Katekismesanger

av Petter Dass

Bibelsteder


Registeret viser til innledningen ved avsnittsnummer (f.eks. 6.2) og til linjekommentaren med referanse til verkdel, sang-, strofe- og versnummer. Eksempler: «FV 9.9.2» viser til kommentaren til Fadervårs niende sang, strofe 9, vers 2. «TB 3.tit.» viser til overskriften (tittelen) på den tredje sangen til de ti bud, dvs. kommentaren til denne. Ved henvisning til prosatekst og ikke-strofiske dikt brukes kun forkortelse: «Ded.fam.» viser til dedikasjonen til familien og sognet. Se ellers listen over forkortelser.


1 Mos

1-5TB 6.10.1
1.1FV 9.12.7
1.2TA 3.3.1
1.6TA 1.22.1
1.9TA 1.26.4
1.17TA 1.22.4
1.27TA 9.3.3, DS 2.2.2
2.3TA 1.36.6
2.6TA 2.40.3
2.7TA 1.37.7-8, TA 11.15.5, FV 2.1.3, FV 9.10.7
2.8SW 42
2.17TB 6.3.4
2.19DS 2.2.3
2.21-24TB 10.8.5
2.21-22FV 9.9.3
2.21TA 9.4.1
2.24AS 2.14.5-6
3TB 6.36.1, TB 8.9.4, TA 5.16.4, TA 10.9.1
3.4-5TB 2.23.1
3.6AS 1.8.1
3.7TB 6.3.4
3.13TB 6.36.7, TB 8.13.1
3.14TA 4.21.7, TA 5.9.1
3.15TA 5.9.4, FV 3.3.4
3.16HT 5.5.3
3.17AS 1.8.2
3.19TB 6.24.8, TB 7.35.1, TB 7.38.4
3.22TA 10.14.4
3.23AS 1.8.4
4.8TB 5.1.4
4.9-10AS 2.5.6
4.10TB 5.4.3
4.11TB 5.4.5
4.12TB 5.6.3
4.13AS 2.6.4
4.23-24TB 5.3.7
5.27TA 11.18.7
6.5TB 6.10.2
6.8TA 10.5.3
6.9TA 8.20.2
6.11TB 6.10.2
6.12AS 1.9.4
6.13FV 9.10.7
7.1-2TA 9.10.1
7.15AS 1.5.6
7.22TA 37.7-8
8.5FV 8.11.9, FV 8.12.2
8.6-7FV 5.8.5, FV 6.3.5
8.7-8TA 4.4.3
8.10-11TA 8.21.1
9.12-14AS 2.18.2
9.22-25TB 4.8.1
11-25TB 1.24.1
13.16FV 6.2.5-6
14.8TA 9.32.1
15.5FV 6.2.7, FV 7.7.5, AS 2.17.5-6
16.1HT 5.6.1
17.7-9:FV 7.7.4
17.7AS 1.6.1
17.9-11DS 1.12.2
17.10AS 2.18.3
17.12AS 1.6.1
17.15-20FV 7.7.5
18.6TB 7.11.3
18.20TB 6.4.2, TA 10.7.1
18.27FV 9.21.3
19.16-24TA 9.25.3
19.20TA 9.32.3
19.22TA 9.32.2
19.30-38TB 6.2.6
22.1FV 7.6.4
22.11-12FV 4.17.3
22.16-17AS 2.17.5-6
26.4AS 2.17.5-6
27HT 8.3.2
27.29FV 1.5.5
28.14FV 6.2.5-6, AS 2.17.5-6
28.16AS 1.18.9
29.11TA 12.12.3
29.30TA 12.12.3
29.34AD 36
31.26TA 4.2.2
32.12FV 6.1.14
32.24-25TA 11.18.2
35.19-20TA 12.12.3
37TB 7.26.4
38.9-10TB 6.4.5
39TB 10.7.1
39.8TB 10.7.4
39.9TB 10.8.1, TB 10.9.1
41.5-7TB 9.20.1
41.17-21TA 4.17.1
41.27TB 9.20.1
45.24TB 4.34.4
46TB 7.26.4
49.9TA 5.1.3

2 Mos

2.23TA 7.24.3
3.2-3AS 2.12.5
3.6-7TB 7.26.6
3.6TB 5.23.8
3.8SW 63
3.22TB 7.23.4, TB 7.27.3
4.2-4FV 5.25.2
4.4-5AS 2.18.1
5.20-21TB 7.26.6
6.6TB 7.26.5
9.25TB 4.8.4
11.2TB 7.23.4
12.1-11AS 1.3.1
12.35TB 7.23.4
12.40TB 7.26.4
13.9AD 9
13.16AD 9
14DS 1.21.5
14.1-4FV 9.13.1
14.22TA 1.18.1, DS 1.21.6
14.26-28FV 9.13.7
15.7FV 8.10.4
15.20-21TB 6.18.6
16Ded.Jesp. 59-60
16.14-15AS 1.1.7
16.18HT 5.7.2
16.31TA 1.20.6
17.6TA 1.18.4
19-20TB 10.1.1
20.2-3TB 1.tit., TB 1.6.3-4
20.3-17TB 1.3.4
20.4-6TB 1.8.4
20.7TB 2.tit.
20.8-11TB 3.tit.
20.11TA 1.36.6
20.12TB 4.tit.
20.13TB 5.tit.
20.14TB 6.tit.
20.15TB 7.tit.
20.16TB 8.tit.
20.17TB 9.tit., 10.innl., 10.tit.
20.23TB 1.13.1
21-27TB 1.24.2
21.15-17TB 4.4.1
21.24TB 5.5.1
21.35TB 10.26.2
22.1TB 7.3.6
22.5TB 10.22.1
22.16TB 6.3.3
22.194.4, TB 6.2.8
22.25TB 9.17.5
23.6TA 4.8.7
25.17AS 3.8.3
26.7FV 7.12.2
28.2FV 3.16.3
28.43FV 3.16.3
31.13-17TB 3.1.4
31.14TB 3.10.7
31.18AS 3.14.6
32FV 5.18.4
32.15-16TB 1.4.1-2
35.2TB 3.10.7
34.5TB 8.7.4

3 Mos

5.25TA 10.7.4
16AS 2.5.2
16.9TB 5.22.8
18.6TB 6.2.6
18.23TB 6.2.8
19.18HT 12.2.3
19.32HT 10.1.3
20.10TB 6.2.4
20.13TB 6.4.2
24.20TB 5.5.1
25.18TB 2.1.4
26.4AS 3.15.3
26.26FV 5.6.4

4 Mos

1.4Ded.fam.
1.49AD 36
5.21TB 6.42.3
11.2TA 7.24.2
11.4-6TB 7.27.4
17.8TA 4.20.5
19.15TB 6.20.2
20.8TA 1.18.4
21.7TA 7.24.2
23.10AS 2.17.5-6
23.20TA 7.7.4, AS 1.16.2
35.11TB 5.12.6
35.22-29TB 5.12.1

5 Mos

4.19TB 1.12.2
4.28TB 1.8.4, FV 1.8.2
6Ded.fam.
6.2Ded.fam.
6.7AD 3-4
6.8AD 9
7.9TB 7.23.2
8.3FV 4.10.1
8.6HT 6.3.2
10.14TA 1.2.2
11.18AD 9
17.3TB 1.12.2
18.10-11TB 2.11.1-2
19.16-18TB 8.3.2
19.18-19TB 8.4.4
19.21TB 5.5.1, 8.6.5
20.4FV 7.20.1
21.18TB 4.4.1
23.2TB 6.29.1
23.20TA 7.1.3
23.25TB 10.21.5
25.4HT 2.3.1
27.2-8Ded.Jesp. 80
27.17TB 10.22.5
28.15-68TB 3.21.10
28.15TB 3.20.9-10
28.36TB 1.8.4, TA 9.5.2, FV 1.8.2
28.54TB 1.8.4, FV 1.8.2
29.17TB 1.8.4, TB 1.13.1, FV 1.8.2
30.14TA 1.1.4
32.13-15FV 5.19.1
32.14FV 5.13.3
32.18TA 1.4.9
33.3FV 6.11.8
33.26DS 1.20.8

Jos

1.8AD 2
3.14-17TA 1.19.1
7.21-25TB 9.13.5

Dom

2.17HT 7.1.2
4.21SW 62
6.9TA 12.11.3
6.36-40AS 2.17.1
9.13TB 8.3.5
11.30-40TilBogen 133
13.24-16TB 6.7.2
14.5-6TA 5.9.1, FV 7.20.5, FV 9.17.3
14.18TB 7.28.6
15.15-16AS 2.17.3
15.15FV 9.17.6
15.19TA 3.11.1
16.1TB 6.7.4
16.3TA 4.18.2
16.12TB 6.3.8
16.16TB 6.7.5
16.19TB 6.7.4
16.20FV 9.18.4
16.21TB 6.7.7
19-20TB 6.9.1
19.2TB 6.9.3

1 Sam

9.16FV 9.9.1
10.1FV 9.9.1
11.15FV 9.9.1
13.14TA 10.20.1
15.28TA 7.24.1
17.10TA 5.10.3
17.31-54TA 5.10.1
17.49TA 5.10.2
17.50-51TB 8.5.7
22.18TB 8.19.6
24TA 2.35.5
25FV 4.6.3
25.37FV 4.6.3
28.8TB 2.10.4

2 Sam

4.4TA 11.17.4
7TB 3.18.2
7.25FV 4.16.5
11-12TB 6.6.6
12.1-4TilBogen 119
12.18TA 12.12.5
15.12TB 8.19.1
15-18TB 10.14.1
15.6TB 10.14.1, TB 10.15.1
16.4TB 8.19.7
17.23TB 8.19.1
18TB 4.7.2
18.9TB 10.14.6
18.14TB 10.14.1
19.29TB 8.19.3
23.13-17TB 9.10.1

1 Kong

1.52TA 9.19.4
10.1-13TB 3.17.1
14.15FV 4.9.5
16.23TB 4.24.3
17.24TB 4.26.2
18.4TA 9.36.3
19.18TA 9.18.4
20.35-43DS 1.30.1
20.39DS 1.31.1
20.40DS 1.32.2
21TB 9.5.2
22.22TA 10.18.4
22.35-38TB 4.25.4

2 Kong

2.11TA 12.13.3
2.15-17TA 12.13.3
5.14DS 1.5.3
6.6DS 1.21.3-4
6.28FV 5.4.4
9.33-37TB 4.24.4
17.16DS 2.2.2
18.27FV 5.4.7
23.5TB 1.12.2

1 Krøn

17TB 3.18.2
29.11FV 9.1.4
29.12FV 9.23.3

2 Krøn

19.6TA 4.7.3
28.21TB 6.18.3

Est

1.1FV 9.5.3
1.22FV 9.5.2
3.13FV 9.5.2
8.5FV 9.5.2

Job

2.4TB 1.10.3, TB 3.21.6
3.1TB 6.14.1-2
3.2-3FV 4.6.1
3.11FV 4.6.5
3.16FV 4.6.5
10.9FV 9.10.7
10.18TB 10.12.5
13.23-26Ded.fam.
14.4DS 7.1-2
14.7-9TA 11.7.3
19.29FV 5.7.2
21.26TA 4.21.7
25.4TB 4.27.4, FV 6.3.3
29.12FV 8.16.5
29.13FV 8.16.7-8
29.15FV 8.16.3
29.16FV 8.16.6
34.15FV 6.12.9
38.8TA 1.35.4
40.6TB 5.17.4

Sal

1.1AS 3.25.6
1.4-5TA 9.37.4, FV 1.6.4, FV 8.13.9
2.9FV 1.14.5
7.10FV 4.2.1, DS 1.6.3
8.1FV 2.1.2
8.3FV 2.9.2
8.4TA 1.25.3
8.7TA 1.20.1
8.10FV 2.1.2
9.18TB 4.5.4, DS 2.24.6
10.4TA 10.17.1
10.7TB 8.13.4
11.4TA 2.3.4
11.6FV 9.11.1
15.1-5TB 9.17.2-3
15.1-3TB 8.29.5
16.10FV 9.10.5
16.11TA 2.40.5
17.8TB 10.28.6
18.3FV 1.9.4
18.6TA 2.36.7
18.11TA 1.34.2
18.22-24FV 1.14.4
18.22AS 3.29.3
18.26-27TB 9.18.5
19.2TB 5.3.4
20.5FV 9.19.2
21.12FV 3.5.2
22.5FV 1.15.3
22.84.4, TA 7.27.4
22.30TB 1.8.3
23.3AS 2.20.7
24.2TA 1.26.4
24.3-4TB 8.29.1
24.8TA 2.29.6
25.4TA 1.34.1
25.15TB 6.34.1
26.3TA 9.44.2
26.8TA 9.44.1
27.4TB 3.18.2
27.11TB 3.19.10, FV 1.5.4, SW 50
29.5-6TA 1.19.5
32.4TA 5.17.4, AS 3.4.4
33.8FV 1.14.3
33.13-15FV 1.13.3
34.2TA 1.41.5, FV 1.17.5
34.13-14TB 8.22.5
37.8AS 3.21.4
37.14TB 9.9.6
40.2-3FV 6.9.6
40.8-9AD 28
42.3TB 2.29.1, FV 4.10.1
43.4TA 6.13.4
44.8FV 3.5.6
45TA 1.mel.
45.1-22.4
45.9FV 1.10.5
46.8AS 3.5.7
50.15TB 2.innl.
50.23FV 2.15.1
51.7DS 1.7.8
51.19AS 3.20.5
52.1TB 8.19.3
55.6AS 3.5.5
55.7TB 8.16.6
55.23TA 12.3.5, FV 8.12.5
56.9HT 11.4.4
58.4-5TB 8.9.4
58.9FV 4.6.5
63.2TB 2.29.1
63.6FV 2.2.2
64.3-4TB 8.12.5
65.12FV 5.15.5
66FV 2.innl.
67.7FV 5.15.4
68.22TA 5.9.4
69.15AS 3.27.3
69.29AS 3.8.4
71Ded.fam.
71.6TB 2.30.4
72.8TA 2.13.3, DS 1.2.3, DS 1.20.5
75.7FV 8.8.5
75.9TA 8.24.4
77 14-19TA 1.17.1
77.20TA 1.33.8, DS 1.20.7
78.15-16TA 1.18.4
78.25AS 1.1.7
80.4TA 12.15.6
85.10FV 8.16.1
86.8TB 1.11.4
88.13TA 11.19.1
89.6TA 1.25.8-9
89.21TA 10.20.4
89.52TA 2.5.8
89.53TA 12.18.6
90.1-2FV 5.34.5
90.2FV 2.5.2
90.4TA 12.7.4
92.2FV 2.2.1
92.10TA 9.39.2
94.17-19TA 11.9.2
94.19TA 8.19.4
95.3TA 9.16.4
95.6FV 1..8.2, AS 3.19.8
96.3FV 2.1.4
96.11-12TA 3.9.6
97.10FV 2.14.1
98.8TA 3.9.6
102Ded.Jesp. 79
102.2AS 3.26.5
102.3TB 8.8.3
102.19Ded.fam.
103.13FV 1.15.5
103.20-21FV 4.23.1-2
104FV 5.mel.
104.3TA 1.34.2
104.7AS 3.4.8
105.40AS 1.2.9
107.4-7FV 7.22.2
107.9TA 2.8.1
107.14-16TA 5.6.4
107.23-24TA 1.32.3
107.26FV 2.2.3
107.28-29TA 1.17.4
109.9-10FV 5.5.5
110.1TA 5.9.2
110.7TA 5.20.1
113.2Ded.fam.
115.18Ded.fam.
118.22TA 2.21.5
118.25Ded.fam.
119.11TA 9.27.2
119.19FV 1.14.1
119.33FV 2.13.5
119.35SW 50
119.101TB 3.19.10
119.103TB 3.2.10
120.2-5TB 8.17.6
120.3-4TB 8.12.1, TB 8.12.6
120.54.4
121.4TA 1.39.5
132.13-14TA 2.32.7
132.18TA 6.11.4
135.1-3TB 3.18.8
135.6FV 4.1.4
135.15FV 1.6.4
136.1FV 3.6.2
137.5TA 2.11.6
138.8TA 1.38.8-9
139.3FV 1.13.2
139.7-10TA 8.10.1
139.13DS 1.6.3
140.3-4TB 8.13.1
143.10FV 8.17.3
144.12HT 6.2.2
145.14TA 1.12.10, FV 8.12.3
146.9HT 11.2.3
147.8TA 1.35.1
148FV 2.innl.
148.7FV 2.2.3, FV 2.4.2
150FV 2.innl.
150.5FV 2.5.4
150.6FV 2.1.3

Ordsp

1.7TA 3.12.5
1.18TB 9.13.2
2.13FV 8.17.9
3.36.1, TB 4.18.7, FV 3.7.4
3.16TB 8.15.2
3.25HT 5.7.4
4.14FV 4.12.1
4.18-19FV 6.5.4
4.27FV 7.19.4
5.22TA 7.36.2, FV 4.17.5
7.2TB 4.23.3, TB 10.28.6
8.22TA 2.23.6
8.29-30TA 1.35.10
9.16-17TB 6.25.5
10.12TB 4.28.2
11.4DS 2.26.5
13.22TB 7.13.6
16.8TB 5.17.1
19.12TB 4.33.2
20.2TB 4.33.2
23.1-10TA 8.16.1
23.5TB 7.14.5
23.13-14FV 8.5.8
23.20-21TB 7.42.2
23.32TB 8.9.6
24.16FV 6.21.13
25.15TB 8.13.2
26.27TB 8.4.5
27.6TB 4.21.2
27.20TB 9.22.1
28.7FV 2.15.3
28.8TA 7.1.3
29.3T B 6.2.1
30.17TB 4.4.1
30.24Ded.fam.
30.25Ded.fam.

Fork

1TA 11.13.5
1.9TA 7.6.2
2.13-14TB 7.4.6
3.1TB 6.18.6
4.8TB 9.22.1
5.10TB 9.22.4
6.2TB 7.13.6
9.12TA 7.40.1
11.3DS 2.28.4

Høys

4.5TA 9.15.2
4.9DS 1.35.7
5.3TA 12.18.3

Jes

1.2TA 5.1.1
2.9FV 2.10.4
2.19-21TA 11.16.5
2.19TA 7.30.2
2.20TB 1.13.1
5.22FV 5.21.5
6.3FV 1.9.4
10.1-2TA 4.8.7, TA 7.22.2
10.22TA 9.22.4
11.1-2TA 2.32.3
11.5TA 2.33.7
28.16Ded.Jesp. 80
33.2TB 1.18.1
34.9TB 6.13.6
35.1-2.TA 12.17.1
35.4-6TA 11.18.3
35.10TA 12.3.2
36.12FV 5.4.7
40.6-8TA 11.1.5
40.11SW 12
40.15FV 6.2.3-4
41.9TA 9.1.2
42.3TB 1.16.3, FV 8.10.4
45.23FV 2.7.1
55.1DS 1.4.8, DS 2.12.3
55.12TA 3.9.6
57.15FV 8.15.5, AS 1.17.9
58.7HT 1.2.4
58.12Ded.Jesp. 79
59.10FV 4.7.5
62.39.3, FV 1.17.2, DS 1.34.6
66.1FV 1.11.3
66.14TA 11.7.1
66.15AS 3.6.3

Jer

1.4-7FV 2.9.2
3.15HT 1.3.3
4.13TA 1.34.2
4.23-26FV 2.5.2
4.28FV 4.14.3
5.7TB 6.2.1
6.21FV 6.3.9
7.2TB 3.8.10
8.2TB 1.12.2
13.234.4, TA 1.12.4
17.1TB 1.4.4
23.29AS 3.20.6

Esek

2.6TB 8.16.2
3.20DS 1.33.6
16.11TA 9.40.2
16.30-314.4, FV 4.7.1
20.32TB 1.8.4, FV 1.8.2
23.3TA 9.15.2
28.11-19TA 5.3.4
30.17FV 4.7.3
37.1-15FV 2.3.3
37.6TA 4.18.2
38.20TA 7.3.4
44.2TA 3.12.1
47.1-11DS 2.13.1

Dan

1.8-16AS 1.25.3
1.13AS 1.25.7
2.21FV 9.3.5
2.31TB 1.22.1
2.34-45TA 3.7.1
7.10FV 2.6.2
12.12TA 7.11.1, TA 11.14.2

Am

3.6FV 8.7.3
3.10-11TA 12.7.1
6.13FV 9.20.2
8.5TB 7.12.3
8.6TB 9.7.4
9.6FV 4.1.5

Ob

1.18AS 2.1.8

Jona

2.1-11TA 5.23.1
4.10TA 11.8.2

Mi

1.3-4FV 2.8.1
3.12TA 9.38.1
4.7TA 2.32.6
7.6TB 4.47.3
7.16TA 10.2.3

Nah

1.2FV 4.19.5

Sef

3.14-15TA 9.40.1

Hag

1.5-6FV 5.7.4

Sak

9.16DS 1.34.4
12.10FV 3.1.3
13.1DS 1.25.2

Matt

3.9TA 9.23.4
3.10HT 10.3.6
3.11DS 2.22.4
3.16TA 8.21.2
4.4TB 3.2.4
4.17FV 4.16.1
4.19DS 2.17.2
5.5TB 5.17.3
5.8TB 6.41.5
5.9TB 5.25.3
5.11TA 2.12.7
5.12HT 9.3.7
5.14TilBogen 25
5.15TA 9.26.3, FV 6.6.9
5.21-22TB 5.14.3
5.22TB 5.14.4, TB 6.13.6, TB 7.15.5, FV 6.21.13
5.23-24FV 6.15.4
5.27-28TB 6.3.5, TB 6.40.1-2
5.28TB.10.3.1
5.30TB 5.9.2
5.37TB 2.25.2
5.38TB 5.5.1
5.39TB 5.25.7, FV 6.20.4
5.43HT 12.2.3
5.44TB 5.16.5, FV 6.18.11, FV 6.19.1
5.45TA 1.12.4, TA 5.19.2
6.2TA 7.20.1
6.4FV 5.27.5
6.8FV 5.10.2
6.9FV 1.tit., FV 2.tit., FV 4.1.1
6.10FV 4.tit.
6.11FV 5.tit., FV 5.23.3
6.12FV 6.tit.
6.13FV 7.tit., FV 8.tit., FV 9.tit.
6.14FV 6.17.14
6.19-20TA 12.5.4, TA 12.6.5, FV 3.12.1
6.19TB 7.13.1
6.21FV 3.12.3
6.24TB 1.15.1, FV 5.22.4
6.25FV 5.11.1, AS 1.28.9
6.31AS 1.28.9
6.34FV 5.33.5
7.3Ded.Jesp. 28
7.6TB 5.13.3
7.7FV 1.5.3, DS 1.9.3
7.12TB 8.28.5, FV 4.11.5, HT 9.3.5
7.13-14DS 2.24.4
7.13TA 5.15.2, TA 9.17.3, FV 6.5.4
7.14FV 2.15.1
7.15-16FV 6.3.7
7.16-17AS 3.28.5
7.16AS 3.8.7
7.18-19HT 6.1.3
7.22TA 7.19.4
7.24-25TA 8.20.2
8.26TA 1.17.4
9.6FV 4.4.5
9.12-13TB 2.13.1-2
10.16TA 4.4.3
10.24TB 7.5.1
10.29FV 9.19.3
10.30FV 4.3.5
10.36TB 4.47.3
11.2-3Ded.fam.
11.2TA 9.30.1
11.5TA 11.18.3
11.12Ded.Jesp. 70
11.19TA 2.30.6
11.27TA 2.1.8, 2.17.6
11.29-30Ded.fam.
11.29TA 2.37.4
11.30HT 5.1.4
12.25TilBogen 3
12 28FV 3.4.1
12.33Ded.Jesp. 106
12.40TA 5.23.2
13.17AS 1.4.5
13.24-30TB 6.31.2-4, TA 9.9.3, DS 2.11.4
13.24-25HT 1.4.6
13.24DS 1.8.4
13.31-32AS 3.8.7
13.37-39TB 6.31.2-4
13.38-39TA 9.23.2
13.39FV 3.16.5
13.55SW 29
14.19TA 1.20.2
15.14FV 1.7.3
15.22-28FV 7.8.2
15.27TA 10.6.3
15.30FV 2.9.3
16.16-17TA 2.19.3
16.18TA 1.4.9, TA 2.21.1, TA 4.19.5, SW 14
16.26TB 9.22.5, FV 6.20.14
16.27TA 7.23.3
17.1-2TA 5.20.4
17.4TA 12.17.5
17.24-26HT 4.tit.
17.29-30TA 9.25.3
18.8TB 6.34.1
18.9TB 6.13.6, 6.39.6
18.21-35FV 6.17.1
18.21-23TA 10.17.1
19.5-6AS 2.14.5-6
19.6TB 6.35.3-4
19.19HT 12.2.3
19.21TB 7.25.5, FV 5.23.7
19.24Ded.Jesp. 54
19.28TA 7.33.2
20.1-164.5
21.5TA 9.40.3
21.12-17TB 6.18.3
21.15Ded.fam.
21.19AS 3.8.7
21.25DS 2.3.6
21.31TB 6.23.7-8
21.42TA 2.21.5
22.2-14AS 1.1.6
22.14TA 9.24.3, AS 3.28.7
22.17-21HT 4.tit.
22.37TA 10.4.4
22.39TB 5.28.5, HT 12.2.3
22.41-45TA 3.10.8
23.37AD 76
24.14DS 1.2.3
24.29TA 7.6.1
24.31TA 7.12.1, TA 9.1.2
24.32TA 2.34.6, TA 11.7.3
24.35FV 2.5.2
24.36TA 7.37.3
24.37TA 9.10.4
24.42TA 7.37.1, AD 13
24.45-51TA 7.41.1
25.1-13TA 7.42.1, FV 2.9.1, FV 3.7.6
25.14-30TA 2.5.6
25.31-46TA 11.21.1
25.32TA 7.9.4, AS 1.30.9
25.33TA 7.14.3
25.37-40FV 5.27.4
25.41TB 8.7.8, TA 5.11.3, FV 2.7.4, AS 3.21.4
25.46AS 3.5.2
26.14-15TB 2.7.3
26.19-20AS 1.2.1
26.21AS 1.2.5
26.25AS 1.2.7
26.26AS 1.29.4
26.28AS 2.3.8, AS 2.7.1
26.39TA 12.2.3, FV 4.21.2
26.41AS 3.32.6
26.64DS 2.3.6
27.3-5TB 9.13.4
27.5AS 2.30.2
27.16-17AS 2.23.3
27.24-25DS 1.33.7
27.24TA 4.6.1
27.32TA 4.19.5
27.34TA 4.13.4, AS 2.22.6
27.38AS 2.23.2
27.39-42TA 7.27.4
27.46AS 2.23.7
27.48AS 2.22.6
27.50TA 4.15.3, AS 2.24.3
27.51AS 2.24.4
28.16-20TA 6.2.3
28.16TA 6.4.1
28.18-20TA 6.4.2, DS 1.tit., DS 2.5.1
28.18TA 2.1.8
28.19TA 2.3.1, TA 8.15.1, DS.innl., DS 1.2.3, DS 2.innl., DS 2.1.5
28.20TA 8.11.3

Mark

1.4TA 10.5.1
2.17TB 2.13.1-2
2.23TB 10.21.5
2.27-28TB 3.10.7
4.26-27FV 3.16.4
5.7TB 1.8.1
7.24-29FV 7.8.7
7.34TA 7.24.3, TA 11.17.1
8.36TB 9.22.5
9.44TB 10.12.4
9.46TB 10.11.1-2, FV 5.28.3
10.9AS 1.15.3
10.14DS 1.26.4
10.16DS 1.34.3
10.45DS 2.17.6
11.9-10AS 1.1.10
12.31HT 12.2.3
13.24-25TA 1.23.10
13.26AS 1.34.9
13.27TA 1.24.8
14.22AS 1.29.4
14.36FV 8.9.8
15.1AS 3.10.3
15.17TA 5.15.3
16.7TA 6.4.1
16.14-18TA 6.2.3
16.15-18TA 6.4.2
16.15TA 9.29.2, DS 1.2.3
16.16DS 1.innl., DS 2.tit., DS 2.17.6
16.19TA 6.14.2

Luk

1.28DS 2.23.5
1.34TA 3.2.4
1.35TA 3.4.3
1.41DS 2.22.2
1.64TA 8.30.1
1.74-75TA 2.37.3
2.4TA 5.10.5
2.13TB 2.30.3
2.19TA 9.27.2
2.37HT 11.4.2
3.6AS 1.9.4
3.9TA 10.21.3
3.14TB 5.12.8
4.1-13TA 10.30.3
4.3TA 1.20.5
4.9FV 7.16.2
5.6FV 5.24.4, DS 2.15.5
5.31-32TB 2.13.1-2
6.31TB 8.28.5
6.43HT 6.1.3
7.11-15TA 12.13.5
7.25TB 9.22.5, FV 2.14.2
7.36-50FV 7.9.1
7.37-38TB 6.22.6
7.38HT 11.4.3
7.41-50TB 9.16.4
7.47TA 10.29.4
7.50FV 7.9.1
8.16TA 8.8.4
8.31TA 4.22.4, FV 2.2.3
9.16FV 1.15.2
10.18-19Ded.fam.
10.27HT 12.2.3
11.2-4FV 9.tit.
11.11-12TA 1.15.2
11.13TA 1.16.1
11.17FV 9.10.6
11.20FV 3.4.1, AS 3.14.6
11.24TA 5.12.5
11.33FV 2.13.1
11.36TA 4.25.3
12.10TA 8.13.2
12.27-28TA 11.8.1
12.42HT.innl.
12.45-46TB 7.40.1
13.6-9TA 10.21.3
13.25TA 1.6.10
14.11TA 5.19.1
14.15TA 2.21.5
14.27FV 8.5.2
15.1-7TA 10.8.4
15.4-6AS 1.33.9
15.10TB 5.27.5
15.20TA 1.14.1
15.30TB 6.2.1
16.1-8HT.innl.
16.9FV 1.9.1
16.13TB 1.15.1, FV 1.9.1
16.17TA 10.27.2
16.20FV 5.26.4
17.20-21TA 8.8.2, FV 3.10.5
17.20DS 2.9.2
17.24TA 7.39.1
18.15-16SW 24
18.32TA 4.10.1
19.1-10AS 1.17.1
19.10AS 1.33.9
19.11-27TA 2.5.6, FV 6.10.8
19.40FV 2.3.3
19.42TA 10.25.2
20.25FV 3.9.3
20.36TA 1.11.4
20.43TA 5.9.2
21.27TA 11.24.3
22.3-6TA 7.28.1
22.14AS 2.2.3
22.17FV 3.7.2, AS 2.3.1
22.19-20DS 1.11.6
22.19TA 2.8.2, AS 1.1.5, AS 1.29.4
22.20TA 2.8.4, AS 2.tit.
22.33-34TB 7.9.2
22.46FV 2.9.1
22.61TB 5.7.2
22.63TA 4.10.1
23.1-25TA 4.5.2
23.11TA 4.10.1
23.17-18TA 4.2.3
23.24-25TA 6.22.3
23.25TA 4.2.1, AS 2.23.3
23.30TA 7.29.4
23.31TA 10.21.3
23.32AS 2.23.2
23.35TA 4.10.1
23.39-43AS 2.23.3
23.39TA 4.10.1
23.41FV 4.19.3
23.44-45TA 4.11.1
23.46AS 2.24.3
24.4-8TA 6.3.1
24.21TA 2.7.5
24.36-43TA 6.2.3
24.50-51TA 6.5.1
24.50TA 6.4.1

Joh

1.1TA 2.6.2-3, FV 9.12.7
1.14TA 3.8.5, FV 9.12.7
1.17FV 3.6.1
1.29TB 2.8.3, TA 4.10.3, TA 10.12.4
2.10TA 8.24.1, FV 3.19.3
2.12-22TB 6.18.3
3.5DS 1.9.1
3.6DS 1.8.5, DS 1.10.3
3.8TA 8.6.1, FV 3.11.2, DS 2.7.1
3.16TA 3.13.2, TA 10.26.2
3.31DS 2.9.5-6
4.10DS 2.16.1
4.13-14TB 7.8.5
4.14DS 2.12.2
5.1-15DS 1.24.1
5.24TA 7.14.4
6.35TA 10.6.3
6.44AS 3.15.7
6.47-51Ded.Jesp. 59-60
6.48-50AS 2.2.9
8.7TB 8.5.1, 8.26.7
8.12TA 2.28.4, TA 2.31.5, TA 5.18.4, DS 2.10.1
8.44TB 8.20.2
9.39FV 4.7.5
10Ded.Jesp. 73-75
10.1SW 41
10.2-3TA 8.27.4
10.4TA 9.14.2
10.9Ded.Jesp. 118
10.11TA 9.14.1, HT 1.3.3, SW 4
10.14FV 3.16.1
10.30TA 2.23.4
11.19TA 12.13.1
11.25-26TA 10.26.2
11.39TA 11.18.5
12AD 84
12.12-13TA 12.17.1
12.24TA 5.22.1
14.7TA 2.17.6
14.16TA 6.17.1, TA 8.19.4
15.1TA 5.23.5, SW 33
15.5DS 1.10.6
15.6DS 1.9.6
16.24FV 1.5.3
17.24FV 3.19.6
19.1-2FV 3.6.4
19.29AS 2.22.6
19.30AS 2.24.3
19.34TB 2.6.4, TA 10.17.3, FV 6.13.6, AS 1.9.6, AS 2.22.7
20.13-14TA 12.14.1
20.19-29TA 2.25.7
20.19-25TA 6.2.3
20.19AS 1.19.2
20.27TB 2.6.4
21.3-8FV 5.24.2
21.11FV 5.24.4
21.15TB 3.3.8, FV 5.8.1, SW 14

Apg

1.6TA 2.7.5
1.9TA 6.6.2
1.16-19TB 9.13.4
2.3-4DS 2.22.4
2.20TA 7.5.2
4.13-22TA 9.29.3
4.26FV 9.14.6
5.18TA 2.12.4
5.21-42TA 9.29.3
5.39-40TA 9.29.4
7.57-60TA 9.28.1
11.26TB 3.3.9-10
12.23FV 7.13.6
15.10-11TA 3.15.3
21.14FV 4.1.4
22.16DS 1.3.8
26.17-18DS 2.10.4
28.3TA 5.9.1

Rom

1.1FV 9.9.2
1.4TA 2.30.8
1.16TA 8.4.4, AS 3.26.4
1.17AS 3.9.8
1.30TA 2.24.3
2.5DS 2.26.5
2.11-12TB 3.14.8
2.11HT 9.4.5
2.12-13TA 11.22.1
2.13FV 2.11.3
3.10FV 6.5.1
3.25AS 3.8.1, AS 3.8.3
3.28AS 3.27.5
5.17AS 2.27.4
5.20TA 10.29.1, FV 6.9.7
6.4DS 1.innl.
7.18AS 3.13.3
8.7AS 3.13.8
8.10TA 2.31.4
8.15TA 8.26.4, FV 3.2.6, AS 3.21.1, AS 3.21.2, AS 3.22.4
8.164.4, AS 3.18.6-7
8.22-23TB 3.11.9-10, AS 2.4.8
8.28-30DS 2.21.6
8.35TA 9.35.3
9.27TA 9.22.4
10.8TA 1.1.4
10.9FV 2.11.3
10.10TA 1.10.4
11.11TA 9.25.1
11.16TA 5.23.5, DS 1.7.3
11.24DS 1.9.6
11.29DS 2.23.2
11.33TA 2.5.8, FV 1.11.5, DS 1.19.2, AS 1.21.2
12.4-5FV 5.26.4
12.4HT 1.4.5
12.5DS 2.12.2, SW 59
12.12AS 3.26.7
13.1-7HT 4.tit.
13.1-4HT 3.tit.
13.7FV 3.9.6
13.8-10HT 12.tit.
13.11FV 2.9.1
13.13TA 7.36.1
14.11TA 1.3.10, FV 2.7.1
14.12-13TA 7.21.3
14.12TB 5.8.3, TA 10.17.3, FV 9.21.7
14.17TA 8.19.1, TA 8.25.1
16.20TA 5.9.4, FV 3.3.4

1 Kor

1.18AS 1.31.2
1.19-20FV 9.20.6
1.19HT 2.5.3
1.21FV 4.10.5
1.30TA 2.23.6, TA 2.31.1, FV 3.6.5-6
2.6-9DS 2.7.6
2.12TA 8.30.2
3.2Sensur 2, AD 43, SW 27
3.16FV 3.12.6
3.19FV 9.19.5
4.1HT innl., HT 1.3.4
4.5DS 2.10.2
5.5AS 1.6.1
6.8TB 7.14.1
6.9-10TB 9.23.1-2
6.9TB 5.17.1, AS 3.11.7
6.10TB 7.7.6
6.15AS 2.19.5, AS 3.12.7
6.18-19TB 6.18.1-2
6.20TA 2.37.5, FV 6.8.13
7.4AS 1.10.4
9.1HT 2.3.6
9.9HT 2.3.1
9.14HT 2.tit.
9.17HT innl.
10.7FV 5.18.4
10.17-18AS 1.15.5
10.21TA 9.11.1, FV 3.7.1
11.23AS 1.tit., AS 1.1.5
11.24-25DS 1.11.6
11.24AS 1.29.4
11.25AS 2.tit., AS 2.3.8
11.26-29AS 3.tit., AS 3.29.6
11.28AS 3.1.2
11.29AS 2.29.5
12DS 1.28.1
12.7-11TA 8.28.1
12.28TA 11.15.1
13.8-10TA 12.8.1
14.32.1
14.16FV 9.tit.
14.18-192.1
15.19TA 11.15.4
15.21-22TA 7.10.1, AS 1.8.5
15.22TA 5.2.6, TA 11.11.2, DS 1.5.7
15.31DS 1.9.8
15.33TB 6.38.5-6
15.35-37TA 5.22.1
15.35TA 12.15.3
15.45DS 2.2.6
15.47TA 11.15.5
15.50DS 1.8.3, DS 1.19.1, AS 3.11.7
15.51-52TA 11.16.4, TA 11.21.1
15.55TA 4.16.5
15.57TA 2.39.6-7, TA 4.22.7
15.58AS 3.29.2
16.13FV 2.9.1

2 Kor

1. 3-5FV 1.17.4
1.21-22TA 2.33.4
1.21AS 3.12.2
3.3TA 1.10.5, FV 3.7.4
3.14DS 1.12.1, DS 1.12.5
4.6TB 6.24.8
4.17-18AS 2.16.5
4.18AS 2.18.6
5.1TA 1.2.9, TA 11.16.2, FV 3.19.7
5.10HT 9.4.3
5.17DS 1.8.5, DS 1.8.7
6.18FV 1.15.5
10.1-4TA 1.18.4
11.5TB 8.9.4
12.2TA 5.1.1
12.9AS 3.23.5
13.14TA 8.15.1

Gal

1.6TA 2.7.5
1.15TA 9.19.2
3.13TA 10.10.4, AS 3.6.5
3.28-29HT 5.3.7
4.2HT innl.
4.5TA 10.30.4, FV 3.6.5-6, AS 1.33.9
4.6TA 8.26.4, FV 6.8.9
5.14HT 12.2.3
5.16FV 2.13.1
6.6HT 2.tit.
6.8TB 7.8.6
6.16Ded.fam.
6.17TA 2.21.8

Ef

1.4-7AS 3.23.7
1.4TA 9.19.2
1.7TA 2.4.7
1.10TA 1.37.3, HT.innl.
1.12AS 3.23.8
1.17-18TA 8.18.4
1.20-21TA 5.1.5
2.74.4, DS 2.19.5
2.8TA 1.8.3, DS 2.18.5, AS 3.8.6
2.12TA 2.31.7
2.14-15TA 10.15.2
2.19-22HT 8.5.3
2.19FV 3.1.7
4.5TA 9.6.4, DS 2.1.1
4.22TA 7.10.1, DS 1.8.5
4.23DS 1.8.5
4.24AS 3.9.3
4.26TB 5.26.2
4.32FV 6.17.14
5.5TA 8.23.4, AS 3.2.7
5.20FV 5.17.4
5.22-6.9HT innl.
5.22-24HT 5.tit.
5.22HT 5.5.2
5.26DS 1.10.7
6.1-3HT 7.tit., HT 7.3.4
6.2-3TB 4.tit.
6.4HT 6.tit., HT 6.2.3
6.5-8HT 8.tit.
6.9HT 9.tit.
6.11-12FV 7.17.2
6.11TA 7.32.1, FV 7.21.6
6.12TA 7.32.2
6.16-17FV 7.18.5

Fil

2.10FV 2.7.1
2.11FV 9.26.3
2.13TA 8.25.3

Kol

1.2DS 1.9.8
1.18TA 2.34.1
1.25TA 1.37.3, HT.innl.
2.11-12DS 1.12.2
2.13-14TA 10.11.2, FV 3.6.3, FV 6.13.4
3.1-2FV 1.16.4
3.5-6TB 9.23.1-2
3.9DS 1.8.5
3.16Ded.fam., TA 2.21.4
3.17FV 3.17.4
3.18-4.1HT innl.
3.18-19HT 5.tit.
3.18HT 5.5.2
3.21HT 6.3.3
3.22-25HT 8.tit.
3.26HT 9.tit.

1 Tess

2.16FV 6.6.9
2.19TA 2.39.7
4.7AS 3.2.6
4.14-17TA 7.13.2
4.16TA 7.11.4, TA 7.26.4, TA 7.38.4
4.17TA 11.5.4
5.2TA 7.39.3
5.3TA 7.37.4
5.6-8TA 2.39.4
5.6AD 16
5.23FV 6.16.14

2 Tess

3.1FV 2.3.5
3.10TB 7.35.1

1 Tim

1.10TA 4.15.5-6
2.1-3HT 12.tit.
2.1-2HT 4.tit.
2.8-15HT innl.
2.9-10HT 8.1.5
2.11HT 5.5.2
3.2-7HT 1.innl., 1.tit.
3.13HT 3.4.3
4.1TA 8.12.2
5.3-16HT 11.tit.
5.3TB 6.3.1
5.5HT 11.1.1, HT 11.2.1
5.6HT 11.6.2
5.11TB 6.3.1
5.17HT 2.2.2
5.18HT 2.3.1, HT 2.3.5
6.1-2HT innl.
6.9-10TB 9.19.5
6.10FV 5.22.5
6.12FV 3.14.5
6.16TA 2.29.6

2 Tim

1.14FV 3.12.6
2.3-4FV 3.14.5
4.7FV 9.20.1

Tit

1.2TA 7.7.4
1.6-11HT 1.tit.
1.6-9HT 1.innl.
1.7HT innl.
1.15Ded.Jesp. 104
2.1-10HT.innl.
3.1-2HT 4.tit.
3.4-7DS 2.2.6
3.5-7DS 1.innl., DS 1.5.1
3.5DS 1.8.7, DS 1.24.7, DS 1.26.6

Hebr

1.3TA 2.17.5, TA 2.24.8, FV 1.17.2
1.5TA 2.3.6
1.13TA 5.9.2
2.17TA 3.17.1
4.12TB 1.4.3, TA 12.4.6
4.13FV 1.13.5, DS 2.5.5
4.16Ded.Jesp. 118, FV 6.8.6, DS 1.4.7
5.12-14Sensur 2, SW 27
5.14AD 61-62
6.4-6TA 2.19.8
6.4Ded.fam.
6.18AS 1.16.2
9.11TA 2.7.5
9.14TB 6.23.3
9.15AS 3.23.7
9.25-28TA 7.15.4
10.10TA 7.15.4
10.13FV 3.3.3
10.29FV 3.1.3
11.3FV 9.12.7
11.12FV 6.1.14
11.37-38TA 9.33.3
11.38TA 9.35.4
12.6FV 8.6.5
12.9TB 4.15.3
12.22Ded.Jesp. 79, TA 2.32.6
13.4TB 6.41.7
13.8Ded.fam.
13.15FV 5.17.6
13.16FV 4.12.3
13.17HT 2.tit., HT 2.4.6

Jak

1.13FV 7.4.4
1.22TB 3.15.5, FV 2.11.3
1.23-24AS 3.3.4
2.8HT 12.2.3
2.19TA 1.9.2
2.26AS 3.27.5
3.4-5TB 8.13.5
3.6TB 8.21.8
3.8TA 11.10.1
3.12DS 2.13.4
4.6HT 10.3.1
4.14TB 1.17.1, TA 2.40.3

1 Pet

1.6-7FV 7.5.4-5
1.10TA 3.13.4
1.13TA 11.9.5
1.17TA 7.23.1
1.18-19TA 2.37.5, FV 6.8.13
1.19TB 6.23.3
2.2tit., Sensur 2
2.3-5TA 2.21.5
2.5HT 1.6.6
2.94.3, Ded.fam., AD 53
2.13-3.7HT innl.
2.13-17HT 3.tit., HT 4.tit.
2.21-22AS 1.16.3
2.25SW 4
3.1HT 5.tit., HT 5.5.2
3.6HT 5.tit., HT 5.6.1, HT 5.6.6, HT 5.7.4
3.74.4, TB 6.41.2, HT 5.2.1, HT 5.3.3, HT 5.3.7
3.8FV 2.13.4
3.13-14TA 10.26.3
3.19-20TA 5.1.6
3.21DS 2.10.6, DS 2.11.3, DS 2.25.1
4.5TA 11.22.4
4.10HT innl.
5.4TA 2.39.7
5.5-7HT 10.tit.
5.5TA 5.17.5
5.6AS 3.20.7

2 Pet

1.21TB 4.26.2
2.1TA 8.12.2
2.6-9TA 9.32.2
2.6TA 9.25.3
2.12TB 7.41.1
2.14TB 6.40.1-2
2.15TA 11.23.4
3.3-4TA 7.3.3
3.10TA 7.39.3
3.12FV 2.8.2

1 Joh

1.7TB 6.23.3, TA 8.22.3
2.18TB 1.10.1
2.24TA 2.17.7
3.2TA 6.17.1, FV 4.8.5
3.15TB 5.23.1-2, FV 5.31.3
4.1HT 1.7.4
5.5DS 1.11.1
5.6-7AS 2.15.3
5.18TA 9.19.4

2 Joh

1.7TA 3.16.3

Åp

1.5TB 6.23.3
1.7TB 8.7.4, TA 2.35.7-8, TA 7.2.3-4
1.8tit.
1.18TA 5.4.5
2.7SW 42
3.5DS 1.14.6
3.12TA 5.2.6
4.6-7FV 9.24.2
4.9FV 9.7.1
4.11FV 9.24.6
5.5TA 5.1.3
5.9TA 2.9.6, TA 2.32.1
7.9FV 2.5.4, FV 9.7.3
7.13-14TA 10.12.4
9.11FV 3.15.5
12.9TA 7.31.3, FV 3.3.1
12.10TA 3.16.2
13.9AS 1.31.10
13.16FV 3.16.8
14.1TA 5.2.6, TA 9.19.2
14.3TA 9.19.2
14.14TB 8.7.4
17.9-11FV 9.7.3
17.14FV 9.24.1
19.7-8TA 11.24.4
19.7AS 1.1.6, AS 1.3.6
19.11-12TA 4.3.4
19.13TA 2.6.2-3
19.20TB 5.14.8, TB 6.12.8, TA 5.7.1, TA 9.17.4, AS 3.1.8
20.1-2TA 7.31.1
20.8TA 9.1.2
20.9TB 6.13.6, FV 9.11.1
20.10TB 4.5.3, TB 5.14.8, TB 6.12.8, TA 5.7.1, TA 9.17.4, FV 4.18.2-3, FV 5.22.7, AS 3.1.8
20.11-15TA 11.21.1
20.12TA 7.17.4, TA 9.19.1, TA 11.21.3
20.13TA 7.11.2
20.15TB 4.33.4, TB 7.15.5, TB 9.19.4
21.2TA 9.44.4
21.4TA 6.24.4, TA 12.9.2
21.6tit.
21.8TB 8.21.8, TA 5.12.5, TA 8.23.4, FV 8.19.5, DS 2.25.6
21.23TA 12.10.4
22.1DS 2.12.3
22.13tit.
22.15TB 8.8.5, TB 8.8.6
22.17DS 1.4.8, DS 2.12.2, DS 2.12.3

Tob

4.6TB 7.45.6, TA 10.26.3
4.11-12TB 7.19.2

Visd

1.11TB 8.23.5
13.10TB 1.13.1, TB 1.19.2

Sir

3.1-18TB 4.tit
4.35TA 5.9.1
7.9TA 5.19.5
9.8TB 10.3.1
13.1TB 10.4.1
14.9TB 9.21.1-2
20.25TB 8.14.2, FV 2.14.3
21.28TB 8.30.5-6
23.28TA 4.6.5
28.20TB 8.13.2
34.25-27TB 9.11.1
40.1TA 7.10.2

Jerbr

1.3TB 1.13.1

1 Makk

1.21-24TB 6.18.3
3.60FV 4.16.5
6.12TB 6.18.3

2 Makk

9.18TA 4.2.3

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Katekismesanger

Petter Dass' Katekismesanger var en av Danmark-Norges aller mest utbredte bøker på 1700-tallet. Nå foreligger katekismesangene for første gang i en tekstkritisk utgave med fyldig innledning, over 6000 kommentarer og tre registre. Bak utgaven står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

BRUKSANVISNING

Utgaven er basert på førstetrykket fra 1715.

Se faksimiler (Dass 1999, NB Digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.