I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

IV.

– – Nei, dagene gik ikke! – – – – – – Her var de ikke kommet længere end til midt i november! For han Per Hansa syntes det som mange vintre allerede, der han sat ved bordet og saug paa pipen og saa paa ho Beret.

Ja, han saa paa ho Beret. I de sidste par ukene var han blit opmerksom paa mange ting han ikke 199hadde lagt merke til før. Smaating bare; men det var saa meget, – snart det ene, og snart det andre. Nu han sat der og slet intet kunde finde paa at gjøre, tok tankene det han saa og la sammen, la langsomt og forsigtig sammen. Og mindre og mindre likte han summen. – – – – – Han søkte at slaa det bort, kaste det fra sig. Og det lykkedes ham – i førstningen. – – – – Herregud – ikke andet end smaating, som let kunde hænde i slike omstændigheter! – Aanei, der var ingen fare med ho Beret, at ikke hun greide sin tørn! – – Det rettet sig nok naar tia kom; – – – – for det var jo bare naturens lov, det her, med mennesket. – Det var vel ikke andet end at hun gruet sig, stakkar? –– –

Men de kom igjen, disse smaating; og der var saa mange av dem. Han Per Hansa kunde ikke ræsonnere det fra sig – der var saa mange ting.

– – Hun var visst adskillig magrere i ansigtet denne gang, – eller saa han feil mon? – Hun saa slet ikke godt ut, – nei – – – – – – – – Hvorfor aat hun ikke mer? Du store verden, hun gik da vel ikke her og sparte paa maten? Og de som hadde mat liggende i haugevis! – – – Her var fisk, og her var kjøt, og ikke saa litet mel heller. Hun skulde værsgo forsyne sig, det skulde Beret-guldet hans, ellers blev det en anden dans! – –

En dag de sat ved bordet og fik sig mat, sa han til hende, at hun maatte ikke sitte her og være fremmedfolk i sit eget hus. – Han blev grov og myndig i røsten: Nu skulde hun værsgod forsyne sig som et voksent menneske! – «Ta naa til dig da, kjærring!» Og saa tok han nedi fatet og la et stort stykke fisk paa tallerkenen til hende. – Hun pirket borti det og lot det ligge.

– «Det falder tungt at tvinge ned hver tuggen,»tuggen] munnfull sa hun.

– «Men du kan da skjønne du maa ha mat, – – – baade for dig selv og –.»

200– «Aa ja,» sa hun og reiste sig fra bordet, «det greier sig nok med maten.» –

– Nu la han merke til, at hun laa meget vaaken om nættene. Han sovnet visst altid før hende; hun var vaaken hver morgen naar han rørte paa sig endda han var saa morravak.morravak] tidlig våken Traf han til at vaakne om natten, kunde han næsten altid være sikker paa at finde hende vaaken. – – – En nat hadde hun vækket ham. Hun sat da i sengen. Hun hadde visst graatt, – han kunde høre det paa maalet. Og saa var det ikke andet hun vilde, end at han maatte staa op og se hvad som mankerte han Store-Hans; han hadde ligget og ynket sig hele natten, sa hun. – Han Per Hansa hadde da staat op og set efter gutten, som ingenting manglet. – – Den natten var han blit ræd tilgagns; for da han kom og la sig igjen, hadde hun tat til at graate saa fortvilet. Meget av det lille han fik ut av hende, syntes han ikke der var stor mening i heller. – – Siden hadde han været ræd for at være kjær mot hende; han merket, at da var graaten sikker paa at komme. – Og slikt var ikke bra!

Han sat der i den lange, lange dagen og la merke til konen, blev ræddere og ræddere for ho Beret stakkar. – – Det var bestandig nye smaating at lægge merke til. –

– – Hun som altid var saa net, og fik alt hun tok paa sig, til at se pent ut, hun gik der homset og ufjælgufjælg] ustelt og gad ikke fli om sig,fli om sig] pynte, stelle seg – ja nu saa han det òg! – Det var sjelden at se hende vaske ansigtet. Og haaret, det vakre haaret, som han var saa overvættes glad i og likte at spelle sig med naar hun var i godt lag, det hang nu i tafsete fletter. – Var det ikke to dage nu itræk hun ikke hadde hat flettene oppe? – – – Nei, han turde ikke si noget om det. Hvordan kunde han snakke til ho Beret om at fli sig, hun som var saa flien,flien] velstelt og ofte pauletForfatternote: paulet = smaaskjendte.paulet] skjente på, jf. «å gi en et pauli ord» = å irrettesette (fra Paulus) 201paa ham, fordi han var saa slurven og likesæl om sig! – – – – Naaja, ikke fordi hun ikke var pen nok korsom var, Beret-jenta hans! Dette sa han Per Hansa til sig selv. Men en dag som han sat der og saa paa hende, stod han plutselig op, gik borttil vinduet, stod der og saa ut, og saa sa han:

«Jeg tror mest du maa gaa og fli haaret dit, Beret-mor. – – – – – – – – Jeg mest som kjender det paa mig, at idag faar vi fremmen.»

Da hadde hun kastet øinene paa ham, var blit blussende rød, hadde saa reist sig og gaat ut av stuen. – Han hørte hun gik ind i fjøset. Hun blev der længe; men han kunde ikke begripe hvad hun gjorde derinde paa den tid av dagen. Han stod der undrende og urolig. Da hun kom ind igjen, turde han ikke se paa hende. – Men da hadde hun git sig til at fli sig. Hun tok vand og vasket sig, løste flettene op, kjæmmet haaret, og satte det vakkert op igjen. – Hun hadde git sig god tid ogsaa. – – – – – – Han maatte se paa hende under dette. Han la alt sit i synet, bare saa paa hende; nu skulde han rigtig likt at si noe sterkt og vakkert til hende! Men hun hadde ikke set paa ham, og han turde ikke. Begge guttene sat forresten i stuen. Han gjorde sig et erend ut, gik tæt forbi hende, sa lavt med stor skøi i stemmen:

«Ja naa blev det vel saa mye tel dokka!»

Resten av dagen kjendte han sig gladere end paa lang tid. – – – Aa hun blev nok all right, ho Beret hans, – ja – hun var jo all right, ikke for det!

Men – der kom flere dage; han Per Hansa hadde intet at ta sig til, han sa paa konen, saa og saa, og saa tilsidst intet andet end det som galt var.

– – – Saa faamælt og indesluttet hadde hun nu neppe været noen av de andre gangene? – – Han sat der og pratet med guttene om fremtiden, 202til synene tok baade dem og ham, søkte paa alle vis at dra hende med i praten, og saa lykkedes det ikke. Nei, han greide det ikke hvordan han end fór aat. – Og han følte det: det var ikke det, at hun ikke vilde, men hun vandt ikke!vandt ikke] fikk det ikke til – Smerten gik som et sug gjennem ham: Gode Gud, var hun blit saa avkræftet! Og saa vandt hun ikke ta mat til sig heller. – – – – – – Ho Beret sat der i stuen med dem, var ikke mer end fire skridt borte, og var allikevel langt unna. Han snakket til hende, bare til hende nu, men kunde ikke faa hende over den ring som laa rundt hende.jf. kommentar til «tryllering» i «Merkene i græsset», VI.Rølvaag hadde her en setning som ble tatt ut før trykking: «Hans ord magtet ikke at ta hende med mer» (NB Ms.4° 2249)

– – – – – Og saa var det dette, at tingene blev borte for hende, rent borte, fast de var der. Han hadde set det flere ganger, og ikke lagt videre merke til det; men det samme vedblev at gjenta sig til han maatte se –: Hun kunde lægge en ting fra sig, komme straks tilbake, og bli gaaende og lete efter den. Tingen laa hvor hun hadde lagt den. – Dette hændte som sagt ofte. Somme tider maatte de le til hende allesammen. – – – «E mein auen dena e i veien, mor!» ropte han Store-Hans og lo saa hjertensgodt at han fik de andre med. Han Per Hansa merket snart, at hun likte det ilde, at de lo til hende.

– En dag gik hun og lette efter saksen. Hun hadde sittet ved ovnen og lappet paa et plagg, hadde reist sig for at stikke mer i, og da hun satte sig, kunde hun ikke finde saksen, som hun holdt i haanden. Hun lette og lette. De andre matte til at hjælpe hende. Pludselig opdaget han Ole saksen i haanden paa moren, sprang til og rev den ut; – – – gutten brølte av latter. Da brast hun i sterk graat, la alt fra sig og gik bent tilsengs. – De sat der og var ilde ved alle tre.

Men somme tider hadde hun rider da hun var usædvanlig kjær mot dem allesammen, – især mot 203han Per Hansa. Hendes omsorg blev rørende barnslig, og det var som om hun ikke kunde faa gjort det godt nok hverken for ham eller barna. Men det var saa sprødt, og han turde ikke røre ved det. – Allikevel var han glad naar de turene kom; det gav slikt velsignet mod i kroppen. –

– – – – Selvfølgelig blev hun straks all right! – Og nu kunde det neppe være svært længe att! –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.