Katekismesanger

av Petter Dass

Bruksanvisning

Teksten ligger her. Den kan leses on-line på skjerm, skrives ut på papir eller lastes ned (gratis) i fire formater (epub, mobi, html og pdf). Det samme gjelder utgavens øvrige deler (kommentar m.v.).

Denne utgavens tekst er basert på førsteutgaven fra 1715. Fortegnelse over varianter finnes i det kritiske apparatet.

De forkortelsene (for trykte utgaver og håndskrifter) som brukes i det kritiske apparatet, klargjøres i den oversikten som gis over tekstvitnene i innledningens kap. 9. En fortegnelse over øvrige brukte forkortelser ligger her.

Forordet opplyser om hvordan denne utgaven er kommet i stand.

Verkets bakgrunn og historie redegjøres det for i innledningen, som omfatter ni kortfattede kapitler. En innholdsfortegnelse gir nærmere oversikt over Innledningens enkelte deler.

Teksten er utstyrt med et symbol (kommentarsymbol) hver gang utgaven tilbyr en kommentar. Denne kommentaren, som kan være en ordforklaring, en bibelreferanse, en saksopplysning eller annet som bidrar til forståelsen av teksten, dukker opp i et vindu når man klikker på symbolet i teksten. Når symbolet står til en sangs tittel, inneholder kommentaren en forklarende innledning til sangen. En nærmere redgjørelse for denne såkalte lemmakommentaren foreligger i orienteringen om lemmakommentaren.

Når tekstgrunnlaget (førsteutgaven, 1715Lyn) inneholder en note til teksten, er denne skjult bak et eget symbol (notesymbol).

Utgaven omfatter også tre registre: et navneregister, et register over førstelinjer og melodiforelegg og et register over bibelsteder. Referansene i registrene viser til Innledningen og kommentaren.

I bibliografien foreligger full opplysning om all den litteraturen det er vist til i Innledningen og kommentaren.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Katekismesanger

Petter Dass' Katekismesanger var en av Danmark-Norges aller mest utbredte bøker på 1700-tallet. Nå foreligger katekismesangene for første gang i en tekstkritisk utgave med fyldig innledning, over 6000 kommentarer og tre registre. Bak utgaven står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

BRUKSANVISNING

Utgaven er basert på førstetrykket fra 1715.

Se faksimiler (Dass 1999, NB Digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.