I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

X.

Ho Beret stred med mange tanker.

– – – Var det nu ikke merkelig, hvor sindig skjæbnen hadde maget det altsammen? – I ti lange aar hadde den tumlet med hende, til den endelig fik hende hit. Og akkurat her, herute i den store stillen, hvor intet kunde skjule hende, her kom straffen! – – – – – – – Ja hvor var det vel lettere at ramme, end netop her? –

221– Her var hun da kommet til verdens ende. Det blev hende tilsidst saa soleklart: Hun kom aldrig til at staa op av den sengen hun snart skulde lægge sig i. – Det var slut nu for hende.

– – Hun maatte saa ofte mindes kirkegaarden hjemme. – – – Den ja, ingen sak der! – – – – Rundt den laa det et bredt, solid stengjerde. – – – Muren var tyk og god. En kunde ikke tænke sig noe mer solid end den muren. Hun hadde ofte sittet paa den mens hun var litajenta hans far. – – – – Midt inde paa kirkegaarden stod kirken og vernet tilforladelig sikkert om alt som laa rundt om. – – Det var ingen rædsel ved stedet; – hun kunde godt huske hvordan smaaguttene hadde hoppet over gravene, og det var saa trøisamttrøisamt] morsomt at hun selv maatte være med. – – – – Indenfor den muren laa der mange av hendes og sov –: to brødre hun ikke kunde huske, en smaasøster hun mindtes svært godt, endda det var saa længe, længe siden. – Og der laa baade farfar og farmor, morfar og mormor, og han gammelmorfar – alle de gravene visste hun av. Der laa slegten hendes samlet i slegtled efter slegtled opover, – mange flere end hun hadde greie paa. – – – Rundt omkring kirkegaarden stod en række gamle, alvorlige trær og saa taust ind i freden og stilheten derinde. – – – – De gav god ly, de trærne!

– – – Nei, hun kunde ikke forstaa hvor han vilde stikke hende ned her? – Og nu blev det midt paa vinteren ogsaa, – jorden laa frosset? – – – – Hvordan vilde han fare aat? – – – – – – Bare han nu tok sig god tid og grov dypt, – ulvene hylte nifst om nættene. – – – Hun skulde snakke med ham om det her, det fik ikke hjælpe; – men det hastet vel ikke endnu. –

– – En dag blev ho Beret gaaende længe ute. Hun var borte hvor vedhaugen hadde ligget, inde i vedhuset de hadde bygget, gik derfra til fjøset, og saa tilbake igjen. – – – – – Hun forstod ikke222 hvor han skulde faa materialer til kisten fra? – Hun hadde været ute og set alle steder, men fandt bare nogen faa bordender, og saa kassen han hadde blandet kalken i. – Hun burde næsten snakke til ham om det straks? Kanske han kunde faa noe hos trønderne østved Sioux River, hvis han kom dit? – – – Ja, det fik nu være noen dage endnu.

– – – – – Men hvis han kunde undvære Storkisten! – Ho Beret saa paa kisten og blev glad. – – Den kisten hadde tilhørt gammelmorfaren, men var nok endnu ældre. Der stod «Anno 16» –. Resten var aldeles utslitt. Paa kantene, og rundt hele kisten paa to steder var tykt jernbeslag. – Ho Beret blev længe gaaende og se paa kisten, hadde lokket oppe og saa ned i den. – – – – – – Ingen sak at faa rum nok her hvis de bare la nok under ryggen og hodet! – Hun følte hun kunde sove saa trygt i den kisten. – – – – – – – – Hun fik vel snakke til ho Sørrina om det her? – – – – – – – – Men en dag gav ho Beret sig til at tømme kisten. Hun fik han Per Hansa til at lage et skap av kassen han hadde blandet kalken i, og saa la hun altsammen i skapet; men det stelte hun ikke med mens han sat inde.

– Han hadde været framtænkt i sommer da han bygde fjøset væg i væg med stuen og under samme tak! – De hadde visst den varmeste stuen i hele nabolaget. – – Og nu hadde hun dyrene hos sig naar hun laa vaaken om natten. Det var koselig og trygt at høre paa dem. Hun syntes hun kjendte varmen fra dem. – – – – – Hun kunde godt skjelne hver paa hvordan de la sig og slap pusten. – – – Oksene blev senest færdige med drøvet. – – – – Ho Fagerros roet sig først. – – Indi fór stilt og hemmelig, og holdt alt for sig selv. Ham kunde hun ikke høre, uten naar et ulvehyl kom nær; men da snøste han og traakket. Aanei, han 223var vel av et andet slag! – – – – – – Ho Beret var blit svært glad i ponyen.

– Og naar hun ikke hørte dyrene, hadde hun andre ting at tænke paa. – Mens hun var smaajente og mormoren endnu levde, hadde hun sovet hos hende. – Det var en snild kone, godlynt og glad, endda saa gammel hun var. – Før mormoren sovnet, brukte hun hver kveld at ligge og læse smaa hjertesuk. Ho Beret kunde ikke huske dem alle, men hun lappet sammen og satte ind, gjentok og gjentok. Hun kunde bli ved lange stunder ad gangen, og det hændte hun sat op i sengen mens hun læste –:læse smaa hjertesuk … læste] Beret minnes linjer fra et eldre dansk-norsk salme- og andaktsspråk

«Din tunge vrede afvende
fra mig som bær synderne mange;
din liflige naade mig tilkjende,
kjære Gud Fader, uten ende!»
– – – – –
– – – – –

«Mine synder, de ere
mangfoldige som sol i strime,
som sand ved havsens strande –Mine synder … strande] De tre første linjene her er fra salmen «Maria hun var en jomfru ren», det siste verset i Landstads salmebok fra 1861 lyder: «Mine Synder ere som Sand i Strand, / mangfoldig som Sol i Strime, / Gud løse mig nu af Syndens Band, / og helst i Dødsens Time! … Salmen er bygd på ei eldre Maria-vise, og er skrevet av den danske salmedikteren Hans Thomissøn (1569).
du alene formaar dem alle at gjemme!
Vil du dem opregne,
maa jeg segne;»
– – – – –
– – – – –

«Se i naade
til min vaade
Christum milde!
Syndesaaret brænder
læg med dine kjære hænder
saarets fæle vunde!»
– – – – –
– – – – –

«Verdens ørk er tung at træde
for en synd-betynget fod;
naar jeg mindes
alt jeg syndet,
224gik paa trods mot dine bud,
maa jeg sørge
tidt og spørge: –
Kan du mig òg være god!»
– – – – –
– – – – –

«Christum søde,
bær min brøde,
kast den av i naadens hav!
Jesum snilde,
Frelser milde,
livet dit for mig du gav!»
– – – – –
– – – – –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.