Dagbok 1852

av Halfdan Kjerulf

December


des1_s_78

des2_s_83

1. Aubert 3 – Svenningsen 12 – Mme Kjøl 7 – Knudsen 0 – 0 – M Manthey. –

2. 0 – 0 – Ihlen – Dyrgren – M Stenersen. – Larsens 87.

3. Magnus 16. Sommerschild. – Østmark 11 Ursin 11. Rehbinder. Grundt – Knudsens.

4. 0 – E Larsen. – Nini W. J. – Waitz 26.


6. S. Sørenssen 11 – 0 – Ihlen – Aars 9 – Grundt – O Stenersen.

7. Haffner 16 – V Sørenssen – Mme Smith 4. – Thilesen. – Larsen 88.

8. Aubert 40 Sveningsen 13 0 Kjøl syg Knudsen – Waitz 27. Manthey.

9. Norby – Brandt – Ihlen – 0 – M Stenersen – 0 –

10. Magnus 17 – Somersch. 0 Østmark 12. Ursin 12. – Rehbinder – Grundt – Knudsens.

11. Krefting (5. 6) – 0 – Nini Wedel. – 0. –


13. S Sørenssen 2 (10 bet) 0 – 0. – Aars 10 (bet) – Grundt – O Stenersen.

14. Haffner 17 V Sørenssen. – 0 – Thilesen. – 0 –

15. Aubert (4 bet) 1. – Svenningsen 14 – 0 – Waitz 28 – M Manthey.

16. Norbye – Brandt – Dyrgreen – M Stenersen. – 0 –


1. Ph. S. 2den Samling (J. Hals.) Ouv. fuldt Ork. – Basunsolo af Wiprecht m Orch. (Ursin). Kirkechor Lobgesang af Hesse. – Et Par slette M.quartetter. Mendelssohn: gm Concert m Orch. (Jfr Werner) 2 Duetter Mendelssohn fism og G Müller Fd Kaja K. og Caroline Norby. Jeg acc. – 8st Ave Maria af Mendelssohn.

2. I Theatret Sheridans «Medbeilerne». I det Hele meget godt spillet. Især Mad. Bratz som Miss Malaprop. Jørgensen som den gamle Sir Antony. Wiehe som Faulkland.

4. Speratis Concert i det norske Theater i Casino. Slet besøgt og slurvet udført. Balletmusiken (!) af Wilhelm Tell. – Dobb.Chor af Kuhlaus Hugo og Adelheid. Burgergardenmarsch av Zöllner. – Ørkenen af Fel. David (3die Opførelse).

5. Paa Vækkerø til Middag og Aften (Agnes. Marie G. Harald W. og Elise m.fl.) –

6. Hos Fru Diriks hvor hun og Marie Garben spille 4h bl.a. min lille Rondino.
Quartett hos A. Winge hvor jeg endelig fik høre Udbyes op. 1 Strygekvartett i fm Udbye er en Landsskolemester fra Trondhjem, er flere og 30 Aar – og gift. Efter 1 Aars Ophold i Leipzig har han skrevet denne Quartett – Den vidner om meget Talent; flyder godt og har flere gode Tanker; især Scherzoen.

7. Hos Meltzers et udvalgt Selskab. Tante Otilia med Emilie, Betsy og Lulla. Agnes A og Marie Garben. Julie Urdal. Thrine Welhaven. Magnus. N. og jeg.

8. Hos Welhavens: Hansteens. Dunker. Schouboe. Agnete. Mama. N og jeg.

9. Imorgen tidlig reiser Agnes til Kongsvinger. – Kongen er nu i Reconvalescens.

10. Vaccineret form. de grasserende Børnekopper.
Udenl. Post melder at d 2 Dec. proclameredes Louis Napoleon i Paris som de Franskes Keiser under Navn Napoleon III.

12. Theatret. Livet i Skoven. Wiehe. Jfr. Svendsen. Mad. Schrumpf. Hagen – Guldhornene af Oehlenschl Melodr. compt af Hartman (frems. af Wiehe). Intrigerne af Hostrup meget godt spillet.

16. Ank. til Lindorff: Sørgemarsch over Pr. Gustav. Compt af L Norman (cm Pfte), 6 Bagatellen f. Pfte af W. Bargiel op 4. Senff, Leipzig.

15. Hos Fru Diriks. Spillet Es dur Sinf. af Haydn 4h
Gade har i Kbhvn compt og opf en ny Sinfoni No 5 i Dm for Orchester og Pfte (!).

17. Magnus 18 – Sommerschild – Østmark 13 – Ursin 13 – Rehbinder – Grundt – 0 –

18. Greve 6. – Nini W. J. – Waitz 29.


20. S Sørenssen 3 – 0 – 0 –

21. Haffner 18 bet – V Sørenssen – E Larsen – Thilesen (bet 10). Larsens 89. 90.

22. Aubert 2. – 0 – 0 –

23. Norbye (7)regnestykke_s_82


18. Coureer med Budsk. at en Prinds er født: Carl Oscar Wilhelm Frederik
Philh S. 3d Saml (Monrad) Sinfoni No 1 i C af Beethoven 1ste Afdeling, Allo 2. Arie af Haydns Schöpfung (Thrine Blom) 3. Hymne af Beethoven uhyre slet udført og til Claveer Akk. 4. Andante og Finale af C dur Sinfonien. – Den gik og lod sig høre, skj naturlig Udf. var meget langsom, slæbende, dilettantisk.
II. 1. Webers Concertstück m Orch (Madm Malthe.) Netop saa det hang igiennem. 2. Tersett (Falch. Lassen. Blichfeldt.) Quintett og Finale (1ste Akt) af Cosí fan tutte. Desværre med Pfte. Men det gik taaleligt. (Kaja Kjerulf. C. Norbye. Fru Lindorf. H. Falch. Lassen. Blichfeldt. Monrad (!).) –

20. Hos Fru Diriks Sinf No 1 af Beeth 4h. Hun og Marie Garben. Sinf B. af Haydn. – Hos Fkn Mour.

21. Hos Fkn Thilesen hvor Ida Løvgren spiller 4hd med Fkn Th. Beeth Bdur No 4, meget flinkt. Aften Quartett hos Carl Kjerulf (Ingen Tenor.)
Brev fra Theodor fra Heidelberg. Alt vel. (Forlovelsen tilstaaet!)
– Andreas Welhaven har forlovet sig med Lovise Brandt (De gustibus non –) Aviserne om Mordscenerne i Kautokeino. (Chrp. for 21d og 22d.)

23. Theatret. Doktoren og Apothekeren komisk Opera i 4 Akter af Dittersdorf. Gammeldags men sund og frisk komisk Musik. Texten lavkomisk ogsaa i gl Stil men trods alle Urimeligheder og Plumpheder dog meget morsom. Udf. ret god. Jørgensen som Apotheker, Hagen som Invaliden, Mme Jørgensen som Mutter alle meget flinke. Ligesaa Lund som Barberen, Mme Ursin og Frøken Lövgreen vare Elskerinderne. Lövgren er uøvet og synger ofte ureent men har en smuk Stemme og er kvik i al sin Ferskhed og har bestemt Talent. Wolf var mindre god.

24. Juleaften hos Lassons. Mor paa Grini og Axel reist til Sibberns paa Teje.
Brev fra Gude i Df hvori meget smigrende Ord fra ham paa egne og tydske Musikeres (Sahrs(?) og Ditrichs) Vegne om de Compositioner jeg nedsendte. Især roser D. de to tydske.

25, 26. Paa Grini.

27. I det norske Theater: Forfærdelig slet altsammen med Undt. af Jfr Sullustad i Emilies Hjertebanken. Hun har dog Talent og bær sig som et Menneske.

28. Doktoren og Apothekeren for 2den Gang. Daarligt Hus.

27.–28. Compt et Digt af Theodor – Vidste du Vei du liden Fugl. gmoll.

29. Compt 2 Sange. En af Theodor Og er min Tro end svigefuld (Cd) og en af Runeberg paa svensk. Bd (Förställningen).

30. Compt en Sang «Ynglingen» af Runeberg. – Aften hos Lassons (Hofgaards. Juells. Wolf. Marie Garben. mfl.).

31. Stor Commers hos Dahls: Lustig ein lustiges Lustspiel mit Prolog und Gesänge. Mme Dahl. Chr. Lasson. Lt. Borkenstein. Lt. Møller. Jfr. Freyse. Hr. Freyse. Lille Ida Dahl. – Mange fine Gjæster og meget blandet Selskab trods det.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1852

Etter studieopphold i Leipzig 1850-51, er Halfdan Kjerulf i 1852 tilbake i sitt vante liv i Christiania. Han underviser i piano, spiller i ulike sammenhenger, jobber med sin mannskvartett og tidvis med Studentersangforeningen. I denne dagboken er notatsidene delt inn i to eller flere separate felter, som inneholder lister over elever, regnestykker og hendelser enten punktvis eller som kortprosa. Kun noen få steder lar Kjerulf oss ta del i hendelser, meninger og skarpe betraktninger i løpende prosa.

Dagboken inneholder også noen få innførsler fra 1853.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1852 er den femte utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:5
ISBN: 978-82-7965-396-7 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-394-3 (epub), 978-82-7965-395-0 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.