Dagbok 1833

av Halfdan Kjerulf

Februar

Febr. 1. Traadte Storthinget sammen.

” 4. Paa Theatret, hvor gaves: Hoffnarren mod sin Villie. 2 Act. derpaa Heibergs Vaudeville: Kjærligheds Drømme, som interesserer meget, især ved Jfr. Pætges’s og Hr. Wieneckes gode Spil. Personerne ere: Dormevil: Hr. Jørgensen. Ernestine (Sonnambulen): Jfr. Pætges. Gustav: Wienecke, Frederik: Berg, Maria: Jfr. Humbach, Baptist: Giebelhausen, Notarius: Balling. Musikken er ualmindelig godt valgt.

” 5.6.7. MarkedsDage. Markedet er iaar som altid, høist ynkeligt, og en Hovedstad ganske uværdigt; vare ikke Comedier og Baller i denne Tid, kunne vel neppe Fjælleboderne paa Torvet drage saamange Reisende til Byen. Paa Theatret opføres: 6. Frierens Besøg samt de Uadskillelige. d 7. Hans Sachs. d 8. Seer Jer i Speil, Supplicanten og Aprilsnarrene. d.8 Ole Høiland, der var bortrømt, fangen paa Skydsjordet.

” 10. Theatret: den første Kjærlighed samt Recensenten og Dyret.

” 13. Aabnes Storthinget af Statsraad Collett. Bestemt til Opførelse: Kunstnerlig og Vennernes Fest, af hvilke dog kun det sidste blev givet, da ikke dHr Weyse og Wimmer vilde spille i det første, dersom de ei fik lige Deel i Indkomsten, da der denne Aften spilledes til Fordeel for Skuespillerne. De bleve derfor kaldte frem og modtagne med en velfortient Piben: Familien Riquebourg blev opført istedet.

” 15. skal Mad. Weyse være bleven udpeben, da hun var Aarsag i Spektaklerne d. 13.

” 16. Lycee, hvor gaves tre Ouverturer; et Pianof. Nummer af Hummel, udf af Fru Schilling., Trio for Mandsstemmer, samt Fløitevariations af Fürstenau, udf af Hals.

” 18. Cosmorama (hvor jeg var) De opstillede Stykker vare: 1. Hjelmodalen 2. Guldbrandsdalen imel Viig og Breiden. 3 Venedig. 4. Leerfossen. 5. Tronfieldet. 6. Trollhättan med Sluserne. 7. Karasiok. 8. Moskow. 9. Vindhellen paa Bergensveien.–

” 24. Paa Theatret: 1. Et Feiltrin, et Drama af Scribe, et smudsigt Thema, nydeligt og fiint behandlet (fordeelagtig recenseret i Oehlenschlägers Prometheus). Grevinden gaves af Jfr. Pætges. 2. Hovmesteren i Knibe, etn latterligt Vaudeville af Th. Overskou; ihvilket Stykke især Mad Schrumpf som Ane og Giebelhausen som Thrane, udmærkede sig.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1833

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1833 er den eldste som er bevart og i den vurderer den 17 år gamle Kjerulf konserter og teaterforestillinger han har vært på og skriver også om dagsaktuelle nyheter og private hendelser.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1833 er den første utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:1
ISBN: 978-82-7965-243-4 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-244-1 (epub), 978-82-7965-245-8 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.