Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

October


s44_okt1


s47_okt2

3. Brev fra Gude dat. Düsseldorf d 20d Sept. – Han ta’er imod Professorposten. – Schumann fremdeles gal. – Grimm og Brahms i Df.
– I Mandags hos Statsraadinde Sibbern. (Minister-Residenten og hans Maria.)

6. Stockholmsposten igaaraftes bragte Telegrafdepeche fra Helsingborg om Sebastopols Fald og idag bringer Dampskibet i alle Blade Bekræftelse paa denne store Nyhed. Officiel er Nyheden ikke, men hverken i Wien eller Paris tvivlede man paa Faktum. D 14de første Landsætning. D 20de Slag ved Alma og rimeligvis 24de el 25de Sebastopolindtoget. Det klinger fast utroligt og alle er spændt paa de Efter man vil faa paa Mandag.

10. Mandagen kom og – desværre – Sebastopols Indtagelse lader til at have været en colossal Telegraf skrøne. Men den har fundet Tiltro i flere Dage hos Millioner. Ja Keiser Frandz Josef gratulerede Keiser Napoleon ved sin Minister Hübner. Men Seieren ved Alma er sand og der er Intet som just skulde giøre Haabet om ret snart at faa Sebastopol til en Umulighed. –
– Georges Sand begynder at skrive sine Livserindringer i la Presse.
– I Danmark er nu Rigsdagen aabnet. Der er her formelig Krig mellem den og Kongens Ministre. –

15 Nu er det Høst for Alvor; oftere Storme og Regn; men af sidste dog endnu kun lidet; Solen er endnu Sejerherre. Vi har nu lukket Gadedøren og Flygelet er flyttet. – Bertha er ogsaa flyttet, den tro Puritanerinde som har tjent hos os i 3 Aar.
– Marie G. var her iaften. Hun er nu saa rask siger hun som hun ikke paa lang Tid har været.
– Politikerne er nu komne lidt til Besindighed efter Rusen og Katzenjammeren ovenpaa. «Tatarnes» Skrøne var kolossal. Men Virkeligheden er ogsaa god. Virkeligheden er at Russerne ved Alma blev saa godt slagne at de Allierede uden Modstand gik over Katsoka og Belbek, omgik Sebastopol og sat sig fast i Balaklava i S.O. ganske faa Mil fra Fæstningen; her ligger Flaaden tryg for Vind og Russere og kan staa Operationerne bi. Mentshkoff staar i Marken med omtr 20 000 M og venter paa Hjælp. Kommer den ikke meget snart tør man nok haabe at Sebastopol bliver taget.
St Arnaud som alt i lang Tid var en Dødens Candidat, førte Commandoen ved Alma under store legemlige Lidelser. Faa Dage efter gik han ombord paa en Damper som Syg og døde ombord.
– Johan Collett og Frue reiste til Lillehammer igaar. Hun fik den Franzènske Vuggevise med Musik af mig. Rar var den vel ikke men paa Forlangende blev den jo giort og den lar sig vel synge.

23. Regn og Søle nu i over en Uge, og det uafladeligt, uden Ophør.
– Det antages for vist at Herman Major med Kone og Børn og Broder og Broderbørn er omkomne ved Dampsk. Arctics Undergang paa Overreisen til New York.
– Kathinka har haft et slemt Anfald af Feber og Blodstigning til Hjertet. Der var megen Angst mens det stod paa; hun er dog bedre nu.
– Det gaar seigt med Sebastopol. Bombardement forberedes men var neppe begyndt d 12te.

26. Imorgen reiser Agnes til Jarlsberg og i næste Uge til Helsingør.

27. Hendes Fader den blinde General er herinde for en Tandoperation. Han giorde en Visit hos Mama og var trods sin Blindhed som han kun halvt vil vedgaa, meget elegant og ridderlig. Axel og jeg giorde ham en Contravisit idag.

31. Bombardementet paa Sevastopol begyndte den 17de.

28. Philh. skurede ivei med Pastoralsymfonien. Ak og Vee. Og Jfr Neupert hakkede Klaveerpartiet i Fescas kjedsommelige philistrøse Septett. Saa gaves noget Røverborgen med Klaveer.
Min Aubert har nu Lyst til at vise sig i Phil. Stakkels Barn – det er da ogsaa noget; Fru M. Borchgrevinck er gaaet ind. Ja jeg har Elever nok der!

31. Georg Sibbern m. Frue reiste idag.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.