Jenny

av Sigrid Undset

XII

Gunnar gik utover den smale, græsgrodde vei mellem de høie, lyskalkede havemure. Paa den ene side laa kasernen, der maatte være en terrasse indenfor – høit over hans hode stod nogen soldater, som lo og smaasnakket. Paa hjørnet vippet en dusk gule blomster, som vokste i en revne i murkanten. Men paa den anden side av veien raket de vældige gamle pinjer ved Cestiuspyramiden og den tætte cypresskog inde paa kirkegaardens nye del op mot den blaa og sølvskyede himmel.

384Utenfor gitterporten sat en halvstor jentunge i græsset og heklet. Hun lukket op for ham og knikset til tak for skillingen, han gav hende.

Luften var vaarlig fugtig, blank og bløt. Herinde paa kirkegaarden i den tætte, grønne skygge blev den drivhusagtig vaat og varm. Og pinseliljerne i rabatten langs gangen duftet hett og lummert.

De gamle cypresser stod tet som en lund omkring gravene, som mørke av vincaens og violernes dunkle, krypende grønt laa i terasser op mot den efeuklædte gamle bymur. De dødes mindestener lyste – smaa marmortempler og hvite englestatuer og tunge store sarkofager. Mosen grønsket paa dem og skinnet paa cypressernes stammer. Der sat en og anden hvit og rød blomst igjen i kameliatrærnes mørkblanke kroner, men de fleste laa brune og visne paa den sorte, fugtige muld, der emmet raat og klamt op mot ham. Han kom til at tænke paa noget, han hadde læst – japanerne likte ikke kameliaen, for dens blomster faldt av hele og friske som avhugne hoder –.

Jenny Winge var blit begravet længst borte paa kirkegaarden, nær ved kapellet. Det var i ytterkanten av en lysegrøn og tusenfrydspættet græsbakke, hvor der bare var nogen faa grave endda. Cypresser var blit plantet i kanten av plænen, men de var bittesmaa endda, lignet leketøi med de spidse, svartgrønne kroner paa ranke, tvundne, brune stammer, som mindet om søiler i et klosters korsgang.

Hendes grav laa litt for sig selv ute i engen. Men græsset var blit lagt ned rundt den, da den blev kastet, saa der var muld omkring. Den var 385lysegraa, for solen skinnet her, og den mørke cypreslund stod som en mur bakom.

Gunnar holdt hænderne for sit ansigt og bøiet sig ned paa knæ, til han laa med hodet nedpaa de visne blomsterkranse.

Han kjendte vaarens træthet i alle lemmer, og blodet randt sykt av sorg og savn ved hvert av hans hjertes tunge slag. Jenny – Jenny – Jenny – hendes lyse navn hørte han i hvert av vaarens fuglefløit, og hun var død –.

Hun laa dernede i mørket. En lok av hendes lyse haar hadde han klippet av, og han bar den inde i lommeboken. Han kunde ta den op og la den funkle i solen – og de smaa fattige gnister var alt, hvad solen nu kunde naa og tende av hele hendes svære, skinnende haar.

Hun var død og borte. Der var nogen billeder igjen efter hende, og der hadde staat et litet stykke om hende i aviserne. Og der var en mor og nogen søstre, som sørget over sin Jenny – den virkelige hadde de aldrig kjendt og de visste ingenting om hendes liv og hendes død. Der var de andre – de stirret fortvilet efter den Jenny, de hadde kjendt – de visste noget, men de forstod ingenting –.

Det var bare hans Jenny, hun som laa her.

*

Helge Gram var kommet til ham. Han hadde spurt, og han hadde fortalt, og han hadde jamret og tigget:

«Jeg forstaar jo ingenting. Vet du det – forklar mig det, Heggen. Du vet det. Kan du ikke si mig det, du vet!»

386Han hadde ikke svart.

«Der var en anden. Hun sa det selv. Hvem var det? Var det dig?»

«Nei.»

«Vet du, hvem det var –»

«Ja, men jeg vil ikke si det. Det nytter ikke, du spør, Gram.»

«Jamen jeg blir gal, hører du Heggen – jeg blir gal av det, hvis du ikke kan forklare mig –.»

«Du har ingen ret til at kjende Jennys hemmeligheter.»

«Men hvorfor gjorde hun det da? For min skyld – for hans skyld – for din skyld?»

«Nei. Hun gjorde det for sin egen skyld.»

Saa hadde han bedt Gram gaa. Nu var han reist. De hadde ikke set hinanden siden.

Det var oppe i Borghesehaven, at Gram hadde kommet bort til ham. Etpar dage efter begravelsen. Han hadde sittet der i solskinnet. Han var saa træt. Det var han, som hadde maattet ordne med det altsammen og gi de nødvendige forklaringer til alle kanter – i anledning undersøkelserne om selvmordet, begravelsen – til fru Berner hadde han skrevet, at hendes datter var pludselig død av hjerteslag. Men der hadde været noget i alt det, som hadde gjort ham godt. Det, at ingen visste hans sorg. Det at den store forklaring, som han visste var den sande – den gjemte han hos sig selv. Det hadde sænket hans sorg saa uendelig dypt ned i ham selv. Nu kom han aldrig til at si den til noget menneske. Den var hans egen alene. Og den vilde være den inderste kjerne i hans sjæl i al tid.

387Den vilde farve hans væsen og farves av det. Den vilde styre hans liv – og styres av det – skifte farve og form med det, men aldrig slettes ut. Hver time paa dagen i al denne tid var den anderledes – og altid var den der, og slik vilde det altid være.

Men han hadde husket, at den morgen han løp efter lægen, mens den anden var alene igjen med hende – da hadde han villet si Helge Gram det han visste – og si det slik, at den andens hjerte skulde bli aske – som hans eget var da.

Men i de dage, som laa imellem, var alt han visste blit hemmeligheter mellem den døde kvinde og ham. Deres kjærlighets hemmeligheter var det blit. Der var ingenting av det altsammen, som ikke var hændt, fordi hun var, som hun var, og slik hun var, hadde han elsket hende. Og Helge Gram var en likegyldig og tilfældig fremmed for ham og for hende, og han hadde ingen trang til at hevne sig paa ham, like saa litet som han følte medlidenhet med Helges sorg og hans rædsel over det ufattelige, som var skedd.

For de menneskene var jo noget tilfeldig. Fordi hun var, som hun var, hadde alting hændt. Hendes sind maatte svaie og bøie sig vildsomt for et pust en dag, fordi det hadde vokset iveiret saa rankt og spædt. Og han selv hadde trodd, hun kunde vokse som et træ vokser, og han hadde ikke forstaat, hun grodde bare som en blomst, en skjør og saftfuld stængel, der higer iveiret for at faa sol og faa slaa ut i blomst med alle sine tunge, længselsfulde knopper. Bare en liten pike hadde hun været, hun og. Og 388det skulde være den evige sorg i hans sind, at han hadde ikke set det, før det var forsent.

For hun kunde ikke rette sig igjen, naar hun engang var blit knækket. Hun var likesom en liljeblomst, og de kan ikke skyte fra roten igjen, hvis den første stænglen blev brutt. Intet var der i hendes væsen av smidigt og frodigt. Men slik hun var, elsket han hende.

Og slik hun var, var hun bare hans. Det var bare ham, som visste, hvor hun hadde været blond og skjær – saa higende sterk og rank og saa skrøpelig og skjør allikevel – med den ømtaalige ære, hvor en plet aldrig kunde tvættes av, fordi den aat merker saa dypt ind.

Og nu var hun død. Og han hadde været alene med sin kjærlighet i mange dage og nætter. Og han skulde være alene med den i alle sit livs dage og nætter.

Og der hadde været nætter, hvor han hadde kvalt sine fortvilede skrik ned i sengens puter. Hun var død, og han hadde aldrig eiet hende. Og det var ham, hun skulde elsket, og det var ham, hun skulde tilhørt, og hun var den eneste, han hadde elsket. Hun var død, og hendes deilige, slanke, hvite legeme, der sluttet om hendes væsen som en fløilsslir om en smal og fin, sprød klinge, det hadde han aldrig rørt, aldrig set. Andre hadde hat det og ikke visst, hvad det var for en underlig og sjelden skat, som hadde forvildet sig i deres hænder. Og nu laa det gravet ned i jorden, og hæslig, hæslig skulde det forandres og fortæres og opløses, til det blev en smule muld i mulden tilslut.

389Gunnar rystet av hulken, der han laa.

Andre hadde eiet hende. Og de hadde besudlet hende og ødelagt hende, og de hadde ikke visst, hvad de gjorde. Og han hadde aldrig eiet hende.

Saa længe han levet, vilde der komme stunder, da han vaandet sig som nu, fordi det var slik.

*

Og dog var det bare ham, som eiet hende. Bare i hans haand kunde hendes gyldne haar funkle nu. Hun selv, hun levet i ham nu – hendes sjæl og hendes billede stod speilet i ham, saa klart og fast som i stille vand. Hun var død, hendes sorg var ikke mere i hende, men den var i ham – der levet den videre og vilde ikke dø, før han døde selv. Og fordi den var levende, vilde den vokse og forandres – han kunde ikke vite, hvordan hans sorg vilde se ut om ti aar – men den kunde vokse til noget stort og deilig.

Saa længe han levet, vilde der komme stunder, da han følte den underlig tunge og dype glæde, fordi det var slik.

*

Men de morgentimer, da han gik paa terrassen over hendes hode, mens hun sluttet sit liv. Han husket dunkelt, hvad han hadde følt. Raset mot hende hadde han vist. At hun hadde kunnet gjøre det –. Han hadde tigget og tryglet bare om at faa hjælpe hende – faa bære hende bort fra det stup, hvor hun hadde vildret sig hen – og hun hadde vist ham fra sig og slængt sig uti for øinenes hans – paa kvindevis, egensindig, ansvarsløs, taapelig, trassig –.

Men da han hadde set hende ligge der – han 390hadde jo raset over det med, fortvilet –. Han vilde jo ikke ha sluppet hende allikevel. Hvad hun hadde gjort – han vilde frikjendt hende – hjulpet hende, budt hende sin tillid, sin kjærlighet endda.

Saa længe han levet, vilde der komme stunder, da han bebreidet hende, at hun hadde valgt at dø – Jenny, du skulde ikke ha gjort det –. Og der vilde komme stunder, da han syntes – hun maatte gjøre det, slik hun var –. Det var for det ogsaa, at han elsket hende – evig saa længe han levet.

Bare ett vilde aldrig ske – at han ønsket, han aldrig var kommet til at elske hende.

Som han hadde graatt – fortvilet – vilde han komme til at graate igjen. Over at han ikke hadde elsket hende før. Over de aar, han hadde levet ved siden av hende, og hun var hans ven og kamerat, og han saa ikke, hun var den kvinde, som skulde været hans livs hustru –.

Men aldrig kom den dag, at han ønsket, han ikke var blit seende – om det saa bare var for at se, det var forsent.

*

Gunnar reiste sig op paa knæ. Han tok en liten flat papæske op av lommen og aapnet den. Der laa en liten perle indi av Jennys lyserøde krystalhalsbaand. Da han ryddet i hendes saker, fandt han kjeden i natbordskuffen; snoren var revet over. En perle hadde han tat og gjemt.

Han tok litt muld fra graven og hadde op i æsken. Perlen trillet rundt nedi og blev dækket av graat støv over det hele, men det klare rosa lyste igjennem, og de fine brister i krystallet skinnet og brøt i sollyset.

391Alle hendes saker hadde han ordnet og sendt hjem til familien – omhyggelig samlet alle breve og brændt dem. I en forseglet papæske laa hendes barnetøi. Han hadde sendt det til Fransiska, for Jenny hadde snakket om en dag, at hun vilde gjøre det.

Mapperne hendes og skissebøkerne hadde han bladet igjennem og pakket sammen efterpaa. Men først hadde han forsigtig skaaret ut de par blade med tegningerne av hendes gut og gjemt dem i sin lommebok.

De var hans. Alt som hadde været hendes eget alene med sig selv – det var hans nu.

*

Ute i plænen vokste nogen rødviolette anemoner. Han reiste sig tankeløst og plukket dem.

Aa vaaren, vaaren –.

Han husket sidst han hadde været hjemme en vaar. Det var for to aar siden.

Han hadde faat en kjærre og en rød mærr paa skyssstationen. Han, som hadde den, var en gammel skolekamerat av ham. Og han kjørte indover bygdeveien en solblank formiddag i mars. Under den lyseblaa himmel laa jorderne med blekgult, gammelt græs. Der hvor skalberget stak gjennem mulden, stod smaa kjærr av ener og bjerk og rogn med nakne blanke kvister mot luften. Møkhaugene utover pløiemarkerne lyste som gulbrunt fløil. Gaardene dukket op, en efter en, med de kjendte linjer av laaverne, med gule og graa og røde huser og eplehager og syrinbusker utenfor. Om bygden laa skogen olivengrøn med et vaarlig, violet skjær i 392bjerkesnarene. Et enkelt snestrip laa grønhvitt i skyggen mot nord.

Utover hele bygden rislet der lærketrill fra usynlige fugler den dag.

Han tok igjen to hvitluggede smaaunger, som trasket efter veien med et matspand. Fattig klædd, paa lauparskor labbet de i sølen.

«Hvor skal dere hen da, smaa barn?»

De stanset op og saa mistroisk paa ham.

«Skal dere med mat til papa kanske?»

De indrømmet nølende – litt overrasket over at den fremmede manden kunde vite det.

«Krab op da, skal dere faa kjøre.»

Han heiste dem op i kjærren.

«Hvor arbeider’n henne da, pappan deres?»

«Paa Brustad –»

«Brustad, jassaa – er ikke det bortenfor skolen det?»

– Saan gik samtalen. Den dumme, uvidende voksne manden spurte og spurte – som voksne altid taler med barn. Den voksne spør, og de smaa, som sitter inde med saa megen viden, de konfererer stumt med øiekast og gir forbeholdent tilbedste saa meget som de finder kan være passende.

Haand i haand tasset de bortover jordet under de rødbrune siljer, langs et brusende bækkefar, efter han hadde sat dem av. Han saa efter dem en stund, snudde kjærren og kjørte dit han skulde.

– Hjemme var der læsermøte om kvelden. Ingeborg, søster hans, sat borte ved det gamle bjerketræs hjørneskapet og fulgte med ekstatisk blekt ansigt og skinnende staalblaa øine en skomakermester fra 393Fredriksstad, som talte om naaden. Saa sprat hun op og vidnet – dirrende av lidenskap –.

Ingeborg, hans vakre, kjække søster. Saa vilter hun hadde været engang og glad i dans og moro. Og glad i at læse og lære. Mens han var paa arbeide i byen maatte han sende hende bøker og brochurer, og Socialdemokraten i pakker to ganger om uken. Alt vilde hun vite og lære. Saa da hun blev tredve aar, blev hun vakt. Nu talte hun i tunger –.

Hele sin kjærlighet hadde hun kastet paa den lille brorsønnen deres, Anders, og den smaajenten de hadde i pleie – et uegte barn inde fra Kristiania. Med tindrende øine fortalte hun dem om Jesus, barnas ven.

Dagen efter snedde det. Han hadde bedt med sig ungerne paa kinematograf i den vesle byen en halv mils vei borte.

De trasket langs et stengjærde mellem granskogen og jorderne. Alt var graahvitt av vassen marssne – bare deres fotspor stod mørke bak dem. Han forsøkte at konversere barna – spurte, og de gav sine betænkte og forbeholdne svar.

Men paa hjemveien var det barna, som spurte og han svarte uforbeholdent, vidtløftig, smigret. De hadde set billeder av cowboys i Arizona og kokoshøst paa Fillipinerne. Og han var ivrig og gjorde sig flid for at gi ordentlig besked og ikke bli sat fast –.

*

Aa vaaren, vaaren –.

Og det var en vaardag han hadde reist opover til Viterbo med dem, Jenny og Fransiska.

394Hun hadde sittet sortklædd og rank og stirret ut av vinduet. Saa graa og store hendes øine var – han husket det.

Over kampanjen – her hvor der ingen ruiner var, som turisterne kom for at se paa, men bare en og anden sammenstyrtet, formløs og navnløs murmasse med langt imellem, og en og anden liten forpagtergaard med to pinjer og etpar spidse halmstakker ved huset, – subbet stormbygerne graasvarte, pjattede regnslør hit og dit over de øde, brune vidder. Saueflokkene krøp sammen ned i dalen, hvor der grodde litt tornet krat langs et bækkefar.

Siden kjørte toget ind mellem aaser og skog, rank høistammet ekeskog, hvor det blomstret hvitt og blaat og gult over det gamle visne løv som hjemme. Hvite anemoner og blaa og svovlgule primular. Og hun længtes efter at komme ut og plukke dem, sa hun – sanke og sanke under det faldende regn, under de dryppende grener, i det dyvaate løv. «Dette er saan som vaaren hjemme,» sa hun.

Det hadde snedd her – der laa vassengraa vaarsne i grøfterne – langs de nedfaldne kvister krøp den sammen i lyse striper. Blomsterne stod og lutet med kronerne klæbet sammen, vaate og tunge av slud.

Smaa viltre bækker sprutet nedover skrænterne og smat under jernbanelegemet. Det var bare at de var rustrøde av jordbunden her.

– Saa pisket en byge mot kuperuterne og blændet dem – klabbet lokomotivrøken ned mot jorden. Og det lettet litt, og der kom gløt utover dale og 395skoggrodde lier, hvor skodden veltet nedigjennem aassiderne –.

Han hadde hat nogen av sine saker i en av de unge pikers kufferter. Om kvelden, da han husket paa det, hadde de alt begyndt at klæ av sig. De lo og snakket derinde, da han kom og banket paa deres dør. Og Jenny gløttet paa den og rakte ut det han bad om – hun hadde en klar frisertrøie paa med kort ærme, saa den spinkle, hvite armen var bar. Og den hadde fristet ham til saa mange kys, og han vovet bare et eneste flygtig, saa spøkefuldt, at det bad om undskyldning for sig selv –.

Da hadde han været forelsket i hende –. Da han var beruset av vaar og vin og det muntre, piskende regn og de hastige solgløt og sin egen ungdom og livsfylde. Han hadde hat lyst til at faa hende med og danse, den høie og lyse piken, der lo saa forsigtig, som hun prøvet en ny kunst, hun aldrig hadde øvet før. Hun som stirret graaøiet, alvorlig og længselsfuld paa alle de blomster, de reiste forbi – som hun saa gjerne vilde plukket. Aa herre min gud, for alt det som kunde været – Den tørre bitre hulken rystet ham igjen –

*

Den dagen de tok op til Montefiascone regnet det og – saa det sprutet op igjen fra stenbroen om de to kvinders opløftede skjørter og smale ankler og føtter. Men hvor de hadde ledd, de tre, mens de vasset opover den steile trange gaten, hvor regnvandet strømmet imot dem som fosser.

Og da de var kommet op paa la Rocca, borgklippen midt i den lille gamle byen, saa lettet skyerne.

396De hang utover brystværnet alle tre og saa paa Bolsenersjøen, som laa svart dypt nedenfor de grønne skrænter med olivenlundene og vinhaverne. Skyerne hvilte lavt over aaserne rundt sjøen. – Men saa løp der en sølvblank iling over det mørke vandspeil, og den bredte sig og blaanet, og taaken rullet tilbake og seg ind i søk og kløfter, eftersom fjeldlinjen omkring sjøen traadte frem. Solen brøt gjennem skyerne, og de sank ned og laa gyldne og blyblaa rundt foten av smaa nuter, kronet av stengraa borgbyer. Mot nord dukket op en høi, kegleformet top, som var langt borte – Cesca paastod, det var Monte Amiata –.

Over den nyvaskede, blaa vaarhimmel rullet de sidste rester av regnskyerne – tunge og sølvbremmede, smeltende ut for solen – uveiret flygtet vestover og gjorde det mørkt, der den etruriske høislette sænket sig, brunsvart og ødslig ned mot Middelhavets fjerne, hvitgule glansstripe.

Øde og stort og strengt var landet utover – som et høifjeldssyn hjemme – trods de graa olivenlunde og vinrankerne, som var trukket mellem almetrærnes rader nedenunder paa de grønne bakker om sjøen.

I det vesle anlæg deroppe rundt borgruinen tapte stenekene de gamle jernsorte blade fra grenene, som bar nye fine skud. Der var hækker av enslags eviggrønne busker med læragtig løv. Det unge nye fra ivaar var unaturlig glinsende guldgrønt.

Sammen med hende hadde han huket sig ned i læ av hækken og holdt ut sin frak, saa hun kunde faa tændt en cigaret. Vaarvinden gik isende skarp og ren heroppe, og hun hutret litt i sine vaate klær, 397og hun var rød i kinderne og solen lyste i det fugtige gyldne haar, som hun strøk bort fra øinene med den ene haand –.

Ditop vilde han reise. – I morgen reiste han dit.

Der vilde han møte vaaren – den frysende, nakne, forventningsfulde vaar med alle blomsterøinene blændet av væte, skjælvende av kulde i vinden – blomstrende allikevel –.

*

Vaaren og hun – nu var de to et for ham. Aaja – hun som stod og frøs og lo i det skiftende veir og vilde samle alle blomsterne op i sit fang –.

Ak du min lille Jenny, du fik ikke plukke de blomster, du vilde, og dine drømme sprang aldrig ut – og nu drømmer jeg dem –.

Og naar jeg har levet længe nok til at bli saa fuld av længsel som du – kanske jeg gjør som du og sier til min skjæbne, giv mig litt av mine blomster da, jeg skal nøies med meget mindre end jeg forlangte, da jeg begyndte at leve. Og jeg dør ikke allikevel som du døde, fordi du ikke kunde nøies allikevel – jeg bare husker paa dig og kysser din perle og dit gule haar og tænker, nei hun kunde ikke leve uten hun var den bedste og turde kræve det bedste som sin ret – og da sier jeg kanske, himmelen ske tak at hun valgte at dø hellere end at leve videre slik –.

Men inat gaar jeg ut paa Peterspladsen og hører paa springvandenes ekstatiske musik som aldrig tier, og drømmer min egen drøm –.

Ja Jenny, for nu er du min drøm, og jeg har aldrig hat anden –.

398Ak drømmen, drømmen –

Men om dit barn hadde levet, saa hadde han ikke blit det du drømte, da du holdt ham i armene dine og du gav ham dit bryst, Jenny. Noget godt og vakkert kunde han blit – eller noget ondt og stygt – det eneste, han ikke hadde blit, det var det du drømte –.

Ingen kvinde har født det barn, hun drømte om, da hun gik svanger. – Ingen kunstner har skapt det verk, han saa for sig i undfangelsens stund. – Og vi lever sommer efter sommer, men ingen er den, vi længtet mot, da vi bøiet os og plukket de vaate blomster under vaarens stormbyger. –

Og ingen kjærlighet blev slik, som de drømte den, da de kysset hinanden første gang. – Om du og jeg hadde levet sammen – vi kunde blit lykkelige eller ulykkelige; vi kunde gjort hinanden saa usigelig godt eller vondt –. Nu faar jeg aldrig vite, hvordan vor kjærlighet hadde blit, om du var blit min –. Det eneste jeg vet, det er, at slik som jeg drømte den den natten, jeg stod sammen med dig, og springvandene plasket i maaneskinnet – slik hadde den ikke blit. Og det er bittert –.

Allikevel –.

Herre min gud – jeg vilde ikke, at jeg ikke skulde ha drømt den drøm. Jeg vilde ikke, at jeg ikke skulde drømme den drøm, jeg drømmer nu –.

Jenny, jeg vilde gi mit liv for at du kunde møte mig deroppe paa borgklippen og være som dengang og kysse mig og elske mig – et døgn, en time –. Tænke og tænke paa, hvordan det hadde været, om du hadde levet, om du hadde blit min engang – 399det maa jeg jo bestandig. Jeg synes, Jenny, det er saa grænsesløs en lykke, som er gaat tilspilde –. Aa du er død, og jeg er saa fattig, saa fattig fordi. Bare de stakkars drømmene har jeg om dig –. Allikevel –. Maaler jeg den med de andres rigdom, da er min fattigdom saa overdaadig straalende rik –. Ikke om jeg kunde redde mit liv med det vilde jeg, at jeg ikke skulde elske dig og drømme om dig og sørge slik, som jeg sørger nu –.

*

Gunnar Heggen visste ikke av, at han i sit hjertes grænsesløse uveir løftet sine arme mot himmelen og hvisket halvhøit med sig selv. Anemonerne, som han hadde plukket, holdt han endda i haanden, men han visste det ikke.

Soldaterne paa kasernemuren lo av ham, men han saa det ikke. Han knuget blomsterne ind mot sit bryst og han hvisket sagte ut for sig, mens han fra solskinnet ved graven langsomt gik indover mot den mørke cypreslund.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Jenny

Jenny er en av klassikerne i norsk litteratur. Samtidsromanen kom ut i 1911 og ble Undsets gjennombrudd som forfatter.

Romanen retter pekefingeren mot kvinners kår i samfunnet og deres avhengighet av menn, men først og fremst handler romanen om kjærlighet, om mennesker som lengter etter å elske og å bli elsket, og om mennesket Jenny og hennes utvikling.

Romanens hovedperson, den 28 år gamle malerinnen Jenny Winge, lever et fritt og uavhengig kunstnerliv i Roma, men lengter etter den store kjærligheten. Drømmen om lykke er tett knyttet opp til det å elske en mann, og derfor overtaler hun seg selv til å tro at hun har funnet den rette, selv om lidenskapen ikke er der. Når hun senere konfronteres med at drømmen om lykke ikke tåler møtet med den nakne virkeligheten, bryter hun sammen og historien ender tragisk.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.