I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

VII.

Han var ikke mer end skikkelig kommet ind i stuen, hadde fundet sig sæte og faat pipen tændt før det kom andre fremmede. Tønset’n steg ind, og lot til at være i daarlig humør. – Nei, han skulde ikke sætte sig; han hadde forresten tænkt sig længere. – Visste de, at Solum-guttene stod færdige til at forlate dem?

«Aa vi vet vel hvad du vet, Syvert,» sa han Per Hansa tørt; «her er ikke saa meget som hænder nu om dagene.»

«Jamen det gaar ikke an, godtfolk, – – det gaar simpelthen ikke an! – Det er som ho Kjersti siger, at snart har vi bare sneen igjen!»

«Aa han fær vel han òg,» lo han Per Hansa.

«Jamen,» la Tønset’n ivei, «hvorfor steller dere dere slik?»

«Vi?» spurte han Per Hansa.

«Ja vi ja?»

«Vi kan vel ikke godt binde guttene naar de vil fare,» sa han Hans Olsa.

«Nei, det kan vi ikke!» – Tønset’n stod foran ham og fegtet med armene. – «Men vi kan vel stelle os fornuftig, det kan vi!»

«All right, Syvert-far, ryk ut med fornuften din!» mente han Per Hansa.

«Aa du snakker som en tull, Per Hansa! – – Her sitter dere begge to og ingenting gjør. – Men 212onger har dere, og flere faar dere! – Naa skal dere akkurat slaa dere sammen og hyre han Henry til at holde skole for ongene i vinter. – – For der er bra hue paa’n Henry, skal jeg sige dere; stor skole har han vel ikke; men gutten er da født og opvokset i Amerika, og han er rekti flink i engelsk, – det vet jeg. – – Jeg har ingen onger at sende, men jeg skal gjerne love nogen dollars til løn, jeg òg, naar jeg faar kveita trøska tel hausten!» – – Tønset’n syntes at ha spekulert ut det hele.

Begge de andre sat tause og hørte paa ham. Hos han Per Hansa kom atter disse smaa, rappe glimt i øinene, som altid viste sig naar han var i godt lag. Han sa ikke noget paa en stund. – – – Han Hans Olsa sat der og grundet paa ideen. Det var saa sandt som det var sagt, at de trængte skole for barna; men naar nu guttene hadde bestemt sig paa at reise og alt var færdige? –

«Ja der sitter dere!» mente Tønset’n bisk. – – «Naa skal jeg si dere at naa gaar vi alle tre bent til Solum-guttene og snakker med dem!»

«Det er naa det da,» sa han Hans Olsa langsomt: «Har de bestemt sig, saa er det vel ikke ret.»

«Bestemt sig!» blaaste Tønset’n. – «At du kan sitte der og snakke slikt ørkesløst juks, Hans Olsa! – Hvor mange ganger har ikke du bestemt dig, og saa sendt atterbud?sendt atterbud] ombestemt seg – – – – – Jeg skal sige dere det, karer, at lar vi naa guttene slippe fra os, er det temmelig uvisst om vi faar se dem igjen, – ugifte og ubefæstet som de er – ja det trur naa ho Kjersti òg! – Og da staar vi der pent; hvor skal vi vel faa saapas gode naboer fra?«

«Vi kunde vel prøve?» undret han Hans Olsa sig. – «Hvad trur du, Per Hansa?»

Han Per Hansa sprat op av stolen. – «Ja jeg vil hvad dere vil, karer! Og vi kan vel ikke faa værre hugg end nei.» – Men saa sundet han sigsundet han sig] kom til å tenke på noe og blev staaende. – «Egentlig burde ikke jeg være med paa 213denne færden? – Men skidt!» han slængte paa sig og grep huen: Han Henry maa saa allikevel faa anledning til at sige mig hvad han synes. – – – Likesaa godt naa som senere!»

Det blev en lang konferance hos Solum-guttene den kvelden. – Utenfor gammevæggen stod slæden færdig; inde var kisten pakket; guttene skulde netop til at lægge sig, da de tre kom, og blev brydd ved at se dem; de kommende var merkelig undselige.

Han Hans Olsa bar op erendet.

Og da lo han Henry godt. Nei, mente han, skolemester kunde ikke han være. Han hadde forresten andet at tænke paa. Øst i Minnesota etsteds gik der en jente og stullet. Kunde han bare finde hende, kom vel han òg til at trænge skole med tiden!

Saa tok Tønset’n i. Der var noget i maalet hans som drev al spøk paa dør, endda de maatte le av ham –:

«Ja farer dere, kan dere ta mig og ho Kjersti med, endda jeg ikke ser hvor vi skal gjøre av os øst i Minnesota. – – – – Ho og jeg drog likesom over det Røde Hav da vi fór ivaar.Ho og jeg … ivaar] som Israels-folket ut av Egypt – – – – – – For os to bærer det ingen vei tebars! – – – – – – – Hvad tror du vel vi skal ta os til med naar naa dere er faret? – Hos’n Hans Olsa spiller de ikke kort, og han Per Hansa, stakkar, ja han gaar der og dræges med ei sjuk kjærring. – Gud alene vet hvordan det kommer til at gaa der, – det siger ho Kjersti òg!»

Han Per Hansa hadde ikke sagt noget siden han kom ind; nu slog han asken av pipen, reiste sig fra færdakisten til guttene og vendte sig mot han Henry:

«Jeg skal sige dig akkurat hvordan vi har det naa, og – det er altsaa sandheita: Reiser naa du og han Sam fra os, saa blir det saa rart og stuslig for os som sitter her igjen, at vi ikke vet vor arme raad. – Du forstod vel hvordan jeg hadde det idag? Her kom du og gjorde mig et vakkert tilbud, og til tak fór jeg i synet paa dig. – Du vet naa det, Henry, at 214det er ikke min vane.» – – – – – Saa vandt han ikke længere med én gang, men om en stund fortsatte han: – «Hvad slags skolemester du kan bli, det vet jeg lite om. – Jeg vet bare, at du og bror din er kjække karer og ingen av os synes at vi kan være dere foruten! – – – Og naa faar dere gjøre som dere har hjertelaget til.» –

Han Per Hansa snakket med en underlig ro. Alvoret grep dem. Alle følte det samme: I næste nu kunde han sætte i at stortute.

Det blev en lang pause. Tønset’n snøt sig voldsomt og tørket paa broklaaret.broklaaret] øverst på buksa

Endelig sa han Henry – han var myk i maalet:

«Der blir værre for os i vinter end for dere; vi har bare hverandre, men dere har kjærring og onger at slaas med!»

«Onger!» sa Tønset’n og tørket øinene. – «Nei ke du seie, Henry!»

«Men det kan naa være det samme,» fortsatte han Henry alvorlig, «hvis dere vil paata dere at gi os kveldsmat, én av dere én uke ad gangen, og saa hjælpe os med klærne, faar vi kanske prøve at være, – eller hvad tror du, Sam?»

– – – – –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.