Dagbok 1852

av Halfdan Kjerulf

April


april1_s_30

april2_s_35

1. Kokkin 10. – Brandt 0. – Dyrgren. – Keyser 10. – Larsens 33.

2. Sommerschild (10 bet.). – Fru Flock. – J. Flock. – Rehbinder. – Grundt 0. – V Sørenssen.

3. Berger. – S. Sørenssen 6. – M. Jessen 0. – Falk 22. – Waitz 20.


5. Berger. – Brandt 0. – Mme Smith (bet. 17 T.). – Haffner (1.) – Scheel. – Grundt – Berg 0.

6. Sommerschild. – Falk 23 – E. Larsen. – M. Thilesen (10 bet.) – 0 – 0

7. Aubert (4 bet) – M. Borchgrevink – Bjerregaard 4. – Krefting 5 & 6 – Waitz 21. – Manthey 0.


14. Aubert (1). – M. Borchgrevink. – Fkn. Falk (24.) – Waitz (22) – Manthey 0.

15. Kokkin (11) – Brandt 0 – Keyser (11) – Larsens (34.)1. Theatret. «Emigrantens Datter» af Jules Sandeau. Ret smukt og godt spillet af Jørgensen, Smidth, Mad. Schrumpf og Wiehe.

2. Indbydelse til Grevens. – Bekjendtskab med Kirsten Diriks (f. Stabel)

3. En sjelden behagelig Aften i Philharmonien. Ouv. Mozarts Entführung. 2 4st. Lieder af Mendelssohn. – Duett for 2 Ten. af «Vestalin». – Flytfoglarne af Crusell (bl. Quartet m. Solo) – 2den Afd. var bedre: Her spillede Fru Kirsten Diriks med decidert musikalsk Sands, freidigt og behageligt Pftepartiet af Beethovens Trio op 1. No 2 i g dur (Violin: Hals Cello: Solberg). Trine Blom sang Annas Arie i 2 Akt af Don Juan. og som Finale havde man Chor og Solo Terzett af Haydns Aarstider (deiligt, deiligt!)
– Arnold lader ikke til at ville modtage Tilbudet om en Organistpost i Gothenborg. –

4. Vaarligt. – To smaa Claveerstykker udarbeidede gm 3/8. og gd 9/8. –
– Enkedronningen efter Fr. VI. ?. i sl. af Marts.
d 29 f M. installeredes Senatet og Corps legislatif i Paris. Beleiringssteeder ophævet.

8 – En Andante for Sopr. m Pfte i Kirkestil comp. –
Speratis saakaldte Passionsconcert i den store Logesal.
Paasken blank og temmelig kold. Stadigt Veir endnu.
Passionsconcerten var meget ynkværdig især ved Valget af Musik. Det Meste var noget katholsk Miskmask og Klingklang ganske uden kirkeligt Præg og andagtvækkende Indhold.
1. For Orchestret: en Andante religioso af Lindpaintner; ret smuk men dog ogsaa temmelig middelmaadig.
2. Ave Maria for Sopr. Solo og bl. Chor. Var ret smuk; ganske katholsk men vel verdslig. (Donizetti.)
3.Miserere af Donizetti. Under al Kritik som kirkeligt Arbeide Uden Plan som Composition. Kedsommelig for Mængdens Øren og pinefuld for Kjendere.
4. Paaske Cantate af Weyse til Text af Biskop Hertz. Havde vistnok protestantisk Kirkepræg; var godt sat og simpel og reen; men uden Dybde og overhovedet et middelmaadigt Leilighedsarbeide Den deri forek. 4st Choral var udmærket smukt componeret. En ret gehaltfuld Basarie (Hr. Bekkevold) forekom – og en Terzett og Quintett. Soli: H. Falch, Hansen, Bekkevold, Damerne Blom, Marie Lasson, C. Norbye, Fru Collett.
5. Tro, Haab og Kjærlighed. «Religiøse» Chorsange for Sopr og Alt af Rossini. Tynd, behagelig Klingklang, mere passende i en Balsal end i en Kirke.
6. Libera me Domine, et Slags Requiem i Verdisk Theaterstil af Sperati. Aldeles Fanden i Vold! – Ikke en Tone af en Mozart, Beethoven, Haydn, Händel, Cherubini, Mendelssohn – kort sagt en Kirkeconcert som afgiver et jammerligt Vidnesbyrd om vore musikalske Tilstande. – Udførelsen var derimod ikke saa ganske ueffen. Disse Kræfter kunde være bedre anvendte. Ifjor havde man dog Rossinis Stabat og en Arie af Händel og en Motette af S. Bach; og tidligere har man givet Mendelssohnske Kirkesager, Grauns Tod Jesu, Beethovens Christus am Oelberge o.d.m. Gaa vi da tilbage?! –

16. Sommerschild. – Fru Flock. – J. Flock. – Rehbinder. – Grundt. – V. Sørenssen.

17. Berger. – S. Sørenssen 0M. Jessen 0 – Fkn. Falk (25.) – Waitz (23)


19. Berger. – Brandt 0 – Haffner (2) – Fkn. Scheel. – Grundt – Berg 0.

20. – 0 – Bjerrgaard 5 – E. Larsen – Thilesen. – Larsens 35 – 0 –

21. – Aubert 2 – Borchgrevink. – Falk 26 – Krefting 7 & 8 – Waitz 24 – Manthey.

22. Kokkin 12 – Brandt (12 bet) – Dyrgren – Keyser (12.) – Larsens 36

23. Sommerschild – Frøken Flock. – Fru Flock 0 – Rehbinder. – Grundt – V. Sørenssen

24. Berger – Jessen 12 – S. Sørenssen 7. – Falk 27 – Waitz 25 –


26. Berger (1) – Brandt (1). – Marie Ihlen (1) – Haffner (3) – Scheel (10 bet) – Grundt. – Berg 0

27. Sommerschild – Bjergaard (6) – E. Larsen – Thilesen – Larsens 37–38.

28. Aubert (3) – Borchgrevink – Falk 28 – Jfr. Østmark (1) – Waitz 26 – Manthey.

29. Kokkin 13. – Brandt (2) – Dyrgren – Keyser (13) Larsens 39. –

30. Sommerschild – Fru Flock – J. Flock – 0 – Grundt (1) (bet.) – V. Sørenssen. –

regnestykke_s_34

26 April Brev fra Gude dat Df 8de April.

30 Brev fra Theodor af 23de Han reiser nu fra Bonn til Harz. –


17. Isen er væk og Dampen gaar og – Vaaren? kommer den snart? – Sendt M. Garben min Elegi i g moll. –

18. Iformd hos Lindorf. TrioQuartett i A-dur af Mozart (Ursin, A. Winge og Hansen og jeg) og to Stryge-quartetter af Beethoven (C moll og D dur) U. W. H. og R. Winge.
Confirmationsdag hos Lassons (Nils) Stort Selskab om Aftenen. Marie sang og jeg gjorde megen Lykke med mine Sange. – Hos Lassons vare flere af de Unge syge – Bredo laae og Emilie og Betsy vare vel oppe men «skrall» begge. W. Eriksen fuld af Enthusiasme over Maries Sang. Marie G. sød og venlig. – Magnus ogsaa sød – paa sin Maade. –

19. Idag reiste Mama til Grini og Huus-Reparationen begynder. –

22. Dr. Skjelderup ? og begravet idag. – Stiftamtmand Falsen ogsaa nylig død. –
Theater: det originale Skuespil Anna Colbjørnsdatter. Særdeles maadeligt. Derefter Mehuls lille Operette Skatten; morsom og Musiken fin og nydelig i ældre fransk Stil (Jørgensen. Hagen. Mme Ursin. Jfr. Klingenberg. Lund.)

25. Lidt varmere. Fast hele Dagen hos Lassons og med dem i Theatret (Embedsiver og Skatten.) – Compt en Etude i Gd og en Adagio i Des: ganske lille –
– Ophævelse af Forlovelsen mel Krog og Karen Anker.
I Phil. imorgen skal Just Lindemann spille en af ham comp Sonate for Pfte og Violin med Ursin
April ender med en Snefogsdag!
Magnus er udnævnt til const. Assessor ved Overretten.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1852

Etter studieopphold i Leipzig 1850-51, er Halfdan Kjerulf i 1852 tilbake i sitt vante liv i Christiania. Han underviser i piano, spiller i ulike sammenhenger, jobber med sin mannskvartett og tidvis med Studentersangforeningen. I denne dagboken er notatsidene delt inn i to eller flere separate felter, som inneholder lister over elever, regnestykker og hendelser enten punktvis eller som kortprosa. Kun noen få steder lar Kjerulf oss ta del i hendelser, meninger og skarpe betraktninger i løpende prosa.

Dagboken inneholder også noen få innførsler fra 1853.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1852 er den femte utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:5
ISBN: 978-82-7965-396-7 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-394-3 (epub), 978-82-7965-395-0 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.