Kierlighed uden Strømper

av Johan Herman Wessel

Forord

Det er en glede for Det norske språk- og litteraturselskap (NSL) å kunne presentere Johan Herman Wessels hovedverk Kierlighed uden Strømper i en tekstkritisk og kommentert utgave. Som det vil fremgå av den instruktive innledningen til verket, representerer Kierlighed uden Strømper et høydepunkt i 1700-tallets dansk-norske felleslitteratur. Kommenterte Wessel-utgivelser har lenge vært mangelvare, og det er på høy tid at denne klassikeren blir gjort tilgjengelig for moderne lesere, både i Norge og Danmark.

Utgaven er et samarbeidsprosjekt mellom NSL og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), og den er samtidig tenkt som en integrert del av en fremtidig utgave av Johan Herman Wessels samlede skrifter.

Kommentarene er utarbeidet av lektor ved Københavns Universitet Henrik Blicher, som overtok oppgaven fra den foregående utgiver Henrik Andersson.Henrik Andersson (1959–2017) var cand.mag. i dansk og latin og seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Han var ledende redaktør for Supplement til Ordbog over det danske Sprog og medlem av redaksjonene for Den Danske Ordbog og Ludvig Holbergs Skrifter. Samtidig forberedte Andersson en utgave av J.H. Wessels samlede skrifter, som han hadde overtatt fra dosent, dr. phil. Anne E. Jensen (1922–1999). Det er førsteutgaven fra 1772 som ligger til grunn for tekstetableringen og kommentarene. Etter Anderssons bortgang i 2017 har Blicher hatt det redaksjonelle ansvar for denne utgaven.

Redaktør Ellen Nessheim Wiger har tilrettelagt utgivelsen til publisering på bokselskap.no. Innledningen om Kierlighed uden Strømper er et utdrag av Henrik Anderssons omfattende forfatterskapsportrett av Wessel fra 2002, som han skrev til Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk).

Oslo og København i desember 2020
Liv Bliksrud (NSL)         Finn Gredal Jensen (DSL)

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kierlighed uden Strømper

Kierlighed uden Strømper fra 1772 er uten tvil Johan Herman Wessels hovedverk.

Skuespillet er en tragedieparodi hvor Wessel gjør narr av samtidens teaterkonvensjoner. Stykket var egentlig ment som en intern spøk i Det norske Selskab og som et vennlig spark til Johan Nordahl Brun og Claus Fasting som begge hadde levert fransk-klassisistiske bidrag til en skrivekonkurranse («beste originale Sørgespil», Bruns Zarine vant). På oppfordring fra selskapsvennene ble stykket utgitt (anonymt) i september 1772, og det fikk stor suksess på Københavnteatret Den Kongelige Danske Skueplads i 1773.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1772 (nb.no).

Les mer..

Om Johan Herman Wessel

Johan Herman Wessel er i dag best kjent som en munter dikter, først og fremst på grunn av tragedieparodien Kierlighed uden Strømper (1772), muntre småvers og komiske fortellinger som «Smeden og Bageren» og «Hundemordet». Men Wessel kunne også skrive om alvorlige ting, for eksempel handler diktet «Søvnen» om døden.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.