Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

April


s24_april1

s27_april2

1. Med Posten igaar modtog jeg atter et Brev (No 3) fra Fru Bruun i Berlin. Jeg sender Brevet imorgen med hosf. Skrivelse til Assessoren.

2 Svar fra Assessor Bruun (Fru Bs Søster Jfr Bruun paa Kongsvinger er tilstillet 25 Sp af de omtalte 50.) Fru Bs Brev til mig tilbagesendt.
– Fætter Christian Lasson gik d 29de f M. som Postexpeditør med Kjøbenhavnsdampskibet.

3. Skrevet til Berg i Stockholm ianl af Gudes Ytring at B. havde forundret sig over intet at have hørt fra mig om Sangene.

5. Arnold kom hjem med Dampskib fra Götheborg igaar. «Reich bin ich freilich nicht geworden, sagde han med sin vante Freidighed, aber auch nicht arm. Sonst ging alles recht schön».
– Statsraad Erichsen er gaaet af og Hagerup er blevet hans Eftermand.
– Theodors Univ.s program om Christdalens geogr. Forh. er blevet hædrende omtalt i en Naturforskersamling i Bonn (eller var det Cöln).

6. Arnold bragte mig Brev fra Ludvig Norman – et ganske mærkeligt Brev til Belysning af Musiktilstandene i Stockholm. N. siger om sig selv at han er utilfreds og vil for Alvor gaa til Tydskland. Lindhult skal være i Paris. Om Berg mener han at det er en Lykke at protegeres af ham da han har Indflydelse bl. de Fornemme og godt veed at «tala för varen».

7. Musiksoireerne fik idag en Fortsættelse ved Dahls store Tilstelning som ellers var ganske anderledes heldig end Jürgensens. Man skreg rigtignok mere end man sang, men det kan jo ikke være andet at vente. Min Bassist Meyer var den eneste som har en virkelig Klangbund i Stemmen. Sperati har utrolig Routine som Dirigent for italienske Sager. Med Mozart farer han derimod noget for plumpt. Marie Manthey havde Zerlinas Parti i Septetten af d. J. Sestetto finale af 2den A af Lucia gaves ogsaa bl. m. A. Fru Sars straalede i Deilighed.

11. «Lucile» eller «Tag og Lær» af Monod. (Om Bibelens Guddommelighed og om dens Fortolkning. En mærkelig Bog.) – (Monod er nylig død i Paris. – i disse Dage.)

14. Brev fra Berg i Stockholm med den sørgelige Melding at Musikalierne som blev sendt med Pakkepost d 23de Jan. slet ikke er komne til S. Naar de saasandt komme skal Trykningen gaa for sig. Det var Prinds Oskar der den 14de Marts paa Slottet i S. sang mine Sange. Berg er spendabel med Ros. «Disse Sange er virkelig saa smukke at de med et ædelt og varmt Foredrag aldrig vil forfeile at interessere hvert mus. Hjerte» o.s.v.

16. Brev fra Frøken Lövgrén i Stockholm. (Maa besvares)

17 Isen er idag borte fra Havnen men ikke ganske mellem Øerne og Piperviken.

18. Betty Smidth er nu siden f. Høst Skuespillerinde ved Casino i Kbhvn. Hendes Mand (som atter er hendes Mand) er ogsaa ansat der. Christian Lasson saa hende spille nylig – hun ansaaes som en af de bedste ved Casino. Hun saa endnu godt ud skj. naturl. ældre – men Blikket sagde han var noget stift, mat, slukket.

20. I disse Dage compt et Klaverstykke, et Slags Vaar Idyl Adur.

23. «Jernmasken» musik. Pasticcio – i 3 Akter. bearb af Borgaard og Sperati. Wolff og Mme Ursin sang ganske godt. Der var en stor Masse Musik, ligesaameget som i en Opera.

26. Jfr Ursin spillede iaften paa Jfr Klingenbergs Aftenunderholdning i det n. Th. Mendelssohns gm Concert. Orkestret gik meget maadeligt men hun holdt sig tappert desuagtet. Hun sp. naturligvis ængsteligt, uden Liv og Fylde men man mærkede dog baade Studiet og Anlægget trods Frygten.
– Erika Anker kom fra Df i Tirsdags. Hendes Forlovelse med Lt Riis er nu publik.

27. Fadder til Lindorfs Barn (Helene Mathilde).

28. Skrevet til Hirsch og til Ida Lövgrén (indl. i H.s Brev)

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.