Dagbok 1852

av Halfdan Kjerulf

November


nov1_s_72

nov2_s_77

1. S. Sørenssen 6. – Brandt – Ihlen – Aars 4 – Rosing – Grundt –

2. Haffner 12 – V Sørenssen – M Smith (10 bet) – Thilesen. – Larsens 80.

3. Aubert (3). M Kjøl 5 – Knudsens (bet …) – Waitz 20 – M. Manthey 2 (10 bet)

4. J. Norbye (1) Brandt – 0. – Dyrgren 0 Rosing. – Larsen 81. – 0.

5. Magnus 12 – Sommerschild (bet 10) – Østmark 7. Ursin 0 Rehbinder 0 – Grundt. – Knudsen.

6. Krefting (1 & 2.) Larsen. – N. Wedel J. – O. Stenersen 2 – Waitz 20.


8. S. Sørenssen 7. – Brandt (bet) Ihlen. – Aars 5. – Rosing – Grundt.

9. Haffner 13. – V Sørenssen. – M Smith (1). – Thilesen. – 0 –

10. Aubert (4). Mme Kjøl 0 Knudsen. – Waitz 21. Manthey 0 Svenningsen 9

11. Norbye (2) – Brandt – Ihlen (10 bet) Dyrgren. – Rosing – 0 – M Stenersen (1)

12. Magnus 13 Sommerschild – Østmark 8. – Rehbinder (bet 10) Grundt – Knudsen

13. Greve (5) – 0 – N. Wedel J. – Waitz (22).


15. S Sørenssen (8) Brandt – Ihlen (1) Aars 6 – Rosing (bet. reist) Grundt – Stenersen 3.

16. Haffner 14 – V Sørenssen – 0 – Thilesen – Larsens 82–83.


9. Brev fra Gude af 1 Nov, og fra Theodor som nu er i Heidelberg. Nye Reisebreve fra ham. (I München og Tizians Monument.)
1. I Chrposten for igaar det mærkelige Brev fra Amerikanske Bl. om Ole Bulls Colonisationsplaner i Pennsylvanien.

3. Fru Lindorfs Sang er ganske flink; godt Foredrag, Varme og Udtryk – Stemmen er mindre behagelig, skjønt just ikke tynd.

4. I Theatret «Skatten» (Jørgensen og Hagen fortræffelige). Musikalsk Intermezzo:
Ouv. Gade Efterkl af Ossian (am) langt over Orchs Kræfter hvad Opfatning især angaar. – Jonas Falsen deklamerede som Giæst Skjoldmøslaatten af Munch uhyre flaut og dilettantisk – Wiehes Aasgaardsreien var en lysende Sol i Modsætning hertil. Sandström sang et Par Romancer ret taalelig, men tørt. En ny svensk Sangerinde Dem. Løfgrén, blond og ung, sang to Arier (Barbière og en af Donizetti) Hun har en fuld, kraftig, bøielig Stemme og skj hendes Foredrag langt fra røbede den færdige Sangerinde, var det dog lovende. Og hun burde vist ansees som en Acquisition J Falsen gav til Slut som Herren i Seer Jer i Speil en Prøve paa et meget maadeligt og temmelig schofelt Comediespil. Mme Schrumpf var straalende ved hans Side. –
– Kongen fremdeles syg. Prindsesse Eugenie er ogsaa blevet syg. – 9. Begges Sygdom farlig.

9. Musik Aften hos Lassons. Quartetter af S. A. T og B. (Kaja K. Caroline Norbye. Frøken Blom. Marie L. Carl K. N Nicolaysen Winge, Erichsen Chr Lasson.) Terzett af Cosí fan tutte (Kaja K. Fkn Norby. Erichsen). Sextett af Don Juan (Marie L. Tr. Blom. Kaja K. ‹…› Wolff. W. Lassen. Erichsen. Duett af Joseph (Wolf, Marie). Duett af Don Juan (Wolf. Frk Blom). Marienlied af Kücken (Erichsen og Damerne, Betsy ogsaa!). Preghiera af Moses (Samtlige Medlemmer.).

12. Bedre Bulletins om Kongen. Prindsessen fremdeles farlig syg. – Marie Ls Geb. 13. Agnes Anker kommen hertil fra Jarlsberg med M. G. Hun var ifm hos Mor og tilstod at hun og Th vare forlovede hemmeligt. –

13. Philh. S. 1ste Samling (see paa næste Side) 14. Agnes Anker hos os. –

14. Bedre Bulletins om Kongen og Eugenie.

13. 1ste Samling i Philh. S. (adm. dir. Backer).
1. Sonate i B. for Pfte og Cello af Mendelssohn, med dens deilige Andante i gm udf af Fru Pihl og A. Winge.
2. Arie m Rec. af Glucks Orfeus Che faro senz’ Euridice. Fru Jurgensen. – Jeg accomp.
3. Mandsquartett af Arnold. Wanderlied af Zöllner.
II. 4. (Med Orchester hele anden Afdeling)
Ouv: Hvide Dame
Introd. med Soldaterarien af do.
Solo, Georg: Lassen Dickson Wolf. Jenny Fru Jürgensen.
Margerets Spindevise af 2d Akt: Caroline Norby.
Trio i C. Morley: H Falch Anna: Fru Jürgensen Margot C. Norbye.
(Trykt Program, en af mig indf. Forbedring.)

– I denne Tid er Sprogsagen meget omdebatteret. Den nye norske Theaterstab vil indføre et nyt exklusivt Norsk til Forskel for Dansken og vort gieldende Skriftsprog – Monrad og Overlærer Knudsen ivre herfor, og mangen af den grønne Ungdom. – Et ypperlig Indlæg i Striden er Fr. Bugges Oversættelse af Iliadens 3 første Sange paa ny-norsk, vide en Kritik i Xaniaposten. —

17. Aubert. (1) – Svenningsen 10 0 – 0 – Waitz 23 – M Manthey.

18. Norbye – Brandt Ihlen – Dyrgren – M Stenersen 2 – Larsens 84.

19. Magnus 14 – Sommerschild – Østmark 9 – Ursin 9 – Rehbinder – Grundt (bet 10) – Knudsens

20. Krefting 3 & 4 Larsen 0 Ninni W. J. – 0 –


22. Sørenssen 9 – Brandt 0 Ihlen – Aars 7 – Grundt – O Stenersen. –

23.– 0 – V. Sørenssen – Mme Smith 2 – Thilesen – Larsens 85.

24. Aubert 2 – Svenningsen – M Kjøl 6 – Knudsens – Waitz 24 – Manthey.

25. Norbye – Brandt 0 Ihlen – Dyrgren – M Stenersen 3 – Larsens 86

26. Magnus 15 – Somerschild – Østmark 10 – Ursin 10 – Rehbinder – Grundt – Knudsens.

27. Krefting (see ovenfor) Larsen – W. J. 0 Waitz 25. Greve 0


29. Sørenssen 10 – Brandt 0 Ihlen – Aars 8 – Grundt – O Stenersen.

30. Haffner 15 – V Sørenssen – Mme Smith 30 Thilesen 0 0 –


regnestykke_s_76

17. Besøgt Fru Diriks – (Kirsten Stabell). – Aften Barnebal hos Lassons, hvor ogsaa mange Voxne vare. Bl.a. Agnes og Marie G.

18. I Theatret atter Ossians Ouver dennegg meget bedre. – Jurabjerget af Oehl melodr. behandl. af Hartman, smukt naar ei Genren var mig imod. Mad. Schrumpf deklamerede.

20. Compt en Balvise til Sangfgn. Text af Welhaven.

21. Compt et Klaveerstykke i Fd til Fru Diriks nye Instrument.
– Om Aftenen Welhavens og Agnes A. oppe hos os.

22. Stort Snefald og Snefog – næsten ufremkommeligt. – Sprogstriden. – Kongens Sygdom betænkeligere – Mere om O. Bull i Amerika – Bogen: Uncle Toms Cabin.
– I Løverdags havde Georg Sibbern paa Klosteret Bryllup med Grev Rehhausens fraskilte Hustru. –

24. Frostveir og herligt Føre. – Hos Wessels en hyggelig Aften med Agnes, Marie Garben, Frøken Urdal og Hartvig Lassen. –

25. Quartettens Samling hos Norbyes. Ikke Wolf og Lassen. Carls Philisteri. Der blev sunget Smaaquartetter af Mendelssohn – Marie L og Trine Blom sang en Duo af Tancred og strax skulde Kaja og Caroline trumfe dem over med en anden do af do Men det gik slet.

26. Hos Lindorffs hvor Octetterne af Gade og Mendelssohn forsøgtes. Item en Quintett af Gade og en do af Onslow. De Exekuterende vare Hals. Ursin. Monrad. Winge. A. Winge. Johnsen. Solberg. og (?) – Arnold var ogsaa tilstede. Han synes at være decideret anti-Mendelssohnianer.

27. Inviteret til Marie Thilesen hvor der var stor Soiree (Bl.a. begge Søstrene Blom. Ursin m. Kone. Jfr. Svendsen. Frøken Løvgren (en kvik Mamsell!) den tykke Bunsebolla, Marie Borchgrevink m.fl. – Megen Tale der om Beslutn. at opsige hele Theaterpers. til April. (Dura necessitas.)

28. Glædeligere Efterr. om Kongen. Tegn til virkelig Reconvalescents.
Tellefsen i Paris har skrevet et Klavierstykke Elegie til Pr. Gustavs Minde. Trykt i Paris.

30. Bal i Studentersangfgn (Logesalen). Sange og Dandse i smuk Afvexl. Schwarzenbackerne vare Orchester. En Sang af Welhaven med Musik af mig blev sunget til Damerne.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1852

Etter studieopphold i Leipzig 1850-51, er Halfdan Kjerulf i 1852 tilbake i sitt vante liv i Christiania. Han underviser i piano, spiller i ulike sammenhenger, jobber med sin mannskvartett og tidvis med Studentersangforeningen. I denne dagboken er notatsidene delt inn i to eller flere separate felter, som inneholder lister over elever, regnestykker og hendelser enten punktvis eller som kortprosa. Kun noen få steder lar Kjerulf oss ta del i hendelser, meninger og skarpe betraktninger i løpende prosa.

Dagboken inneholder også noen få innførsler fra 1853.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1852 er den femte utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:5
ISBN: 978-82-7965-396-7 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-394-3 (epub), 978-82-7965-395-0 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.