Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

Dec.


s52_des1


s55_des2

1. Sidste Kjøbenhavns Dampskib kom idag. Sidste Kieler kommer Mandag eller Tirsdag. – Der var intet nyt fra Krim.
– Jeg var idag til Dejeuner (staaende Middag) og Bal hos Sewells. Der var uhyre mange Giæster og hele det smukke Lokale var oplyst. Mad og Desert og Vine, alt fortræffeligt. Jeg talte meget med Borgaard om vore Theater- og Kunstanliggender.

3. Regjeringen har kjøbt Tomten ved Prostegaden (en 5-6 Gaarde) for omtr 35000 Sp. og besluttet at tilbyde næste Storthing at antage dette Kjøb, for der at opføre Storthingsbygningen. Thingets Valg er saal af Regj ikke taget tilfølge.

4. Betsy Lasson har gastrisk Feber – dog hidtil ei slem.
Et nyt Oplag i Miniaturformat er udk af Welhavens ældste Digte.

10. Den hyppige Temperaturvexel skaffer Forkjølelse; jeg har nu min Hoste. Theodor sin paa en anden Maade. Axel sit nervøse Hoved. Mama sine Ansigtssmerter. – Betsy Lasson skal dog være bedre nu.
Detaillerne om Sl. ved Inkerman kan ikke andet end fængsle ved deres tragiske Interesse. Hvilket forfærdeligt Myrderi og hvilket lidet Resultat. Hvilke uhyre Opofrelser af Liv og Kraft og Indsigt! Prinds Napoleon reiste syg fra Slaget til Constantinopel. Cambridge til Malta afsindig siges der af et Saar i Hovedet. Orkanen den 14de Nov ødelagde et fransk Linieskib ved Krims Kyst og en Dampcorvet og 30 mindre Transportfartøjer. Hvilken Krig! Nu skal Posten iaften bringe Eftrr at Østerig dog virkelig vil slutte en Alliance med Vestmagterne.
– Idag har jeg lavet endeel Vaudevillemelodier Skizzer til muligt Brug ved Theatret paa Borgaards Opfordring. Mon jeg duer til sligt? Orkestrere maa dog alligevel Sperati – desværre!

13. Thrine Blom som nu bor paa Horten var herinde i Byen og jeg traf hende iaften. Hendes Sanglærer i Paris hedder Delsart og er en Modstander af Garcias Methode –

16. Phils Concert iaften var ganske interessant. Arnold spillede Beeths Cmoll Concert med Orkesterakk. Orkesteret var naturl saare stymperagtigt men Arnold spillede naar man regner hans 60 Aar meget prægtigt. Hans indlagte Cadenz var fuldkommen klassisk skrevet. Saa gav man B. Rombergs høist fortræffelige, a la Haydnske Musik til Schillers Glocke. Fru Lindorf sang Sopran Soloen. Mesterens Bas sang Lindeman vistnok noget smagløst men rent og med god Stemme.
Hans Gude har d 30 Sept faaet sin Udnævnelse til Professor ved Akademiet i Düsseldorf.
– Compt en tostemmig Geibelsk Lied im Volkston m Pfte Gd «Der Mai ist gekommen».

17. Mor fik idag Budskab fra Moss at Christian Falsen døde den 15de Det var længe forudseet. Men den arme Frue med de mange smaa Børn! – –
– Justitiarius Bull er død og man nævner Onkel Lasson som den der har Udsigt til at komme i Betragtning til denne Post.
– Svenske Post bragte Telegrafdepesche at et liberalt Ministerium var kommet istand i Kjøbenhavn under Bangs Præsidium.

18. Af Julebøger er udk bl.a. 1) En ny samlet Udgave af diverse Digtninger og Fortæll af A Munch. 2) Amtmandens Døtre, en Fortælling af en Anonym, nemlig Camilla Collett. Men blot 1ste Del. 3) en kritisk Oversættelse af Machbeth ved Hauge. –
– Af Musik kun et Dandse-Album hos Lindorff.

24 Dec til 3 Jan 1855 paa Jarlsberg. Keyser og jeg reiste med Gyller til Horten Julaften. Det var kun os og Karen Anker hos Grevens. Der var inderligt lunt og godt. Lille Caroline var den alt oplivende lille Sødhed. Børnebal paa Jarlsberg den 26te. Meyers, Valeurs og Sørenssens fra Horten d 30te. – Paa Næs hos Minister Adam L. Nytaarsaften. Invitationen til Mohns paa Melsom d 30te kunde ei modtages.

Jan 1855. Nytaars Klubbal i Tønsberg (Anna Meyer. – Hedevig Løvenskjold.) D 2den Middag for Jarlsberg og Næsfolket hos Oscar M*.
Hjemreise d 3die. i deiligt Føre.


Jfr Ursin sendte mig i Julen en Gyngestol med Hovedpude og Siddepude, begge broderede. –


Thorvald K. forlovet i Julen med Mlle Hübbert paa Carlsberg!.
NB Krydseren udk. for 1855 som «Aftenblad».

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.