Jenny

av Sigrid Undset

IV

Gert og Jenny gik side om side nedover den skraanende sti under de magre grantrær. Han stanset engang og plukket nogen fortørkede smaa jordbær, sprang efter hende og puttet dem i hendes mund. Hun smilte litt til tak, og han tok hendes haand, mens de gik nedover mot vandet, som blinket blaat med solbroen over, ute bak trærne.

295Han saa glad ut, og ung i lyse sommerklær. Panamahatten skjulte helt hans haar.

Jenny satte sig ned i skogbrynet, og Gert strakte sig ut foran hende i skyggen av de store hængebjerker.

Det var stekende hett og stille. Græsbakken ned mot vandet var gulsvidd. Utover Nesodlandet laa der en metalblaa banke av dis – fremom randen av den seg litt skyer, røkgule og hvitlige. Fjorden var lyseblaa med vatrede strømstriper; seilerne utpaa laa stille og hvite, og dampskibsrøken blev ved at staa uendelig længe som graa striper i den tunge luft. Men vandet rislet smaat i fjærestenene, og hængebjerkenes rankeformede kvister bevæget sig ganske litt over deres hoder, saa et og andet løv, som var gulnet av tørken, dryppet ned.

Gert tok bort et, som hadde hængt sig i hendes lyse haarkrus – hun hadde lagt hatten bort. Han saa paa det:

«Er det ikke besynderlig, at det ikke kan regne iaar da du? – Dere damer har det godt, som kan gaa saa tyndklædd. Den kjolen ser forresten ut som halvsorg – hvis du ikke hadde hat de lyserøde perlerne – men den klær dig svært pent!»

Den var klar og hvit med smaa sorte blomster, rynket over det hele med et stramt, sort silkebelte. Straahatten, som hun holdt i fanget, var sort med sorte fløielsroser. Men de blekrøde krystalperler lyste mot halsens skjære hud.

Han bøiet sig frem, saa han kunde naa at kysse hendes fot like over skoens utskjæring. Og han førte to fingre opover langs vristens fine bue i den klare strømpe – tok fast rundt ankelen.

296Om litt flyttet hun varsomt hans haand – og han grep til og beholdt hendes – smilte op. Hun smilte igjen – saa snudde hun hodet den anden vei.

«Du er saa stille, Jenny – er det varmen, som plager dig?»

«Aaja,» sa hun. Og saa tidde de igjen.

Et stykke borte, hvor en villahave gik ned til vandet, holdt nogen halvstore unger spektakel paa en badehusbro. Og en grammofon oppe i huset sang snøvlende. Av og til kom der et pust av musik langt borte fra sjøbadet.

«Du Gert –» Jenny tok fat i hans haand pludselig. «Naar jeg faar været de dagene oppe hos mama – naar jeg kommer tilbake til byen igjen – saa reiser jeg –»

«Hvordan da –» han reiste sig op paa albuen – «hvor reiser du hen?»

«Til Berlin,» sa Jenny. Hun følte selv, at hendes stemme dirret.

Gert saa op i hendes ansigt, men han tidde stille. Og heller ikke hun talte.

Saa sa han tilsidst:

«Naar har du bestemt dette?»

«Egentlig har det jo været min plan hele tiden, vet du – at jeg skulde ut igjen –»

«Javel. Men – jeg mener, hvor længe har du været besluttet paa, – naar har du bestemt, at det skulde være nu –»

«Jeg bestemte det isommer paa Tegneby.»

«Jeg vilde ønske, du hadde sagt mig det før, Jenny,» sa Gram. Og endda hans stemme var lav og rolig, skar den gjennem hendes sjæl.

297Hun sat litt.

«Jeg vilde si dig det, Gert. Ikke skrive – men si det. Da jeg skrev og bad dig komme op til mig igaar, saa vilde jeg sagt det. Men jeg kom ikke til –»

Hans ansigt var blit stengraat:

«Jeg forstaar.

– Men gud i himmelen barn, hvor vondt du maa ha hat det –» brøt han pludselig ut.

«Ja,» sa Jenny rolig. «Mest for din skyld, Gert. – Jeg ber dig ikke om at tilgi mig –»

«Du – mig? Aa du store gud – kan du tilgi mig, Jenny – for jeg ante, at denne dag maatte komme –»

«Det gjorde vi vel begge,» sa hun som før.

Han kastet sig pludselig med ansigtet ned i bakken. Hun bøiet sig og la sin haand paa hans nakke.

«Lille lille lille Jenny – aa lille Jenny – hvad har jeg gjort imot dig –»

«Kjære –»

«Lille hvite fuglen min – har jeg tat paa dig med mine stygge griske næver – flækket de hvite vingerne dine –»

«Gert –» hun tok hans hænder og snakket fort og heftig. «Hør paa mig. Du har jo ikke gjort mig andet end godt – det er jo mig som –. Jeg var saa træt, og du gav mig hvile, og jeg frøs og du varmet mig – jeg maatte hvile og jeg maatte vannes og jeg maatte kjende, at nogen var glad i mig. – Herregud Gert, jeg vilde ikke bedraget dig, men du kunde ikke forstaa – jeg kunde aldrig faa dig til 298at begripe, at jeg elsket dig paa en anden maate – saa fattig likesom. Kan du ikke forstaa –»

«Nei Jenny. Jeg tror ikke paa, at en ung uskyldig pike gir sig hen til en mand, naar hun ikke tror paa, at hendes kjærlighet skal vare –»

«Det er jo det, jeg ber dig tilgi – jeg visste, du forstod ikke, og jeg tok imot alt du gav mig allikevel. Og saa blev det en pine for mig selv – værre og værre, og jeg skjønte, jeg orket ikke fortsætte. Jeg er jo glad i dig, Gert, men naar jeg bare kan ta imot og ingenting eier at gi, som er egte –»

«Var det dette, du vilde sagt mig igaar,» spurte Gert om litt.

Jenny nikket.

«Og istedenfor –»

Hun blev dryppende rød

«Jeg orket ikke, Gert. Du kom saa glad. Og jeg skjønte, du hadde længtet og ventet –»

Han løftet hodet braat:

«Det skulde du ikke gjort, Jenny. Nei. Ikke git mig – en saan – almisse –»

Hun hadde gjemt sit ansigt. Hun husket de kvalfulde timer, mens hun gik deroppe i sit tilstøvede atelier, i den solbagte, indestængte luften – rastløst ryddet og ordnet og ventet paa ham, mens hendes hjerte krympet sig i smerte. Men hun orket ikke si det:

«Jeg var ikke sikker paa mig selv heller – da du kom – jeg trodde et øieblik – jeg vilde prøve –»

«Almisser.» Han virret et øieblik med hodet i 299pine. «Det var det hele tiden, Jenny – alt du gav mig –»

«Gert – det er jo det, at jeg har tat mot almisser av dig – altid – skjønner du ikke –»

«Nei,» sa han heftig. Og han laa med ansigtet ned i marken igjen.

Om en stund løftet han hodet:

«Jenny – er der – nogen anden –?»

«Nei,» sa hun heftig.

«Tror du, jeg vilde bebreidet dig, om der hadde været nogen anden – en ung mand – din like –. Jeg kunde bedre forstaat det –»

«Kan du da ikke skjønne –. Jeg synes da ikke, der behøver at være nogen anden –»

«Neinei.» Han gled ned igjen. «Jeg vilde syntes det var naturligere. – Saa da jeg kom til at tænke paa det du hadde skrevet – at Heggen hadde været paa Tegneby og var reist til Berlin –»

Jenny blev blodrød igjen:

«Tror du da, jeg hadde – igaar –» Gert tidde stille. Litt efter sa han træt:

«Jeg forstaar dig jo allikevel ikke, saa.»

Og der skjøt pludselig op i hende en lyst til at gjøre ham ondt:

«Paa sæt og vis kan man jo nok si, der er en anden eller tredje person –»

Han saa op, spørgende. Saa grep han pludselig efter hende:

«Jenny – herre Jesus – hvad mener du –»

Hun angret allerede, og rød og fort sa hun:

«Ja – mit arbeide da – kunsten altsaa –»

Gert Gram hadde reist sig paa knæ foran hende:

300«Jenny – er der noget – særlig – du skal si sandt – du skal ikke lyve – er der noget – iveien – med dig. Si det –»

Et øieblik forsøkte hun freidig at se ham i øinene. Saa bøiet hun hodet. Og Gert Gram sank forover med ansigtet ned i hendes fang:

«Aa gud. Aa gud. Aa gud, gud, gud –.»

«Gert. Kjære, kjære. Aa neimen Gert. – – Du tirret mig med det der om en anden,» sa hun ydmygt. «Jeg skulde ikke sagt det. Jeg hadde ikke tenkt at si dig det – ikke før siden –»

«Det hadde jeg aldrig tilgit dig,» sa Gram. «Hvis du ikke hadde sagt mig det –.

Men – du maa jo ha visst det en stund,» sa han pludselig. «Vet du – hvor langt det er kommet?»

«Tre maaneder,» sa hun kort.

«Men Jenny –» han tok forfærdet om hendes hænder, «nu kan du jo ikke – bryte med mig – saan uten videre, mener jeg. Nu kan vi jo ikke skilles.»

«Jo.» Hun strøk kjærtegnende over hans ansigt. «Jo du. Hvis ikke dette var kommet paa, saa hadde jeg vel fortsat – en stund. Men nu maatte jeg jo se det i øinene – faa alting paa det rene.»

Han laa stille en stund.

«Hør paa mig, liten. Du vet, jeg blev separert i forrige maaned. Om to aar er jeg fri. Saa kommer jeg til dig. Jeg gir dig – og det – mit navn. Jeg forlanger ingenting, forstaar du – ingenting. Men jeg fordrer min ret til at gi dig den opreisning, jeg skylder dig. Gud vet, jeg vil komme til 301at lide nok, fordi det ikke kan ske før. – Men jeg forlanger ingenting – selvfølgelig. Du skal ikke være bunden i fjerneste maate til mig gamle mand –»

«Gert. Jeg er glad for, du blir skilt fra hende. Men det sier jeg dig engang for alle – jeg gifter mig ikke med dig, naar jeg ikke kan bli din virkelige hustru. Det er ikke for de aarene, som er mellem os, Gert. Følte jeg ikke det, Gert, at jeg aldrig har været helt din, som jeg skulde – saa blev jeg hos dig, din hustru, mens du var ung, din veninde, naar alderen kom – din sykepleierske gjerne – villig og lykkelig –. Men jeg vet, jeg kan ikke være for dig det, en hustru skal være. Og for folks skyld gaar jeg ikke bort og lover noget, jeg ikke kan holde – hverken for prest eller borgermester –.»

«Aa men Jenny – det er vanvid av dig dette –»

«Du faar mig ialfald aldrig fra det,» sa hun fort.

«Jamen hvad vil du da gjøre, barn. – Nei jeg kan ikke la dig faa lov til –. Hvordan skal det gaa dig da? Liten, du kan da vite, du maa la mig faa hjælpe dig. Jenny, herregud –»

«Hysch da, kjære vennen min. Du ser jo, jeg tar det noksaa rolig. Det er vel ikke saa farlig, naar det kommer til stykket, som man bilder sig ind. – Heldigvis har jeg jo litt penger endda –.»

«Jamen Jenny – menneskene – som vil være stygge med dig – lægge skam paa dig –.»

«Det kan ingen. Der er et, som er min skam, Gert, og det er, at jeg lot dig ødsle din kjærlighet paa mig –»

«Aa det tøvet dit –. Neimen folk – du vet ikke du – hvor de er hjerteløse – hvordan de vil 302mishandle dig med sin ondskap, krænke dig og saare dig –»

«Det bryr jeg mig ikke meget om, Gert.» Hun lo litt. «Jeg er jo kunstnerdame forresten, gudskelov. De venter snart ikke andet av os, du, end at vi skal gjøre litt skandale av og til.»

Han rystet paa hodet. Og i en pludselig fortvilet anger over at hun hadde sagt ham det, at hun hadde gjort ham vondt, drog hun ham ind til sig:

«Kjære dig – du maa ikke være saa ulykkelig, hører du? Jeg er det ikke, ser du jo. Tvertimot – sommetider saa er jeg glad. Naar jeg rigtig forsøker at tænke mig, hvad det betyder, at jeg skal ha et barn – mit eget lille søte deilige barn, saa kan jeg sletikke forstaa det. Jeg tror jo, det vil bli en lykke – saa stor, at jeg ikke rigtig kan forestille mig det nu. Et levende litet menneske, som bare hører mig til – som jeg skal elske og leve for og arbeide for. Hører du – jeg tænker jo sommetider, at da først blir der mening med mit liv og mit arbeide. Tror du kanske ikke, at da skal jeg kunne skape mig et navn, som er godt nok til barnet mit, Gert. – Det er jo bare det, at jeg kan ikke rigtig begripe endnu, hvordan det skal bli, som gjør, at jeg er litt motløs nu – og saa det, at du er saa bedrøvet. –

Aa Gert – jeg er vel kanske arm og tør og egoistisk og alt slikt – men jeg er da en kvinde – jeg maa da være glad for, jeg skal bli mor –»

«Jenny.» Han kysset hendes hænder. «Stakkars lille tapre Jenny. – Det er næsten værre for mig, at du tar det paa den maaten,» sa han sagte.

303Jenny smilte sykt:

«Aa det var nu vel værre for dig, hvis jeg tok det paa en anden maate –.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Jenny

Jenny er en av klassikerne i norsk litteratur. Samtidsromanen kom ut i 1911 og ble Undsets gjennombrudd som forfatter.

Romanen retter pekefingeren mot kvinners kår i samfunnet og deres avhengighet av menn, men først og fremst handler romanen om kjærlighet, om mennesker som lengter etter å elske og å bli elsket, og om mennesket Jenny og hennes utvikling.

Romanens hovedperson, den 28 år gamle malerinnen Jenny Winge, lever et fritt og uavhengig kunstnerliv i Roma, men lengter etter den store kjærligheten. Drømmen om lykke er tett knyttet opp til det å elske en mann, og derfor overtaler hun seg selv til å tro at hun har funnet den rette, selv om lidenskapen ikke er der. Når hun senere konfronteres med at drømmen om lykke ikke tåler møtet med den nakne virkeligheten, bryter hun sammen og historien ender tragisk.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.