Katekismesanger

av Petter Dass

Førstelinjer og melodiforelegg


Førstelinjer er satt med rette typer, melodiforelegg i kursiv. Det refereres til de delene av verket, med forkortelser forklart i forkortelseslisten. Skarpe klammer markerer at melodiforelegget bare foreligger som variant, ikke i teksten.


Ach! Amaryllis har du nu[HT 10]
Ach! Hvo kand fortelleFV 6
Ach Jammer, Nød, ach Hierte-SaarTA 4
Af Høyheden oprunden erTA 1
Ak Amaryllis hvid som et Krid[FV 1]
Aldrig er at hitteFV 8
Allene paa Gud sæt Haab og LidHT 7
Bargamasch[DS 1]
Bedrøf dig Skelf ey Søster[FV 9]
Bedrøvelig er at beklage[TB 5]
Blant alle Guder er udi særFV 1
Blant de Guds VelsignelserAS 2
Bonden hand agter paa Tiden[HT 3]
Broder, hvi est du saa mutTB 10
Christus, der Alting i Lave var satTA 6
Dagen viger og gaar bortTA 10
Danmand er din Hustru hjem[HT 4]
Daphnis gik for nogle dage[HT 8]
Den signede Dag er os beteedAS 1
Den Siæl er værd at priseFV 3
Der er en Forordning beskikket af GudHT 2
Det andet Bud i HErrens NavnTB 2
Det bør sig en Biscop i Geistlige StandHT 1
Det er HErrens Bud og OrdAS 3
Det er Undersaatters PligtHT 4
Det Niend Bud dig minder paaTB 9
Det Ottend’ Ord paa SinaiTB 8
Det sømmer sig en PræstemandSW
Du faderløs Ven, din Venner er hen[FV 4]
Een Encke, som er ret en EnckeHT 11
En Gud, en Daab, en TroDS 2
Ey! saa leev een Prakker, til din[FV 6]
Fang an, vi vil med Herrens NaadeTB 5
Frisk op naar Dievelen gjør sig vræd[TB 1]
Galathe kand konster mange[TA 9]
Gud! Dit smukke Fader VorFV 5
GUD, jeg troer og det bekienderTA 9
Ha, Ha, Trundhiems Piger[FV 8]
Hastig hen som jeg forstaar[HT 6]
Hen Musæ hen I blødhjertige Qvinder[TA 12]
HErre GUD! dit dyre Navn og ÆreFV 2
Herre Gud voris Vaaning og BoligTA 7
Herre! jeg bekiender migTA 10
Himlen er det rette Land[HT 6]
Hvad skall vi gjøre og hvad skall vi snake? [TA 11]
Hva hielper Attest[DS 2]
Hvor elskelig siunis din boliges StædHT 1, HT 2
Hvo vil anklage mig? Christus er fød[TA 6]
Hører I Himle, du Jord tag at mærkeTA 5
Hører I som ere SvenneHT 8
Hør til Fattig og RigeTB 6
Hør, unge Mand, hvad dig anstaarHT 10
Høyædle Herr Docter! Høyæred GUds Mand!Ded.Jesp.
I Christelig Ungdom forsømmer det eyHT 7
I Dannemænd enhver for sigHT 5
I Folk her paa Jorderig byggeTA 7
I Folk, som Guds Forsamling erHT 12
I Forældre, som de Smaa monne faaeHT 6
I Huusbonder agter detHT 9
I Verden mangler ingen NødFV 7
I Vor HErres JEsu NavnDS 1
I ærlige Brudefolk giver paa agtHT 5
Jeg gik mig i min UrtegaardTB 2
Jeg kand ey lenger blifve ô Coridon[FV 9]
Jeg veed et ævigt HimmerigTB 1, TB 4
Kom hid I Folk i Landet boeTA 1
Kom hid, O kiære Christen LemTB 1
Kommer I Cimbriske HelteTA 5
Kommer I Folk, I som sørgelig siddeTA 12
Kommer til mig, sagde Guds SønTB 9
Kom ô skjønne Hyrde-møe[AS 2]
Ligesom alle beskikket er vordenTA 11
Maria hun er een Jomfrue reenTA 4
Mig tykkes at Verden er underligTB 8
Min lille Bog, du kommen estTilBogen
Nu vil vi med GUD begyndeTB 7
Naar jeg melancholisk gaar[HT 4]
O GUD skee Lov til ævig TidTA 8
O Hellige Gud! du gavst os et BudFV 4
O Hellig Aand, vi siger digTA 8
O HErre! lad dit RigeFV 3
O JESU for din Alter-FodAS 1
Om Himmerigis Rige saa ville vi taleFV 7
Om Horeri at taleTB 6
Om Natten paa din SengAD
Op Hjertens Suk og Graad [HT 11]
O Synder, veedst du ey din PligtTB 4
Part Folk indbilder sig, at ingen[DS 2]
Paa Gud alleneTB 3
Rind nu op i JEsu NavnHT 9
Sidste Bud paa SinaiTB 10
Siunge vi af Hiertens GrundFV 5
Sorrig og Glæde de vandre tilhaabeTA 3
Sylvia, hvi vilt du ey[HT 9]
Sødeste JEsu! jeg vilde vel gierneTA 3
Til Fader Vor at endeFV 9
Velkommen Salig Pintze-DagHT 12
Vender om med PoenitentzeTB 7
Vi bekiender, veed og troerTA 2
Vill ey bonden laate vell[FV 2]
Vi vil begyndeTB 3
Vær tilfreds min kiære SiælTA 2, [DS 1], [AS 2]
Øvrighed bør mand at æreHT 3

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Katekismesanger

Petter Dass' Katekismesanger var en av Danmark-Norges aller mest utbredte bøker på 1700-tallet. Nå foreligger katekismesangene for første gang i en tekstkritisk utgave med fyldig innledning, over 6000 kommentarer og tre registre. Bak utgaven står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

BRUKSANVISNING

Utgaven er basert på førstetrykket fra 1715.

Se faksimiler (Dass 1999, NB Digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.