Dagbok 1840

av Halfdan Kjerulf

De sidste Dage i Frankrig.

Havre .d. 21.e August. Igaar sagde jeg Paris Farvel og forlod det med Taarer i Øiet og med Hovedet fuldt af Meyerbeerske Toner. – Nu sidder jeg atter her i den smukke Søstad som jeg ikke længer finder smuk, mellem Quaier, Bassins og Amerikanere som jeg ikke mere har nogen Interesse for. Jeg er saa underligt stemt – næsten som da jeg sidst var her – jeg vil saa gjerne græde – men jeg maa undertrykke denne Stemning. Snart er jeg jo atter hjemme hos mine Kjære der have det saa tungt og haardt; jeg vil hjem og dele deres Sorger! Jeg bringer Erindringer med mig som vil være til Trøst i mangen sorgfuld Stund, skaffe Stof for mangen lang Vinteraften. Jeg kan ikke lade være at tænke paa at jeg dog kunde ventet endnu en Dag i Paris; jeg vidste alligevel ikke dengang at Dampskibet først skulde afsted imorgen Eftermiddag – Men jeg kunde have sagt Anna det sidste Farvel; jeg kunde endnu engang seet dette yndige Menneske, Topmaalet af Alt hvad der kan tænkes af Skjønt, Elskværdigt og Indtagende! Dog – det er vel bedst som det er; –jeg behøver Rolighed, fremfor Alt. – Men Huguenotterne undgik mig dog ikke; jeg ventede ikke forgjæves og jeg havde fuld Valuta for mine forøgede Udgifter. Jeg forlod Paris med Huguenotterne i Hovedet og Hjertet; jeg sagde det Farvel i den restaurerede Operasal under Lyden af protestantiske og katholske Melodier og jeg forsonede mig med Duprez som i Martyrerne langtfra svarede til min Forestillinger. Hvorledes kan ogsaa Lucias Tonedigter have skrevet Partituret til «les Martyrs»? Kan Distancen være mere horrent? Og den mellem Martyrerne og Huguenotterne? – De første glemmer man et Par Timer efter man har seet dem, de sidste aldrig saalænge man har en Erindring og et Hjerte som slaaer. —

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1840

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1840 er den andre dagboka vi kjenner til. Den er fra sommeren 1840, da Kjerulf var i Paris. Oppholdet ga Kjerulf nye krefter og betød mye for hans musikalske utvikling. Han gikk på konserter, operaer, teater og besøkte gallerier, noe han skriver utførlig og mye om i dagboka.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1840 er den andre utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:2
ISBN: 978-82-7965-246-5 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-247-2 (epub), 978-82-7965-248-9 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.