Katekismesanger

av Petter Dass

Navneregister


Henvisninger uten bokstaver gjelder et nummerert avsnitt i innledningen. Forkortelsene (bokstavene) viser til en nærmere definert del av verket (Katekismesangene), dvs. til linjekommentaren til den aktuelle delen (se listen over forkortelser). Henvisninger til en sang som helhet (f. eks. TB 1) gjelder kommentarens innledning til sangen og ikke noen enkelt strofe eller noe enkelt vers. Fulle henvisninger (f.eks. FV 4.13.3) gjelder kommentarer til nærmere bestemte enkeltvers (tredje vers i trettende stofe i den fjerde sangen til Fadervår).


Adam av St. Victor  AS 1.mel.
Agricola, Johann  Ded.Jesp. 39
Aksdal, Bjørn  TilBogen 59
Akslen, Laila  4.1, 4.4, 4.5, 7.3, TA 1, TA 3, TA 3.1.1, TA 4, TA 5, TA 5.mel., TA 5.3.3, FV 4.13.3, AS 1, AS 1.9.8, AS 1.17.1, AS 3
Albrecht, Georgius  TB 2
Allerup, Lauritz Albertin  5.2, 6.1
Amundsen, Leiv  1.6
Andersen, Per Thomas  7.3, TilBogen 133, FV 2
Andersen, Vilh.  FV 2.8.2
Angel(l), Albert  9.1
Angel(l), Judithe Castensdatter  Ded.fam. 35 og 36-37
Angel(l), Kirsten Marcusdatter  Ded.fam. 35
Angel(l), Lorentz Mortensen  AD
Angel(l), Maria Volqvartz  Ded.fam. 35
Angel(l), Peder Christian  Ded.fam. 35
Angel(l), Petter Lorenssøn  Ded.fam. 10
Angel(l), Rasmus  Ded.fam. 35 og 36-37
Angel(l), Rebecca  9.1, Ded.fam. 10
Apenes, Sverre Inge  1.7, 4.2, 9.2, TB 2.14.3
Appel, Charlotte  1.2 og passim i Innl., TB 10.24.4, AS, HT, HT 11
Arctander, Anna Petersdatter  Ded.fam. 36-37
Arctander, Niels  SW
Aristoteles  TA 2.24.1
Arndt, Johann  1.2, 3.2, 4.4, tit., Ded.fam., TB 4.7.2, TB 6.16.2, TB 8.19.3, TA 1.26.6, TA 1.30.9, TA 1.31.1, TA 7.10.1, TA 7.23.1, FV 2, FV 2.2.1, FV 2.4.2, FV 2.5.4, FV 2.8.1, FV 2.8.3, FV 2.11.3, AD
Arrebo, Anders  4.5, Ded.fam., TilBogen 59, TB 2.5.3, TB 3.mel., TB 3.5.3, TB 7.41.4, TA 4.23.5, TA 7.mel., TA 8.mel., TA 11.6.1, FV 1.5.2, FV 2.3.3, FV 5.mel.
Augustin (Aurelius Augustinus)  2.1, Sensur2.9, TB 7.23.4, TA 6.9.4
Axelsen, N.F.  1.6, 9.2

Bach, Johan Sebastian  DS 1.mel.
Bagger, Hans  3.1
Balslev, Birgitte  TA 1.31.1
Bang, Anton Chr.  TB 2.6.4, TB 2.14.3
Bang, Christen Staphensen  2.3, Ded.Jesp. 85-86, TB 1.1.3
Bang, Knud Sevaldsen  1.3, 2.3, Sensur1.2-5, Ded.Jesp., TB 6, TB 7, TB 9.5.2, TB 10, TA 3.5.6, TA 9.15.3, FV 2.11.3, FV 6
Bangfil, O.  9.1
Bannister, H.M.  FV 9.11.1
Beck-Friis, Regina  DS 1.mel.
Berg, Jens Andersen  1.5, 9.2
Berge, Rikard  6.1
Berggrav, Eivind  7.2, TB 2.10.3
Berle, Reidar Johan  9.2
Berling, Ernst Henrich  1.5, 9.2
Beyer, Edvard  7.3
Beyer, Harald  1.7, 7.2
Bircherod, Jens  1.2, Sensur1.2-5
Bjørn, Ole  3.1
Blume, Clemens  FV 9.11.1
Bockenhoffer, Dorothea  1.2, TilBogen
Bockenhoffer, Hans Philip  1.4
Bochenhoffer, Johan Philip  1.2, 9.2
Boethius, Anicius Manlius Severinus  TB 3.4.7-8, TA 12.8.5
Borchmand, Jacob  2.3
Bording, Anders  1.2, TB 1.mel., TB 2.8.3, TA 9.37.4, TA 12.8.5, FV 1.mel., FV 2.9.2, FV 7.14.5, FV 9.mel., AS 1.26.5, AS 2.mel., AS 3.mel., HT 8.mel., HT 11.mel.
Bornemann, Henrik  1.3, TB 5.1.6, TB 7, TB 9, TB 10, TA 1
Bornheinrich, Johan Jacob  1.4
Boyesen, Einar  1.6
Brahe, Tycho  TA 1.22.8
Brandt, Frederik  HT 1.mel., HT 2.mel.
Bredal, Erik  2.3
Bredal, Peter  2.3, 3.1, Ded. Jesp. 104
Brinck, Iver  9.1, HT 8.mel.
Broch, Anne Margrete  Ded.fam. 15, AD
Broch, Peder Christophersøn  Ded.fam. 3, 8 og 10, AD
Brochmand, Jesper  3.1, 3.2, 4.5, 6.1, 6.2, TB 1.1.3, TB 5.1.6, TB 6.18.6, FV 2.9.1, DS 2.21.6, AS 3.27.5
Brorson, H.A.  5.2, TA 3.1.1
Browning, Robert  M. 5.3
Bruland, Skirne Helg  TB 5.20.1
Brun, Friderich Jacobsen  1.2, 1.5, 9.2
Brunsmand, Johan  3.1, 5.2, 6.2, 9.1, tit., Ded.fam., TilBogen 2
Bruun, Niels W.  2.3
Bruun, Samuel Olsen  9.1
Brøndegaard, V.J.  TB 5.7.5, TA 11.6.1, FV 5.13.5, AS 1.9.9
Bull, Francis  7.2
Bull Ida  4.2
Bunyan, John  FV 2.11.3
Børdahl, Amund  Ded.Jesp.

Calvin, Jean  3.1, tit., Ded.fam., AS 1.12.5, AS 1.13.1 og 2, AS 2.10.1-2
Cappelen, J.W.  1.6
Carruthers, Mary  6.1
Cassube, Christian  1.2, 6.2, TB 7.mel., TB 10.mel., HT 5.mel.
Catull (G. Valerius Catullus)  TilBogen 80
Cervantes, Miguel de  2.4
Charlotta Amalia, dronning  FV 2.11.3
Chartier, Henri  2.4, Ded.fam.
Christensen, Anders  Ded.fam. 35
Christensen, Olav  9.4
Christian III  3.1
Christian IV  4.4
Christian V  1.2, 3.1, Ded.Jesp., TA 1.30.9
Christian VI  1.5
Cicero (M. Tullius Cicero)  TB 9.21.2
Claudianus, Andreas  1.4
Colclough, Stephen  1.3
Collett, John Peter  7.1
Curtius, Ernst Robert  Ded.Jesp. 21 og 87

Dass, Albert Christian  1.3, 7.1, Ded.Jesp.
Dass, Anders  1.2, 1.4, 4.2, 4.4, 5.3, 9.1, Sensur1.2-5, Sensur1.8, Ded.Jesp., Ded.fam., TB 2.27.3, FV 2.9.1, AD
Dass, Benjamin  9.1, Ded.fam. 32, 35 og 36-37
Dass, Jacob  Ded.fam. 17 og 32
Dass, Lars  AD
Dass, Maren  Ded.fam. 36-37
Dass, Margrete Andersdatter  Ded.fam., AD, SW
Dass, Pernille Pettersdatter  Ded.fam. 29 og 30
Dietrichson, Lorentz  7.1
Ditlewsen, N.C.  1.6, 1.7, 9.2, Sensur1
Dryden, John  1.3
Ducreux, Marie-Elisabeth  5.2

Edvardsen, Edvard  6.2, Ded.Jesp. 112, TB 1.8.4, TA 5.1.1
Eggertsdóttir, Margrét  1.1, FV 2, SW
Eichhorn, Daniel  1.4, tit.
Eisenstein, Elizabeth L.  1.3
Elling, Catharinus  6.2
Elster d.y., Kristian  7.1
Elster, Magli  6.1
Engelbretsdatter, Dorothe  1.2, 1.6, 3.2, 4.5, 6.2, 9.1, TilBogen, TilBogen 2 og 80, TA 2.mel., TA 2.13.3, TA 10.mel., TA 12, TA 12.17.5, FV 3.mel., FV 3.16.5, FV 4.13.3, AS 1, AS 1.9.8, AS 1.17.1, AS 3, AS 3.mel., HT 11.1.1, HT 11.4.3, HT 12.mel., AD
Engelhardt, Daniel  9.1
Engelsin, Rolf  5.3
Englund, Peter  2.4
Ennius, Quintus  7.1
Erasmus Roterodamus, Desiderius  4.4, tit., Ded.Jesp. 107 og 129, TB 6.8.3, TB 6.19.8, TA 10.8.1, TA 10.12.2
Erichsen, Andreas Emil, se Eriksen, Andreas Emil
Eriksen, Andreas Emil  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 7.1, 9.1, 9.2, 10, TilBogen 109, FV 2, AD
Erlingsson, Magnus V  HT 3

Falk (Falch), Anders AD
Falk (Falch), Anna  TB 6.39.7
Falk (Falch), Birgitte Henriksdatter  Ded.fam. 27 og 30, SW
Falk (Falch), Jacob  Ded.fam. 24
Falk (Falch), Jonas  Ded.fam. 36-37
Falk (Falch), Kirsten  Ded.fam. 36-37
Falk (Falch), Lauritz  Ded.fam. 36-37, SW
Falk (Falch), Maren  Ded.fam. 8 og 36-37, TB 6.39.7
Falk (Falch), Margrete  Ded.Jesp., Ded.fam. 36-37
Falk (Falch), Melchior  Ded.fam. 15 og 27
Falk (Falch), Peter  Ded.fam. 36-37
Falkener, Adrian Rockertsen  TB 6.39.7
Falster, Christian  TilBogen
Fet, Jostein  1.3, 1.5, 4.4, 4.5, TB 2, TB 2.13.1-2, TB 3, TB 4, TB 4.13.1, TA 9.3.4
Fink-Jensen, Morten  3.1, TB 10.24.4, AS
Fogel, Christopher  9.3
Fossen, Anders Bjarne  TB 6.5.4
Francke, August Hermann  6.2
Frederik II  4.4
Frederik III  5.3
Frederik IV  1.5, 4.3
Frescobaldi, Girolamo  DS 1.mel.
Frymer-Kensky, Tikva  TB 6.9.3

Galilei, Galileo  TA 1.22.8
Garstein, Oskar  TB 2.14.3
Gates, Bill  1.3
Genette, Gérard  Ded.Jesp., Ded.fam.
Gerhard, Johann  ÆV
Gerhardt, Paul  5.3
Gessner, Christian Friedrich  1.4
Gilmont, Jean-François  2.4
Gjedde, Knut  Ded.Jesp.
Gjerdeth (Giærde), Anders Andersen  9.1
Gjerdeth, Ravald Andersen  9.1
Glebe-Møller, Jens  3.1, AS 1.12.5
Glenthøj, Johannes  FV 2
Godiche, Andreas Hartvig  1.5, 9.2, TilBogen
Godiche, Jørgen Matthiasen  1.2, 1.5
Godsen, Jens FV  2.11.3
Gran, Gerhard  1.7
Green, Ian  2.2
Greg, W.W.  10
Greger, Niels Jonssøn  Ded.fam. 30
Griffenfeld, Peter Schumacher  1.2, HT 3
Grønli, Oddvar  Ded.fam. 35, SW
Grubbe, Diderik  1.3
Gryphius, Andreas  TA 5
Gutenberg, Johann  1.3
Guttormsson, Loftur  2.3, Ded.fam.

Hagen, Rune Blix  3.1, TB 2.10.3, TB 2.17.1
Hagemann, Sonja  Ded.Jesp. 39
Haile, H.G.  2.2  
Hambræus, Bengt  DS 1.mel.
Hammerschmid, Andreas 5.3
Hansen, Erland  3.1
Hansen, Georg  2.3
Hansen, Hans Olaf  7.1
Hansen, Ivar Roger  1.7, 4.5, 6.2, TB 2, TB 6.mel., TB 7.mel., TB 8.mel., TB 9.mel., TB 10.mel., TA 4.mel., TA 5.mel., TA 7.mel., TA 8.mel., FV 2, FV 2.mel., FV 3.mel., AS 1, HT 1.mel., HT 2.mel., HT 3.mel., HT 4.mel.
Hansen, Jesper  Ded.Jesp.
Hansen, Kåre  1.2, 3.1, 7.3, Sensur2.8, Ded.Jesp., Ded.fam. 3 og 40, TB 4, TB 6, TA 1.22.8, AD, SW
Hansen, Paul Botten  9.1
Hardenbeck, Ambrosius  4.5
Hauan, Marit Anne  TB 2.14.3
Heffermehl, A.V.  2.3
Hegelund, Peder  TA 7.mel.
Heggelund, Kjell  1.7, 7.3, 9.2
Heitmann, Johan  1.4
Hemmingsen, Niels  4.4
Hernes, Asbjørn  6.2
Herodot TB  6.19.8, TA 10.12.2
Heuch, Halvor  DS 2.12.3
Hippolytos  TA 9.43.4
Hiørring, Anders  Ded.fam., TB 1.1.3, FV 2.11.3
Hjelde, Oddmund  Sensur2.9
Hobro, Ambjør Marie Jensdatter  1.5, 9.2
Hoffkuntz, Christian  Ded.fam., TB 5, TB 6
Holberg, Ludvig  1.4, Ded.Jesp. 14-15, TB 1.25.1, TB 6.34.1, TA 1. 22.8
Holck, Oluf  6.2
Holm, Edvard  1.2
Holter, Stig Wernø FV2.tit.
Holtzberg, Johan Petersen  1.5, 9.2, ÆV
Holwein, Christ. Fridr.  9.3
Homer  7.1, TB 6.9.6
Horats (Q. Horatius Flaccus)  Sensur1.2-5, FV 2.8.2, FV 8.10.6
Hornbech, Christian Bernhard  9.1
Horrebow, Peter TA  1.22.8
Horsens, Jacob Albretssøn  TB 4
Horstbøll, Henrik  1.2, 1.5, 2.3, 2.4, Sensur2.19
Hovden, Anders  FV 2
Høpfner, Johan Jørgen  1.5, 9.4

Ild, Samuel Jensen  1.2, 4.4, AD
Ilsøe, Harald  1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Imsen, Steinar  TB 7.11.3, TB 7.11.5, TB 7.12.4

Jacobsen, Gunnar  1.5
Jakobsen, Alfred  8.1, TB 3.21.6, TB 6.1.8. TB 7.45.3, TB 8.4.6, TB 9.1.4, TB 10.20.4, TB 10.22.4, TA 1.30.8, TA 1.33.6, TA 1.33.8, TA 2.25.8, TA 4.8.6, TB 4.17.4, FV 1.2.4, FV 2.4.3, FV 5.17.6, FV 6.6.14, FV 6.12.3, FV 8.8.9, AS 1.23.5, AS 1.34.3
Jakobsen, Mikal  Ded.fam. 3
Jan III Sobieski, konge  FV 3.18.2
Jensen, Gustav  1.7, 7.2, FV 2
Jersild, Margareta  6.2
Jespersen, Peder  1.1, 1.2, 1.4, 2.4, 9.1, Ded.Jesp., Ded.fam., ÆV
Johannesen, Bergens-forlegger  1.6, 9.2, Ded.fam.
Johansson, Egil  2.4
Julia, Dominique  2.2
Jæger, Henrik  7.1
Jørgensen, A.D.  1.2

Kelly, J.N.D.  TA 5.1.6
Kepler, Johannes  TA 1.23.6
Kier, Anders Jensen  2.3
Kildahl, Jørgen  1.6, 9.2, Sensur1
Kingo, Thomas  1.1, 1.2, 1.6, 4.5, 5.3, 6.2, 9.1, TilBogen, TilBogen 2, TB 2.1.3, TB 2.5.3, TB 2.6.4, TB 2.8.3, TB 2.9.2, TB 3.5.3, TB 6.9.8, TB 7.43.4, TB 8.1.1, TB 8.17.4, TB 10.27.3, TA 1.mel., TA 1.30.1, TA 1.31.1, TA 2.14.8, TA 3.mel., TA 4.mel., TA 5.1.1, TA 5.18.6, TA 8.mel., TA 11.5.5, TA 12.8.5, TA 12.9.5, FV 1.2.1, FV 1.17.2, FV 2.4.3, FV 2.9.1, FV 2.10.2, FV 2.10.3, FV 3.mel., FV 4.15.2, FV 5.mel., FV 7.mel., DS 1.9.8, AS 1.1.1, AS 1.1.6, AS 1.1.7, AS 3.4.4, HT 9.mel., HT 12.6.2, AD 39, AD 44
Kiøge, Peder Nielsøn  6.2
Kjerviig, Peder Halvorsen  9.1
Kjær, Iver FV  9.18.6
Knox, Dilwyn  FV 7.7.1
Knudsen, J.M.  1.6, 9.2
Knudsen, Ole  2.3
Kolsrud, Oluf  Sensur2.8
Kopernikus, Nikolaus  TA 1.22.8
Kornerup, Bjørn  Sensur2.24
Kothert, Christopher  1.5, 9.2
Krog, Peder  1.2, 1.3, 4.2, Sensur1.8, Sensur2.18-18, TB 3.2.8, TB 3.25.7, AD, AD 43, AD 79
Krummacher, Hans-Henrik  6.1
Kruse, Johan  1.5

Lamprecht, Martin  5.3
Landstad, M.B.  1.7, TB 1, TA 3, TA 4, TA 5, TA 9, AS 1
Langhoff, Johan Henrik  1.5
Langslet, Lars Roar  7.3
Larsdatter, Elisabeth  SW
Larsen, Joakim  2.3, 6.1
Lauvstad, Hanne  1.2, 7.3
Leaver, Robin A.  5.2
Lee, Harper  6.1
Lehrer, Tom  1.3
Lellinge, Peder Nielsøn  Sensur1.2-5
Leonora Christina, prinsesse, g. Ulfeldt  FV 2.10.3
Leth, Hans  Ded.Jesp.
Lie, Hallvard  Ded.Jesp., TilBogen
Lintrup, Søren  1.2
Lombnæs, Andreas  FV 2
Love, Harold  1.3
Luckander, Hinrich  9.3
Lully, Jean Baptiste  HT 9.mel.
Lund, A.  9.1
Luther, Martin  2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 6.1, passim i linjekomm.
Lydersen, Hans Stewener  Ded.fam.
Lynge, H.H.J.  1.6, 9.2
Lynov, Ove  1.2, 1.4, 1.5, 6.2, 9.2, 10, tit., Ded.fam. 36-37, TilBogen, TA 8.13.4, HT 9.mel.
Lyons, Martin 2.4
Lyster, Jens  TA 8.mel.
Laale, Peder  TA 5.19.2, FV 9.18.6

Malling, Anders  1.2, 4.5, TB 3.mel., TB 4.mel., TA, TA 1.mel., TA 3.mel., TA 3.1.1, TA 4.mel., TA 8.mel., TA 12.9.5, FV 2, FV 2.4.2, FV 5.mel., AS 1.mel.
Markussen, Ingrid  1.3, HT
Martin fra Tour  tit.
Martini, Johan Sebastian  1.5
Marvell, Andrew  1.3
Mathesius, Johannes  HT
Matzen, Henning  Sensur1
Mau, E.  FV 8.5.5
McMullen, Dianne Marie  6.2
Medelby, Povel Andersen  4.5
Melanchthon, Philipp  tit.
Menander  TB 6.38.5-6
Menius, Justus  HT
Midbøe, Hans  1.1, 3.1, 7.2, 8.1, 9.1, Ded.Jesp., TA 5, FV 9.mel.
Moe, Oscar  2.3, Ded.Jesp. 39
Mogensen, Margit  2.3
Mogenssøn, Hans  TA
Monteverdi, Claudio  DS 2.mel.
Moth, Matthias  TB 1.13.3
Munthe, Ludvig  2.3, TB 1.1.3
Muribø, Elias  7.1
Müller, Heinrich  4.3, 4.5, TB 2.25.1, TB 5.20.1, TB 8.9.3, TB 8.13.5, TB 11.4.3
Møller, Niels Hansen  1.5, 9.2
Møller, Peder  4.3, HT 11.4.3

Naur, Elias  2.4, 4.5, 6.2, 9.1, TilBogen 2, TB 5.20.1, TA 4.1.3, TA 6.2.2, TA 8.4.3, TA 8.16.1, FV 2, FV 2.9.1, AS 1.12.7, AD 30, AD 44
Nerhus, Hans  Ded.fam. 35, SW
Newton, Isaac  TA 1.22.8
Nielsen, Erik A.  5.3, 6.2, Ded.fam., TB 1.4.4, TB 3.10.2, TB 5.18.7, TB 6.31.1, TB 7.23.4, TB 8.1.1, TA 1.22.1, TA 1.31.1, TA 3, TA 5.1.3, FV 1.17.2, FV 2.2.2, FV 2.4.3, FV 2.5.4, FV 2.9.1, FV 2.10.3, FV 6.19.7, FV 7.9.1, DS 1.12.2, AS 1.6.1, AS 1.6.3, AS 2.5.2, AS 2.6.1, HT 11.4.3
Nielsen, Lauritz  4.1
Nielsen, Villads  5.1
Nielssøn, Tyge  1.1, 2.3
Nissen, A.T.  1.6, 9.2, Sensur1, Sensur2
Norvin, William  1.2, 3.1, HT 1.8.4
Nyerup, Rasmus  7.1
Nyrop, Camillus  1.2, 1.5
Nysted, Ole Hansen  1.3, 2.4
Næss, Hans Eyvind  TB 1.23.1, TB 2.10.3, TB 2.16.1, TB 5
Nørvig, Peder  1.5, 9.2, TilBogen

O’Connell, Sheila  TB 1.1.3
Ofvid, Peder Matthissøn  5.2, 6.2
Ólafsson, Stefán  1.1, 9.1
Ong, Walter J.  1.4, 5.1
Opitz, Martin  9.1
Origenes  TB 7.23.4
Ovid (P. Ovidius Naso)  Ded.Jesp. 16, TilBogen, TilBogen 2, 9 og 22, TB 6.12.5, AS 2.23.6

Palladius, Peder  TB 2.3.3
Paracelsus TB  2.17.1
Paschasius Radbertus AS 2.10.5
Pasor, Georg AS  1.12.7
Paulli, Daniel  TB 2.mel.
Paulsen, Ove  4.5
Paulus, apostelen  2.1
Pedersen, Jens  TilBogen, HT 8.mel.
Pedersen, Mogens  FV 5.mel.
Pedersøn, Christiern  4.4, Sensur2.19
Peters, Albrecht  2.1, TB 1, TB 2, TB 3, TB 4, TB 5, TB 6, TB 7, TB 8, TB 9, TB 10, TA, FV 2, FV 3, FV 4, FV 5, FV 6, FV 7, FV 8, DS, AS, HT
Petersen, Richard  5.3
Pfefferkorn, Oliver  4.5
Plautus (T. Maccius Plautus)  TB 6.34.1
Pleijel, Hilding  4.3, HT
Pontoppidan d.e., Erik  2.3
Pope, Alexander  1.3
Pownol, Nathanael  TB 6.16.2
Praetorius, Michael  DS 1.mel.
Prudentius (Aurelius Prudentius Clemens)  TB 9.21.2, TA 7.mel.

Rachløw, Jesper  6.2, TilBogen 2
Ramus, Joachim Fr.  1.4
Ramus, Jonas  1.4
Randulf, Nils  TilBogen 80
Ravn, Hans Mikkelsen  9.1
Ravn, Lucia  Ded.fam. 22, AD
Reenberg, Tøger  9.1
Reichborn-Kjennerud, Ingjald  TB 2.16.1, TB 2.17.1
Reimer, H.  HT 8.mel.
Reravius, Rasmus Hansen  HT
Resen, Hans Poulsen  2.3, 4.4, 6.1, 6.2, Sensur1.2-5, Sensur2.19, Ded.Jesp. 39, Ded.fam. 39, TB 9, TA, FV 2.7.1, FV 2.11.3, HT
Richter, Gerhard  HT
Ringwald, Bartholomæus  HT 7.mel.
Rist, Johann  5.3, 6.1, Ded.fam., HT 8.mel., HT 10.mel., ÆV
Rosenkilde, Volmer  4.4
Rostgaard, Frederik  1.2, 9.1
Rostoch, Mads Pedersen  Sensur1.2-5, Ded.fam., TB 4, TB 9
Rotmer, Herman Henrich  1.5, 9.2
Rowland, Ingrid D.  AS 2.23.6
Rynning, Paul E.  6.2
Rørdam, Holger Fr.  TB 6.8.3
Røtvold, Øystein Angell  Ded.fam., TB 6.39.7

Sandmo, Erling  TB 5
Sandnes, Jørn  TB 5
Schandrup, Jacob Knudsen  5.2
Scheffer, J.A.  TA 5.mel.
Scheiber, Alexander  5.2
Schiørring, Niels  6.2, passim
Schmedtgen, Joachim  1.2, 1.5
Schmidt, Olaus  ÆV
Schøning, Gerhard  9.2, TilBogen 59
Seip, Anne-Lise  1.7, 7.1
Seip, Didrik Arup  1.5, 1.7, 8.1, 9.1, Ded.fam. 36-37
Sejersted, Jørgen  FV 2, FV 2.mel.
Sellevold, A.  1.6
Seneca (L. Annaeus Seneca)  TB 5.20.1
Shakespeare, William  DS 1.mel.
Skautrup, Peter  8.1, passim
Skjelbred, Ann Helene Bolstad  2.4, TB 3
Skjelbred, Dagrun  5.1
Skougaard, Jonas  9.2
Skaar, J.N.  TB 3.mel.
Sommer, Lauritz  5.2, 6.1, HT 8.mel.
Sophie Amalie, dronning  5.3
Spang-Hansen, Ebbe  TA 1.22.8
Spener, Philipp  Sensur2.16-17
Steenbuch, Hans  4.1, Sensur1, Sensur2.24
Sthen, Hans Christensen  4.5, 6.2, TilBogen, TB 1.mel., TB 2.6.4, TB 3.4.7-8, TB 4.mel., TA 1.mel., TA 8.mel., TA 12.9.5, FV 5.mel., AS 2.1.5
Støylen, Bernt  TA 4, TA 12.9.5, AS 1
Sunde, Jørn Øyrehagen  TB 2
Svane, Hans  4.4
Svare, Lars Nielsen  1.5, 9.4
Svarstad, Christianne Undset  1.2, Ded.fam. 35
Svegning, Peder Oluffsøn  6.2
Svendsen Ottense, Rasmus  5.2
Syv, Peder  4.3, 5.3, 9.1, Ded.Jesp. 22, TB 1.9.4, TB 6.mel., TB 6.8.3, TB 6.15.8, TB 6.20.8, TB 6.23.4, TB 6.26.1-2, TB 7.8.6, TB 7.29.4, TB 7.32.6, TB 7.33.4, TB 7.35.1, TB 7.35.6, TB 8.23.1, TB 9.9.1, TB 9.11.5, TA 4.5.2, TA 9.5.2, TA 9.8.3, TA 11.18.1, FV 1.1.4, FV 6.1.14, FV 7.14.5, DS 1.12.4, AS 1.33.8
Sønderholm, Erik  TB 6.8.3
Sørensen, John Kousgård  FV 9.18.6

Tasso, Torquato  DS 2.mel.
Taussen, Hans  HT
Tellefsen, organist  9.1
Terkelsen, Søren  5.3, 6.2, TA 9.mel., HT 8.mel., AD 39
Tertullian (Q. Septimius Florens Tertullianus)  2.1, TB 6.8.3
Thilemann, Mogens Petersen  Ded.fam. 8
Thomas a Kempis  SW 3
Thomessøn, Michel 1.5
Thomissøn, Hans  4.5, 6.1, TB 8.mel., TB 9.mel., TA, TA 1.mel., TA 3.7.6, TA 7.mel., FV 7.mel., AS 1.mel., AS 3.5.7
Thomsen, Ejnar  TB 6.8.3, FV 2.9.2
Tollefsen, Jacob  1.6, 9.2, Ded.fam.
Troels-Lund, Troels  TilBogen 109, TB 7.31.1
Tveit, Knut  2.4, Ded.fam.
Tveterås, Harald  1.5, 1.6
Tvilling, Søren Hansen  TB 6.mel.
Tönnies, Ferdinand  4.3

Ulrike Eleonore, prinsesse  5.3

Valen-Sendstad, Fartein  FV 2
Vassenden, Eirik  FV 2, FV 2.mel.
Vejle, Jacob Madsen  HT 5.mel.
Vergil (P. Vergilius Maro)  TB 6.9.6, TB 7.41.4, FV 9.mel.
Vinding, Elisabeth Mikkelsdatter  AD
Vliet, Rietje van  2.4
Vogt, Helle  TB 6
Volqvartz, Marcus  1.2, 1.4, 9.1, Ded.fam. 8 og 29, TB 6.39.7, HT 12.6.2

Wandal, Hans  3.1, 4.5, Ded.Jesp., AS 1.12.5
Wandal, Peder  TA 1.37.3, HT
Watnås, Ivar  9.1
Wedemann, Wilhelm  1.5
Wegner, Thomas Cortsen  2.3
Welhaven, Johan Sebastian  1.6, 1.7, 7.1, TA 3, FV 2, AS 1
Wergeland, Henrik  1.6
Wering, Christian  5.3
Wetteland, T.  1.6, 9.2, Sensur2, Ded.Jesp., Ded.fam.
Wibe, Ditlev  Ded.Jesp.
Wiby, Christen Jensen  5.2
Wiesener, Anthon Mohr  1.5
Williams, Franklin B.  ÆV
Winding, Jens Christensen  1.5
Winge, Harald  TB 7.11.3, TB 7.11.5, TB 7.12.4
Wingaard, Mogens  FV 3.18.1
Wirtmand, Dorothea Nielsdatter  SW
Wirtmand, Jacob  SW
Wirtmand, Maren   Ded.fam. 35
Wirtmand, Steen  1.2, 1.3, 1.4, 6.1, 8.1, 9.1, Sensur1.2-5, Ded.fam. 3, TB 6.40.7, TA 3.4.1, HT 12.6.2, SW
With, Dorothea Elisabeth  9.1
Wittmann, Reinhard  6.1

Zwingli, Ulrich  AS 2.10.1-2

Oehlenschläger, Adam  TB 5.mel.
Øverland, Arnulf  HT
Øvinsen, Jo  9.1

Aalborg, Niels Mikkelsen  1.2
Aarnes, Sigurd Aa.  Sensur2.16-17
Aasen, Ivar  Ded.Jesp. 108, TB 5.24.7, TB 7.8.6, TB 8.4.5
Aaskow, J.L.  5.1, tit., Sensur1.2-5, TB 4, TB 4.1, TB 5, TB 7, TB 7.45.6, TB 9.2.3-5, TB 9.5.2, FV 2, FV 7.6.4, FV 9.tit., DS 1.5.7, DS 1.8.5
Aasmundtveit, Anne Kristin FV 2.tit.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Katekismesanger

Petter Dass' Katekismesanger var en av Danmark-Norges aller mest utbredte bøker på 1700-tallet. Nå foreligger katekismesangene for første gang i en tekstkritisk utgave med fyldig innledning, over 6000 kommentarer og tre registre. Bak utgaven står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

BRUKSANVISNING

Utgaven er basert på førstetrykket fra 1715.

Se faksimiler (Dass 1999, NB Digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.