I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

V.

Vinteren holdt fastere det tak den hadde faat da først den tok i. Snekaven boltret sig voldsomt under en lav himmel, rørte op hele luften til den stod i ett eneste mjell,mjell] lett og tørr snø – sopte med fæle rise-sopsopte med fæle rise-sop] sopa sammen av trollkjerring, i den engelske versjonen står det: «it swept the plain like the giant broom of a witch» nedpaa vidden og rørte ihop et fokkfokk] her: snøføyke, haug med snø saa fælt at det var uraad at faa øinene op. – – – –

– – Straks det klarnet, saug frostgufsene gjennem hver liten spræk og la hvit aande igjen efter sig. Pusten stod frossen i luften straks en slap den. Tok en i jern, sat der et stykke av huden igjen.

– – Men det sprang en og anden stille, skinnende solskindsdag indimellem. Da laa hele Storvidda og funklet i spillende skjær av diamanter. Det var saa sterkt at det brændte synet; øiet saa sort der det ikke fandtes andet end tindrende hvitt.

– – Kvelden, den trollstille kvelden – fagrere end nogen barnedrøm hadde fundet! – – – – – Ute i vest – og saa nær! – sank der et flammende aasyn ned i et hvitt leie; tændte det i brand, i straalebrand, i guldbrand der fløt utover mellem zonene. Branden fattet i mange hundrede tusen millioner diamanter, fik dem til at lyse med gule, røde, grønne og blaa smaaflammer. –

– – – – – – De kveldene var farlige for alt sind. I det friske la de slik støiende latter, hvem hadde set en slik maanenat? – – – – – – – – 204– I det syke graat det; graat uten haab. – Dette var ikke liv, men evigheten selv.

– Han Per Hansa sat der i gammen sin, aat av maten, saug paa pipen, saa ræd paa konen, og visste ikke sin arme raad. – Hvor skulde han vel hen? Det gik vel ikke an at gi sig til at gaa gaardimellem, al den stund det stod saa skralt til hjemme. – – – Aanei san: han fik nok sitte! – – – – Men ilterheten steg hos ham; det faldt ham vanskeligere at holde nævene stille.

Det kunde overfalde ham slik lyst til at ta ho Beret, den velsignede Bereta hans, og sætte hende paa fanget som et uartig barn – akkurat slik ja! – og ræsonnere med hende; snakke fornuft i hende.

– – – – – For dette var nu ikke realt handlet av hende da! – Visst var det tungt for hende nu, men det blev da en overgang med det. – Og se det var da noget at stri med, noget et voksent menneske kunde vedkjende sig! Dertil hadde hun al sin vanlige syssel at skjøtte. – – – – – Men han! – Ja her sat han og bare saa paa!

– – Nei, det var vel galt, dette òg. Han blev bare saa lutende lei av at sitte her og vente! Rart at det drog saa længe ut? – Det skulde vel næsten være tiden nu? – – – – – – Nu om dagene tænkte han ofte paa navnet. Og det var han bestemt paa straks, at blev det jente, skulde det være Beret, – den sak var avgjort! – Men kom hun med en gut til ham, da visste han ikke akkurat? – Han sat der og prøvde to navn, men – – naaja, han fik nu se da. – – – – – – Bare hun saa sandt vilde komme med barnet, skulde nok han greie navnet!

– – Han kjendte sig ussel og klein der han gik og drog sig omkring gammen. – – – – – Kunde han endda faa gjort sig en snartur østover til Sioux River, det kom over ham som en forlokkende tanke, – til trønderne! – Denne kulden var da ikke noe. Veien var lang, det var den, men han skulde nok 205greie den. – Hadde han ikke seilt en liten halvfemterømmingsbaathalvfemterømmingsbaat] Nordlandsbåt, med seil og årer, også kjent som «bunkeromsbåt», fordi den hadde et halvt rom mer enn en firroing (fire par årer). Båten var på rundt 28-30 fot. syd fra Helgeland og helt til Vest-Lototen midt paa svarte vinteren! – Dette her blev som ingenting at regne mot det. – – – – Det skulde rigtig være trøisamt at fiske med garn gjennem isen! – Og hos trønderne, som var gamle i landet, gik det an at faa oplysning om mange ting. – Det var merkelig, det de fortalte ham sidst, om indianerne nordved Flandreau og skindhandelen deres. Naar han kom til at tænke paa det, var det vanskelig at faa det fra sig.

Men det var nytteløst altsammen. Her gik ho Beret, stakkar og stullet med sit, og han maatte ikke tænke paa andet end hende.

Og han Per Hansa tænkte paa hende. – Han hadde lagt merke til, at hun var ømtaalig mot kulden; hun klaget sig aldrig, men han saa det. Han begyndte selv at passe ovnen, og holdt den rød det meste av dagen. Allikevel vandt den ikke at varme op stuen naar kulden stod paa som værst. – Jordgulvet var bestandig koldt, og ho Beret var svært kuldskjær paa føttene.

En dag fandt han Per Hansa paa noget som var ham til stor glæde og adspredelse. Mens han og guttene drev med veden, hadde han plukket ut de største og reneste stokendene, hadde teljet dem firkantet og sat dem bak ovnen til tørring; han mente at lage etkvart av dem ivinter. – Nu tok han den bedste stokenden han kunde finde og arbeidet et par træklumperForfatternote: træklumper – etslags nordlandske træsko til ho Beret, – han visste hvor gode og varme de var mens de var nye. – – Han stod længe i beit for overlær. Men saa skar han resolut et hjørne av skindfælden, klippet ulden snaut av og laget overlær av det. – Han fik det pent og godt til altsammen, og var ikke lite stolt. – – – Da han var færdig, bar han dem til ho Beret og satte dem paa føttene.

206Hun blev rørt over gaven; det saa han godt; men saa sa hun noget han syntes hun gjerne kunde latt usagt:

«Dette skulde du ha fundet paa før. – – – Naa har jeg gaat her med kolde føtter i hele vinter.» Ordene faldt stille; der var ikke nogen anklage i dem heller, – hun sa dem bare.

Men da gik han bent ut av stuen, stanset utenfor døren, og blev staaende længe og se ut i kvelden. – – – – Det lekte derute. – – – – Der var ingen stilhet der. – – – – Kaldte det ikke mon?

– – – – Han Per Hansa kjendte saan trang til at graate. –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.