Katekismesanger

av Petter Dass

[kolofonside]© Det norske språk- og litteraturselskap 2013
ISBN: 978-82-93134-07-7 (digital, bokselskap.no),
978-82-93134-08-4 (epub), 978-82-93134-09-1 (mobi)

Materialet i denne boken er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshaver til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.


Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til:
Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no
kontakt@bokselskap.no
www.bokselskap.no

Eller direkte til utgiveren, Jon Haarberg, ILOS, Postboks 1003 Blindern, Universitetet i Oslo


Boken er utarbeidet med økonomisk støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo.

Publisert: november 2013
Sist oppdatert: oktober 2018

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Katekismesanger

Petter Dass' Katekismesanger var en av Danmark-Norges aller mest utbredte bøker på 1700-tallet. Nå foreligger katekismesangene for første gang i en tekstkritisk utgave med fyldig innledning, over 6000 kommentarer og tre registre. Bak utgaven står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

BRUKSANVISNING

Utgaven er basert på førstetrykket fra 1715.

Se faksimiler (Dass 1999, NB Digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.