Kinesiske dage

av Nordahl Grieg

H. M. S. «Vindictive»

Hvem har rett her i Hankow – nationalistene eller stormaktenes kanonbaater? Intet fornuftig mennes ske kan være i tvil. Kineserne har retten til sit eget land. De har rett, alle disse hovmodige unge mænd, disse silkeglinsende ældre herrer, disse arme elendige kulier. Hele vor forstand maa stille sig paa deres side: Kina er aabnet ved overgrep, Kina er fortsatt med at bli misbrukt, Kina har rett fra først til sist.

Men hvad hjælper det naar «Vindictive» kommer opover floden?

En engelsk krydser paa ti tusen ton av hvitt, skinnende staal staar skummende opover Yangtse-kiang. Et vældig «white ensign» staar rakt akterover i blæs sten, og fra alle master smelder hundreder av signalflagg i glødende prakt. Som til fest kommer «Vindictive» til Hankow.

De smaa sampaner gynger hjælpeløst i dens bølger, og inde paa The Bund er al færdsel stanset: de unge mænd, de ældre herrer og kuliene, alle staar og stirrer mot denne fossende baug av styrke som staar opover mot byen i den blændende, blaa dag.

s88

s89

Forut paa bakken staar et musikkorps, det lyner i messinghorn, en taktstok løftes: skibet passerer den japanske koncession.

Den japanske nationalsang klinger utover Yangtse, og fra alle de lave, svarte kanonbåter hilses med den opgående sols flagg. Langs rækkene staar de smaa, mørke marinesoldatene med de hvite leggins opstillet i et stramt geledd: Presenter gevær!

I næste øieblikk sætter musikken i med «Marcia Regale», et italiensk krigsskib passeres, flagget fly ver tilveirs og sænkes, et kommandorop høres, gastene gjør honnør. Og der! Stjernebanneret hilser fra admiralskibet – Stars and Stripes smelder indover mot alle Hankows ruter! Og saa Marseillasen – en vild besættende fanfare – som paa en storm flyver Trikoloren over den franske koncession. Tilslutt er de engelske krigsskibe naadd: God save the King!

Fem minutter av flyvende flagg, av isnende stolt musik, av geværer som røk op til honnør, av skum for baugen!

Hvad gjør det saa at der er én nationalsang som ikke blev spilt og som ingen tænkte paa at spille: den kinesiske. I tre dager har «Vindictive» gaatt taus forbi de kinesiske elvebredder …

Den er tvertimot kommet op for at true kineserne, kanske spille op med kanonene, hvis de snakker altfor ubehagelig om sin rett.

Men det er et skib fra de syv hav, den engelske flaates stolthet i kinesisk farvand, fra eventyr i storm og kamp kommer det! Og der er mænd ombord, mænd som enhver vil være stolt over at kjende, med ansikter skarpe og brune av veiret, og øinene isblaa som vinterhimlen!

Staalet, skummet, flaggene, hornene, alt blir til ett rop: dette forstaar vi! Dette gaar kallt nedover ryggen, dette er sangen av ungdom i blodet, dette er det som har kaldt mænd under fanene og vil gjøre det bestandig.

En samvittighetsfuld dom, efter maaneders prøvelse om rett og urett i Kina, betyr det noget mot dette?

His Majestys Ship «Vindictive» seiler ind paa Hankow havn.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kinesiske dage

I begynnelsen av februar 1927 reiste Nordahl Grieg via Moskva og Sibir til Kina som krigskorrespondent for Tidens Tegn. Han ble i østen helt til begynnelsen av juni. Under oppholdet skrev han en rekke reisebrev og sendte dem hjem til avisen. Senere samme år bearbeidet han disse Kina-brevene og publiserte dem i bokform under titelen Kinesiske dage.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.