Dagbok 1850

av Halfdan Kjerulf

April

1. Dagen klar og blank; ikke saa kold som de foregaaende. En Masse Mennesker paa Promenaden. – Hr. Herbsts Diorama og saak. Rundmaleri af Magdeburg. – (Lindholt.)

2. Mildere. – «Grenzboten» om Propheten og Leipz. Musiksaison. – Forestaaende Operaherligheder i Berlin hvor Nissen, Viardot-García og Hr. Tikatschek arrivere. – Erfurterrigsdagen. – Spændt Tilstand i Paris siden Omvalgene d 10.d Marts. – Görlitzer-Processen. – Brev fra Moder og Axel af 19.d ank. til Hamburg d. 27.d og hertil d 28.d poste restante. (Skrevet til Grevinde W.J.)

4. Orgelpedal laget af Hr. Schöne; bet. 1 ½ pr. Md for et Quartal. – NB. Schumanns Symfoni i B. 4h arrangeret. –

5. L. Normanns Ouverture i A. (4.h). – Hr Guths Lieder. – Kolb. – Dame blanche

6. Betydeligt mildere i Luften og Fuglekvidder og Vaarkjendinger. – I Thomaskirken en smuk, ædelt comp.t Motette af Fesca den ældre (Vater Unser). – Oulibicheffs «Mozarts Leben». III.

7. Et lille Contrapunkt-Klavierstykke i g moll – Döderleins Caffe. – Normanns Reiterstück.

8. En virkelig Foraarsdag. Efter Middagen i det Frie i Rosenthal. (Normann. Guth. Garlieb. Wehle. Friedenthal. Kolb. Lindholt.) – Første Pedaløvelse. – Aften i Theatret: Propheten. Jo oftere man hører den, des fortroligere bliver man med de virkelig mange og store dramatisk musikalske Skjønheder men des skarpere fremtræder ogsaa det Søgte, det Grelle, det Uskjønne og Usande. Saal. det ofte charlatanagtige i Instrumentationen og den næsten ridikule Overlæssen med points d’orgue a’ l’Italienne. Det Abrupte i Ms Maneer er ogsaa slemt i denne Opera. Men Masserne forstaar han musikalsk at regiere – deres Sang er ofte overordentlig udtryksfuld. De tre Anababtister optræde fra først til sidst med stor Virkning. Oprøret i 1ste Akt – Johans Forførelse i 2den Finalen i 3die med Drikkesangen – Partiscenerne i 4de og den storartede Finale, Trioen i 4. ere høist prægtigt componerede. Af Solopartierne er Fides’s det største i Anlægget – Berthas er for virtuosagtigt – Johanns ikke altid ganske klart udført. Paa Melodier er Profeten ikke saa rig som Robert og Hugt – men der forekomme dog flere meget prægnante; i Fides’s Parti; Johanns Drøm og Arie – Sejershymnen – de mange Melodier i Scenen mellem de to Anabaptister og Grev Oberthali Kirken mods. mel «Salomon fac regem» og Fides’s Anathema. Drikkes. i 5.te Akts Finale. Duoen mel Fides og Bertha i 5te, Fides herlige Betlerarie. mm. – Dandsemusikken er som saadan ypperlig – og Skøitedandsemusiken virkel ny. Men al denne Dands er temmel forstyrrende. – Sangerne have slemt for at udholde gj. all. Akter – det tager svært paa Hr Widemann som dog synger saa korrekt og klangfuldt. – Fru Gundy kan ei magte de dybe Toner, men er ellers fortræffelig. Frl Mayer synger sikkert og klart men for spidst og skarpt og med en ikke smuk Udtale og Mundaabning. Den der bedst raader med sit Parti er Bas-Anabaptisten Zacharias: Hr Salomon, en vældig og udmærket Bassanger hvis Ydre ogsaa giør god Virkning. – Fremdeles dobbelte Priser. —

10. Abonneret for 1 Md til 10 Mai hos Klemm (Musik for 7 Th. pr. M.d) 20 ngr. – Andrés Pedalskole og Part. til Beethovens 5te Sinf. C. moll. Skrevet hjem.

13. Leipzigs Paaskemesse. – Thomaskirke: Motette af Mendelssohn og Müller. – (Kjøbt Frak og Vest.).

14. En ‹…›tting Hymne: af Haydn. – Deilig Vaarmorgen. – Bachs og Hillers Monumenter. – Müllers Do. (Grunderen af Anlæggene omkr den ganske Stad.). – [ Romancen i Aly og Gulhundy færdig. Munchs Aftensang d.o –]. Efterm i Rosenthal hos Bonarand (Concert a la Strauss) – Spads. med Friedenthal og Kenter til Göhlis og ‹…› Eutritsch. – Neue Zeit.s-Halle. – Gadetummel; Messe-Physiognomi. Gjøglere – Panoramer og alskens. —

17. Hos Fkn Johannsen. – Hos Lindholt spiller Guth og Normann en meget god Sonate af Guth for Pfte og Violin (a); og Beethovens fulminante Sonate for Pfte og Violin i A (med And. i F.) Guth viser sig som en høist dygtig Musiker og Componist. Hans Lieder ere ypperl arbeidede endskj. just ei saa originale. I Forgaars spillede han mig en Orgelfuge af sig selv. – 3 Liederhefter af Schumann. (fra Klemm) op. 47 op. 53 3d, 31, 36 ‹…› (især 53 og 31). – (Normann er 17–18 Aar; har componeret Ouverturer, Trios o.m.d., spiller ypperlig Partitur og er som Componist et Talent af 1ste Rang. Som Barn havde han i Stockholm allerede comp. en Claveerfantasi med Orkester. – Hans Retning er Mendelss-Schumannsk; men med originale Motiver. – Kolb er ogsaa begavet i modern Retning. Friedenthal mere «markig» og derb a la Gluck. Bargiel, Fru Schumanns Halvbroder, er en Aandsforvant af Norman og har skrevet bl. andet en Ottett som ansees for høist mærkelig. Han er Schumannianer.) Breve fra Hjemmet: Moder, Axel, Theodor af 9e April – og fra Grevinde W.J. af 23d Marts. (Moes Sindssygdom. – Munchs nye Digte. – Bretteville designeret Statsraad. – Hartvig Lassen udgiver Wergelands samlede Værker). —

18. Spadseretour med Normann, Friedenthal, Guth, Bargiel, Kolb og Lindholt i Rosenthal (Raadyr i Skoven)

19. Schumanns Lieder: Sonnenschein; Nicht Schöneres; Loreley; Blondel; Sontags am Rhein. Ständchen. –

20. Bumleri om Aftenen. To Kneipeboder. – Oulibicheff om Don Juan og Zauberflöte. —

21. Del Vecchios Kunstudstilling i Kaufhalle. Dahl: Bergen fra Landsiden; stort Bill. 1841. – Dahl: Birk i Storm. Dahl jun: Dyrestudie. Osw. Achenbach ital. Maanesk.landsk. m. Staffage. Baiersk Landsk. af Schertel. Ulrich Vierwaldstädtersöen. Zimmermann (München) Die Wetterhörner. (St. B.) Köken (Hannover) Solnedgang. Baumgartner (Ege) Bonheur (Paris) Köer i Landsk. Verboeckhoven Köer. Verburgh holl. Vinterbillede. Steffan Maaneskin. Svoboda: Ldsk. De Jonghe do. Melchior (München): Ldsk. Scheuren Strandscene. Schiertz norsk Bjergegn. Biard Crokodil der overfalder en Moder og hds Børn (Ægypten) Oehme: Ldsk. Grabau: Ldsk ved Lyon Immerseel (v. Harlem.) Omegank. Waldmüller. Schüssler (Rom.) Italienerinde. Kaltenmoser Tyrolerscene. Weller (Mannheim): (Genre) Høilands Moder med sit Barn. – Portr. af en Orientalerinde (?) – Eberle Schaaffütterung. Bewer (fra Df.): die Versuchung. Fay (fra Df) Romeo og Julie. Müller Tyrolerscene Lachewitz Heste. Wichmann i Rom: Allegori, Musiken (i 6 Figurer) – m.m.fl. – Interess. Lithogr. fra Krigen i Sardinien og Ungarn. – (Entrée 5 ngr.) Politik: Pavens Ankomst til Rom. – Den sociale Republs Omsiggriben i Frankrig. (Eugene Sue Demokr. Candidat) – Vor Kronprinds reiser til Haag for at formæles med Prindsesse Louise. – Stor Menneskemasse hos Bonorand mel 2–4 Em. – Smukt og vaarligt, men regnsvangert.1850_almanakk_april_side2

1850_almanakk_mai_side1


22. Skrevet til Holms i Kbhvn. – Aften i Renzs Circus som er ganske fortrinlig i sit Slags; ypperlige Kunstryttere; Adresse og Elegance. Især udmærker sig Mr. Nief som Forcerytter og Voltigeur. og Renz selv som nobel Rytter og Hestedresseur. Bl. Damerne tar Mlle Mathilde Prisen. Hun staar langt over hvad jeg hidtil har set af Beridersker. Hun er smuk og nobel, for nobel til de sædvanlige Langweiligheder med Pas gracieux o.s v. paa Hesten. Hun red Fuldblodshesten Norfolk i elegant Ridecostume som grande Dame. og det var en Fryd at see baade hendes og Hestens Gratie. At en Hest dandser Polka og Galopade o.s v. det er ikke altid just kunstnerisk men at en ridende Dame saal kan byde over Dyret at dette ganske er sammenvoxet med hende til een gracieus Skabning det er dog noget. Egentl er det kun sjeldent at en ridende Dame ret kan tage sig ud. Stillingen er ikke naturlig, og i og for sig ikke smuk. Men see Mlle Mathilde! – Hun kan godt lade sig see og beundre efterat trods man nylig har haft det noble Skue af Hr. Renz og hans Skoleheste. Og hun er dog kun en Dame tilhest! – (Det interessante Dameansigt i mit Naboskab!)

24. Hos Klemm laant: Part. Haydns Qvartett. Es (Leipz. Ausg. 23 Heft No 2). Mozart: Ouv Don Juan i Partitur. – 18 Orgelfugetten v. Rembt. 30 leichte Orgelstücke v. Mühling, op 52. Skrevet til Moder.

25. I Theatret. Einmalhunderttausend Thaler. Berliner-Posse v. Kalisch. Sujettet blot en Ramme for comiske Situationer og Charakterer og fortræffelige Berlinerwitze og Anspielungen. Hovedrollerne udførtes af Berlinerkomikerne Grobeker og L’Arronge hvoraf især den Første er en ægte og gjennem humoristisk Skuespiller. – Ogsaa Mad: Günther-Bachmann var ret god. —

26. Laant af W. Bargiel Mozarts Qvartetter (Taschenausg. Mannheim, Heckel.) – Normann spiller et Par Timer hos mig, deels Fragmenter af egne Arb. deels af Mendelssohn og Schumann. Original og høist talentfuld er han. – (Zum schwarzen Brett.).

27. I Thomaskirken: Motetter af Mendelssohn og Romberg. – Meget koldt i Luften. – Lenaus «Albigensere.»

28. En kold, uhyggelig Søndag. – Lindholt og jeg spille Haydns Es dur Qvartett 4.hdg efter Partituret, liges. 1ste Sats af Mozarts G dur Do. – Friedenthal, Kenter og jeg besøge Boden hvor Slangerne, den hvidhaarede Araber og Eskimoeren ere at see –. Odeon. –

29. Theater: Lumpacivagabundus det bekjendte Possenspiel af Nestroy. Det var langt under min Forventning; jeg fandt et Opkog af fortærskede Effekter og Vittigheder og kun lidet virkelig slaaende. Skomageren og Skræderen more dog naar de spilles af Komikere af 1ste Rang. L’Arronge var flink, men var han af 1ste Rang? Hr. Ballmann idetmindste ikke. – Parodien paa de ital. Operaer er meget god.

30. Hos Klemm. Mendelsohn. Sinf. A moll. Klaveerudt 2h. – Schumann Lieder op. 48 1. op. 64. op. 25 1. – – Aften med Normann og Lindholt i Theatret: Propheten for fuldt Huus. Frl Michalesi fra Dresden sang som Giæst Fide’s Parti og dette var en meget behagelig Omstændighed. Michalesi har, hvad Gundy savner, de dybe Toner, fulde, reent og mægtigt anslaaende. Hendes Sang og Spil er udtryksfulde; kun var hun noget forkjølet, hv. især i Høiden mærkedes. Ved Siden af hendes fulde Sang klinger Mayers ofte pinefulde Spidshed dobbelt ubehagelig. (Og dog – er ikke Mayer en større, mere musikalsk Sangerinde?? –)

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1850

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1850 er den tredje dagboka vi kjenner til. Kjerulf hadde fått statsstipend for å studere i utlandet. På starten av året 1850 var han i København og 12. mars reiste han til Leipzig. Tiden benyttet han til studier, konserter, opera og kunstutstillinger.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1850 er den tredje utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:3
ISBN: 978-82-7965-249-6 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-250-2 (epub), 978-82-7965-251-9 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.