Kinesiske dage

av Nordahl Grieg

Jade

Min ven legationssekretæren sparker op døren til mit hotelværelse og slaar lyset paa. Han er i kjole og hvitt, med et glass champagne i haanden, det er sent paa natten og han er ikke til at motsi.

– Klæ paa dig og kom ned! Hele Peking er her; stor fest; alle indbudt. Jeg maa rundt og vække hotellet …

Ti minutter efter er man midt oppe i det. En forrykende fox-trott jager som svimle støt i ens blod allerede i trappen, et hav bølger imøte og glittrer om trinnene, glinsende silke, rø læber, parfymeret nøkenhet, mænd som skyver sine kvinder foran sig som en plog av lyst bortover det blanke gulv, rop fra borsdene, løftede glass!

Festen begyndte som en middag for seks personer, men verten, en liten sydlandsk diplomat, hadde hjerte til mer. Var her ikke muntert, skulde nogen sove inatt?

Nu er her bortimot hundrede, nu er her virkelig fart i champagnen, som hvileløse aander flakker boyene omkring i sine blåa og burgunderfarvede livréer, med stadig nye flasker og glass. Den lille diplomat straaler, bukkende gaar han fra bord til bord: Alle velkomne, bare bestil, staten betaler, staten betaler!

Men meget faa har tid til at beskjæftige sig med verten, der er viktigere ting at lægge merke til: En italiensk legationsfrue er ute med sit siste eventyr, en ung mand netop kommet fra Europa; halvt sky, halvt erobrerstolt fører han hendes skinnende melonprakt gjennem mylderet av hendes fordums elskere. Og der danser Chang Tso-Lins søn, «den unge general», Chang Hsiu-liang, en virkelig flott fyr efter pikene, han skal ha det efter faren. Men ellers er der lite som minder, Chang junior elsker ikke den gamle og er kjendt for bitende sarkasmer om hærførere som sitter hjemme og spiller mah-jong, mens hærene blir slaatt. Det gjør ikke «den unge general», nåar hans armékorps er i felten. Han tilhører en anden tid. Han spiller golf.

Og der kommer Pekingsladderens kjæledægge, i en gnistrende sølvkjole vugger hun forbi, datteren av en franskmand og en kineserinde.

Hvad galt er der at si om hende? Er hun ikke nydelig? Ligner ikke munden et henrivende, velskapt, rødt kyss, skjæver ikke øinene til siden i en ravglinsende gaate om for hvem den er blit kysset der? Er hun ikke som en ung panterinde der hun glir, er hun ikke desuten klok, belæst og morsom?

– Falsk, beregnende, karakterløs uten grænser, svarer nogen engelskmænd ved bordet hvor jeg har slaatt mig ned, en kineserinde kan være ilde, men en half-cast er tusen ganger værre.

Da nikker hun pludselig bortover mot bordet vort, hun gjør det henrivende, det er likesom hun bedrar sin partner bak hans rygg, hendes øine skinner varmt mot os alle og allikevel bare mot hver enkelt, hendes kyss aabner sig til et smil. Med en underlig kold, forretningsmæssig stemme roper hun saa vore navner, meget høit og distinkt. Det er saa mange som «kutter» hende i Peking, hun har ikke raad til at lægge skjul paa hvem kun kjender, og ingen kjender saa hektisk mange som hun …

Englænderne liker sig ikke, de er blit forstemte og ser sig om.

Da sker der noget.

En ung mandsjupike, en ung vidjekvist svaier gjennem vrimlen, en skikkelse klædt i et dypgrønt skjær, med høi halslining, lange ærmer og ankelside skjørter. Alt er tillukket, uransakelig, reservert. Det hvite ansikt røber ingenting, og øinenes fint tegnede spørsmaal spør ikke her, ikke i hotellets sal, men spurte for aartusener tilbake …

Og allikevel –

En skjøn, slank, smal haand med spilte fingrer ligger over partnerens skulder, en ring av jade lyser. Det er et mysterium og en aabenbaring som ligger i den fine haand, dens kolde, besettende kjærtegn. Og ringen av jade! Ingen farve saa farlig som dens, saa dyp i skjæbneskjæret av elskov og grusomhet! Det er eventyrets magiske ring som glinser der i dens grønne glans, ind til tapte verdener, fjerne dynastier: en keisers konkubin gaar gjennem sommerpalassets haver, hun gir et blikk til den unge student, før haanden løfter viften, og han skjælver. Saa er det nætter av hunger og helvede, hvem er vel han som vaager at forbrænde av kjærlighet og en dag maa ha sit liv forbrutt?

Det lyser av jade …

s40

s41

– I fem aar studerte hun i Amerika, sier en englænder og nikker mot hendes grønne prakt, hun tok eksamen med indstilling. Hun skal ha været paa et college, hvor alle pikene var keen paa socialt arbeide, hun var med paa at hjælpe faldne kvinder i New York. Saa kom hun tilbake igjen. Hun var revolutionær, hun vilde løfte sine ulykkelige søstre mot lyset. Hun begyndte med de prostituerte i Peking. Et halvt aar efter opgav hun denne virksomhet, for at bli konkubin til en av generalene her nordpaa, en rædselsfuld kjæltring til at utsuge folket. Det var forøvrig ham som tapte seksti tusen dollars til Chang Tso-Lin i mah-jong forleden natt …

Hun danser forbi; ringen av jade lyser, hemmelighetsfuldt, hypnotisk …

Men pludselig ser jeg en anden scene for mine øine. Det er en anden natt, kallt blaasende regnveir ute i Pekings kveste kvarter. Vi hamrer paa en port, et vissent oldingeansikt gløtter mot os, han gir et langtrukkent brøl og vi lukkes ind.

Et mylder av smaa skjøger løper de fremmede i møte, – ned trappen og fra alle husets rum kommer de styrtende med smaa gurglende skrik av glæde og velvilje.

Det er som et fantastisk dvergfolk vrimler omkring os i det raa, rykende værelse, hvor nogen lys brænder foran en liten klumpet træfigur. Det er Buddha som skal beskytte disse piker. Deres hænder stryker nedover vore klær, de grynter til hverandre, løper vækk, stikker hodene sammen, kommer tilbake og klapper igjen, lynsnart, meningsløst. I det svake skjær fra lysene skimter man ansiktene, brede, flate barnetræk. Av og til aapner de sine fillete, skitne laser og viser frem en hals, et bryst; da snaddrer de som ænder, grynter som griser.

Det er ikke til at begripe at de er kvinder, der findes ikke et eneste holdepunkt i denne prostitution, ikke et glimt av last, av professionel lidenskap, av en enkelts haab om at gaa av med byttet. Det er bare en graagul masse som danser omkring os, napper og føler og mumler, ivrig og ubehjælpelig, for at vi ikke skal gaa, bare ikke gaa.

De er solgte til bordellet som smaa, de fleste av pikene her; i tolvaarsalderen begynder de kampen for tilværelsen. De tar sin profession enkelt og uskyldig, de tjener til mat, er de heldige kanske til klær, – maa de ikke være tilfredse? De er lykkelige som rikshakulien naar han faar en job, de er nøisomme og taalmodige som han. Alle krav til livet er visket bort, livet selv er visket bort, her er bare fromhet naar de sulter og fryd naar de er mætt, intet mer.

Nogen dollars til farvel, et aandeløst mangfoldig snøft, to stykker springer bort og klapper Buddhaen, og allesammen tumler ut i gaten for at nappe i os for siste gang.

Men ute i mørket uler det fra alle kanter, kuliene kommer stormende til. Svøpt i sine usle bambusmatter har de sittet i det isnende regnveir og ventet. Nu er deres time kommet, de skriker overbevisende, de gnurer sig op til os med nakne, magre overkroppper, bønlige smil glimter som hvite flænger i nattemørket.

Vi vælger hver vor riksha, og i febrilsk lykke løfter mændene vognstængene op og springer med spilte bryst nedover gaten. De roper av fryd til hverandre, de har gjort sin lykke, de kan tjene tredve øre inatt.

Ellers er det et haardt liv: man regner at hver tiende mand her i Peking springer for livet som rikshakuli. Efter otte–ti aar er de sprængt, da slæper de sig bort ien stille gate og dør. Det er et syn som man ikke sjelden ser i Kina.

Men i natt er undergangen herlig fjern; lykkelig løper kulien, skjøgens bror, bortover de vaate brosten.

Og saa er vi fremme! tilbake igjen til vort bord, til vinen, larmen, glansen, menneskene …

Ubevægelig, uransakelig svæver den unge mandsjupiken fremfor mig. Hun har hat valget, og hun har valgt. En hær av graa, skitne skikkelser mylrer derute i mørket, de flate, plumpe ansiktene presser sig paa, deres dyresnøvlen stiger fra nakne, fuktige rum.

Hvad andet har hun kunnet gjøre end at gaa fra dem? Saalænge der er skjønhet til i verden maa hun gjøre det. Skjønheten er altid uretfærdig; retfærdigheten altid grim. Veien fra salen her, med al sin glans og glød og glitter, ut til kineserkvarterets bundløse elendighet er saa lang, for lang. Alt maa gis avkald paa av alle for at løfte dem derute en tomme mot lyset. Naar alt er git, hvad saa? En bedre, renere, uendelig graaere verden.

Peking har valgt.

Hinsides menneskenes fornedrelse og hæslighet, skinner forfinelsen, nervenes, sansenes glæde; skinner en glans av jade.

I dets grønne troldomsskjær danser de alle her, europæere og kinesere; livets lyst, Vanity Fair!

Den skinnende lek, spillet om forfængelighet og blodets og hjertenes kapriser, stiger op i den dype glød, hjerteløst, eggende, vidunderlig.

Der graaner en skjøges, en kulis ansikt. Men graan ikke ind i vort liv, vor lek!

Endnu gaar dansen, endnu, endnu!

Det lyser av jade.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kinesiske dage

I begynnelsen av februar 1927 reiste Nordahl Grieg via Moskva og Sibir til Kina som krigskorrespondent for Tidens Tegn. Han ble i østen helt til begynnelsen av juni. Under oppholdet skrev han en rekke reisebrev og sendte dem hjem til avisen. Senere samme år bearbeidet han disse Kina-brevene og publiserte dem i bokform under titelen Kinesiske dage.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.