Dagbok 1833

av Halfdan Kjerulf

Juli Maaned

Juli. 1–13. Examen paa Chr. lærde Skole. I denne Tid har Ryge givet flere Roller i Niels Ebbesen, Erasmus Montanus (Peer Degn) Amors Geniestreger, Christian 4 i Chr 4des Dom af Søetoft.

” – 15. Efterretning om at Kongen har været syg, men er nu bedre. – Ankom General Wedel og Fritz Wedel fra Stockholm (d. 7 ankom Baronæssen med Datter og Gouvernante (fra Odense) med Dampskibet fra Kiøbenhavn.) – Det Rommerigske Infanteriecorps indrykket i Staden. – Opføres paa Theatret: Østergade og Vestergade. Golz gives af Dr Ryge.

“. 16. Arbeides ved Bryggerne paa en Broe paa Prammer og paa 2de Obelisker beklædte med Granbar til Prindsens Modtagelse. Igaar ankom Kadetcorvetten; ligeledes ere 3 af Prindsens Rideheste, og ingen Kjøreheste, ankomne.—

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1833

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1833 er den eldste som er bevart og i den vurderer den 17 år gamle Kjerulf konserter og teaterforestillinger han har vært på og skriver også om dagsaktuelle nyheter og private hendelser.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1833 er den første utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:1
ISBN: 978-82-7965-243-4 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-244-1 (epub), 978-82-7965-245-8 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.