Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

Juni


s28_juni1


s31_juni2

2. Idag skriver jeg til Rèe og sender med Frøken Thilesen 9 Klaveerstykker til ham.
– Napiers Flaade har begyndt at agere, idet et Par Fregatter ved Hangö har giort et Angreb paa Ekenæs (S.V. Finske Kyst.) Hekla var den første i Ilden. D 22 f M. beskødes ogsaa Gustafsvärn.
– I Varna holder Arnaud og Lord Raglan Krigsraad. Russerne beleire Silistria siden længere Tid men endnu holdt den sig.
– Franskmændene skal okkupere Grækenland. I den sidste Time synes Kong Otto at ville krybe tilfode

3.–6. Jarlsbergertour. Med Nordkap ned og med Christiania hjem (fra Vallø). D 4de i Sandefjord med Gude, Greven, Betsy og Karen W. Grevinden bor udenfor Byen med Emilie L og Marie Sneedorff. Kathinka syntes ret nedslaaet efter de første Bade. Axel havde det godt.
Gude har malt et stort Fjeldbillede i Morgenbelysning (Hardangerfi) f. 500 Sp til Thorvald Meyer og Rosenkrone faar en Skizze til samme jeg tror for 50 Sp. Lagertha og Anne ligge paa Berg.

10. Welhavens Tvillinger ere døbte Joseph og Maria. Theodor og Agnes vare Faddere.
Brev fra Axel.

11. Agnes har været her siden d 31te. Imorgen reiser hun. Hun har denne Gang været raskere og seer bedre ud.
– Paa Klingenberg har man nu en Cirque de Londres. Nemlig Hinnè & Duerow. Den gav iaften sin 1ste Forestilling. Den er rig paa smukke Heste og har udmærkede Ryttere og Ryttersker; rigtignok ogsaa nogle maadelige – men kan idet Hele maale sig med baade Renz og Loisset. Dhrr Clowns vare ikke videre rare. Hr. Hinnè er en prægtig Mand til Hest.

12. Intet Særdeles med Udenrigsposten. Men Meget forberedes og Meget er giort som Kaffèpolitikerne just ei altid forstaa at indrømme. Napier holder den finske Bugt spærret og den russiske Østersøflaade i Shak. I Sortehavet har Russerne ikke et Skib; Flaaden ligger i Skjul i Sebastopol. Odessas Forsvarsværn tilsøs er tilintetgiort. Hele den Cirkessiske Kyst er rømmet og Tchserkesserne ere i umiddelbar Forbindelse med de Allierede. Gjentagne Angreb paa Silistria ere slagne tilbage mens Omer Pascha staar stærk ved Schumla og de Allierede rykke mod Varna og Russerne neppe tør gribe Offensiven af Frygt for Østerigs Indskriden. Denne Indskriden er sandsynligere med hver Dag; et Ultimatum ang. Fyrstendømmernes Rømning er sendt fra Wien og Czaren kan vel ikke for sin Ære nu gaa ind derpaa. Kong Otto i Grækenland er halv fransk Fange. Kort sagt – Sagerne staa ikke rart for Rusland om det end kan udholde en lang Kamp og saaledes lade de Allierede betale deres endelige Seir dyrt. –
– Den af Schuman stærkt anbefalede unge Musiker Johannes Brahms har nu udgivet 6 Opus: 3 Sonater og en Scherzo for Pfte og 2 Liederhefter. –

17. Rée skriver mig atter til. Musikstykkerne har han modtaget men vil først senere sige mig noget afgjørende om dem; desuden vil han vise dem til Gade. Efter et flygtigt Overblik finder han dem snarere for gode (sic) end for slette til Udgivelse, d.v.s. Publikum, Massen vil ei goutere dem. Men da er de vel neppe heldige thi jeg har dog ikke skrevet disse Smaastykker som Rariteter for de Udvalgte. Kan Folk som spille lignende Sager, ei lide dem da er det slemt for mig. Jeg har ikke videre Haab til at Gade skal rose dem thi jeg sætter selv mine Sange langt over mine Pftestykker. I disse sidste mærkes især Mangelen paa flydende Arbeide. Det er for sammenflikket. Jeg skriver for lidt til at kunne være nogen heel Kunstner. Igrunden er jeg blot en Dillettant med kunstnerisk Skjøn og liden Praktik. Men ikke Dilettant i den sædvanlige Betydning d.v.s. en Uberettiget.

18. Ladegaardsøen i al sin Pragt.
Chr. Tønsberg er af Kongen Baiern giort til virkelig baiersk Consul i Norge. Til Tak fordi han bragte nogle norske Heste ned engang. Der er naturl megen Snak i den Anledning. Og Krydseren har naturl været vittig.
Behrens har længe været syg. Nu kommer han sig – men langsomt.
– Af Lindemans Fjeldmelodier er alt 4de Hefte udkommet. Snart vil jeg studere dem for Alvor; interessant er Samlingen i alle Fald.

21. Brev fra Axel idag.
– Endelig for Alvor skrevet til Rosenkrone.

22. Kathrine Ws Geburtsdag.
– Gude kom hid i Eftm; Krydstouren i Fjorden med Greven endte i Sandvigen. Greven reiser hjem igien d.v.s. seiler.

24. Theodor til Ringerige paa geologiske Undersøgelser.

30. Udenl. Eftrr. 3 Dampere have en heel d 21te Dag beskudt Bomarsund under Anførsel af Capt Hall paa Hekla. Den store nu forenede Flaade ligger i den finske Bugt ved Barösund. Svaret paa Østerigs Ultimatum var endnu ei kommet men ventedes Dagen da Posten afgik fra Wien. Monitor melder at Russerne have opgivet Beleiringen af Silistria og at Czaren har givet Ordre til at Armeen trækker sig tilbage over Pruth (!!?) De uhyre Tab ved Sts Beleiring og Frygten for Østerig maa vel have foranlediget denne Ydmygelse. Interessante Debatter i Parliamentet ml Lord Lyndhurst, Clarendon og Aberdeen kaste Lys paa Krigsspørgsmaalet. Aberdeens Russevenskab kommer nok til at bringe af ham af med Portefeuillen. Alt er nu spændt paa Udfaldet af Østerigs Optræden.
– Deiligt Sommerveir har her været og herligt staar Mark og Skov og Eng. Igaar kom Skylregn og idag er Regnveir.
– Axel har skrevet til Lina og vi skrive til ham idag. Alt vel.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.