I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

VIII.

– – Dagene gik. Dage i sol – – – – – – Dage i øde forlatthet, – i kulde som størknet alt liv.

– – En var der som ikke blev vár dagslyset, enten nu det var graat eller gyldent. – – Ho Beret stirret ned i gammens jordgulv, saa ikke andet end nat omkring. – –

Nei, ho Beret saa ikke andet end mørke omkring. Hun prøvet vel, men formaadde ikke at slippe solen ind.

Helt siden hun kom hitut, hadde indtrykket vokset hos hende –:

215Dette er gjengjældelsen!Dette er gjengjældelsen] refererer til Jesu tale om Jerusalems ødeleggelse i Lukas 21,22: «for dette er gjengjeldelsens dage, for at alt det som skrevet er, skal bli opfylt»

Nu kom altsaa straffen Gud-Herren hadde maalt ut for hende. Her hadde han endelig opsøkt hende. Nu skulde hun drikke hans vredes skaal. – – Langt hadde hun vandret unna, fra solens opgang og til dens nedgang – syntes hun; men hans vældes arm naadde længere. Nei, hun kunde ikke undfly, – her stod nu gjengjældelsen! –

Her var saa stille og saan god anledning til at tænke paa det altsammen; fremover høsten hadde hun ikke gjort andet end husket og tænkt. Aaja, – hun hadde meget at mindes! –

Hun hadde tat han Per Hansa fordi hun maatte ta ham endda ingen hadde tvunget hende til det. Det var visst bare hun og han som hadde villet det. – – – Hun blev med barn med ham paa usømmelig vis; allikevel hadde ingen tvunget hende til at gifte sig med ham; hverken far eller mor eller øvrighet. Bare hun selv var det. – Forældrene hadde sat sig mot giftermaalet av al magt, endog efterat barnet – han Olamand – kom.

– – – Det hjalp aldrig det grand hvad de sa, eller nogen anden fandt paa at sige; hun saa ikke noget andet menneske paa jord end han Per Hansa! – Hun glemte fars og mors bud og varme bønner naar hun var sammen med ham. – – Han var livet for hende. Uten ham – ingenting. Derfor gav hun sig ogsaa til ham, endda hun visste det var i brøde,brøde] synd, moralsk brudd gav sig i yreste glæde.

– – Aaja, her hadde hun vel hat stunder til at huske hvordan forældrene hadde tigget og truet, at det maatte være slut med ham. Alt de hadde sagt, tok hun fram og saa paa, tok det op og saa nøiere. – – Han Per Hansa var en ustø kar – hadde de sagt. Han drak; han slos; han var vild og uvøren; alslags galskap rodde han sig borti; ingen ærbar kvinde kunde bli lykkelig med en karmand av det slaget. – Og han holdt sig visst til andre kvinder 216ogsaa, hvis han bare slap til. – Alt det andre visste hun var sandt; bare ikke det sidste, – nei ikke det! – Hun og hun alene blandt alle kvinder eide hans sind. – – Bevisstheten om det hadde været livets sande sødme for hende. – – – – Hvad brydde hun sig vel om alt det andre! Det var ingenting at regne mot dette ene, – aanei hun visste da det, at for ham var hun prinsessen!

Nu forstod hun klart alt forældrene hadde gjort for at det skulde bli slut mellem ham og hende, og alle de ofre de var villige til at bringe. – Da saa hun det ikke! – – Aa – de eiegode forældrene hendes, som hun hadde vendt sig fra for at holde sig til ham! Slik som de hadde lidt! Barnet som hun og han hadde avlet sammen i brøde, hadde de tilbudt sig at ta, gi det navn og arv, og opdra det i barns sted. De vilde ta av sine dyre spareskillinger og sende hende bort fra skammen, saa dyrebar hadde hun været dem! Men hun hadde bare sagt nei og nei til alt det de tilbød sig at ofre i kjærlighet. – – – – – Fandtes der vel slik brøde som hendes?

– – Men hvordan kunde hun? Hvor han Per Hansa gik, der laa høisommeren og blomstret for hende. – Hvordan kunde vel et menneske gaa fra sit eget liv? – Fik hun høre om en rigtig uvøren færd av ham i storstorm og uveir, der han hadde lekt med sit og andres liv, blev hun het i kindene og saa let tilsinds. Saan var nu han som hendes hjerte hadde kaaret! Slik var kun han, og han alene! sang det i hende. Naar hun saa sat oppe i lyngrabben om sommernatten og han kom og la hodet i hendes fang, det stride hodet som bare hun kunde stelle med, da følte hun klart, at nu tren hun ind gjennem porten til paradis! – – – Om hun hadde tusen liv, hun kastet dem alle bort for en slik stund, og vilde endda være glad til!

– – Aaja, hun husket alt fra den tiden nu; her var stille herute, og saa let at mindes! –

217– – Hun hadde aldrig hørt det, men hun visste godt hvem det var som hadde faat han Hans Olsa til at gaa fra jord og gammel gaard og reise til Amerika; der var bare ett andet menneske i verden han Per Hansa saa op til og hadde kjært, – det var han Hans Olsa. Hun hadde misundt han Hans Olsa for det; hun syntes han tok noe fra hende. Selv ho Sørine, som var selve godlidenheten, hadde hun av den aarsaks skyld ikke evnet at holde sig til slik som hun trængte – hverken i Norge eller her. – – – – – Men da han Per Hansa kom hjem fra Lofoten den vaaren og slængte fra sig kaat og gærnt, at nu strauk han til Amerika, – vilde hun være med naa, eller vilde hun heller vente og komme siden? – ja da hadde der ikke været nei i hendes mund. – – Der sat hun med tre barn, de hadde faat sig til et bra hjem paa smaafolks vis, – og hun stod op, tok barnene med, og gik fra alt det andre som om ingenting var! –

– – Som moren graat den gangen – – – – – og som faren sørget da de reiste! Atter og atter var faren kommet paa tiggerfot til han Per Hansa, hadde tilbudt ham alt han hadde – baat og børnskap, hus og gaard efter ham, hvis han bare vilde slaa sig tilro i Norge og ikke ta datteren fra dem. Og saa hadde bare han Per Hansa ledd det bort altsammen! Det var noget i den urokkelige beslutsomheten hans som hadde sendt varme bølger gjennem hende. Hun levet visst dobbelt den tiden. Hun var sørgmodig med forældrene, men glad med han Per Hansa. Han regjerte som et stormveir i de dage, saa kaat og gærnt, og saa haardhændt naar han tok i. – Nei, hadde han sagt, naa skulde de akkurat gjøre denne svipturen! Amerika, det var landet hvor det gik an for en fattig dækelfattig dækel] fattigkar at slaa sig fram. Det var jo ikke længer veistubben heller; likte de sig ikke, skulde de komme tilbake naar det blev passende vestenvindsgraae! – – – – – – Saa solgte de alt 118det de hadde basket ihop, var gaat fra det som et par utslitte sko – forældre og hjem, fædreland og folk! – – – Og hun hadde gaat med paa alt og endda været glad til! – – – – – – – Fandtes der vel en synd slik som hendes? –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.