Dagbok 1852

av Halfdan Kjerulf

Oktober


okt1_s_66

okt2_s_71

1. Magnus 7 – Sommerschild – Østmark 3 – Ursin 6 – R 0 Grundt – Knudsen.

2. Jfr Krefting 7 og 8 – forsømt – 0 – Waitz 12. –


4. Brandt – Ihlen (1) – Aars 1 – Rosing – Grundt

5. Haffner 8 Bjergaard 5. (bet. ophørt) – Smith 0 Thilesen – 0 – 0

6. Aubert 3 – 0. Mme Kjøl (2) – Knudsen. – Waitz 13. – Manthey.

7. Kokkinn 8 – Brandt – Ihlen – Dyrgren – Larsens 74 – Rosing.

8. Magnus 8 – Sommerschild – Østmark 4 – Ursin 7 – Grundt – Knudsens.

9. Greve 3. Ninni Wedel (1.) – 0 – Waitz 14.


11. . x. Brandt 0 Ihlen. – Aars 2 – Rosing (10 bet) – 0 ——

12. Haffner 9. – Mme Smith 8 – Thilesen. – 0—0—

13. Aubert (4 bet) – Mme Kjøl 0 Knudsens. – Waitz 0 M Manthey.

14. 0 – Brandt 0 0 – Dyrgren – Rosing – 0 – 0.

15. Magnus 9 – Somerschild – Østmark 5 – Ursin 8 – 0 – 0.–

16. Larsen E. – Nini WJ (2). – Waitz 15.


11 Oct. – Et underligt Brevskab fra Theodor. (Just i Prosa!)


1. – Med Lindorf som imorgen reiser til Kbhvn for at holde Bryllup med Fkn. Johannsen sender jeg Expal af mine Sange til Gade, Hartman, Rung og Ploug. Tillige Brev til Erslew. –

2. Idag Kl 12 foregik Prinds Gustavs Bisættelse i Slotskapellet. Studenterne sang en Psalme (Text af Munch. – Mel. Hvo ikkun lader). Arup holdt Talen. Den kgl Familie sad nærmest ved Alteret paa den høire Side af Sarkofagen. Den hele Akt var simpel men yderst gribende. Jeg fik Billet af Sangfs Bestyrelse.
Modtaget Skr. fra Philh. Ss Direktion om at indtræde som Medlem af Bestyrelsen.

4. Iaften aabnede Theatret sin Opera med Jægerbruden. Wolf sang Max med frisk, stærk og fuld Stemme og godt Foredrag, især godt Portamento – hans Spil var ikke godt men heller ikke just slet. Han gjorde stor Lykke. Sandstrøm Casper er eg. kun Bariton og Partiet passede ei for ham – han sang just ikke egent ilde – men i Spillet havde han svær Kamp med Sproget. Den nye Sangerinde er som en Marionetdukke og synger med en tynd Skrigestemme uden Spor af Talent og Routine. Mme Ursin gjorde hvad hun kunde af Agathe. Chor og Udstyr efter Omst. ret gode. Speratis Tempi vare just ikke de langsomste.

6. Hos Jürgensens træffer jeg Isodor Dannström som synger en kraftig og tækkelig Bariton med god Skole. Han er Sanglærer og Componist, lidt a l’italienne. Trine Blom og hendes Fader ere der ogsaa. –

9. Idag førtes Prinds Gustavs Lig fra Slottet ombord paa Dampcorvetten Nidaros for at bringes til Stockholm. Uhyre talrig Procession.

10. Confirmations hos Politimesteren (Saschinka) hos Hjelms og hos Statsministeren (Carl Johan). –

11. Kongel. Families Hjemreise. Dannströms Concert (se avs…)

12. Hos Fru Due med mine Sange og Romancer trykte og utrykte. Især gjør et Par tydske Lykke da de ere satte i en noget yndet Maneer! – Men Fru Due er dog altid den samme venlige og for Musik sværmende Dame.

Dannströms Concert d 11te Samme Dag som Casinotheatret aabnes. Derfor tyndt besøgt. Men god Assistance og ret smukt det Hele efter Sted og Leilighed. Hummels dm Quintett (Pfte Hr Hasert – meget flink).
Arie af Stabat (Rossini) sg. af Dannström – han har ingen stærk Concertstemme men synger smukt og med god Skole – (Bariton).
Ursin (Basunsolo. Ständchen).
Pr. Gustavs Hjemgang. Musik af D og Ord dertil af Moe. Leilighedsprodukt.2d Deel af Quintetten.
4st svenske og norske Folkemel. arr. af D. (Fru Jürgensen, Tr. Blom, Wolf og D.) ret smukt satte.
Romance og Terzett af en af D componeret Operette. Italiensk Genre men comp. med Routine og megen Sands for det Cantable. Den store Mængdes Smag, net tilberedet. Voilà tout. (Thrine Blom, Wolf, D.)
Hasert: Salonstykke – lidt vindig i den ydre Optræden – og i Anslaget – men virkelig en fin Pianist – godt Foredrag præcist Anslag – god Touche.
En geistl (ital!) Sang af D.
Comisk Duett af D. (D og Trine Blom) – Meget Bifald.

13. Rudolf Haserts Concert. Hasert er en flink Pianist, spiller sikkert og med Udtryk og det baade klassisk og Salon Musik. Han er ikke uden Aandrighed som Exekutør – hvad han er som Comp. veed jeg ikke.
Han spillede Mendelssohns gm Concert m Orch. Desværre var Hr. Neuperts Pianino af Bucher for haardt og dumpt at spille paa.
Videre: Beeths uforlignelige Kreutzerske Violin og Pfte Sonate men Ursin var ei Manden til at spille et sligt Violinparti. Saa: Thalberg Fant over Lucrece Borgia. Klang meget rigt og fuldt. Smuk Udf af Themaet. Godt dæmpet Spil. Til Slut. Noget Makværk over et italienskartet Tema af Pr Gustav og Kullaks ret nydelige Perles d’ecume.
Dannström assisterede med en Bas-Arie af Mercadante og et Par Smaaviser. D. er en beskeden, tækkelig Kunstner som man ret maa holde af naar han sidder ved Pianoet og synger saa douce og ægte musikalsk. – Orchestret spillede et Par Ouverturer – naturligvis af det Slags som man andetsteds henviser til a la StraussConcerterne. – Huset var ei til at dække Udgifterne.

15 Idag ankom Wankel & Timlers Flügel og jeg er vel tilfreds med det.
– Sendt med Tidemand nogle af mine Musikarbeider til Gude.

16. Fru Paludan og Fru C. Collett reiste til Kbhvn.


18. Brandt 0 Ihlen. – 0 – Rosing. – Grundt (10 bet) –

19. Haffner 10. – Smith Thilesen. – Larsens 75. 76.

20. Aubert. 1. Mme Kjøl (3) – Knudsens – Waitz 16 – M. Manthey.

21. Kokkin 0 Brandt 0 Ihlen. – Dyrgren – Rosing. – Larsens 77. –

22. Magnus 10 – Sommerschild – Østmark 5 – Ursin 0 Rehbinder – Grundt – Knudsen.

23. Krefting (9. 10. bet.) Larsen. – W.J. Waitz 17


25. Sophie Sørenssen 5 (see Juli). Brandt 0 – Ihlen. – Aars 3 – Rosing. – Grundt. –

26. Haffner 11 – Mme Smith 9 – 0 – Larsens 78. – 0

27. Aubert 2 Mme Kjøl 4 – Ved. Sørenssen 1. – Knudsens – Waitz 18 – M Manthey.

28. Kokkin-Svenningsen 0 Brandt – Ihlen – Dyrgren (10 bet) – Rosing – Larsen 79. Stenersen (1)

29. Magnus 11. Sommerschild. Østmark 6. Ursin 0 Rehbinder. – 0 – Knudsen

30. Greve (4) – Larsen (10 bet) WJ. Waitz 19.regnestykke_s_70


18. Brev fra Ludvig Norman i Stockholm, Adresse Bredgränden vid Skeppsbron. No. 2, 3 tr. upp. (Baade Sahr og Bargiel have for det første slaaet sig ned i Düsseldorf; den Fiedler i Iserlohn. – Becker gaar form. ogsaa til Df og faar Wasilewskys Plads.)
– Hos Bureauchef Jürgensens (Dannström – Thrine Blom – Wolf – Fru Jurgensen. Fru Borchgrevink. m.fl.).

19. Hos Admiralinde Müller (atter Dannström). Atter klare milde Høstdage.

21. Theater Hr. og Fru Møller (Wiehe) Mus. Divertis. Arie (Rabbinero) sg. af Dannström. 2. Duellanterne komisk Duett af D. (D og Wolf) 3) Rungs Hjemvee (Wolf til Pfte). 4. Arie Linda (Thr. Blom til Orchester). 5 Arie Stabat Dannström, Orch. 6 Trio af Verdis Lombardi (Hult Gods). Pianoet var forstemt og Orch.spillede søvnagtigt hvorved da naturl Nydelsen for en stor Deel gik F. i Vold. Og saa Ouvert af Gazza (Applaus!) og le Prè !!
– 19. Thorvald K. kommet hjem fra London. Imorgen reiser Dannström– Vi taltes meget ved og han lovede at introducere min Musik i Sverrig (faut voir!) Jeg sendte med ham 2d H. af R. og S. til Josephson og L. Norman, tillige Album til denne sidste. –
En Norsk Musiker fra Tdhjem Udbye har udg. hos Schuberth op 1. Strygekvartett tilegnet sin Lærer M. Hauptmann – – Og det veed man her først nu! —
– Musikhandler Josephson i Stockholm sender L & H. en heel Ladning svensk Musik.

24. Tvende ypperlige Sendelser fra Düsseldorf: Betsy Gudes Portrait af Sohn og Tidemands Gjentagelse af Haugianerne i Nationalgalleriet. –
24. Megen Snee med Nordenvind.

25. Bulletins om Kongens Sygdom. –

28. Skrevet til Norman.

d. 29. Skrevet til Grevinde W. J. –

29 Jacob Hansen, Lindorfs hidtilværende Compagnon forlader nu Norge og bosætter sig i Kbhvn. Firmaet er nu Lindorff & Co. –
Kongen har Nervefeber og Interimsregjeringen er tilforordnet.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1852

Etter studieopphold i Leipzig 1850-51, er Halfdan Kjerulf i 1852 tilbake i sitt vante liv i Christiania. Han underviser i piano, spiller i ulike sammenhenger, jobber med sin mannskvartett og tidvis med Studentersangforeningen. I denne dagboken er notatsidene delt inn i to eller flere separate felter, som inneholder lister over elever, regnestykker og hendelser enten punktvis eller som kortprosa. Kun noen få steder lar Kjerulf oss ta del i hendelser, meninger og skarpe betraktninger i løpende prosa.

Dagboken inneholder også noen få innførsler fra 1853.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1852 er den femte utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:5
ISBN: 978-82-7965-396-7 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-394-3 (epub), 978-82-7965-395-0 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.