Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

September


s40_sept1


s43_sept2

1. Jernbanens officielle Aabning og Overleverelse til den norske Bestyrelse fandt Sted idag. Peto, Stephenson og Bidder vare ankomne i den Anl. og efter et Tog til Eidsvold gav Engelskmændene en Middag for en 300 Indbudne i Logen hvor mange og lange Taler holdtes, tildeels paa Engelsk. Flere havde holdt sig tilbage, som Misfornøide med Overleverelsen af en som de mene langtfra færdig Bane. Særl begge Motzfeldter, Harbitz, Aall. Jeg saa Festen fra Galleriet.
Brev fra Rèe om at Gade var atter komen tilbage fra sin Udenl Reise og havde faaet mine Compositioner. Han havde strax seet paa dem og ytret at jeg havde taget mig betydeligt op og at de overtraf hans Forventninger. (Hvilke var da hans Forventninger?) «Han mente desuden at det var meget godt lavet af mig» d. vil vel sige gemacht; Mackværket. – Lidt udførligere Besked imødesees. Om Udsigter til Udgivelsen endnu Intet Sikkert.
Storth. har bevilget Penge til en Storthingsbygning for 150 000 Sp og bestemt dens Plads paa Tomten mellem Universitetet og Motzfeldts Gaard ved Grottebakken. Uheldigt!
Theodor skal holde geologiske Forelæsn. for Realstuderende, da Keilhau ei vil.–
– Kongen har ei sanktionneret Besl. om Statholderpostens Ophævelse.

5. Et Brev med indlagt Text til Composition fra Fru Hanna Collett. (!) –
– Urolighederne i Spanien vedvare. Enigheden mellem Espartero og O’Donnell er ikke just meget stor. De have imidl nok været enige i at lade Dronning Marie Christine flygte til Portugal.
– I Danmark gjøres Forberedelser til lovmæssig Modstand mod «Rigsraads»politiken.

12. Mk en ny fransk Udg. af udvalgte Opp. af klassiske Componister, i stor 8vo a 7 frs netto. Udgaven er ganske tydelig og lader til at være temmelig correkt. Som Indledn. findes Biografi af Comp. og Analyse af hans Værker ved Fetis. Forlæggeren er Schonenberger i Paris. Til Prøve har jeg anskaffet mig «Weber»-Bindet der indeholder, sammentrængt Sonate i C, den store i As, den dramatiske i dm, en Polonaise, Aufforderung, Variazioni op 2 og Concertstück i fm.
– Efter Bestemmelsen skulde Hans Gude idag reise fra Moss til Düsseldorf.
– Det hedder nu at de Allierede har ladet Befæstningen paa Åland gaa i Luften og med Villie abandonneret Øerne da de ei ansaa dem tjenlige til Vinterkvarteer og Sverige ei for deres Skyld vilde bryde Neutraliteten. Tropperne seile allerede tilbage til Frankrig. Men Sir Charles? – Man har nu St Arnauds Ord for at det store Tog fra Varna virkelig har Sebastopol til Maal. Czaren har afslaaet de sidste af Østerr. forebragte Propositioner men alligevel vil Wienerhoffet ikke bryde endnu. Napoleon har haft Sammenkomst i Calais med Kong Leopold og den 5te kom Prinds Albert til Boulogne hvor han skulde opholde sig flere Dage sammen med Keiseren. —

13 Storthinget sluttedes idag. Kongens Tale var kort; han beklagede sin Fraværelse, lykønskede Landet ianl af Neutraliteten og gav en Finte til Thinget fordi det ei vilde bevilge til Forsvarsvæsenet.

16.? Fra Consulen i Barcellona er kommet Brev om at den i Staden stærkt herjende Kolera har bortrevet vor livsglade men brystsvage Bekjendt Frederik Meltzer.

17. Idag fylder jeg 39 Aar. Mange Aar og Lidet gjort!!
– Georg Sibbern opholder sig her hos sin Moder paa Homans Løkke. Fruen (Maria Rehausen) er med. G. S. er nu fra Chargè d’affaires steget til Minister-Resident i Washington.
– Wessell har faaet en Vexelmæglerpost her i Staden.
– Der tales om at der i Storthinget blev gjort Begyndelsen til en Nationalsubscription for Stang. Ingen skulde give over 10 Sp men selv det mindste Bidrag vilde antages. —

21 Idag er 25 Aarsdagen siden Mme Augusta Schrumpf for første Gang optraadte paa Scenen her i Byen. Hun gav dengang Rosina i Barberen – Skuespillet, ei Operaen.
– En med Dygtighed og Talent skreven Bog om Musik er W.H. Riehls Musikalische Charakterköpfe ein kunstgeschichtliches Skizzenbuch (Cotta) (Athenæets Bibliothek).
Hr. Brun Søn af Præsten til Norderhoug, er reist til Conservatoriet i Leipzig. Han var Elev af Arnold.

29. Idag kom Onkel Lasson og Betzy hjem. Fra Paris var de reiste til Rhinen, Mannheim og Heidelberg, og over Cöln og Berlin til Kjøbenhavn.
– Jeg fik som Present den Schwindlerske Photografi af Rafaels Sixt: Madonna.
– Den 14de landede Krim Expeditionen ved Eupatoria uden Modstand; Hæren rykker nu mod Sebastopol; muligens forefalder et Slag forinden.
– Agnes kom om Aftenen fra Kongsvinger.
– I Onsdags fyldte Prof. Hansteen 70 Aar. Studenterne bragte ham et Leve i et Fakkeltog.
– Den sidste Septemberdag var ikke kold; blank og broget, lidt vindig men dog smuk.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.