Dagbok 1833

av Halfdan Kjerulf

Martz.

Martz. 2. Paa Lyceet, hvor gaves: 2 Ouverturer og 1 Symphonie. Variations af Herz udf af den ældre Frøken Thygeson. Aria af Titus udf af Mad. Schrumpf. Sextet af Titus. Duetto af Robert le Diable udf af Kaja og Julie Lasson.

” – 4. Begyndte de saakaldte Candidatferier.

” – 5. General WedelJarlsberg har faaet sin Afskeed som Commandant paa Aggershuus Fæstning.

” – 10. Tante Julies Fødselsdag, tilbragt paa Grini

” – 16. Lycee, hvor gaves: 3 Ouverturer, Violinpotpourri udf af Berg o.sv. De fleste Nummere gik usædvanligt slet – en Følge af at Schrumpf meldte sig syg, det Øieblik, Damerne gik ind i Salen. Hummel Trio, som Ottilia Lasson skulde spilt gik des aarsag ind.

” 17. Fru Hielms Geburtsdag. Aften tilbragt hos Morgenstiernes.

” 22. kom Brev fra Dr. Leithoff, hvori han siger, at Ida kan hentes allerede i Juni.

” 23. Christian Morgenstiernes Geburtsdag. – Efterretning om, at Kronpr. Oscar d. 28 Juni skal komme til Christiania og derpaa giøre en Reise til Bergen. Man taler ogsaa om, at Prindsessen med 2 Prindser skulle følge med.

” 24. Fru Falsen og Henriette F. fra Hoen i Visit hos os. Em. paa Cosmorama; af nye Stykker vare opstillede Gaupnefjord; et andet Karasjok, et andet Trolhätta sluser. Skagastölsætre.

” 28. Musicalsk Soiree hos Lassons. Af fremmede Musicerende vare: Thygesons Familie Fru Hofgaard, Wienecke, Hagbarth Falch og Wetterstrand. Der gaves: 3 Nummere af Lulu, Ouverturen til Samme udf af Begge frøkener Thygeson. Hummels Trio (Ottilia) Variationer af Herz paa et Thema af Joseph, udf af Charlotte Thygeson. Duett af Robert (Jffr. Lasson) Chor af den Stumme, Terzett af Elisabeth. Terzett af de to Dage ofl.

” 29. Opføres paa Theatret Tragoedien Masaniello. Hans Rolle udf. af Berg. —

” 30. Bedstefaders, Theodors samt Emilie Lassons Fødselsdag. Stang og Augusta Morgenstiernes Bryllupsdag. Lycee, blot een Afdeling, og Dands istedetfor den anden. Idag tog gamle Rosted Afskeed med os. Det er nu et almindeligt Haab, snarest mulig at faae Bugge til Rector.

” 31. Caroline Lassons Fødselsdag.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1833

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1833 er den eldste som er bevart og i den vurderer den 17 år gamle Kjerulf konserter og teaterforestillinger han har vært på og skriver også om dagsaktuelle nyheter og private hendelser.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1833 er den første utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:1
ISBN: 978-82-7965-243-4 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-244-1 (epub), 978-82-7965-245-8 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.