Jenny

av Sigrid Undset

VII

207Hun gik op og ned og drev i atelieret formiddagen efter. Bestille noget orket hun ikke.

Regnet faldt stridt og tæt mot det store skraavindu. En gang imellem stanset Jenny og saa ut over de væteblanke skifertak og de svarte skorstenspiper og telefontraadene, hvor regndraaperne trillet som perler nedover traadens buelinje – løp sammen og dryppet av og like fort kom der nye draaper glidende.

– Hun kunde reise ut i Bundefjorden til mama og barna et par dage. Væk fra dette her maatte hun. Eller – om hun skulde reise fra byen – ta ind paa hotel etsteds, skrive efter Helge – faa snakke med ham i fred.

Hvis de bare kunde faa være sammen igjen en stund – de to alene. Hun prøvet at tænke paa deres vaar dernede, og hun husket varmen og den grønne kampanje og de hvite blomster og den sølvfine dis over fjeldene og sin egen glæde. Men det var, som hun ikke kunde faa frem Helges billede fra dengang – hvordan han hadde set ut for hendes forelskede øine.

Og den tid laa allerede saa langt borte og den stod saa underlig isolert i hendes liv. Om hun aldrig saa meget visste, det var slik, hun kunde ikke føle forbindelsen mellem da og nu.

Dette hjemmet oppe i Welhavensgate – nei hun hørte ikke til der. Og der var det liksom hendes Helge blev borte. Men det var jo ufattelig, hun kunde slet ikke gjøre det virkelig for sig, at de 208menneskene skulde komme hende ved – utover i al fremtid.

Nei. Han hadde ret, Gram. De maatte bort fra det der.

Hun vilde reise. Straks. Før Helge naadde at komme op og forlange nogen forklaring for igaar.

Hun hadde pakket haandvæsken, stod og tok paa sig regnkaapen, da det banket – flere ganger. Hun kjendte Helges banking.

Jenny stod murende stille og ventet, til hun hørte ham gaa igjen. En stund efter tok hun sin haandvæske, laaste atelieret og gik.

Kommet et stykke nedover trappen opdaget hun en mand, som sat i et av gangvinduerne. Det var Helge. Han hadde set hende. Saa gik hun ned til ham. De stod litt og saa paa hinanden.

«Hvorfor vilde du ikke lukke op ista?» spurte han.

Jenny svarte ikke.

«Hørte du ikke jeg banket?»

«Jo. Men jeg hadde ikke lyst at snakke med dig da.»

Han saa paa hendes haandkuffert:

«Skal du reise ut til din mor?»

Jenny betænkte sig litt:

«Nei. Jeg tænkte at reise til Holmestrand et par dage. Jeg vilde skrevet og bedt dig komme ned. Saa vi kunde faat være sammen en stund, uten at nogen uvedkommende blandet sig opi og lavet scener. Jeg vilde gjerne snakke med dig i ro og fred.»

«Jeg vilde gjerne snakke med dig jeg og. Kan vi ikke gaa op til dig?»

209Hun svarte ikke straks.

«Er der nogen deroppe?» spurte han.

Jenny saa paa ham:

«Nogen oppe paa mit atelier, naar jeg er gaat?»

«Det kunde jo være nogen, du ikke vilde gaa ut sammen med –»

Hun blev brændende rød:

«Hvorfor det? Jeg kunde jo ikke vite, at du sat her og lurte paa mig –»

«Kjære Jenny, du kan da vite – jeg mener ikke, der skulde være noget galt i det fra din side –»

Jenny sa ingenting, men gik opover trapperne igjen. Og oppe paa atelieret satte hun kufferten fra sig og blev staaende i yttertøiet og saa paa, mens Helge tok av sig regnfrakken og stillet paraplyen i en krok.

«Far fortalte mig det imorges – at du hadde været nede hos ham, og saa at mor hadde gaat utenfor –»

«Ja.» Hun stod litt. «Det er en merkelig maner dere har hjemme hos dere – saan at gaa paa lur. Jeg har vondt for at vænne mig til den, maa jeg si.»

Helge blev rød:

«Kjære dig, Jenny – jeg maatte snakke med dig. Portnerkonen sa, hun var sikker paa, du var oppe. Du kan da vite, jeg mistænker ikke dig –»

«Jeg vet snart hverken ut eller ind,» sa hun opgit. «Jeg orker ikke mere av det – al denne mistænksomhet og hemmeligholdelse og ufred og styghet. Herregud Helge – kan du da ikke forsvare mig litt mot det!»

210«Stakkars Jenny.» Saa reiste han sig op og gik over til vinduet, stod der med ryggen mot hende.

«Jeg har lidt mere under det Jenny, end du vet om. Det er jo fortvilet. For – skjønner du da ikke selv – mors skinsyke er vel ikke helt ugrundet –»

Jenny kom til at skjælve, der hun stod. Helge vendte sig og saa det.

«Jeg tror naturligvis ikke, far er sig det bevisst. Da gav han ikke efter – paa den maaten – for sin lyst til at være sammen med dig. Skjønt –. Han snakket ogsaa til mig om, at vi burde bort – bort her fra byen begge. Jeg vet ikke –. Er det ikke han, som har sat dig paa dette at reise –?»

«Dette her med at reise til Holmestrand fandt jeg paa selv. Men han snakket om igaar, at vi burde ikke bo her i byen, naar – naar vi giftet os –» Hun gik bort til ham og la sine hænder paa hans skuldre. Og hendes stemme var næsten jamrende, da hun talte:

«Helge – vennen min – jeg maa jo reise, naar det er slik. – Helge, Helge – hvad skal vi gjøre?»

«Jeg reiser,» sa han kort. Og han løftet hendes hænder fra sine skuldre – trykket dem mot sine kinder. De stod litt slik.

«Jamen – jeg maa reise jeg og. Kan du ikke forstaa –. Før, saa længe jeg bare syntes, din mor var urimelig og – ja simpel – jeg kunde late som ingenting overfor hende –. Men nu – du skulde ikke sagt det Helge – selv om du tar feil –. Jeg kan ikke gaa ditop mere – skal jeg ha det at gruble over – om hun har et skin av ret – jeg blir usikker, 211jeg vet, jeg kan ikke møte hende – jeg kommer til at bli som en der er skyldig –»

«Kom her.» Han leiet hende bort til sofaen og satte sig ned med hende. «Jeg vil spørge dig om en ting.

– Elsker du mig, Jenny?»

«Det vet du,» sa hun fort og ræd. Han tok hendes kolde haand i begge sine:

«Jeg vet du har gjort det en stund.

– Gud skal vite, jeg forstod aldrig hvorfor. Men jeg visste, det var sandt, naar du sa det. Hele dit væsen mot mig var kjærlighet og godhet og glæde. Men altid var jeg ræd, der skulde komme en dag, da du ikke elsket mig længer.»

Hun saa op i hans hvite ansigt:

«Jeg er saa forfærdelig glad i dig, Helge.»

«Jeg vet nok det.» Han smilte flygtig. «Jeg vet godt, du er ikke slik, at du blir kold med en gang mot en, du har elsket. Jeg vet, du vil ikke gjøre mig vondt – du vil lide ved det selv, naar du ikke elsker mig mere –.

Jeg er saa grænsesløst glad i dig jeg, ser du –»

Han bøiet sig forover i graat. Og hun drog ham ind til sig:

«Helge. Gutten min – kjære kjære gutten min –»

Han løftet hodet og skjøv hende lempelig fra sig:

«Jenny – den gangen i Rom – jeg kunde tat dig. Du vilde blit min – helt ut. Du var villig nok – der var ikke tvil i din sjæl om at det var lykken, at vi to levet sammen. Jeg var ikke saa sikker – det var vel derfor, jeg ikke turde –.

212Siden, herhjemme. Jeg længtet saa grænsesløst. Jeg vilde ha dig helt, for jeg var saa ræd for at miste dig en dag. Men jeg merket, du veg altid unna, naar du forstod, det der – begjæret – kom op i mig –»

Hun saa forfærdet op paa ham. Det var slik hun hadde ikke villet vite det – men han sa sandt.

«Hvis jeg bad dig nu. Nu straks. Vilde du?»

Jenny bevæget læberne. Saa sa hun fort og fast:

«Ja.»

Helge smilte bedrøvet og kysset hendes haand:

«Villig og gjerne? Fordi du vil være min? Fordi du ikke kan tænke dig nogen lykke, uten du er min og jeg er din? Ikke bare for du vil være snil mot mig? Ikke bare fordi du ikke vil gaa fra dit ord? Svar sandt!»

Hun kastet sig ned over hans knæ i graat:

«La mig reise bort! Jeg vil reise op paa fjeldet. Hører du Helge – jeg vil finde igjen mig selv – jeg vil bli din Jenny, som jeg var i Rom. Jeg vil Helge – jeg vet hverken ut eller ind – men jeg vil. Naar jeg blir rolig – jeg skriver til dig – saa kommer du – og saa er jeg bare, bare din egen Jenny igjen –»

«Jenny,» sa Helge sagte. «Jeg er min mors søn.

Vi er kommet bort fra hinanden – vi er kommet bort fra hinanden allerede. Kan du ikke faa mig overbevist om, at jeg er alt paa jorden for dig saa –. Den eneste mand. – Mere end alt andet. Dit arbeide, dine venner, som jeg følte, du hørte 213sammen med, mere end med mig –. Som du er fremmed mellem de mennesker, jeg hører til hos –»

«Jeg følte mig ikke saa fremmed overfor din far,» hvisket Jenny i graaten.

«Nei. Men far og jeg er fremmede for hinanden. Jenny – der er dit arbeide, hvor jeg aldrig kan være helt sammen med dig. Jeg vet nu, jeg kan bli skinsyk paa det og. Jenny, forstaar du ikke, jeg er hendes søn. Er jeg ikke sikker paa, at jeg er alt paa jorden for dig, saa kan jeg ikke la være at være skinsyk – gaa i angst for at en dag kommer der en, som du kan elske mere helt – som forstaar dig bedre –. Jeg er skinsyk av naturen –»

«Du maa ikke være det Helge. Da gaar alt istykker. Jeg taaler ikke at bli mistrodd. Hører du – jeg vilde lettere tilgi, at du bedrog mig, end at du tvilte paa mig –»

«Det vilde ikke jeg.» Han lo forpint.

Jenny strøk haaret fra panden og tørket øinene:

«Helge. Vi er jo glad i hinanden. Naar vi kom bort fra alt dette her – og vi begge to vilde, det skulde gaa godt. Naar to mennesker vil holde av hinanden og vil gjøre hinanden lykkelige –»

«Jeg har set for meget du. Jeg tør ikke bygge paa min vilje og din vilje. Der er vel andre som har haabet paa den gode vilje –. Jeg har set for et helvete to mennesker kan gjøre livet til for hinanden. – Du skal svare paa det, jeg spurte om.

Elsker du mig? Vil du være min – som i Rom? Skal jeg være hos dig inat? Vil du det helst av alt i verden?»

214«Jeg er saa glad i dig Helge.» Hun graat fortvilet og sagte.

«Tak,» sa han. Og han tok og kysset hendes haand. «Du kan jo ikke for, stakkars liten, at du ikke elsker mig. Det vet jeg nok.»

«Helge,» klaget hun bønlig.

«Du kan ikke si det Jenny, at jeg skal bli, for du kan ikke leve uten mig. Tør du ta ansvaret for alt, som kan komme efter, hvis du sier du elsker mig – for at jeg ikke skal gaa bedrøvet bort fra dig nu –?»

Jenny sat og stirret ned i sit fang.

Helge tok paa sig regnfrakken og grep sin paraply.

«Farvel Jenny.» Han tok hendes haand.

«Gaar du fra mig Helge?»

«Ja Jenny. Jeg gaar.»

«Kommer du ikke igjen da?»

«Ikke uten du kan si det jeg spurte om.»

«Jeg kan ikke si det nu,» hvisket hun fortvilet.

Helge strøk flygtig over hendes haar. Saa gik han.

*

Jenny blev sittende paa sofaen og graate. Hun graat bitterlig og længe – uten tanker. Og i den dype træthet som fulgte efter, trætheten fra alle disse maaneders smaalige pineri og smaalige ydmygelser og smaalige kjævl, kjendte hun sit hjerte saa tomt og koldt. Helge hadde vist ret.

Hun merket om en stund, hun var sulten. Da hun saa paa uret, var klokken seks.

Hun hadde sittet slik i fire timer. Da hun vilde 215ta paa sig yttertøiet, opdaget hun, at hun sat med det paa.

Borte ved døren var der en dam av vand – det var rundet ind mellem nogen billeder som stod der med blindrammeme ut. Jenny gik efter kluten og tørket op. Saa kom hun i tanke om, at det var efter Helges paraply, at det vandet laa der. Hun lænet panden mot døren og graat igjen.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Jenny

Jenny er en av klassikerne i norsk litteratur. Samtidsromanen kom ut i 1911 og ble Undsets gjennombrudd som forfatter.

Romanen retter pekefingeren mot kvinners kår i samfunnet og deres avhengighet av menn, men først og fremst handler romanen om kjærlighet, om mennesker som lengter etter å elske og å bli elsket, og om mennesket Jenny og hennes utvikling.

Romanens hovedperson, den 28 år gamle malerinnen Jenny Winge, lever et fritt og uavhengig kunstnerliv i Roma, men lengter etter den store kjærligheten. Drømmen om lykke er tett knyttet opp til det å elske en mann, og derfor overtaler hun seg selv til å tro at hun har funnet den rette, selv om lidenskapen ikke er der. Når hun senere konfronteres med at drømmen om lykke ikke tåler møtet med den nakne virkeligheten, bryter hun sammen og historien ender tragisk.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.