelt fra sig, aapnet lokker, la sig paaknæ foran, og gav sig til at lægge tilrette det som allerede var i kisten. Det var snart gjort. Og saa tok hun klærne hun sidst hadde vasket, foldet dem sammen og la dem ned. – – Der var ikke mange klær igjen. Han maatte vel se, at de snart kom til at gaa nakne skulde de bli her! Hvor skulde pengene komme fra til alt de trængte? – Ho Beret reiste sig, saa sig om efter hvad hun burde ta først. Paa hylden over vinduet laa en gammel Bibel hun hadde faat av bedstefaren; den var saa gammel at det var vanskelig at læse i den; men det var den eneste de hadde. Den hadde været længe i slegten. Gammel-bedstefaren hadde 180eiet den før bedstefar fik den, og efter hende skulde han Store-Hans ha den – det hadde hun tænkt mange ganger. Ovenpaa Bibelen laa Salmeboken, som hun hadde læst litt i hver søndag siden de kom hitut. Begge bøkene tok hun nu og la i kisten.

Ho Beret reiste sig atter og saa sig rundt. Kanske var det bedst hun tok lærebøkene ogsaa? Guttene var ikke for snare til at ta boken, – de kunde vel slippe idag, og faren kom vel enten idag eller imorgen. Hun bad han Store-Hans komme med bøkene saa hun kunde faa pakke dem.

Da først blev gutten opmerksom paa hvad moren stelte med, og han blev saa ilde ved at han ikke kom til at reise sig straks.

«Hvad steller du med?»

«Vi faar vel lage os færdige, vet jeg.» – Hun sukket og holdt sig med hændene under livet; det var haardt at staa bøiet saa længe ad gangen.

«Færdige? – Ska–ska vi bort?» – Han Store-Hans blev trang i halsen, øinene stod store og rædde paa moren.

«Aaja, Hansemand; – – vi maa vel se at naa folk før vinteren kommer paa os,» – sa hun bedrøvet.

Gutten hadde reist sig, stod nu ved bordenden, vilde gaa til moren, men kom sig ikke av flækken av rædsel; han stirret med aapen mund paa hende. – Endelig fik han sagt:

«Ke du truer hain far seie?» – – Det kom som en anklage, og der var graat i det.

Da saa hun paa ham; hun maatte se igjen, kunde saa ikke sige noget. Det ugjørlige i det hun nu hadde fore, sprang ut av guttens ansigt og hele skikkelse som straaler, – som straaler der traf hende, lyste op, og viste hende hvor umulig det var altsammen. – – Hun vendte sig langsomt mot kisten, la lokket paa igjen, og sattte sig paa den. – – Nu var 181tjonettjonet] her: skam, uro atter saa urolig i hende, spændte og vred paa sig, og hun matte holde paa med hænderne.

– – – – – Herregud, kom nu han òg med indvendinger! – Var det ved at liv kastet sig haabløst bort, at dette uendelighetens øde skulde befolkes!

– – – – «Saa haard kan du vel ikke være,» – smaajamret hun sig, – «at kræve slikt av et stakkars menneske!» –

Hun reiste sig langsomt fra kisten, det var som hun slet paa bly, gik over gulvet og aapnet døren. Øinene flakket rædde henover mot himmelbrynet, naadde det, men vandt sig ikkevandt sig ikke] stoppa opover.

Han Store-Hans stod der og stirret efter hende; han vilde storskrike og fik ikke en lyd frem. – Men saa sprang han efter, la armen om hende og hvisket hæst mellem hikst: –

«Bi du – – klein no?»

Ho Beret begyndte at stryke hodet som stanget saa haardt mot siden hendes; der var en sterk, frisk varme i det; haaret var saa bløtt og godt; hun maatte la fingrene gli igjennem atter og atter. – – Hun huket sig ned og tok om gutten; han tok saa voldsomt igjen at hun holdt paa at kvæles under favntaket. – – – – – – Du gode Gud, hvor hun trængte til at nogen var god mot hende idag! – – – – Hun graat nu; hos han Store-Hans brøt det paa med hiving og hikst. And-Ongen, som ikke kunde begripe hvad de to holdt paa med borte i døren, kom stabbende borttil, saa paa, – aapnet munden, førte haanden optil, og satte i at illskrike. – – – Og der kom han Ole rendende nedover bakken saa føttene føk op mot himmelen, ropte mot dem med sterke brøl:

«No kjem bykaran! – No maa du betterdø faa paa kjilen!»kjilen] kjelen – Og borte var gutten som et uveir, kastet sig paa ponyen og sprængte avsted for at møte de kommende.

182Baade ho Beret og han Store-Hans hadde reist sig og stod nu og saa. – Jo der var de, langt sydøst paa! – Nu glemte han sig ogsaa; han saa bønfaldende ind i morens ansigt, – hans eget bad saa sterkt:

«Trur du e tør forlat deg med e spreng aa møt hain far?»

Hun smilte ind i de spændte træk, – et stort, godt smil –:

«Skynd dig nu bare, gutten min!»

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.