Dagbok 1851

av Halfdan Kjerulf

November


1851_almanakk_november_2

4. Miserabel Opf. af Norma i Theatret. Et Orchester af Kattemusik et dyrisk Chor af 8 Herrer og ikke fuldt saamange Fruentimmer. En lasket uformuende Norma (Mme Dahl trods enkelte dygtige Momenter) – Caggiati som Sever. Casanova var Præsten og var den eneste respektable.

7. Iaften constitueredes en Fornyelse af den gamle Quartett. Eriksen havde paataget sig dette og faar nu raade for om det ogsaa vil gaa. W Lassen fremstillede sig som den evig unge primo Tenore; Fætter Carl og Roggen (nyt Medlem) sang 2den Tenor; Birch og Lt Lund 1ste Bas; Eriksen og R. Winge 2den Bas. Mødet fandt sted hos Statsraad Eriksen.

1851_almanakk_november_3

1851_almanakk_november_4

1851_almanakk_november_5

1851_almanakk_november_6

1851_almanakk_november_7

1851_almanakk_november_8

1851_almanakk_november_9

26. Hos Lindorff Trio i F af Hummel op. 22 (?) for Pfte Viol og Cello (Jeg. Hals og Axel Winge). Quintett f Pfte. 2 Viol. Alt og Cello af Schumann op. 44 i Es. (Sperati. Hals A & R Winge Hansen). Lidt af Mozarts dm Quartett. Schubert Quintett (Forelle) i A op. 114. Sperati. Hals. Hansen. A Winge og Solberg.

27. Hos dr Egeberg. Trio i B op 97 af Beethoven med den vindunderlige Andante (Fru Egeberg. Dr E. og A Winge) Trio i Es af Hummel op. 12 Trio i Es af Schubert.

1851_almanakk_november_10_desember_1

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1851

Kjerulf fikk, som den første norske musiker, statsstipend for å studere i utlandet. Fra 1849 til 1851 oppholdt han seg i København og Leipzig. Kjerulfs studieopphold i København og Leipzig i 1850 og 1851 ble hans eneste profesjonelle utdannelse. I januar 1851 er Halfdan Kjerulf fortsatt i Leipzig. Han tar privattimer hos lærere på konservatoriet, komponerer og går på en rekke konserter og utstillinger. Han er opptatt av nyheter, politikk og litteratur, og noterer mange av sine tanker og meninger i dagboken. Den 23. april reiser Kjerulf fra Leipzig mot København og videre hjem til Christiania, hvor han ankommer tidlig på morgenen 6. juni. I dagboken er det etter denne datoen i hovedsak korte innførsler i almanakksidene.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1851 er den fjerde utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:4
ISBN: 978-82-7965-363-9 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-361-5 (epub), 978-82-7965-362-2 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.