Jenny

av Sigrid Undset

IX

Hun sat for ham den næste dag efter lunsch og like til det begyndte at skumre. Naar hun hvilte, vekslet de nogen likegyldige ord, mens han blev ved at arbeide paa bakgrunden eller vasket pensleme.

«Saa!» Han la bort paletten og gav sig til at ordne i skrinet. «Nu kan du faa slippe for idag!»

Hun kom bort, og de stod litt sammen og saa paa billedet.

«Det sorte er ganske fint behandlet – synes du ikke, Jenny?»

«Jo. Jeg synes, det tegner svært bra.»

«Ja –» han saa paa uret: «det er næsten tid at gaa og spise, du – gaar vi sammen?»

«Gjerne det. Jeg skal bare ind og bytte paa mig spaserdragten – venter du saalænge?»

Litt efter, da han banket paa hendes dør, stod hun færdig og fæstet paa sig hatten foran speilet. 341Hvor vakker hun er, tænkte han, da hun snudde sig mot ham. Slank og lys i det stramme staalgraa – hun virket saa dameagtig, fin og tilknappet, kjølig og stilfuld –. Og han vilde ikke tro, det han selv hadde tænkt –.

«Var det forresten ikke en avtale, at du skulde ut til frøken Schulin ieftermiddag og se sakerne hendes?»

«Jamen jeg gaar ikke.» Hun blev meget rød. «Ærlig talt saa har jeg ikke lyst til at dyrke det bekjendtskap – der er vel ikke større ved hendes ting heller –?»

«Nei det skal vorherre vite! – Jeg begriper bare ikke, du fandt dig i hendes tilnærmelser igaaraftes. Æsch, jeg vilde hellere spise en tallerken med levende metemark –»

Jenny lo litt. Saa sa hun alvorlig:

«Stakkars – hun er vel igrunden ulykkelig –»

«Aæh – ulykkelig. – Jeg traf hende i Paris i 1905. – Det værste er, hun er vist aldeles ikke pervers av naturen. – Bare dum – og forfængelig –. Nu skulde det være kryt –. Hadde det været moderne at være dydig, hadde hun sittet paa en forhøining nu og stoppet barnestrømper – kanske puslet litt med at male roser med duggperler paa –. Og været den skikkeligste av alle Johanne Loviser i Dannevaag – og glad til –. Men da hun slap ditned fra de etatsrøtterne, hun er rundet av – saa skulde hun være med paa noterne – frigjort og malerinde – og syntes, hun maatte skaffe sig en elsker for sin selvagtelses skyld. – Og saa faar hun uheldigvis tak i en klods, som faar hende i omstændigheter – og er gammeldags og vil, de skal 342være gift aldeles umoderne og forlanger, hun skal passe barnet og huset –.»

«Du kan jo ikke vite – det kan nu ogsaa tildels være Paulsens skyld at hun løp fra ham –.»

«Javel var det hans skyld. – Han var gammeldags som sagt og hadde smak for huslig lykke – og gav hende vel forlitet av elskov og ingenting av pryl –»

Jenny smilte trist:

«Jaja Gunnar. Du vil nu ha det til det, at livet er saa forbandet let oversigtlig –.»

Heggen satte sig skrævs over en stol med armene rundt dens ryg.

«Det er saa litet av sikkert, vi har at holde os til angaaende livet du, at det er noksaa oversigtlig. – Man faar gjøre op sit bestik og sine domme efter det. – Og greie op med alt det usikre, saa godt man kan, eftersom det dukker op paa tapetet –.»

Jenny satte sig i sofaen og hvilte hodet i hænderne:

«Jeg har ikke længer fornemmelsen av, at der er noget i livet, som jeg har tilstrækkelig oversigt over – saa jeg kan bruke det til grundlag for mine domme – eller gjøre op noget bestik paa det,» sa hun rolig.

«Det tror jeg ikke, du mener.»

Hun smilte bare.

«Ikke altid,» sa Gunnar.

«Det er vel ikke nogen, som mener det samme altid –»

«Jo altid naar man er ædru. Som du sa inat, man 343er sommetider ikke ædru, selv om man ingenting har drukket –.»

«Nu – naar jeg engang imellem føler mig ædru –.» Hun brøt av og tidde.

«Du vet det samme som jeg vet. Du har visst det altid. I det store og hele tat gaar det et menneske, som det selv har villet. Man er sin egen skjæbnes herre – som regel. En gang imellem er man det ikke – paa grund av omstændigheter, man ikke raar med. – Men det er en kolossal overdrivelse at si, det hænder ofte –.»

«Gud skal vite, det er ikke gaat mig som jeg vilde, Gunnar –. Og jeg hadde villet i mange aar – og levet efter min vilje –.»

De tidde begge stille en stund.

«En dag,» sa hun langsomt, «saa forandret jeg kurs et litet øieblik. Jeg syntes, det faldt saa strengt og haardt at leve det liv, som jeg syntes, var det værdigste – saa ensomt, ser du. Saa bøiet jeg til siden et øieblik – vilde være ung og leke litt. Og dermed kom jeg ut i en strømning, som drev mig – jeg endte borte i ting, som jeg aldrig et sekund hadde trodd det mulig, jeg skulde komme i nærheten av –.»

Heggen satt litt.

«Der er et vers,» sa han sagte. «Rosetti – han er nemlig meget bedre digter end maler da –

Was that the landmark? What, – the foolish well
Whose wave, low down, I did not stoop to drink
But sat and flung the pebbles from its brink
In sport to send its imaged skies pell-mell,
344(And mine own image, had I noted well!) –
Was that my point of turning? – I had thought
The stations of my course should raise unsought,
As altarstone or ensigned citadel.

But lo! The path is missed, I must go back,
And thirst to drink when next I reach the spring
Which once I stained, which since may have grown black.
Yet though no light be left nor bird now sing
As here I turn, I’ll thank God, hastening,
That the same goal is still on the same track.

Jenny svarte ikke.

«That the same goal is still on the same track,» gjentog Gunnar.

«Tror du,» spurte Jenny, «at det er saa let at finde tilbake til det maalet –»

«Nei. Men maa man ikke?» sa han næsten barnslig.

«Hvadfor et maal hadde jeg forresten,» sa hun pludselig heftig. «Jeg vilde leve, saa jeg aldrig behøvet at skamme mig, hverken som menneske eller som kunstner. Aldrig gjøre en ting, som jeg selv tvilte paa var rigtig. Retskaffen vilde jeg være og fast og god og aldrig ha et andet menneskes smerte paa min samvittighet –. Og hvad var saa hele den forbrydelse, som var begyndelsen – det som alt det andet kom av –. At jeg længtes efter kjærlighet, uten der var en bestemt mand, jeg længtes efter? Var det saa rart? At jeg saa gjerne vilde tro, da Helge kom, at han var den, jeg hadde længtes efter? Saa jeg tilslut trodde det virkelig? Det var jo begyndelsen, som det andet fulgte av –. Gunnar – jeg har trodd det – at jeg skulde kunnet gjøre dem lykkelige – og bare vondt gjorde jeg –.»

345Hun hadde reist sig og drev op og ned paa gulvet:

«Tror du den kilden, du snakker om – tror du den nogengang blir ren og klar igjen for en som vet, hun selv har grumset den op? Tror du, jeg har lettere for at resignere nu? – Jeg længtes efter det, som alle piker længtes efter. – Og jeg længes nu – efter det samme. Bare at jeg vet, nu har jeg en fortid bak mig som gjør, at jeg kan ikke ta mot den eneste lykke, jeg bryr mig om – for den skulde være frisk og sund og ren – og det er jeg ikke noget av nu mere –. Jeg skal bli ved at slæpe paa længsler, som jeg vet er umulige – mit liv skal det altsaa bety – det som jeg har oplevet disse sidste aarene –.»

«Jenny,» Gunnar reiste sig ogsaa. «Jeg sier allikevel, det kommer an paa dig selv – for det maa være slik. Om du vil, at disse minderne skal ødelægge dig. Eller om du vil ta dem som en lærepenge – saa grusomt haardt det høres –. At det maal, du hadde før dengang, mener jeg, var det rigtige – for dig.»

«Kan du da ikke skjønne, det er umulig, gut. Det er sunket ned i mig som en syre – det æter op det som var mit væsen engang – jeg føler selv, at jeg smuldrer op indvendig. – Aa. – Og jeg vil ikke, jeg vil ikke –. Og jeg faar lyst til – jeg vet ikke –. Faa alle tankerne til at holde op. Dø –. Eller leve – noget vanvittig, avskylig, – gaa tilbunds i en elendighet, som er endda dypere end denne –. La mig traakke ned i sølen saa grundig, at jeg vet, efter dette er slutten –. Eller –» hun 346talte lavt og vildt, som i kvalte skrik – «hive mig under et jernbanetog – vite i de sidste sekunder, at nu – nu straks – er hele min krop, nerver og hjerte og hjerne – altsammen – maset til en eneste skjælvende, blodig klump –.»

«Jenny!» Han skrek i. Han var blit hvit i ansigtet. Og han hvisket besværlig: «Jeg orker ikke at høre dig snakke slik.»

«Jeg er hysterisk,» sa hun beroligende. Men hun gik allikevel bort til kroken, hvor hendes lærreder stod, og hun næsten hev dem bortover langs væggen med billederne frem:

«Man kan da ikke gaa omkring og leve for at gjøre noget slikt –. Kline oljefarver paa lærred – du ser jo, det blir ikke andet nu – døde malingsklatter. Du store gud, du har da set, hvor jeg arbeidet de første maanederne – som en slave – jeg kan jo ikke male engang længer –.»

Heggen saa paa billederne. Det var allikevel, som han kjendte fast grund under foten igjen.

«Du maa gjerne si din oprigtige mening om det – svineriet der,» sa hun utfordrende.

«Ja det er ikke rare greierne – det skal jeg gjerne indrømme.» Han stod med hænderne i bukselommerne og saa paa. «Men det, det er da noget som kan hænde enhver av os – perioder, da vi ikke kan. For den saks skyld – du burde vite, synes jeg, at det maa være noget forbigaaende – for dig. Jeg tror ikke paa, at man kan tape sit talent, om man har været aldrig saa ulykkelig ellers –.

Du har jo forresten været borte fra dit arbeide aldrig saa længe –. Man maa jo da først arbeide 347sig op igjen, faa tilbake herredømmet over virkemidlerne, kan du vel vite. – Bare modelstudiet da jente – det er vel tre aar snart siden du har tegnet en akt. – Man gjør ikke slikt ustraffet, det vet jeg da fra mig selv –.»

Han gik bort til hylden og rotet mellem Jennys gamle skissebøker:

«Bare tænk paa, hvordan du arbeidet dig op i Paris – jeg skal faa lov at vise dig –.»

«Nei nei – ikke den,» sa Jenny fort og rakte haanden ut efter boken.

Heggen blev staaende med den sammenklappet og saa forbauset paa hende. Saa vendte hun ansigtet bort:

«Ja du kan forresten gjerne se –. Jeg forsøkte bare at tegne gutten en dag –.»

Heggen bladet langsomt. Jenny hadde sat sig i sofaen som før. Han saa en stund paa de smaa blyanttegninger av det sovende spædbarn. Saa la han varsomt boken fra sig.

«Det var nok synd, du skulde miste den lille gutten din –,» sa han sagte.

«Ja –.

– Hadde han levet, saa hadde jo alt det andet været likegyldig, forstaar du. – Du snakker om vilje – men ens vilje kan ikke holde liv – i ens barn – og da saa –.

Og jeg orker ikke forsøke at bli til noget mere, Gunnar, for jeg syntes, det var det eneste jeg dudde til – og brød mig om – være min lille guts mor. Ja ham kunde jeg elske. Kanske jeg er egoist i bund og grund, for hvergang jeg forsøkte at elske 348de andre, saa var mit eget jeg som en mur imellem os. – Men gutten var min, han –. Hadde jeg hat ham, da kunde jeg arbeidet – aa hvor jeg skulde arbeidet –.

Jeg la planer. – Jeg tænkte paa det nu i høst, jeg reiste nedover – jeg hadde jo bestemt at bo i Bayern med ham isommer. Jeg var ræd, sjøluften deroppe skulde være for skarp for ham –. Han skulde ligget i vognen sin og sovet under epletrærne – og jeg skulde arbeidet. Forstaar du, jeg vet ikke et sted i verden, hvor jeg kan reise hen, som jeg ikke har drømt om at komme med gutten. Der findes ikke det i verden, som jeg vet av godt eller vakkert, som jeg ikke har tænkt, mens jeg hadde ham, at han skulde lære og han skulde se. Jeg eier ikke en ting, som ikke var hans og – det røde plædet mit brukte jeg at tulle ham ind i –. Den sorte kjolen, du maler mig i, fik jeg sydd i Warnemünde, da jeg var kommet op – jeg tok den faconen for at det skulde være letvint med at lægge ham til –. Der er flekker indi foret av melk –.

Jeg kan ikke arbeide, for jeg er besat av ham. Jeg længes efter ham slik, at jeg er liksom lammet. – Om natten tuller jeg hodeputen min sammen og tar den i armen og sutrer paa lillegut. – Jeg kalder paa ham og snakker til ham, naar jeg er alene –. Jeg vilde malt ham, saa jeg kunde hat billeder av ham fra alle aldre –. Nu hadde han straks været et aar tænk – hat tænder og kunnet krabbe – reist sig op kanske og gaat litt. Hver maaned, hver dag saa tænker jeg, nu hadde han været saa og saa gammel – undres, hvordan han hadde set ut. – 349Alle kjærringerne, som gaar med en bambino paa armen – alle ungerne, jeg ser paa gaten, saa tenker jeg, hvordan min hadde set ut, naar han var saa stor –.»

Hun tidde litt. Heggen sat stille, fremoverlutet.

«Jeg tænkte ikke det var slik, Jenny,» sa han sagte og hæst. «Jeg forstod nok, det var vondt. Men jeg tænkte jo – paa en maate – det var bedst – slik. Hadde jeg skjønt, hvordan det var, saa hadde jeg jo reist op til dig –.»

Hun svarte ikke – blev ved med sit:

«Og saa døde han – saa bitte, bitte liten stakkar. Det er jo bare egoisme av mig, at jeg ikke under ham det – at dø, inden han var begyndt at skjønne den aller mindste smule. Han kunde bare titte efter lyset – og skrike naar han trængte byttes paa eller var sulten. Og han jafset likegodt efter kindet mit som efter brystet –. Han kjendte mig ikke endda – ikke ordentlig ialfald. Der var vel begyndt at vaagne nogen smaa glimt av bevissthet inde i det vesle hodet hans – men tænk paa det, at han aldrig har visst, at jeg var hans mor –.

Ikkeno navn har han hat, stakkars, andet end mors lillegut. Ikkeno minde har jeg om ham uten saanne rent legemlige –,» hun løftet hænderne, som hun tok barnet ind til sig. Saa faldt de dødt og tomt ned paa bordet.

«Den første fornemmelsen, da jeg rørte ved ham, kjendte hans hud mot min. Den var saa myk, litt fugtig – som noget indvendig –, luften hadde jo neppe rørt ved den endda, skjønner du. Det er saan, at jeg tror, man vil synes et nyfødt barn er 350ækkelt at komme nær, naar det ikke er ens eget kjød og blod –. Og øinene hans – de hadde ikke ordentlig farve endda – de var mørke – jeg tror, de hadde blit graablaa forresten. De er saa rare, saanne smaabarns øine – mystiske, hadde jeg nær sagt. – Og det vesle hodet hans – naar han laa og fik bryst hos mig og klemte næsetippen sin flat og det banket oppe i den der fontanellen, og det tynde, dunete haaret – han hadde noksaa meget haar, da han blev født – mørkt –. Jeg syntes, han var deilig jeg.

Aa hele den vesle skrotten hans. Jeg tænker jo aldrig paa andet. Jeg kan kjende den i hænderne mine. Siderne var saa runde – han var tykkest paa midten, ser du –. Og enden hans var saa komisk klemt sammen, litt spids – jeg syntes naturligvis det var yndig det ogsaa. Aaja, hvor jeg syntes han var søt, den lille ungen min –.

Og saa døde han. – Jeg hadde glædet mig saa til alt det, som skulde komme, saa jeg syntes næsten ikke, jeg hadde faat lagt merke nok til alt som var, den tiden jeg hadde ham – eller kysset ham nok, eller set nok paa ham – endda jeg gjorde jo ikke andet de ukerne –.

Og saa var der bare savnet igjen – du kan ikke forstaa, hvordan det kjendtes. Det var som hele min krop verket av savn efter ham. – Jeg fik betændelse i brystet, og smerten og feberen kjendtes som bare savnet, der slog ut. – Jeg savnet ham i armene og mellem hænderne og mot kindet –. Et par ganger i de sidste ukerne lukket han haanden om fingeren min, naar jeg stak den ned til ham. – 351Engang hadde han faat fat av sig selv paa noget av haaret mit, som var glidd ut –. De søte, søte smaa hænderne hans –.»

Hun la sig fremover bordet – hulket lavt og voldsomt, saa hun skalv.

Gunnar hadde reist sig – stod litt, tvilraadig, med graat i strupen. Saa gik han pludselig bort til hende, og fort og forlegent, kysset han hende heftig ovenpaa issen.

Hun blev liggende en stund og graate. Men tilslut reiste hun sig op, gik bort til servanten og gav sig til at bade ansigtet.

«Aa gud ja, hvor jeg længes efter ham,» sa hun indimellem, forgraatt.

«Aa Jenny –.» Han fandt ikke andet at si: «Aa Jenny.

– Jeg visste jo ikke, at du hadde det saan, kan du vite –.»

Hun kom tilbake – la et øieblik sine hænder paa hans skuldre:

«Jaja Gunnar. Du skal ikke regne saa meget paa det, jeg sa før. – Engang imellem saa vet jeg næsten ikke av mig –. Men du kan skjønne – bare for guttens skyld, om ikke andet – saan likefrem hengi mig til utskeielser gjør jeg nu vel ikke heller –.

Igrunden vil jeg naturligvis selv forsøke at gjøre det bedste ut av livet – vet du vel. Prøve at arbeide igjen – selv om det ikke blir rart nu i begyndelsen. – Man har da altid den trøst, at man lever ikke længer, end man selv vil –.» Hun satte paa sig hatten igjen og lette frem et slør:

352«Saa gaar vi og spiser – du maa jo være blit sulten, saa sent som det er –.»

Gunnar Heggen blev blodrød over hele sit unge ansigt. Nu hun sa det, kjendte han sig pludselig skrubsulten. Og han skammet sig, fordi han kunde føle noget slikt nu –. Han tørket taarerne av sine vaate, hete kinder og tok sin hat paa bordet –.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Jenny

Jenny er en av klassikerne i norsk litteratur. Samtidsromanen kom ut i 1911 og ble Undsets gjennombrudd som forfatter.

Romanen retter pekefingeren mot kvinners kår i samfunnet og deres avhengighet av menn, men først og fremst handler romanen om kjærlighet, om mennesker som lengter etter å elske og å bli elsket, og om mennesket Jenny og hennes utvikling.

Romanens hovedperson, den 28 år gamle malerinnen Jenny Winge, lever et fritt og uavhengig kunstnerliv i Roma, men lengter etter den store kjærligheten. Drømmen om lykke er tett knyttet opp til det å elske en mann, og derfor overtaler hun seg selv til å tro at hun har funnet den rette, selv om lidenskapen ikke er der. Når hun senere konfronteres med at drømmen om lykke ikke tåler møtet med den nakne virkeligheten, bryter hun sammen og historien ender tragisk.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.