Dagbok 1840

av Halfdan Kjerulf

Slutning.

                                                                  Munkedammen i Sept. 1840.

Da jeg havde forladt Paris syntes jeg at jeg Intet mere havde med Udlandet at bestille; jeg stundede hjem og med hver Reisedag steg min Længsel. Ti Dage varede det Hele. Søndag Morgen d. 23de August forlod jeg Frankrig paa det store, prægtige Dampfartøi «Paris» og Tirsdag Eftm Kl 3 var jeg i Hamburg. Farten var stille og behagelig; Veiret var det bedste man kunde forlange. Jeg gik paa anden Plads, Selskabet var lidt schofelt der og jeg havde intim Omgang med Skrædersvende, Probenreutere og Kammerpiger. Opseilingen ad Elben var meget deilig især fra Blankenese med de yndige grønne Bakker og smukke Landhuse. Om Hamburg har jeg kun Lidt at fortælle; jeg var der en Aften, en Nat og en Formiddag; jeg fik neppe Tid til at gjensee min Broder og beundre Jungfernstieg, Alsteren og de deilige Anlæg paa Voldene. Jeg boede «in der Sonne» og spiiste Middag med fire Normænd foruden min Broder. Regnald var bleven meget forandret, han var vel voxet meget men Hjalmar er meget høiere. Han tydskede meget, forresten saae han bleg ud – bleg og alvorlig. Jeg fik ikke besøgt ham i hans Bolig, han kom til mig og Arnemann fik jeg ikke see. – Den danske Konge var i Altona og havde Aftenen før min Ankomst besøgt Hamburgs Skuespilhuus og overværet Forestill af Halevys «Guido og Ginevra». Man gav et tydskt Skuespil der den Aften jeg kom; men jeg havde ingen Lyst paa denne tydske Comedie; R. var desuden hos mig og vi havde jo saameget at tale med hindanden. Næste Dags Eftm. satte jeg mig i Diligencen som gaar til Kiel. Vi fore igjennem Holstein om Natten og jeg saae Intet uden nu og da en Ko og nu og da en Kro. Mit Reiseselskab bestod af Nathanson, Redakteuren af den berlingske Tidende, en Kielerstudent og to Demoiseller som skulde gjøre et Besøg paa en Herregaard nogle Mile fra Altona. Jeg traf uformodentligen Hallager om Aftenen i en Kro, han havde siddet paa Bivognen og havde altsaa været lige efter mig den hele Tid; han kom fra det Lüneburgske paa sin Hjemreise fra München. Vi vare sammen til den næste Dags da han gik iland paa Laalland hvor hans Forældre boe. Kiel naaede vi tidlig om Morgenen og kom med Dampb. «Løven» om Eftm Kl 7 til Vordingborg. Dagen var varm og klar og Diligencefarten til Kjøbenhavn hurtigere og bekvemmere end jeg havde ventet. Fra Kjøge havde jeg atter, uden at vide det en Landsmand og Kammerat paa Bivognen, medens jeg selv i den mørke Nat i den indelukkede Vogn sad vîs-â-vîs for en Dame hvis Stemmes overordentlige Lighed med Mme *s virkelig en kort Stund lod mig formode at jeg befandt mig i dette søde Menneskes Selskab. Det var en Vildfarelse som jeg altfor snart kom ud af. Da jeg nu Fredags-Morgen Kl 6 steg ud af Diligencen i Postgaarden i Kjøbenhavn, hoppede Wilhelm M* af Bivognen og saaledes mødtes vi her i August efterat vi i Mai vare dragne ud til de forskjelligste Kanter, han i Øst til St Petersburg – jeg i Vest til Paris.

Vi boede sammen i Stadt Hamburg hvor jeg ogsaa fandt Riis igjen. Vi besøgte i Forening Thorvaldsens Attelier paa Charlottenborg og jeg foretog mig alene en forceret Tour gjennem Stadens remarkableste Gader, i Rosenborghaven, paa endeel af Voldene og i Rundetaarn; jeg besøgte Frue Kirke og de tolv Apostle og samledes til Middag med mine tvende Landsmænd. Jeg søgte ellers et Par Familier uden at træffe dem og gik Kl 4 med M* og R. ombord paa Prinds Carl. Søndag Aften Kl 7 var jeg atter hjemme. —

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1840

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1840 er den andre dagboka vi kjenner til. Den er fra sommeren 1840, da Kjerulf var i Paris. Oppholdet ga Kjerulf nye krefter og betød mye for hans musikalske utvikling. Han gikk på konserter, operaer, teater og besøkte gallerier, noe han skriver utførlig og mye om i dagboka.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1840 er den andre utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:2
ISBN: 978-82-7965-246-5 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-247-2 (epub), 978-82-7965-248-9 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.