Dagbok 1833

av Halfdan Kjerulf

Juni.

Juni. d.2. Kom Instructeur Nielsen og Hr Winsløw fra Kjøbenhavn for at give her et Par Giæsteroller og i Bergen flere.

” – 7. Paa Theatret, hvor gaves. Prolog, Taarepilen paa Sct Helena, Julelegen, og – efter Opfordring – Min Søn vil did &c (norma morum) altsammen fremsagt af Nielsen, derpaa: Hans Sachs af Deinhardstein, hvor H. S. udf. af Nielsen, Runge af Winsløw jun.

” – 8. Bestemtes at Torkildsen, Olsen og Poulsen bleve demitterede fra den lærde Skole, og at jeg skulde bie til næste Aar till Collett og Brøgger.

” 9. Kom Doctor Ryge, Instructeur og Skuespiller ved det Danske Theater herop for alene at give Giæsteroller; thi der skal være Uenighed imel ham og de forhen Ankomne, som Dr. R. selv skal have været Aarsag til

” 10. Opførtes: Røverne af Schiller, hvor Carl Moors Partie udførtes med Held af Nilsen, og Franz Moors Parti udførtes mesterlig og til største Fuldkommenhed efter Pluralitetens Dom af Winsløw jun – I næste Uge skal Begge disse reise til Bergen, men man siger at de ved Tilbagekomsten agte at give nogle Giæsteroller (Tordenskjold f. Ex)

” 12. Oscars Ankomst med Prinds Carl (Dampskibet) fra Gothenborg er ansat til 18 Juli og hans Dampfart til Bergen til d. 2 Aug. —

” 14. Paa Theatret, hvor gaves Hakon Jarl. Den rasende Trængsel om Formiddagen ved Billetcontoiret varsslede om en endnu større ved selve Indgangen. Da kun den halve Bagdør var aabnet for den sig indtrængende Masse, foraarsagede dette en frygtelig Trykken, Qvalmen for Damerne, Trætte, ja endog knytte Næver; først skreg man: «op med Døren!», men da dette ikke frugtede sprengtes den af Publicum; – Neppe fik man ved selve Forestillingen Skadeserstatning for Qvalmerne ved Døren; thi, naar undtages Hakon selv, som Ryge mesterligt fremstilte, og Olaf og Einar, som gaves ret taalelig af Jørgensen og Berg – og til Nød Thora, som gaves af Jfr Pætges, saa var det øvrige Spil under al Critik. Det værste af alt var dog Maskineriet, som var i høi Grad scandaleust

” 15. Torden, Lynild og en rasende Haglbyge. –

” 16. Kom Ida fra Lübeck med Dampskibet, kl 12 om Natten, temmelig uventet, efter kun at have havt een Dag til at giøre sig færdig paa.

” 23. St Hans Aften. Familien herfra og paa Grini (jeg ogsaa) paa Bærum, hvor der dandsedes til kl henimod 5. Deels inde af Selskabet, deels ude om Maistangen af Folket (Drengene i Sækken – Grotten – Kanonskud)

” 24. I Dagens Morgenblad er officiel Beretning om at Kronprindsen paa under sit Ophold skal udføre en Vicekonges Functioner.

” 28. Paa Theatret, hvor Jægerne af Iffland opførtes. Warberger gaves mesterlig og fuldendt af Dr Ryge, ligeledes spilled flere af de herværende Acteurer ret godt; især Berg, Mad Voltz, Mad Schrumpf, Giebelhausen.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1833

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1833 er den eldste som er bevart og i den vurderer den 17 år gamle Kjerulf konserter og teaterforestillinger han har vært på og skriver også om dagsaktuelle nyheter og private hendelser.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1833 er den første utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:1
ISBN: 978-82-7965-243-4 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-244-1 (epub), 978-82-7965-245-8 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.