I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

IX.

Ja, saa var hun da kommet til Amerika. Og landet svarte slet ikke til de forhaabninger hun hadde gjort sig. Hun saa nok av fattigdom og helseløst slit her ogsaa. – – – Hvad hjalp vel al denne gode jorden som laa her i endeløse strækninger? – – Nu fik hun rigtig sandesande] fant ut at at «mennesket lever ikke av brød alene!» – Og forresten, det var nu ikke saa rart med brødet heller, sommetider.

Nei, det var skjæbnen som hadde ført hende hitut. – Skjæbnen ja, denne uundgaaelige livets lagnad, som Gud-Herren fra evighet hadde lagt tilrette for hvert menneske, alt efter de stier han saa det vilde træ.træ] gå på – – Nu stod straffen der og ventet, – straffen fordi hun hadde brutt faderbudet. – – – – – – Utover høsten hadde hun regnet og lagt sammen, og det slog til paa en prik: – Skjæbnen hadde lagt alt nemt tilrette for at straffen kunde ramme desmer uundgaaelig. – Den hadde kastet hende i armene paa han Per Hansa, og hun kunde ikke angre! – – – – Den lokket med Amerika, og de fór!

Men ikke saasnart var de kommet fram, før vestfeberenvestfeberen] ønske om å dra lenger vestover fra settlementene i Wisconsin og Minnesota begyndte at herje settlementene som en farsot. Slikt noget var aldrig hændt før; menneskene blev drukne av forvirrede syner; de snakket i ørske: – – – – «Reis vest! Reis bare vest, godtfolk! –Jo længere vest, des bedre blir landet!» – Folk saa i febersyner –: uendelige vidder, frugtbare paa rigdom, laa der vest og glødet hvor dagen sank om kvelden – et lykkens salige alfeland! – – – – – 219Hun hadde aldrig drømt at Vorherre kunde slippe slik galskap løs over menneskene. – Var det endda bare de unge som fik smitten, men de ældre var næsten værre. – – «Nei naa reiser vi vest!» sa ungdommen og reiste.Nei naa … reiste] jf. det amerikanske slagordet: «go west, young man!» «Vi blir med!» sa de gamle og slog følge. Folk skipet sig sammen i smaa tog og store tog, fik med sig det som føres kunde, fór fra det gamle bosted uten saa meget som et suk! Bestandig bar det vestover, dit solen glødde som fagrest naar den sank i kvelden. Menneskene rodde i ørske, som fuglen ute ved havet i parringstiden. – Og saa fløi de mot soleglad, i smaa flokker, og store, men altid mot soleglad. – – – – – – Hun forstod det nu: det var fattigfolks tusenaarslange hunger efter menneskelykke, som her slap løs.

– – Og denne febermætte luft var de kommet opi! – Kunde vel skjæbnen lagt det nettere tilrette? – Hun skulde vel huske hvordan det straks tok til at tindre og glø i øinene hans Per Hansa! – Det var dog rart med ham; for han blev saa underlig god ved det. Nei aa nei hvor han hadde været kjær mot hende den sidste vinter og vaar! Det hadde været lifligere at gi sig hen til ham end i hine første dage da hun fik ham. – Var det ikke værdt al sut og sorg at ha fornemmet slik lykke? hadde hun ofte spurt sig selv, men hun kunde ikke svare. – – – – Men det visste hun: ivaar var hun blit med barn igjen. – Skulde saa noennoen] rettet fra: non (trykkfeil) fortælle hende, at det ikke var skjæbnen!

– – Hun hadde raadd fra denne reisen, at de maatte opsætte den til hun blev færdig med sit: ett aar gjorde vel hverken fra eller til, saa meget land som der skulde ligge derute. Men saa laget han Hans Olsa sig færdig, og dermed var det uraad at holde han Per Hansa. Alle hendes bekymringer blev til latter og fjas og kaat elskov hos ham. Han hadde tat om hende, og han hadde danset med hende; han blev saa hag i ordlagethag i ordlaget] god til å uttrykke seg at hun maatte le med. – – 220– – – – «Kom no bare, Litagod, no fèr vi!» – Hun husket klart hvor vakkert det kjælenavnet lød i hans mund den kvelden han brukte det.

Men det var hun klar over, at han Per Hansa var uten skyld. Nei, al skylden var hendes. Saa kjær som siden de kom hitut, hadde han vel aldrig været mot hende. Hun kunde aldrig trodd det var mulig for et menneske at faa slik trang til et andet. – Og hvem var vel som han! Hvem kunde fare veiene han fór? Hun gjennemgik alt han hadde gjort siden de drog ut ifjor vaar, og visste at ingen kunde gjøre ham det efter. Nei han var som nordenvinden der soper skylagene av himmelen! – – – – Ho Beret fik noget usigelig ømt i øinene naar de tankene kom. – – Slet ikke var han nordenvinden, – – som den blide luftning om sommerkvelden, det var det han var! – – – – Her var atter gjengjældelsen over hende! – – denne mand hadde hun bundet sig til og var ham bare til hinder, – laa ham som en lænke om foten. Ham hun elsket til avsind, var hun bare til hindring, hun var bare iveien! –

– – – – – Men at han ikke skjønte det, at han ikke kunde forstaa hvordan hun hadde det, det kunde hun ikke fatte. Forstod han da ikke, at hun ikke magtet at være som han, – der var jo ingen anden i verden som han, hvordan kunde saa hun være det?

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.