Dagbok 1850

av Halfdan Kjerulf

Dresden og der Schweitz.

(28. September til 4. Oktober)

28. Med Morgentoget Kl 6 til Dresden. Høstligt men endnu grønt og ret smukt. Kirken i Oschatz. Viinbjergene ved Elben og Dresden. I Dresden Kl 9 ½ zum Kronprinz in der Neustadt. (i Kl: Meissnergasse) Det vil ei ret klarne op og jeg bliver lidt ængstelig for Veiret. – Flygtig beseet Antiksamlingen i det japanske Palais. Cataloget var desværre for gammelt og holdt ei Stik. Rummenes antike Dekoration. Mumiesalen især mærkelig. (Venus, Ariadne, den herlige romerske Matrone i Pompeijsalen. Hadrian (spillede trigo pila trigonalis).) Middag i Hotellet. (Suppe. Kjødret. Øl tils 8 ng.) – Det under Bygning værende nye Musæum sluttende sig til den pragtfulde Zwinger og med Façade mod Theaterpladsen. Kl 6 i Theatret. Parterre (prægtig Siddeplads for 10 ng.) Der Ball zu Ellerbrunn. Lystspil i 3 Akter af Carl Blum. Den letsindige Baron vil paa det afsides ligg. Slot more sig paa egen Haand, fri for Konen der er i Residensen. Men den unge Frue gjør ham en Streg i Regningen spiller ham en Intrige hvor hun seirer og tilbagevinder hans Kjærlighed. Alte Geschichten. Men godt spilt giør St. et ganske behageligt Indtryk. Hovedpartierne bleve udmærket givne: Baron Jakob von Ellerbrunn: Hr Emil Devrient en ægte Kunstner med interessant Ydre og et ganske fortræffeligt Organ. Hans Frue Hedewig: Frl Wilhelmi, smuk og elegant med et ret nuanceret Spil. Doctor Platanus, Mellemmanden, Baronens Faktotum og dog Fruens hovedsagelige Støtte, godt spillet af Hr Qvanter. – Derefter kom en latterlig Farce som igr. er altfor dum men naar en Aktør som Hr Räder spiller Hovedfiguren dog sees med stor Fornøielse for Engangs Skyld: Luchs und Fuchs oder die Schamberjarnisten. (Posse m. Sang efter det Engelske. 1 Akt.)

29. (Søndag:) Besøgt nogle Kirker: Kreuzkirche (Sl. af en slet udf. Motette). Frauenkirche. Den prægtige Katholske Kirke som for Tiden indv: restaureres. I Sidegangene holdtes Gudstjeneste. Rest: Malerier: (Altarbillede af R. Mengs vide Gallerie: Catalog N.o 1183 hvor Skizzen dertil findes). – Den smukke Jødesynagoge ogsaa der Gudstjeneste; høist characteristisk Jødemesse og Chorsang.
Kl. 11 hos v Carlowitz (nylig hjemkomen fra en Reise i Salzburg. Tyrol. Over-Italien og Schweitz) Kl. 2–3 i Galleriet: Overblik paa de kjære Bekjendte.
– Kl 3 til «Elyseum» der ligger nogle Skridt ovenfor Waldschlösschen. Udsigt. Søndagspublikum. Die Schäfer og hd.s Fader. Kl 6. Theatret: Freischütz. Krebs dirigerede. Tikatschek sang Max fortræffeligt og Frl Agnes Bunke fra Breslau var en ret ædel og jomfruelig Agathe; gode Anlæg, smuk Stemme og rén Udtale; men endnu ei ganske udviklet. Wächters Casper var noget forceret. Annchen, Frl Thiele var slet. Overh. var Opførelsen nok et Hastværksarbeide.

30. Til det sachs. Schweitz Kl 6 ½ fra böhmiske Banegaard (hvortil næsten ½ T.s Droskefart fra Neustadt) paa Jernbanen forbi Pirna til Pöschta ligeoverfor Wehlen. Desværre begyndte det allerede v. Pirna at regne. Sol over Elben til Wehlen. I Værtshuset 5 Reisende med hvem jeg slaaer mig sammen om en fælles Fører (akk: for 2 Th. for den hele Tour.) Von Carlowitz havde udkastet en Reiseplan for mig; men dette Arrangement kunde ikke ganske følges hvis jeg ei skulde giøre Touren ganske alene hvilket i det triste Veir var noget vel trist. Førerens Reiseplan var nu: Utterwaldergrund – Bastei – Hohnstein – Brand – Schandau. (Nat der) 2.d Dag: Kirnitschgrund. Kl. og gr. Winterberg Pleibischtor i Böhmen. Hernskretschen. Kl 2 E.m. Dampb. til Königstein. – Saa enten videre til Dresden eller Königstein besees og tilbage til Schandau og m. Morgentoget til Dresden; jeg valgte det første og gik saal Köngstein forbi for at nyde Elbfarten i Lyse og i taaleligt Veir. Hovedindtr. af den hele Reise var behageligt. Min Forventning overtræffes. Frappant er det sächs. Schweitz om end Naturen der er noget vel kunstig form. de besynderlige Sandsteenformationer. Men flere virkelige storartede Partier findes. Kun (som i Harz) Vand mangler. Elben er der vistnok men det er ogsaa kun den. – Fra Wehlen tilfods i mildt skyet Veir med enkelte bedragerske Solglimt gj Wehlergrund og Utterwaldergrund (hvor allerede den mærkelige Sandsteenformationer vise sig.) indtil Felsenthor; saa tilbage gj sidstnævnte Grund indtil Indg. til Zscherrer- og Hellengrund gj hv. Gründe Fodstien fører til Bastei. Ad denne Vei virker Uds. fra Bastei meest overraskende da man med Et ganske uforberedt møder den. Da vi kom derop regnede det og var koldt og vindigt; men megen Taage var der ikke saa Udsigten dog saa nogenl kunde nydes. Bastei er Navnet paa en af de flere herværende enkeltstaaende Klippetaarne og paa dens Top er et Gitter til Værn for de Besøgende og B‹…› nogle Skridt indenfor et godt Værtshus. Mærkværdige Ting er virkelig heromkring. Uds. fra Ferdinandstein ned i det trange Schlucht. Saa den prægtige Bro over Klipperne ved Neurathen; Felsenkanapee, Rosenstein; nede ved Floden Neurathen med dets Slotsruin. (De vigtigste Punkter man seer fra Bastei er Lilienstein, Königstein, Pabststein, Kuppelsberge og Bjergene i Retn. af Prebischthor og gr. Winterberge. De böhmiske Bj. dog meget uklare paa Gr. af Veiret.) Nedstigning i Amselgrund; til Amselfall der dog ikke har mere Vand end at det kun kan falde naar de Reisende betale derfor!. Veiret forbedres; jeg iler forud for mit langsomme og langweilige Selskab; smuk Vandring til Rathewalde og Hockstein hvorfra en prægtig Udsigt ned i Polenzthal til hv. man nedstiger gj den trange steile med Trapper forsynede Wolffsschlucht. Ligeoverfor Hockstein ligger Burg Hohnstein med Staden af samme Navn. Udsigt fra Slottet. Skovvandring til Brand et Punkt en 5/4 St. derfra. Udsigten herfra fandt jeg fortryllende da den begunstigedes af en prægtig Solnedgang. Paa gr. Winterberg glindsede Værtshuset i Aftensolen. Bjergene i Böhmen og Sachsen stode skarpt tegnede og det lille Stykke man seer af Elben skinnede med Sølvglands. I Følge med en Landkræmmer gj Polenzerdalen, hvori man atter steilt nedstiger og som er frodig og løvrig og har en virkelig Bæk (d.v.s. med Vand i) og gj tiefe Grund i den smukke Aften til Schandau hvor jeg ankom mod 7. Det var da allerede Tusmørke. Over en Time var jeg der i Værtsh. «z. Dampfschiff» forinden det øvrige Selskab der i Rathevalde tog Vogn, kom efter. Foreller til Aften og godt Nattekvarteer. (Mit Reiseselskab bestod af en rig Kjøbmand Neiendorf m. Frue fra Rostock, en d.o Rostockerkjøbmand uden Kone og en Hr Schwarzkopf fra Magdeburg en munter Person med en meget langweilig og tungvindt Kone.). –1850_almanakk_august_side2

1850_almanakk_september_side1


Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1850

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1850 er den tredje dagboka vi kjenner til. Kjerulf hadde fått statsstipend for å studere i utlandet. På starten av året 1850 var han i København og 12. mars reiste han til Leipzig. Tiden benyttet han til studier, konserter, opera og kunstutstillinger.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1850 er den tredje utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:3
ISBN: 978-82-7965-249-6 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-250-2 (epub), 978-82-7965-251-9 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.