Dagbok 1833

av Halfdan Kjerulf

Januar–Maaned.

Jan 1–7. – Indtil den 3die har jeg været paa Grini. Den 6te, da det var min Tante Kajas Fødselsdag, tillige Fru Fuglsangs, havde vi om Formiddagen en Kanefart, arrangeret af Lieutenant Morgenstierne, som paa denne Tid opholder sig her. –

” – 7. Begyndte Skolegangen igjen; det Haab, vi havde næret i Julen, at Bugge skulde blive Rector og tiltræde idetmindste før PaaskeFebruar – skuffedes; man taler om, at Rosted skal fungere til Paasken —

” 9. Børnebal hos Statsraad Sibbern.

” – 14. Idag reiser Christian Morgenstierne; Wilhelm skal følge ham til Kongsvinger, hvor han skal være hos sin Broder i Quarantainen.

” – Efterretning om gamle Fuglsangs Død i Slagelse; Dagen erindrer jeg ikke, men han døde i Slutningen af forrige Aar.

” – 18 – Tante Ottilias Fødselsdag.

” – 19 – Paa Lyceet, hvor gaves: a. 1) Ouverture til Fieldeventyret. 2 Variations af Herz udf. af Jfr Egeberg. Krigssang af Panny. b. 1. Ouverturen til Adolph og Clara. 2. Cavatine af la Fiancée, udf. af Skuespiller Wienecke. Ouverture af l. Fiance.

” – 20. Barnebal hos Prof. Hansteen.

” – 22. Døde min Klassekammerat O.C. Wulff af de saakaldte Sortekopper efter meget kort Sygdom; vi faae formodentlig ei Tilladelse til at følge ham til Graven, da det under saadanne Omstændigheder er smitsomt.

” – 25. Theatret: «Bortførelsen af Seraillet, Oper af Mozart (!).

” – ” – I disse Dage har der gaaet det Rygte, at et afhugget Hoved af en dræbt Mand skal f være funden under Isen oppe ved Saugene; men – vel at mærke – det befandtes siden at være – puur Løgn.

” 30. Opførtes paa det Dramatiske Selskabs Theater: Dyveke af Samsøe. Udførelsen var maadelig nok.

_________

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1833

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1833 er den eldste som er bevart og i den vurderer den 17 år gamle Kjerulf konserter og teaterforestillinger han har vært på og skriver også om dagsaktuelle nyheter og private hendelser.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1833 er den første utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:1
ISBN: 978-82-7965-243-4 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-244-1 (epub), 978-82-7965-245-8 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.