Dagbok 1851

av Halfdan Kjerulf

Oktober


1851_almanakk_oktober_1

1851_almanakk_oktober_2

7. Concert i Logesalen af Caggiati der tidligere var meldem af det ital. Operaselskab og siden har opholdt sig her deels som Theatersanger deels som Privatlærer. Han er en ganske flink og dannet Sanger men har ingen Stemme som forslaar. Concert havde en overflod paa italiensk Musik og det just ikke af prima Sort.
1. Webers Jubel-Ouverture arr. 8h for 2de Pfter (Sperati, Lindorf, Fru Borchgrevink og Marie Thilesen).
2 Aria (Tenor) af Rossinis Stabat mater. (Smuk). Caggiati.
3. Tre yderst triviale 3st af Concone (dilletanti)
4. Stradellas Kirkearie m. Quartett akk. (W. Lassen)
5 Verdi: Duo af Masnadieri. Trivial, i den bekj. stil (Mme Dahl. Caggiati.
6. På Berget af Lindblad og la Calissera spansk Folkevise (Caggiati)
7. Moscheles Hommage a Händel. Prægtig duo f. 3 Pfter (G) Sperati. Fru Borchgrevink. op. 92.
8. Meyerbeer «Betlerarien» af Profeten til Pfteakk. Temmelig urigtigt opfattet af Mme Dahl.
9. Romance af Mlle Puget. godt sunget af Caggiati.
10. Den «meget yndede» Effektfinale af Ernani. (Caggiati. Mme Dahl. W. Lassen & «dilletanti».)
Publ. var udvalgt især mange nette damer. Men Flere som pleje at besøge virkelig god Musik, vare der ikke.

1851_almanakk_oktober_3

1851_almanakk_oktober_4

15. Studentersamfundets Forestilling «for Nationaltheatret i Bergen» el egent dets Sympathi for Ole Bull og Demonstration mod Storthinget.En heel besynderlig Musikaften med Rusk og genialt og skidt, alt i skjønneste Røre.
1. Orch: (under Schrumpf) Ouv. Sommernatsdrøm; Miserabelt udført.
2. Ole Bulls Musik til et Chor ianl af Fæsten af Ibsen (Forf til Catilina). Musiken er udenfor alm. erkjendte Former; skal være genial men er umulig i sin harmoniske Forstyrrethed og techniske Ubehjælpsomhed. Intrada af Orch. am 6/8. Chor slet sat for 4st. Solo af Obo med et barokt Akk. arpegg. Overg. i 4/4. Forfærd. disharmonier. Skal være Nationalt. Udf. af de tre Sangforeninger under Behrens.
Forud gik en ret vakker Prolog af Ibsen, fremsagt med Friskhed og Følelse af Laura Svendsen den unge norske Aktrice.
3. Ole Bulls Varia. Bellini med Pfteakk. Ikke meget reent i Udførelsen. Stormende Applaus af det propfulde Hus.
4. 3. gemene Damechor af Concone.
5. Arie af Rossini Stabat. Smuk skj. mere dramatisk verdslig end ægte kirkelig. Udf. af Mme Dahl og Marie Lasson (meget flinkt og tækkelig!)
6. Rule Britannia 4st Mandschor.

6. Ouv. la Part du Diable. af Orch.
7. Rec. og Arie (Sesto) af Titus. Smukt og ædelt udf. af Mme Dahl. (Orch akk. under Sperati)
8. Paganinis Klokke Rondo deiligt spillet af Ole Bull. Pfte akk. af Sperati.
9. Min Aftensang, maadelig udf. af Studenterne.
10. Klein Lovsang af de tre Sangfgr.
11. Improvisation af Ole Bull; meget heldig. (Stor Fremkaldelse).

1851_almanakk_oktober_5

1851_almanakk_oktober_6

1851_almanakk_oktober_7

1851_almanakk_oktober_8

1851_almanakk_oktober_9_november_1

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1851

Kjerulf fikk, som den første norske musiker, statsstipend for å studere i utlandet. Fra 1849 til 1851 oppholdt han seg i København og Leipzig. Kjerulfs studieopphold i København og Leipzig i 1850 og 1851 ble hans eneste profesjonelle utdannelse. I januar 1851 er Halfdan Kjerulf fortsatt i Leipzig. Han tar privattimer hos lærere på konservatoriet, komponerer og går på en rekke konserter og utstillinger. Han er opptatt av nyheter, politikk og litteratur, og noterer mange av sine tanker og meninger i dagboken. Den 23. april reiser Kjerulf fra Leipzig mot København og videre hjem til Christiania, hvor han ankommer tidlig på morgenen 6. juni. I dagboken er det etter denne datoen i hovedsak korte innførsler i almanakksidene.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1851 er den fjerde utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:4
ISBN: 978-82-7965-363-9 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-361-5 (epub), 978-82-7965-362-2 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.