Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

August


s40_aug1

s43_aug2

25. Ved Hjemkomsten fandt jeg hos Lindorf mine hos Hirsch udk Sex Sånger smukt udstyrede med svensk Overs. til Texterne.
I Chr posten stod en Overs. af en kort Anm. i Aftonbl som var meget rosende. x) af Aftonbl «der ligger en Poesi og Friskhed i disse Sange der nødvendig maa anslaa den aabne Musiksands, en Karakteristik som baade er sand og usædvanlig; noble og indtagende Melodier, samt en harmonisk Behandling af stedse vakre, ofte fine og ejendommelige Træk.
Artikelen i sin Helhed se sidst i denne dagbog.

– Prøvet et Pianino af Wölfl i S. Rosenbergs Bolig (der hvor Garbens bo).
– Stangs Løkke er solgt til Treschow i Laurvig.
Moder gjorde i Søndags med Fætter Carl og Kaja Touren til Svangstranden. – Lina er endnu i Sverige. Th. oppe ved Mjøsen. Agnes paa Kongsvinger. Grevinden har Mæslinger. Marie Snedorf er reist hjem til Helsingør. –

30. Vicekongen kom tilbage idag efterat have bereist dels Kysten, gjort besværlig Fjeldreise gj Romsdalen til Gudbrandsdalen, ligget i Lejr paa Størdalshalsen o.s.v. –
– Fætter Carl er nu bleven Bureauchef i Marinedept.

31. Idag kl omtr 12½ kom Prinds Napoleon hertil paa Dampcorvetten «Reine Hortense». Han blev modtagen paa Bryggen af Kronprindsen. Han er corpulent og ligner sin Onkel dog lidt i Karrikatur. W. Erichsen og jeg saa ham fra en Baad paa Havnen meget godt.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.