Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Dec.


s56_des1

s59_des2

8. Først i Ugen en Kulde paa 16 til 18°. Saa fuldst. Omslag igaar og idag. Jeg har været og er forkjølet. Axels Marie har været heftig syg men var bedre da hun skrev. Th. hoster vel men er ikke syg og synes freidigere siden Indre Dept. har indst. hans Forslag om den geologiske Undersøgelse af Landet til Regjeringen. Grev P. og Hedchen var endnu for ganske nylig i Düsseldorf. Sohn havde malet Greven. –
Idag Brev fra Hirsch med god Besked ang. Door og Noderne; neml at Ingen af dem just var kommet men at de daglig ventedes. Kellerman og Door har ganske rigtig drevet om i Sverige siden de forlod Fhald. Sidst havde de været i Jönköping og skulde derfra til Norrköping og Stockholm.
Ludvig Norman er atter i Stockholm.
Hirsch sendte Lindblads Musik til Fänrik Ståls Sägner – (17 No for en Røst og Pfte. No 1 og 4 er faer ogsaa 4st og No 4 Duett. Ved første Gjennemsyn findes pragtfulde Sager i dette Værk.). Desuden sendte Hirsch Musiktidning for 1856. (hvori hidtil dog ingen Anm. findes af mine Sange.).
Item: Hymn til natten af Söderman.

10. Agnes’ Pige Malthea er kommet paa Hospitalet for Øiensygdom og Agnes er derfor kommet hjem til os for at faa det lidt godt og ikke undvære al Pleje. Axel har overladt hende sit Værelse og bor selv hos Theodor.

13. Julius Nicolaysen er nu færdig med Examen (Laud) og med det Samme er hans Forlovelse med Bolette offentlig.
– Kvartettens forr Tenor Lt Carl Svendsen er kommet tilbage fra Udlandet hvor han har gjort Tjeneste i Fremmedlegionen (i Scutari?).
Ph. S. Bl. A. Beethovens Cm Quartett udf af Ursin, Hansen, Zeller og Winge. En Musik fuld af Kraft og Skjønhed. Især er Andante ⅜ Cm uimodstaaelig. Hvilken melodisk Ynde under den strengeste thematiske Behandl. Beg. er ganske canonisk.
– Færdig compt Chanson de Victor Hugo «Si vous n’avez rien a me dire» –

22. Julius Nicolaysen er idag reist til Bergens Stift hvor han skal være Læge ved Vaarsildefiskerierne. Kvartetten holdt Lag for ham i Lørdags i Logen. Lieut. Svendsen var ogsaa inviteret. Meyer var desværre alt reist bort til Jul. –

24. Juleaften tilbragtes dennegang herhjemme med Mama, Agnes og Brødrene og Lina.

28. I Juledagene componeret to Lieder af Spanisch. Liederbuch og et lille Klaverstykke.
– Hirsch lader mig ved Lindorff vide at mine Manuscripti endelig omsider er i hans Hænder.
– Agnes flyttede tilbage igaar men ligger idag tilsengs.
– Iaften stor Soirèe hos Kherre Morgenstjerne. Familie en masse. Fru M* er en ganske aimabel Værtinde. Af Fremmede var flere fex Schøyens, Wegeners, Mechelins. Den russiske Consul indviklede sig i en mærkelig Samtale med mig om Musiken til Fänrik Ståls Sägner. Han er paa engang dum, hovmodig, nedladende, skrøneagtig og naiv. Han diletterer naturl i Composition!

29. Hos Arnold hvor A Munch og Lindorfs var. Arnold forespillede os 4/m med Datteren Elise sin Symfoni i D dur i 4 store, brede Satser. Den er efter en saadan Anhøren klar, kraftig, velklingende, en smuk Blanding af Pathos og Humor som oftere hos Arnold. Og over det Hele virkelig en vis plastisk Ro. Dog altsammen lidt vel bredt og visselig «gar nicht romantische Musik» som er A. en Gru. Ikke en Akkord, ikke en Vending fra den Epoke som hvor Mendelssohn, Spohr, Gade Schuman og for en Del ogsaa Schubert er de toneangivende. Arnolds Musik har i vante Former, vante Vendinger, dog megen Originalitet nemlig det Heles Charakter, Aanden, Farven. 1ste Sats er lidt tør men dog ofte prægtig. Scherzo og Finale kanske mest slaaende. – Men hele denne Symfoni blir dog et svagere Værk mod den herlige Gm Sonate som han comp for Pfte og Cello for sin Søn Carl. Han sp. denne helt igaar med Datteren 4/m. Den er helt igjennem stor og skjøn. Det er min Overbevisning at denne Sonate vilde hvis den var trykt og bekjendt blive anseet som en af skjønneste der er udgaaet fra Epoken efter Beethoven og før Mendelssohn. – Men om den nyere Musik kan man sagtens ikke tale med Arnold. Han sagde om Schumanns Kritiker; han havde ikke forstaaet dem. Sch. havde forvildet sig ved at tage Ordet for den romantiske Musik o.s.v.

30. Brev fra Door (Stockholm d 25.de) hvor han fortæller at han efter lang Omflakken i nederdrægtigt Veir og Føre og Concerterne sammen med Kellermann i endel Smaabyer, endelig for 8 Dage siden er kommet til S. hvor han dog ikke i de første 3 Uger tør tænke paa at optræde. Kellermann skiltes fra Door i Vexiø og tog tilbage til Danmark
Door skriver at Josephson ogsaa dennegang ved en Concert i Upsala har ladet udf. Mandskvartetter af mig som vandt Bifald.

__________________

31. Nytaarsaften; alene hjemme med Mama og Axel. – Agnes ligger. Theodor kom over og Samtalen var om Tidens Tryk. Nytaarsaften er en tung Aften for mangen ubemidlet som skal betale sin Bolig dyrere og dyrere, thi idag lægges atter paa rundt om. Theodors har faaet et Paalæg af 80 Sp for sin ikke rare Leilighed. Meltzer er opsagt eller maa betale 100 Sp mer. Og saaledes videre. Hvor er nu Enden og hvem kan til Slut holde ud her? Eller hvor skal man vende sig hen?

__________________

I hele Dag har jeg arbeidet med det lille Klaverstykke. Jeg faar aldrig noget istand uden Omarbeiden! – Den spanske Liederbuch interesserer mig. Jeg har nu faaet fat paa endel spansk Folkemusik. Jeg synes endda saa nogenlunde at have truffet Tonen i mine. Dog langtfra rigtig slaaende.

__________________

Og nu atter et Aar forbi – hvor de gaar, hvor de gaar!!

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.