Kinesiske dage

av Nordahl Grieg

Bjergene i Vest

For en lykkelig evne kineserne har til at finde navner, fulde av løfter og hemmeligheter!

Vi sitter i maaneskinnet oppe paa taket av Grand Hotel de Pékin, en by ligger under os med svaiete taker i det milde lotuslyset, et navn ligger dernede: Den forbudne by!

Det er navnet som gir det vilde trylleri til natten, det slører luften med mystik, og tankene seiler med maanestraalene mot alle dets gaater –

Krumme sverd glimter fra fordum i dype porthvælv, fakler flakker gjennem natten, til fest i keiserpalasset! Tusen mandariner sitter i en sal av guld og duftende træ med danserindene ved sine føtter; men i det inderste rum er keiseren med sin elskede, den eneste blandt alle. Og evnukkene tasser i mørket utenfor med fete, listige smil; og i en anden fløi samles en ung prins med sine venner før han gaar ut for at myrde sin herre og bror …

Blod og elskov og glans og mørke. Den forbudne by!

Og rundt Peking lever der andre navner av herlighet. Fontænen av jade, Den azurblaa himmels pagode, de ti tusen Buddhaers tempel! Det graa landskapet blusser av navner, en hemmelighetsfuld melodi klinger med hundrede klokker rundt byen.

Men ute ved himmelbrynet blir den til en eneste dyp, fortryllet tone, en blaanende tone av fjeld: «Bjergene i Vest.»

Har nogen fjeld i verden et skjønnere navn?

Solnedgangen lyser gjenem ordene, en stripe av rav og purpur gløder over en sort silhuett. Og tempelgongongene lyder fra fjeldtop til fjeldtop i aftenglansen, og i mørke lunder spiller vel fløiter fra aartusener tilbake. Og saa tændes stjernene over bjerg og dal, og ingensteds funkler de som her. For disse fjeld er de siste, de er Jordens grænse mot vest, og luften er fuld av evighet. –

Tidlig en morgen drar vi derut.

Heten er pludselig blaffet op over Peking, det flimrer av firti grader og støv og blændende lys. Øieblikket er kommet: tropehjelmen kan tas i bruk!

Milde Gud, for en fryd at sætte den paa, som en selvfølge, et nødvendig plagg! Det er en av livets store sensationer, i slekt med ens første revolver og det første kyss …

Dens kritthvite kork hvælver sig lett og fast over hodet, den buer sig over en praktfuld, solgnistrende verden, Kiplings, Conrads, tusen eventyrs! Og selv er man optat i det store broderskap –:

Vi marsjerer paa den indiske landevei, the 1st Devonshire mot den afghanske grænse! – vi tygger paa en eigar i den hetedampende plantagekveld og begjærer en ung bronzebrystet Sumatrapike, vi baner os vei gjennem junglen, hvor kvælerslangene hvisler langs grenene, paa straffeekspedition efter menneskeætere i det indre, vi spytter paa det gloende skibsdækk, saa det fræser fra jernet, og tar efter browningen, mens mandskapet stormer til mytteri, – vi ligger paa beachen ved Waikiki mens Stillehavet glittrer derute og vi vet vi ikke har en damned cent igjen …

Vi er under tropehjelmens magi, og Bjergene i Vest venter os!

Det er noget av et haardt slag at det er bare æsler som skal føre os derut, det burde idetminste ha været kameler eller hester, – en broncho som fnysende skjøt i veiret og kom ned med alle fire hovene samlet, vilde ha staatt ganske bra i stilen … Men der er ihvertfald mange æsler, en karavane som selv Sven Hedin kunde ha været bekjendt av …

Min norske veninde som jeg skal være sammen med, minder mig om at vi sistegang saaes paa Hardangervidden hjemme, vi hadde begge været ute i tre uker og baaret alt vort – hus og hjem, mat og drikke, med os paa ryggen. Nu tæller vi med bestyrtelse 29 æsler og 35 boyer og kulier som skal bringe os og tre andre ut paa et par dages tur …

Endelig er den siste feltseng, cocktailkurv, teppebylt, kasserolle og aftenkjole kløvet paa, og toget traver avgaarde.

Vi har en diplomat med, og han gir selskapet «ansikt» ved at befordres i bærestol, fire kraftige kulier løfter de lange stænger op paa skuldrene og smaaspringer bortover. Herlig sitter han deroppe som «den leende Buddha», mens den blåa silkebaldakin gynger majestætisk over hans hode.

Vi andre kommer efter til æsel og forsøker at indta en bereden og bydende holdning, med føttene faa centimeter fra jorden. Vi har nemlig publikum, en mangfoldighet av ivrige tilskuere, der vi rider gjennem de smaa landsbyene som ustanselig slaar knuter paa veien vestover.

Kvinder med spædbarn iglet til brystet, et drøss av smaaunger, guttene splitternakne, men pikene med øreringer, mænd i alle aldre med tekopper under trærne, unge jomfuer i negligé, men saa skitne at man likegodt kunde begjære sin næstes aker, – alle stirrer som bergtatte paa os. Men endelig taler landsbyens ældste og han mener paa det at vel har han sett mange gale fremmede djævler, men aldrig saa gale som disse. Landsbyen bøier sig for hans avgjørelse.

Men ler man til dem, ler de alle igjen, selv oldefar. Det er imidlertid ikke noget svar paa vor latter, de morer sig nok storartet, men det er mere et overgivent fnis: at nu gaar det over alle grænser!

I utkanten av hver landsby møtes vi av det samme patetiske syn: et lite æsel som med tilbundne øine vandrer rundt og rundt og holder en slags slipesten igang oppe paa en cirkelformet stenhelle. Det er kinesisk kornmaling, og bindet har æslet faatt paa, for ikke at bli svimmel paa sin endeløse marsj fra morgen til kveld. Naar vore 29 kommer diltende stanser det bestandig overvældet, en lukt av herlige aseninder jager det gjennem rygraden, og det skryter. Saa faar det en sten i siden som riktig er, og med et siste hikst trasker det videre. Det er bare et lite æsel og kan ikke tyne filistrene …

s56

s57

Ute paa markene som glinser av grøn saftighet, er arbeidet i fuld gang. Et sted ser vi et eksempel paa det for sin intensive drift saa berømte kinesiske landbruk. En kuli sitter ved veikanten, han har knappet nedom sig og har en god stund, altimens han stirrer opmerksomt og med aapen mund paa de fremmede.

Da kommer bonden løpende, akerens eier med haarpisken flagrende i luften bak sig, han holder en spade i haanden, han jager den ind under manden, og fører den i triumf tilbake til sit grønsakebed …

Men over sletten og dens idyller reiser fjeldene sig nær ved, med kløfter og skar. Et tempel staar og kneiser paa det første lille anslag til aas; dit ind søker vi nu i den værste middagsvarmen.

Rø søiler flammer imot os i solskinnet, og over dem flakker en gul bord som spillende dragetunger. Nærmest mønet er takstenene turkisfarvet, men idet den blaa farven seiler nedover paa sit svaiete fald, skyter den en glittrende solskinsjø av grønt foran sig ned den glinsende glassur. Helt nede brister den i en hvit silkestripe av skum.

En prest tar imot os, et skelett med venlige øine gaar foran os over de mange tempelplasser som brænder av hete og farveprakt. Endelig naar vi den inderste; ja, den allerhelligste er naadd.

Ærværdige ginkgotrær løfter kronene til en høi, dunkelgrøn kuppel, gjennemflænget av solskin; de mæktige stammer reiser sig fra en smal gang som gaar ien cirkel rundt muren. Og her, fra denne avssats bøier vi os fremover for at se ned paa selve gaardsplassen. Da funkler den grøn imot os, med sortblaa skygger og gnistrende solpøler, det er ingen plass, det er en sjø! Vidunderlig kjølig, glassklart vand mørkner eller straaler mot den hvite marmorbund et par meter nedenfor, og guldfiskene glimter som rø lyn gjennem ginkgotrærnes dunkle masser.

Et minutt efter har vi faatt klærne av og rigget en badedrakt til og gaatt paa hodet uti.

Guldfisk og skyggeløv sprøiter til siden, – i et grøntplaskende, skumhvitt, solforvirret, isnende kjærtegn er vi ett med luft og vand, med noget mer, med hvad? Kanske med guddommen som holder til her i det glittrende bassin under susende, hellige trær! Ja, fromhet, salighet, religion ler gjennem sindet og skriker fra fulde lunger mens vi svømmer omkring, det er en gudstjeneste som vi plasker her i denne sælsomme tempelplass!

Men i mellemtiden har boyene gått til og fra, og da vi kommer op, er bordet dækket, der er sølvtøi og duk og glass, og kosten er derefter: østerscocktail, fisk, to retter kjød, frukt, ost og kjeks, mokka, likør. Men vi fra Hardangervidden følger livets lov og sier: Gi os et baal, en kaffekjel ved Bjoreia! Og vi slænger os paa jorden og sover middag og drømmer om graaveirsmorgener og lemsterhet og gjennemvaate norske lauparstøvler og alt andet som er værd at længte hjem til …

Men da vi vaakner, er dagen gylden og fuld av glæde! I det varme eftermiddagslyset rider vi indover dalen, den hellelagte stien har slaatt følge med en liten elv, i tykt og tyndt gaar den og lytter til dens venlig silrende tullprat … Og det dufter av jordbær og popler og ukjendte blomster, der er fuglefløit fra skogen, og med ett begynder tempelklokkene at klinge, klare og klingre som luften. Vi er ide tusen templers fjeld.

Overalt, langs elven, oppe mellem trærne og høiere tilveirs, staar pagodene og stirrer paa os, fuld av fred og visdom, et forseglet bud fra Buddha, en hemmelighet om livet og døden. Og kvelden skumrer, aftenvinden suser gjennem mørknende trær. Kanske var det i templet deroppe at den underskjønne Yang Kuei Fei sat med sin keiser og visste at hun om en time maatte dø paa folkets bud; og han hvisket vilde, brændende, fortvilede ord, og hun satt stille og smilte mot ham og blev ett med al skumring og smerte og kjærlighet.Den engelske forfatterinde A. E. Grantham (gift med vor berømte landsmand general Munthe i Peking) har behandlet dette emne i et henrivende lite skuespil: «The Twilight Hour of Yang Kuei Fei». Kanske var det derinde mellem de sortnende søiler at han satt, den evige poet og student, og drømte om sin elskov, og diktet til hende, for fattig til at ha lys, men med en stabel sankthansormer foran sig paa bordet. De gløder endnu i græsset langs stien, det skjønne evighetsskjær av et hjertes brændende vers.

Saa mørkner veien ind under en port, og mellem to høie murer svinger den langsomt op fjeldsiden.

Templet, vort tempel, er naadd.

Karavanen blir igjen derute, mens vi stiger ind. I den første forgaarden staar abbeden og tar imot os, og mumler sin velsignelse over de veifarende. Hans ansikt er vissent av ælde, og mildt av de mange aar.

Over ham bruser blæsten gjennem en vældig ginkgokrone, templets hellige træ; en hymne gjennem aartusener … Med en lykt i haanden fører han os op den brede trappen til guddommen.

Et røkelsesduftende, emment mørke strømmer imøte, men hist og her brænder et høit lys inde i det øde rum. Og næsten i gru ser vi en vældig Buddha skumre mot os – et krumt, tilfreds smil, en fuldbyrdet sanselighet glinser fra ansikt og lemmer, det er livsfylden, kraftens dorske og grumme evighet som spotter os i denne mættede og umættelige.

Er ikke Buddha mildhetens og fredens gud?

Men slik er ikke hans ansikt. Ikke én, men to maa stupe ned i mørket foran dette smil, det maa dyrkes med skamløse, vilde ord, med læber og legemer som ikke kan læskes, indtil de begge, manden og kvinden, synker ned i hans favn, det susende, døde Nirvana. Og deres sluknede sanser skal stige op og nære hans haanlige bronzelatter …

Saa, da vi har bøiet os for guden, fører den gamle os til vort nattekvarter. Op trapper, over forgaarder, gjennem mørke ganger leder han os, til vi endelig nåar den tempelplass som skal være vor.

Dørene staar aapne til helligdommene rundt paa alle fire sider; derinde skimter vi vore boyer som gjør feltsengene istand. Men ut mot dalen og skogen staar templene ganske uten vægger, bare med vældige, flettede matter, og gjennem dem aner vi duvende bambustrær, mørke fjeldlinjer og en glittrende elv i maaneskinnet. En storm suser gjennem trærne da vi kommer, tempelduene flakser op indtil de tilslutt glir langsomt tilbake til sin plass, som skygger i et sælsomt himlens aquarium bak den gjennemlyste matten.

Vi sætter os ute paa plassen. I midten staar en liten pavillion; paa dens rækverk er det godt at sitte og dingle, mens en prest kommer med te … For en natt! Fuld av sus og stilhet og mystik, og en eventyrmaane, silrende som en sølvflod gjennem løvet.

Borgerkrigens, fremmedhatets Kina! Saa uforstaaelig det er, skjult bak landsbyenes latter, markenes fruktbarhet, templenes fred. En grænseløs gaate –

Men se! en gaate for vore øine, gulvet i pavillionen lever, glittrende striper snor sig bortover i maanelyset! Et fantastisk, aandeaktig syn, to vældige slanger som bukter sig i kamp med et dyr, forfærdelig som fabelens –

Længe, længe har de kjæmpet. De er hugget ind i stenen, og mønsterets praktfuldt levende linjer er trukket op med rindende vand! I alle de vilde buktninger strømmer en tynd vandstripe, den begynder i dragens klør og forsvinder i stenen ved den ene slanges tunge …

Saa stanser pludselig kampen, våndet er stanset, alle ting er stanset et aandeløst øieblikk.

Og med ett lyder en gongong dypt nede fra dunkelheten, en mørk, skjælvende klang. Og et rop stiger op mot os, klagende, smertelig vildt. Og fra tempelplass til tempelplass kommer svaret fra andre gongonger – nede fra elven, oppe fra fjeldet bobler mørket av disse dype, sortnende toner, hele dalen lever i midnattens messe.

Saa dør de dumpe kobberslag bort; men da lyder ropet, det sorgfulde, bedende, endnu engang …

Og natten og stilheten kan lægge sig over Bjergene i Vest.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kinesiske dage

I begynnelsen av februar 1927 reiste Nordahl Grieg via Moskva og Sibir til Kina som krigskorrespondent for Tidens Tegn. Han ble i østen helt til begynnelsen av juni. Under oppholdet skrev han en rekke reisebrev og sendte dem hjem til avisen. Senere samme år bearbeidet han disse Kina-brevene og publiserte dem i bokform under titelen Kinesiske dage.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.