Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Reise til og Ophold i Dresden (29 Juli til 25. August)

29de Juli med Viken. I Kiel d 31ste Fm. I Hamburg kl 8 om Aftenen. Luften mild og Veiret det allerdeiligste. (Prof Boeck (W) og Søn. Nickelsen og Kone. Sinding. Krohn, finsk Student. David Hanson. Faye. Mölback. Lt Otto. Th. Thoresen) Røsholm (NB).

2dre August. Læst i Aviserne om Schumans Død. – I Hamburgs restaurerede Stadttheater Wagners Tannhäuser under Ignaz Lachners Direktion. Trods al Modstræben maa jeg indrømme at denne Opera har meget for sig. Texten er ypperlig; Musiken, trods sin Mangel paa melodiske Motiver og afsluttede dramat. Former, har megen Schwung. Tannhäuser: Hr Humtzer. Wolfram Hr Hardmuth (god Bariton) Venus: Fru Hardmuth. De Øvrige slette. Mens mise en scene ret god. Orkester taaleligt. Chor ditto. – Zings Kaffe og de sædvanl hamburgske Aftensurser.

3die Med Morgentoget til Berlin (II Cl). Trykkende Hede og kjedeligt Selskab. (Just med Søn). Hotel Rother Adler: temmelig slet.
Operahuset: Thea, die Blumenfee Ballet, høist blændende Sceneri og Corps de ballet. Godt Orkester; deilig Harpe. Brillant Gasbelysning i Krolls Garten. Elegant Publikum. Gungls Orkester.

4de Tordenluft. – Neues Museum. – Theatret i Krolls Sal. (Fr. Braunecke-Schäfer som «Therese Krones» meget god.)

5te Til Dresden over Röderau (¾7 til 12¼). Heinemans Hotel – kjært Gjensyn; kjendte Ansigter. Udstilling paa Brühl. – Theatret: Nicolais Lust. Weiber in Windsor. (Tynd og let) Jenny Ney-Bürde og Ræder. (Th. Thoresen).

6. Stærk Sommervarme. Waldschlösschen. Theatret: Shakesp: Romeo u Julie. Høist interessant (Julie: Frl Seebach fra Wien. Mercutio: Dawison.)

7de Indtryk af det ny Musæum og Zwingers Restauration. Billedernes ny Opstilling. Den sixt. Madonna i eget Rum og i en altarmæssig Indfatning. Canalettis arch. Billeder og endel levende sachs. Kunstn. Værker er indl. i Galleriet. Theater: Scribes Adrienne Lecouvreur. Titelrollen: Seebach. Michonnel, Under-Regissøren: Dawison. Begge udmærkede, især D. (Den smukke Marie Michalesi).

8. Besøgt Rosing i Tharand. (pr Albertsbanen i ½ Time) Overnattet hos ham.

9de Morgenspads. med R. (Thalmühle). Retour kl 9½. Sjelemesse i Kath Kirke ianl af Fr. Aug Dødsdag. Kong Johan nærværende.
Damptour til Meissen med 3 Landsmænd. (Dens herlige Dom og Slottet).

10de Th: Meyerbeers Nordstern. Effektmusik, ypperlig instrumenteret. Udmærket Sang og Spil af Jenny Ney. (Tikatschek. Mitterwürzer. Agnes Bunke. Weixthorfer. Ræder («Satschinka»!)

11. Spist hos Felsner. Vandret til Loschwitz. Retour pr Dampb. Theater: Othello af Shakespeare. Her straalte Dawison ved et sandt Pragtspil. Og Desdemona, Bayer Bürk, var inderlig sød og nobel. Quanter gav Jago ret godt.

12. Heden vedvarer. (Normanden Lange og Bohmann Làska fra Tharand) Theater: Meyerbeers Robert. Hastværksforestilling. Robert god (Tikatschek) Alice og Isabella maadelige (Bunke og Frl Brunner).

13. Til Tharand og strax atter retour med Asbjørnsen, Rosing, Scheen og Lange og Ungareren Voy.

14. Dampbaadsfart til Aussig. Maatte dog iland en Station før for at naa Trainet i rette Tid. Smukt Veir med et Par Tordenbyger. Deilig Natur især i Böhmen.
Meget smuk Banefart til Prag. Ankomst i denne besynderlige gamle Stad mod 8 om Aftenen. Godt Logis i Goldener Engel. Moldaubroen og Hradschin i oversløret Maaneskinslys.

15 En Dag i Prag. Alting nyt og ejendommeligt. Katholsk Helligdag. Kirke-Taarne, gamle Bygninger. Begge Broerne. Hradschin. Slottet. Domen. Kaisergarten og Volksgarten. Lorettenplatz. Capucinerkloster. St Laurentsberg. Lobkowitz Palais. Over Hængebroen til Sophieninsel (Musik der) Promenaderne. Restaurationen. – Theater: Verdis Rigoletto (Bianca Frl Rotter fra Darmstadt.) –

16de Fremdeles herligt Veir. Afsted igjen kl 8 ¼. Smukke Damer i Wagonen. I Aussig kl 11. (Borgruin og deilig Omegn). Med Dampb. tilbage forbi Tetschen, Königstein, Bastei o.s.v. til Dresden kl mod 6.
Theater: Spohrs Jessonda. En virkelig skjøn, elegant blød Musik. Meget god Udf. Især Titelrollen: Jenny Ney, som her viste sig som en stor Sangerinde. (Engels Restauration).

17de Talt med Brun i Kath. Kirke. Senere Rosing og Franskmanden Moychon. Volkstheater i Grosser Garten.
Opgivet Reisen til Leipzig især af Pengehensyn.

18. Schirmers bibelske Kultegninger. (Hun, gegenüber!)
Th. Shaksp. Richard den Tredie (Dawison). Bekjendte Ansigter i Parterret.

19. Sidste Dag i Dresden. Slet, improviseret Opf af Aubers Stumme. (Skulde været Norma) Tikatschek god. Resten ikke. Dog godt Chor i Bønnen. –

20 Afreise i Regnveir. I Berlin kl 3. (atter opklaret.) Scheibles Hotel ved Gendarmenmarkt. Meget smukt Logis.
Baletten Aladin i Operahuset. Uhyre Trængsel, da Militairet havde fri Entrè.

21. Regn om Morgenen. – Billedgalleriet og den kolossale Parade u. d. Linden (Kongen og de fremmede Prindser). Billig Middag hos Heun (Linden 47). – Operahuset Halevys Jüdin. Kom først i Sl. af 1ste Akt. Interessant men formegen Larm og Effektjageri. Judin: Frl Carl fra Königsberg ret god. Eleazar: Formes ganske fortræffelig.

22. Kjedsommelig, fatigerende Reise til Hamburg (tildels i Regn). Ankom kl ½ 4. Atter Tannhäuser i Theatret.

23. Kl ¾8 til Kiel. Kl. 12 paa Viken (Schirmer. E. Tidemand. Mallings, Fru Heyerdal, Chefens Frue.)

25 Kl 8 Morgen hjemme. Reisen kostede temmelig rundt 100 Daler. Logis og Mad er betydelig dyrere end da jeg reiste i 53.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.